Hình – Vệ tinh thành phố Quy Nhơn – Bình Định, P/H

Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

 •   22/05/2021 05:47:00 PM
 •   Đã xem: 691
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 về việc Ban hành Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Ảnh Minh Họa – Vệ tinh viễn thám - P/H

Cung cấp và công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

 •   20/04/2021 05:09:00 PM
 •   Đã xem: 1069
Ngày 17/3/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 1213/BTNMT-VTQG về việc cung cấp và công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Ảnh: Họp giải quyết vướng mắc trong công tác quản lý đất đai

Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai quý I năm 2021

 •   20/04/2021 04:32:00 PM
 •   Đã xem: 378
Trong quý I năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh giao đất (03 dự án, diện tích 6,03 ha; giao đất Khu dân cư diện tích 27,98 ha; gia hạn giao đất Khu dân cư diện tích 9,81 ha) cho thuê đất 19 trường hợp, diện tích 299,06 ha, thu hồi đất 01 trường hợp, diện tích 1,8 ha; Chuyển mục đích sử dụng đất 02 trường hợp, diện tích 56,07 ha; Trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận đầu tư cho 02 công trình mới. Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Tiếp tục thi công các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh.
Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị Cán bộ viên chức, người lao động Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh năm 2021

 •   31/03/2021 10:08:00 AM
 •   Đã xem: 542
Chiều ngày 30/3/2021, Công đoàn bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động (CBVCNLĐ) năm 2021. Chủ trì Hội nghị đồng chí Đặng Hữu Bình – Phó giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Bình Định. Tham dự Hội nghị có ông Châu Thái Quy – Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.
Ảnh: Họp triển khai nhiệm vụ năm 2021 của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai

Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai tháng 02 năm 2021

 •   05/03/2021 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 651
Trong tháng 02 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh giao đất 02 trường hợp, diện tích 0,33 ha; cho thuê đất 05 trường hợp, diện tích 68,84 ha; giao đất 12 khu dân cư, diện tích 15,23 ha; gia hạn khu dân cư 09 trường hợp, diện tích 1,45 ha; gia hạn thuê đất 01 trường hợp, diện tích 0,01 ha. Trình UBND tỉnh phê duyệt 13 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với tổng kinh phí phê duyệt hơn 64,6 tỷ đồng.
Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị cán bộ công chức Chi cục Quản lý đất đai năm 2021

 •   17/02/2021 04:58:00 PM
 •   Đã xem: 562
Chiều ngày 04/02/2021, lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai đã phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn bộ phận Chi cục tổ chức tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021.
Ảnh: Họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vân Canh

Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai tháng 01 năm 2021

 •   05/02/2021 08:19:00 AM
 •   Đã xem: 434
Trong tháng 01 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh cho thuê đất 6 trường hợp, diện tích 29,8 ha; giao đất 04 khu dân cư, diện tích 6,67 ha; gia hạn khu dân cư 03 trường hợp, diện tích 3,93 ha; thu hồi đất 01 trường hợp, diện tích 1,8 ha. Trình UBND tỉnh phê duyệt 17 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với tổng kinh phí phê duyệt hơn 35,1 tỷ đồng.
Ảnh: Họp bàn lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai tháng 10 năm 2020

 •   10/11/2020 02:43:00 PM
 •   Đã xem: 1812
Trong tháng 10 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình cho thuê đất 14 trường hợp, diện tích 23,36 ha; Giao đất 01 trường hợp, diện tích 1.425,46 ha; giao đất 01 khu dân cư, diện tích 1,74 ha; gia hạn thuê đất 02 trường hợp, diện tích 3,68 ha; gia hạn khu dân cư 01 trường hợp, diện tích 0,08 ha; thu hồi đất 01 trường hợp, diện tích 1,33 ha. Trình UBND tỉnh phê duyệt 07 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với tổng kinh phí phê duyệt hơn 41 tỷ đồng.
Ảnh: Họp bàn lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai 9 tháng đầu năm 2020

 •   19/10/2020 07:43:00 AM
 •   Đã xem: 702
Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh cho thuê đất 105 trường hợp, diện tích 479,17 ha; Giao đất 24 trường hợp, diện tích 45,24 ha; giao đất 57 khu dân cư, diện tích 100,71 ha; gia hạn thuê đất 12 trường hợp, diện tích 21,63 ha; gia hạn khu dân cư 40 trường hợp, diện tích 20,08 ha; thu hồi đất 10 trường hợp, diện tích 14,97 ha. Trình UBND tỉnh phê duyệt 39 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với tổng kinh phí phê duyệt hơn 5.197,8 tỷ đồng. Xây dựng giá đất ở cụ thể tái định cư, giá đất ở theo giá thị trường để thu tiền sử dụng đất và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng của 93 công trình, dự án.

Các tin khác

- Thông báo v/v công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình (Đợt 07, 08). Xem chi tiết./.
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở tại Dự án: Nhà ở xã hội Tân Đại Minh (LAMER 1) thuộc Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, hạng mục: Nhà liên kế. Xem chi tiết./.

- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2022. Xem chi tiết./.
- Thông báo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XIII, năm 2022 - 2023. Xem chi tiết, thể lệ./.

- Thể lệ tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử và giá trị sử dụng của các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bình Định”. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 16/02/2023 đến hết ngày 16/3/2023Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 2) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 39 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu đô thị An Phước tại Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Xem chi tiết./.

- Thông báo công khai thông tin các đơn vị tư vấn có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Chi tiết văn bảndanh sách./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

3758/QĐ-UBND

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 15/11/2022

lượt xem: 5672 | lượt tải:42

60/2022/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 21/09/2022

lượt xem: 6384 | lượt tải:62

2050/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 01/07/2022

lượt xem: 6677 | lượt tải:61

505/QĐ-TTg

Quyết định về ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Thời gian đăng: 22/09/2022

lượt xem: 6363 | lượt tải:30

60/2021/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 12/10/2021

lượt xem: 6976 | lượt tải:389
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập58
 • Hôm nay8,312
 • Tháng hiện tại141,820
 • Tổng lượt truy cập2,848,016
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây