Ảnh: Họp Hội đồng đóng cửa mỏ khoáng sản

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

 •   31/08/2022 03:54:00 PM
 •   Đã xem: 1152
Ngày 15 tháng 8 năm 2022 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Tập huấn sử dụng sản phẩm của Đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về khoáng sản tỉnh Bình Định”

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Tập huấn sử dụng sản phẩm của Đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về khoáng sản tỉnh Bình Định”

 •   09/08/2022 08:54:00 AM
 •   Đã xem: 1341
Đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về khoáng sản tỉnh Bình Định” là đề tài Khoa học cấp tỉnh được Sở Khoa học và Công Nghệ phối hợp với Trường Đại học Khoa học Huế xây dựng và đưa vào hoạt động giai đoạn thử nghiệm. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Tập huấn sử dụng sản phẩm của đề tài cấp tỉnh nêu trên.
Công tác kiểm tra hiện trạng khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Ảnh: PND

UBND tỉnh Ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Định

 •   25/03/2022 07:45:00 AM
 •   Đã xem: 769
Nhằm nâng cao trách nhiệm công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, ngăn chặn, xử lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường, sinh thái, ngày 12/3/2022, UBND tỉnh đã Ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Ảnh: H.T

Thông báo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 •   08/12/2021 11:06:00 AM
 •   Đã xem: 1099
Thực hiện kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021. Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 22/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 123 hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 của các doanh nghiệp tham gia đấu giá nộp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Định. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các ngành và địa phương thực hiện xét chọn các hồ sơ này.
Ảnh: 2. Hội nghị hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Kết quả thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường 9 tháng đầu năm 2021

 •   30/09/2021 07:56:00 AM
 •   Đã xem: 2092
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến lĩnh vực khoáng sản; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với các ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, xử lý và chấn chỉnh tình hình khai thác đất, cát trái phép tại một số địa phương.
Đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

 •   07/09/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 2026
Ngày 06/09/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt thông qua Phương án đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Đất đai, Tài nguyên nước, Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Ảnh: Họp hội đồng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Kết quả thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2021

 •   21/07/2021 02:16:00 PM
 •   Đã xem: 2386
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh cấp 22 giấy phép liên quan hoạt động khai thác khoáng sản. Báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện cấp phép mỏ đất phục vụ thi công công trình trọng điểm của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt bổ sung 07 mỏ đất làm vật liệu san lấp phục vụ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh do các ban làm chủ đầu tư và 01 mỏ sét vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.
Ảnh: Họp về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phù Cát

Kết quả thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường tháng 5 năm 2021

 •   30/06/2021 09:18:00 AM
 •   Đã xem: 671
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trong tháng 5 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh cấp 02 giấy phép khai thác khoáng sản, 01 giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; 01 giấy phép gia hạn khai thác khoáng sản, 02 giấy phép thăm dò khoáng sản, 01 Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản, 03 Quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản và 01 Quyết định cho phép trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản. Tổ chức họp 5 hội đồng thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản. Họp Hội đồng tính tiền cho 6 mỏ khoáng sản.
Ảnh: Biểu trưng đại diện cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản ban hành tài liệu giới thiệu Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT

 •   26/05/2021 09:58:00 AM
 •   Đã xem: 1380
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản ban hành tài liệu giới thiệu Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 quy định thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

Các tin khác

- Quy trình hoạt động đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định
-  ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Tuyên truyền Liên hoan phim toàn quốc tế ATGT 2023 và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiên giao thông theo CHỉ thị 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình (Đợt 19). Xem chi tiết./.
- Thông Báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023.
 Xem chi tiết ./.
- Thông báo Kết quả kiểm tra (đợt 5) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 04 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An (đợt 1 – giai đoạn 1) tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 1, năm 2023). Xem chi tiết./.
Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 2, năm 2022). Xem chi tiết./.

- Thông báo v/v thực hiện nộp phí, lệ phí giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính sử dụng tài khoản dự toán giao tại Kho bạc Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2022. Xem chi tiết./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

3758/QĐ-UBND

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 15/11/2022

lượt xem: 20325 | lượt tải:99

60/2022/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 21/09/2022

lượt xem: 21234 | lượt tải:165

2050/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 01/07/2022

lượt xem: 21390 | lượt tải:134

505/QĐ-TTg

Quyết định về ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Thời gian đăng: 22/09/2022

lượt xem: 21124 | lượt tải:77

60/2021/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 12/10/2021

lượt xem: 22395 | lượt tải:654
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập49
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm41
 • Hôm nay5,582
 • Tháng hiện tại214,628
 • Tổng lượt truy cập4,395,740
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây