Họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (Đ.K)

Xóa bỏ danh mục Công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện nhưng quá 3 năm không thực hiện

 •   04/05/2023 04:14:59 PM
 •   Đã xem: 619
Đây là một nội dung trong Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh được ban hành vào ngày 27 tháng 4 năm 2023 vừa qua.
Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025: Tập trung hỗ trợ đối với đất khai vỡ để đảm bảo triển khai đồng bộ dự án

Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025: Tập trung hỗ trợ đối với đất khai vỡ để đảm bảo triển khai đồng bộ dự án

 •   23/02/2023 09:38:00 AM
 •   Đã xem: 550
Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định.
Ảnh: Họp giải quyết vướng mắc trong công tác quản lý đất đai

UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giá đất

 •   25/01/2022 08:38:30 AM
 •   Đã xem: 2207
UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (năm 2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Hình: Họp triển khai đề án rà soát, đề nghị phân cấp thủ tục hành chính

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

 •   21/12/2021 11:12:32 AM
 •   Đã xem: 2760
UBND tỉnh ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ảnh: 1. Họp giải quyết khiếu nại liên quan đến đất đai

Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai 9 tháng đầu năm 2021

 •   30/09/2021 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 1769
Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất 189 dự án phục vụ kịp thời cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất đai; qua đó ngăn chặn các trường hợp lấn chiếm đất mới phát sinh, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm đất đai. Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Tiếp tục thi công các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh.
Đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

 •   07/09/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 2026
Ngày 06/09/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt thông qua Phương án đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Đất đai, Tài nguyên nước, Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 •   23/07/2021 01:46:00 PM
 •   Đã xem: 4281
Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh Bình Định đối với từng loại vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Ảnh: Hội nghị trực tuyến tập huấn 02 Nghị định về quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tháng 4 năm 2021

Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai 6 tháng đầu năm 2021

 •   21/07/2021 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 2070
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh giao đất (16 dự án, diện tích 35,66 ha; giao đất khu dân cư 51 trường hợp diện tích 82,46 ha; gia hạn giao đất Khu dân cư 30 trường hợp diện tích 16,22 ha) cho thuê đất 51 trường hợp, diện tích 351,67 ha, thu hồi đất 03 trường hợp, diện tích 2,25 ha, gia hạn thời gian thuê đất 04 trường hợp diện tích 2,03; Chuyển mục đích sử dụng đất 02 trường hợp, diện tích 56,07 ha.
Ảnh: Họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai tháng 5 năm 2021

 •   30/06/2021 09:05:00 AM
 •   Đã xem: 461
Trong tháng 5 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh giao đất (09 dự án, diện tích 29.01ha; giao đất Khu dân cư 05 trường hợp diện tích 7,27 ha; gia hạn giao đất Khu dân cư 04 trường hợp diện tích 1,27 ha) cho thuê đất 13 trường hợp, diện tích 20,91 ha, gia hạn thuê đất 01 trường hợp, diện tích 0,01 ha. Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021.

Các tin khác

- Quy trình hoạt động đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định
-  ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Tuyên truyền Liên hoan phim toàn quốc tế ATGT 2023 và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiên giao thông theo CHỉ thị 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình (Đợt 19). Xem chi tiết./.
- Thông Báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023.
 Xem chi tiết ./.
- Thông báo Kết quả kiểm tra (đợt 5) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 04 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An (đợt 1 – giai đoạn 1) tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 1, năm 2023). Xem chi tiết./.
Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 2, năm 2022). Xem chi tiết./.

- Thông báo v/v thực hiện nộp phí, lệ phí giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính sử dụng tài khoản dự toán giao tại Kho bạc Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2022. Xem chi tiết./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

3758/QĐ-UBND

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 15/11/2022

lượt xem: 20328 | lượt tải:99

60/2022/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 21/09/2022

lượt xem: 21237 | lượt tải:165

2050/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 01/07/2022

lượt xem: 21393 | lượt tải:134

505/QĐ-TTg

Quyết định về ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Thời gian đăng: 22/09/2022

lượt xem: 21127 | lượt tải:77

60/2021/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 12/10/2021

lượt xem: 22398 | lượt tải:654
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập28
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm20
 • Hôm nay5,971
 • Tháng hiện tại215,017
 • Tổng lượt truy cập4,396,129
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây