Xóa bỏ danh mục Công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện nhưng quá 3 năm không thực hiện

Thứ năm - 04/05/2023 16:14
Đây là một nội dung trong Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh được ban hành vào ngày 27 tháng 4 năm 2023 vừa qua.
Họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (Đ.K)
Họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (Đ.K)
Đánh giá về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Chỉ thị cho rằng, công tác này đã có những chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý đất đai vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.
          Nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã thành phố thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.
         Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai; tăng cường công tác tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý đất đai tại địa phương. Phối hợp thực hiện lập Quy hoạch tỉnh (nội dung quy hoạch đất đai); xây dựng báo cáo Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025). Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Danh mục các công trình dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án có sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đã được HĐND tỉnh thông qua và đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thành việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện theo quy định. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; đồng thời, theo dõi, hướng dẫn kịp thời các địa phương trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, chia tách thửa đất tại các địa phương.
Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện và chỉ đạo thành lập tổ công tác cấp xã để phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức hội, đoàn thể cùng cấp tiến hành đợt tổng kiểm tra về quản lý, sử dụng đất trên từng địa bàn cấp xã. Kiên quyết xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất đai theo đúng thẩm quyền và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên cho UBND tỉnh trước ngày 30/6/2023. Thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Chủ động bố trí đủ kính phí để thực hiện công tác sự nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; xóa bỏ danh mục công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện nhưng quá 03 năm không thực hiện.
Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải rà soát các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; nghiêm cấm và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đặt ra thủ tục ngoài quy định, gây phiền hà cho Nhân dân, doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Tập trung rà soát và thực hiện đính chính hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp nhưng phát hiện có sai sót hoặc cấp không đúng quy định; gia hạn những trường hợp trước đây đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nay hết hạn sử dụng theo quy định.
Đồng thời, cần chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường, thị trấn thiết lập, quản lý và bảo quản đầy đủ hồ sơ địa chính các cấp. Kiện toàn, nâng cao trách nhiệm Hội đồng bồi thường, GPMB, tái định cư cấp huyện và tổ công tác giúp việc... Chỉ đạo cấp xã thực hiện xác nhận nguồn gốc sử dụng đất phục vụ công tác bồi thường, GPMB, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định và kịp thời. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, công khai số điện thoại, số fax, hòm thư, địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận các phát hiện, kiến nghị của công dân. Kiện toàn bộ máy quản lý đất đai cấp huyện. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, danh mục công trình đấu thầu dự án có sử dụng đất do UBND cấp huyện quản lý năm 2023 và các năm tiếp theo báo cáo UBND tỉnh. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND cấp xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lấn, chiếm đất đai trên địa bàn; thực hiện quản lý quỹ đất do UBND cấp xã quản lý, thực hiện đấu thầu quỹ đất công ích đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn.
          Trong Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh còn chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan thực hiện một số nhiệm vụ khác liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh./.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

- Quy trình hoạt động đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định
-  ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Thông báo Kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2024. Xem chi tiết./.
- Thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Thông báo Kết quả kiểm tra (đợt 2) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 31 căn nhà ở liên kế đã được xây dựng tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị dọc hai bên đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng tại phường Bình Định, Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 2, năm 2023). Xem chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật về đất đai trong việc sử dụng đất của các tổ chức được UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Xem chi tiết./.
Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật trong việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình (Đợt 21). Xem chi tiết./.

- Thông báo Kết quả kiểm tra (đợt 1) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 11 căn nhà ở liên kế đã được xây dựng tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị dọc hai bên đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v chấm dứt ủy quyền cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 293/QĐ-STNMT ngày 04/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên địa bàn tỉnh
Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định
Xem chi tiết./.
- Phổ biến, phát động Cuộc  “Đại sứ giảm nhựa” danh cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/10/2023 đến trước 17h00, ngày 30/5/2024. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 1, năm 2023). Xem chi tiết./.
Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v thực hiện nộp phí, lệ phí giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính sử dụng tài khoản dự toán giao tại Kho bạc Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

1584/QĐ-STNMT

Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 05/12/2023

lượt xem: 452 | lượt tải:39

4147/QĐ-UBND

Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 15/11/2023

lượt xem: 3390 | lượt tải:34

3758/QĐ-UBND

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 15/11/2022

lượt xem: 23561 | lượt tải:156

60/2022/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 21/09/2022

lượt xem: 24246 | lượt tải:222

2050/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 01/07/2022

lượt xem: 24318 | lượt tải:165
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay8,361
  • Tháng hiện tại27,841
  • Tổng lượt truy cập6,242,834
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây