Hình: Họp triển khai đề án rà soát, đề nghị phân cấp thủ tục hành chính

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

 •   21/12/2021 11:12:32 AM
 •   Đã xem: 2062
UBND tỉnh ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ảnh: 1. Họp giải quyết khiếu nại liên quan đến đất đai

Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai 9 tháng đầu năm 2021

 •   30/09/2021 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 1534
Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất 189 dự án phục vụ kịp thời cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất đai; qua đó ngăn chặn các trường hợp lấn chiếm đất mới phát sinh, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm đất đai. Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Tiếp tục thi công các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh.
Đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

 •   07/09/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 1554
Ngày 06/09/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt thông qua Phương án đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Đất đai, Tài nguyên nước, Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 •   23/07/2021 01:46:00 PM
 •   Đã xem: 3404
Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh Bình Định đối với từng loại vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Ảnh: Hội nghị trực tuyến tập huấn 02 Nghị định về quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tháng 4 năm 2021

Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai 6 tháng đầu năm 2021

 •   21/07/2021 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 1773
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh giao đất (16 dự án, diện tích 35,66 ha; giao đất khu dân cư 51 trường hợp diện tích 82,46 ha; gia hạn giao đất Khu dân cư 30 trường hợp diện tích 16,22 ha) cho thuê đất 51 trường hợp, diện tích 351,67 ha, thu hồi đất 03 trường hợp, diện tích 2,25 ha, gia hạn thời gian thuê đất 04 trường hợp diện tích 2,03; Chuyển mục đích sử dụng đất 02 trường hợp, diện tích 56,07 ha.
Ảnh: Họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai tháng 5 năm 2021

 •   30/06/2021 09:05:00 AM
 •   Đã xem: 358
Trong tháng 5 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh giao đất (09 dự án, diện tích 29.01ha; giao đất Khu dân cư 05 trường hợp diện tích 7,27 ha; gia hạn giao đất Khu dân cư 04 trường hợp diện tích 1,27 ha) cho thuê đất 13 trường hợp, diện tích 20,91 ha, gia hạn thuê đất 01 trường hợp, diện tích 0,01 ha. Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021.
Ảnh: Họp triển khai nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Sửa đổi, bổ sung Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đăng ký đất đai

 •   28/05/2021 04:49:00 PM
 •   Đã xem: 810
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan trình tự thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy Chi cục Quản lý đất đai và Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy Chi cục Quản lý đất đai và Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

 •   26/05/2021 09:33:00 AM
 •   Đã xem: 1559
Ngày 11/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1817/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục Quản lý đất đai và Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Ảnh: Họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai tháng 4 năm 2021

 •   26/05/2021 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 582
Trong tháng 4 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh giao đất (01 dự án, diện tích 0,31 ha; giao đất Khu dân cư 19 trường hợp diện tích 42,41 ha; gia hạn giao đất Khu dân cư 3 trường hợp diện tích 4,07 ha) cho thuê đất 10 trường hợp, diện tích 13,59 ha, thu hồi đất 02 trường hợp, diện tích 0,45 ha; gia hạn thuê đất 02 trường hợp, diện tích 2,01 ha; gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng 01 trường hợp, diện tích 8 ha. Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021.

Các tin khác

- Thông báo v/v công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình (Đợt 02). Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 2) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 39 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu đô thị An Phước tại Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết./.
- Danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 7. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 6 tháng đầu năm 2022. Xem nội dung tại đây (kèm theo danh sách hủy phôi 01, 02)./.

- Danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 6. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì trả kết quả không đúng thời gian quy định trên giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chùa Phổ Tịnh trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.

- Thư xin lỗi vì trả kết quả không đúng thời gian quy định trên giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của ông/bà Đới Thị Thi trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ Giáo Xứ Công Chánh trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ ông/bà Nguyễn Vương Vũ - Nguyễn Thị Hóa trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì trả kết quả không đúng thời gian quy định trên giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Công ty TNHH Kimsan Standard trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ ông/bà Đỗ Thị Hồng Ngân trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ ông/bà Phan Thị Phúc trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ ông/bà Dương Văn Bộ trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ của Công ty CP Đầu tư Thương mại Quy Nhơn trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.

- Thông báo v/v không sử dụng Phôi Giấy chứng nhận bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v Báo cáo tình hình thực hiện thu thập, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2021. Xem chi tiết./.

- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 6 tháng cuối năm 2021. Xem nội dung tại đây (kèm theo danh sách hủy phôi)./.
- Thông báo công khai thông tin các đơn vị tư vấn có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Chi tiết văn bảndanh sách./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

3758/QĐ-UBND

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 15/11/2022

lượt xem: 1542 | lượt tải:22

60/2022/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 21/09/2022

lượt xem: 2240 | lượt tải:33

2050/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 01/07/2022

lượt xem: 2546 | lượt tải:41

505/QĐ-TTg

Quyết định về ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Thời gian đăng: 22/09/2022

lượt xem: 2229 | lượt tải:17

60/2021/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 12/10/2021

lượt xem: 2786 | lượt tải:319
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập17
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm16
 • Hôm nay3,029
 • Tháng hiện tại131,894
 • Tổng lượt truy cập2,514,713
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây