Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai 9 tháng đầu năm 2021

Thứ năm - 30/09/2021 07:51
Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất 189 dự án phục vụ kịp thời cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất đai; qua đó ngăn chặn các trường hợp lấn chiếm đất mới phát sinh, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm đất đai. Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Tiếp tục thi công các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh.
Ảnh: 1. Họp giải quyết khiếu nại liên quan đến đất đai
Ảnh: 1. Họp giải quyết khiếu nại liên quan đến đất đai
     Lập Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 – 2025) tỉnh và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5412/QĐ-UBND ngày 31/12/2020. Đồng thời, đã hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất (thời kỳ 2021 – 2030). Hiện nay đang chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để điều chỉnh trước khi thực hiện.
Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục các công trình, dự án có sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, dưới 50 ha đất rừng sản xuất phát sinh trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh tại Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 27/7/2021; Trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 11 huyện, thị xã, thành phố.
     Thẩm định Thiết kế kỹ thuật – dự toán kinh phí bản đồ địa chính của 37 các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xem xét gia hạn và cấp mới giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 09 hồ sơ. Trình UBND tỉnh phê duyệt số liệu thống kê đất đai năm 2020 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đề xuất UBND tỉnh tham gia Dự án xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia theo hình thức BOO. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát  sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa các dự án có sử dụng trên 10 ha đất trồng lúa.
       Bồi thường giải phóng mặt bằng và xác định giá đất: Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trình UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí phê duyệt gần hơn 239 tỷ đồng. Xây dựng giá đất ở cụ thể tái định cư, giá đất ở theo giá thị trường để thu tiền sử dụng đất và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng của 57 công trình, dự án.
Chủ động phối hợp, giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Tập trung phát triển quỹ đất tạo nguồn thu ngân sách tỉnh, huyện. Thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, với tiền sử dụng đất 370 tỷ đồng (Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện).
     Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (GCN) đối với hộ gia đình, cá nhân tất cả hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa cấp huyện, với mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thực hiện cấp mới, cấp đổi 1.526 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (GCN) cho các tổ chức, cấp đổi 33.234 GCN cho các hộ gia đình, cá nhân; đăng ký giao dịch bảo đảm cho 38.637 GCN (tổ chức: 2.329, hộ gia đình, cá nhân: 36.308). Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp mới 4.487 GCN cho các hộ gia đình, cá nhân. Cung cấp thông tin 3.300 trường hợp; gia hạn sử dụng đất nông nghiệp: 8.276 GCN; Trích đo, trích lục, trích lục chỉnh lý bản đồ địa chính: 9.676 trường hợp.
Nhìn chung, công tác quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ đã tập trung giải quyết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và tuân thủ quy định của pháp luật, giảm thiểu tình trạng sử dụng đất đai lãng phí, không đúng mục đích, góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh, đóng góp nguồn thu từ đất vào thu ngân sách của tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng của các địa phương./.
 

Tác giả bài viết: Đắc Khánh

Nguồn tin: Văn phòng Sở TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

- Quy trình hoạt động đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định
-  ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình trên Trang thông tin điện tử (Đợt 3). Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 1) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 03 căn nhà biệt thự song lập đã được xây dựng tại dự án Khu đô thị Bắc sông Tân An tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng làn thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết./.
- Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở (đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) năm 2024. Xem chi tiết./.
- Thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 2, năm 2023). Xem chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật về đất đai trong việc sử dụng đất của các tổ chức được UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Xem
chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật trong việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã An Nhơn. Xem
chi tiết./.
- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2023. Xem
chi tiết./.
- Thông báo v/v chấm dứt ủy quyền cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 293/QĐ-STNMT ngày 04/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhXem chi tiết./.
- Phổ biến, phát động Cuộc  “Đại sứ giảm nhựa” danh cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/10/2023 đến trước 17h00, ngày 30/5/2024. Xem chi tiết./.
Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

53/2024/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 65 | lượt tải:7

54/2024/NĐ-CP

Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 21 | lượt tải:5

03/2024/TT-BTNMT

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 11 | lượt tải:5

04/2024/TT-BTNMT

Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên ớc và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 56 | lượt tải:3

05/2024/TT-BTNMT

Quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 62 | lượt tải:7
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập72
  • Máy chủ tìm kiếm63
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay21,523
  • Tháng hiện tại544,433
  • Tổng lượt truy cập7,467,274
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây