Ảnh: Tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục về đất đai

Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai tháng 7 năm 2020

 •   13/08/2020 03:20:00 PM
 •   Đã xem: 283
Trong tháng 7 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh cho thuê đất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Đã trình UBND tỉnh cho thuê đất 10 trường hợp, diện tích 25,62 ha; Giao đất 05 trường hợp, diện tích 1,22 ha; giao đất 04 khu dân cư, diện tích 10,46 ha; gia hạn thuê đất 02 trường hợp, diện tích 0,43 ha; gia hạn khu dân cư 09 trường hợp, diện tích 2,56 ha.
Ảnh: Họp trực báo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh

Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai 6 tháng đầu năm 2020

 •   01/07/2020 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 299
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh giao đất 14 dự án, diện tích 40,73 ha; cho thuê đất 62 dự án, diện tích 315,48 ha; thu hồi đất 06 trường hợp, diện tích 8,27 ha; giao đất 42 khu dân cư, diện tích 67,11 ha; gia hạn thời gian thuê đất 07 trường hợp, diện tích 17,21 ha; gia hạn giao đất 28 khu dân cư, diện tích 17,27 ha; chuyển mục đích kinh doanh 01 trường hợp, diện tích 0,58 ha
Ảnh: Họp định giá đất thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng

Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai tháng 5 năm 2020

 •   22/06/2020 04:42:00 PM
 •   Đã xem: 173
Trong tháng 5 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh cho thuê đất 17 trường hợp, diện tích 167,63 ha; Giao đất 03 trường hợp, diện tích 0,57 ha; giao đất 02 khu dân cư, diện tích 5,33 ha; gia hạn thuê đất 01 trường hợp, diện tích 1 ha; thu hồi đất 03 trường hợp, diện tích 5,7 ha; gia hạn khu dân cư 02 trường hợp, diện tích 2,98 ha.Trình UBND tỉnh phê duyệt 15 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với tổng kinh phí phê duyệt hơn 1.211,87 tỷ đồng.
Khu tái định cư Nhơn Phước – xã Nhơn Hội – thành phố Quy Nhơn

Sửa quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

 •   12/02/2020 11:26:00 PM
 •   Đã xem: 2858
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20/2/2020.
Ảnh: Họp giải quyết vướng mắc trong công tác quản lý đất đai

Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai tháng 4 năm 2020

 •   18/05/2020 11:22:00 PM
 •   Đã xem: 328
Trong tháng 4 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh cho thuê đất 13 trường hợp, diện tích 27,1 ha; Giao đất 03 trường hợp, diện tích 19,13 ha; giao đất 15 khu dân cư, diện tích 21,92 ha; gia hạn thuê đất 02 trường hợp, diện tích 1,9 ha. Trình UBND tỉnh phê duyệt 08 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với tổng kinh phí phê duyệt hơn 603,3 tỷ đồng. Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố sau khi được bổ sung, chỉnh sửa theo kết quả thẩm định.
Ảnh: Họp về triển khai thực hiện Thông tư 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Đất đai

 •   10/04/2020 12:04:00 AM
 •   Đã xem: 349
Ngày 07/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1277/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định.
Ảnh minh họa

Lập Danh mục công trình dự án sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất năm 2020

 •   16/08/2019 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 265
Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 4821/UBND-KT, ngày 15/8/2019 về việc Lập Danh mục công trình dự án sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất năm 2020.
Hội nghị tập huấn kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Ảnh: Đ.K

Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai tháng 7 năm 2019

 •   01/08/2019 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 157
Trong tháng 7 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh giao đất dự án 06 trường hợp, diện tích 24,03 ha; cho thuê đất 21 trường hợp, diện tích 18,99 ha; giao đất 05 khu dân cư, diện tích 15,22 ha; gia hạn thuê đất 02 trường hợp, diện tích 2,01 ha; gia hạn giao đất 06 khu dân cư, diện tích 4,46 ha. Trình UBND tỉnh phê duyệt 06 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với tổng kinh phí phê duyệt là hơn 26,3 tỷ đồng.
Sở TN&MT Bình Định tổ chức Hội nghi Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Sở TN&MT Bình Định tổ chức Hội nghi Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

 •   19/07/2019 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 192
Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 17/07/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định; ngày 19/7/2019 tại TP. Quy Nhơn, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Định đã tổ chức Hội nghị tập huấn về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

- Thông báo v/v công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình (Đợt 07, 08). Xem chi tiết./.
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở tại Dự án: Nhà ở xã hội Tân Đại Minh (LAMER 1) thuộc Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, hạng mục: Nhà liên kế. Xem chi tiết./.

- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2022. Xem chi tiết./.
- Thông báo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XIII, năm 2022 - 2023. Xem chi tiết, thể lệ./.

- Thể lệ tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử và giá trị sử dụng của các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bình Định”. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 16/02/2023 đến hết ngày 16/3/2023Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 2) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 39 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu đô thị An Phước tại Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Xem chi tiết./.

- Thông báo công khai thông tin các đơn vị tư vấn có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Chi tiết văn bảndanh sách./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

3758/QĐ-UBND

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 15/11/2022

lượt xem: 5672 | lượt tải:42

60/2022/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 21/09/2022

lượt xem: 6384 | lượt tải:62

2050/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 01/07/2022

lượt xem: 6677 | lượt tải:61

505/QĐ-TTg

Quyết định về ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Thời gian đăng: 22/09/2022

lượt xem: 6363 | lượt tải:30

60/2021/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 12/10/2021

lượt xem: 6976 | lượt tải:389
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay4
 • Tháng hiện tại141,827
 • Tổng lượt truy cập2,848,023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây