UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giá đất

Thứ ba - 25/01/2022 08:38
UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (năm 2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Ảnh: Họp giải quyết vướng mắc trong công tác quản lý đất đai
Ảnh: Họp giải quyết vướng mắc trong công tác quản lý đất đai
         UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 79/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2021 quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định và Quyết định số 81/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 ban hành sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (năm 2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định.
         Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định số 79/2021/QĐ-UBND được áp dụng để:
       1. Xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất của UBND tỉnh) quy định dưới 20 tỷ đồng gồm 4 trường hợp.
       2. Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền thuê đất trong các trường hợp thuê đất trong Khu kinh tế Nhơn Hội, thuê đất ngoài Khu kinh tế Nhơn Hội và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
      UBND tỉnh cũng quy định cụ thể hệ số điều chỉnh giá đất của các loại đất nông nghiệp; đất phi nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và đất phi nông nghiệp của dự án ven biển, dự án du lịch, nghỉ dưỡng và dự án xây dựng khách sạn từ 3 sao trở lên, Trung tâm thương mại, dự án thuộc lĩnh vực, y tế, giáo dục.
      Quyết định 79/2021/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và thay thế Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh.
Đối với nội dung Quyết định số 81/2021/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (năm 2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh, có 6 nội dung được sửa đổi bổ sung bao gồm:
      1. Sửa đổi, bổ sung giá đất ở tại thị trấn và ven trục đường giao thông các huyện (Bảng giá số 8).
      2. Sửa đổi, bổ sung giá đất ở tại phường và ven trục đường giao thông thị xã An Nhơn (Bảng giá số 9).
      3. Sửa đổi, bổ sung giá đất ở tại phường và ven trục đường giao thông thị xã Hoài Nhơn (Bảng giá số 9a).
      4. Sửa đổi, bổ sung giá đất ở tại thành phố Quy Nhơn (Bảng giá số 10).
      5. Bổ sung giá đất ở tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Bảng giá số 10a).
      6. Sửa đổi, bổ sung giá đất và giá mặt nước sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (Bảng giá số 11).
     Quyết định 81/2021/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và sửa đổi bổ sung Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 và Quyết định số 88/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Những nội dung trong Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định không sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 81/2021/QĐ-UBND thì vẫn giữ nguyên và thực hiện theo quy định tại Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND và Quyết định số 88/2020/QĐ-UBND./.

Nguồn tin: Đặng Thái Cường - Chi cục Quản lý đất đai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

- Thông báo v/v công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình (Đợt 02). Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 2) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 39 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu đô thị An Phước tại Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết./.
- Danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 7. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 6 tháng đầu năm 2022. Xem nội dung tại đây (kèm theo danh sách hủy phôi 01, 02)./.

- Danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 6. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì trả kết quả không đúng thời gian quy định trên giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chùa Phổ Tịnh trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.

- Thư xin lỗi vì trả kết quả không đúng thời gian quy định trên giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của ông/bà Đới Thị Thi trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ Giáo Xứ Công Chánh trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ ông/bà Nguyễn Vương Vũ - Nguyễn Thị Hóa trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì trả kết quả không đúng thời gian quy định trên giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Công ty TNHH Kimsan Standard trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ ông/bà Đỗ Thị Hồng Ngân trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ ông/bà Phan Thị Phúc trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ ông/bà Dương Văn Bộ trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ của Công ty CP Đầu tư Thương mại Quy Nhơn trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.

- Thông báo v/v không sử dụng Phôi Giấy chứng nhận bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v Báo cáo tình hình thực hiện thu thập, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2021. Xem chi tiết./.

- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 6 tháng cuối năm 2021. Xem nội dung tại đây (kèm theo danh sách hủy phôi)./.
- Thông báo công khai thông tin các đơn vị tư vấn có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Chi tiết văn bảndanh sách./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

3758/QĐ-UBND

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 15/11/2022

lượt xem: 1542 | lượt tải:22

60/2022/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 21/09/2022

lượt xem: 2239 | lượt tải:33

2050/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 01/07/2022

lượt xem: 2546 | lượt tải:41

505/QĐ-TTg

Quyết định về ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Thời gian đăng: 22/09/2022

lượt xem: 2229 | lượt tải:17

60/2021/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 12/10/2021

lượt xem: 2786 | lượt tải:319
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay2,952
  • Tháng hiện tại131,817
  • Tổng lượt truy cập2,514,636
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây