Thông tin về các dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

CHUYÊN TRANG
THÔNG TIN VỀ CÁC DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, MỜI THẦU, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG
CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH ĐỊNH


---**---

* Năm 2024:
- Quyết định số 98/QĐ-TTPQĐ ngày 17/05/2024 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn lập thiết kế và dự toán Gói thầu: Di dời hệ thống điện 22kV trong ranh giới Dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2, phường Nhơn Phú, Tp. Quy NhơnXem nội dung chi tiết./.
- Quyết định số 96/QĐ-TTPQĐ ngày 16/05/2024 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán (điều chỉnh, bổ sung) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung quanh Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
- Quyết định số 93/QĐ-TTPQĐ ngày 13/05/2024 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán (điều chỉnh, bổ sung) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung quanh Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
- Quyết định số 92/QĐ-TTPQĐ ngày 09/05/2024 Về việc chỉ định thầu Tư vấn lập phương án thi công và Dự toán trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất thu ngân sách tỉnh năm 2024. Xem nội dung chi tiết./.
- Quyết định số 89/QĐ-TTPQĐ ngày 09/05/2024 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Xem nội dung chi tiết./.
- Quyết định số 88/QĐ-TTPQĐ ngày 08/05/2024 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
- Quyết định số 70/QĐ-TTPTQĐ ngày 25/03/2024 Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
- Quyết định
số 64/QĐ-TTPTQĐ ngày 19/03/2024 Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo số 77/TB-TTPTQĐ ngày 18/03/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 84 lô đất ở tại Khu OLK-09 và Khu OLK-10 thuộc Khu dân cư phía Bắc Nhà ở xã hội, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (đợt 9, năm 2024). Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo số 76/TB-TTPTQĐ ngày 18/03/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 84 lô đất ở tại Khu OLK-01, Khu OLK-04 và Khu OLK-05 thuộc Khu dân cư phía Bắc Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (đợt 8, năm 2024). Xem nội dung
chi tiết./.
- Thông báo số 75/TB-TTPTQĐ ngày 18/03/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 71 lô đất ở, gồm: 51 lô đất ở tại phân khu LK7 thuộc Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A2), Phường Trần Quang Diệu và 20 lô đất ở Khu dân cư tại Khu vực 7-8 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (đợt 6, năm 2024). Xem nội dung
chi tiết./.
- Thông báo số 74/TB-TTPTQĐ ngày 18/03/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 67 lô đất ở do Ban QLDA Giao thông tỉnh bàn giao, gồm: 37 lô đất ở tại Khu tái định cư xã Bình Tường thuộc dự án xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn và 30 lô đất ở tại Khu tái định cư xã Tây Phú thuộc dự án xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (đợt 5, năm 2024). Xem nội dung
chi tiết./.
- Thông báo số 73/TB-TTPTQĐ ngày 15/03/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 63 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A2), Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 4, năm 2024). Xem nội dung
chi tiết./.
- Thông báo số 72/TB-TTPTQĐ ngày 15/03/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 70 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A2), Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 3, năm 2024). Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo số 71/TB-TTPTQĐ ngày 15/03/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 101 lô đất ở, gồm: 84 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn và 17 lô đất ở tại Khu tái định cư phường Hoài Thanh Tây thuộc dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đợt 2, năm 2024). Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo số 70/TB-TTPTQĐ ngày 15/03/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá là quyền sử dụng đất đối với 75 lô đất ở, gồm: 15 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A1), Phường Trần Quang Diệu; 14 lô đất ở tại Khu dân cư tại mặt bằng Công ty 508, Phường Bùi Thị Xuân; 09 lô đất ở tại Khu TĐC phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D tại khu HH1 và HH2 thuộc Khu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KV1 và KV9, Phường Trần Quang Diệu; 12 lô đất ở tại Dải cây xanh, 15 lô Đông Chợ Dinh, 10 lo Tuy Phước (đợt 1, năm 2024). Xem nội dung chi tiết./.
- Quyết định số 40/QĐ-TTPTQĐ ngày 12/03/2024 về việc chỉ định thầu Tư vấn lập điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất Xung quanh Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
- Quyết định
số 39/QĐ-TTPTQĐ ngày 12/03/2024 về việc chỉ định thầu Tư vấn giám sát công tác khảo sát địa hình (bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở) Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
- Quyết định
số 38/QĐ-TTPTQĐ ngày 12/03/2024 về việc chỉ định thầu Tư vấn khảo sát địa hình (bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở) Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo số 67/TB-TTPTQĐ ngày 12/03/2024 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá là quyền sử dụng đất đối với 84 lô đất ở tại 2 Khu OLK-09 và Khu OLK-10 thuộc Khu dân cư phía Bắc Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (đợt 9). Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo số 66/TB-TTPTQĐ ngày 12/03/2024 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá là quyền sử dụng đất đối với 84 lô đất ở tại Khu OLK-01, Khu OLK-04 và Khu OLK-05 thuộc Khu dân cư phía Bắc Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (đợt 8, năm 2024). Xem nội dung
chi tiết./.
- Thông báo số 65/TB-TTPTQĐ ngày 12/03/2024 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá là quyền sử dụng đất đối với 71 lô đất ở tại phân khu LK7 thuộc Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu và Khu dân cư tại Khu vực 7-8 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (đợt 6). Xem nội dung
chi tiết./.
- Thông báo số 64/TB-TTPTQĐ ngày 12/03/2024 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá là quyền sử dụng đất đối với 67 lô đất ở tại các Khu tái định cư xã Bình; Khu tái định cư xã Tây Phú thuộc dự án xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (đợt 5). Xem nội dung
chi tiết./.
- Thông báo số 63/TB-TTPTQĐ ngày 11/03/2024 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá là quyền sử dụng đất đối với 63 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A2), Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 4). Xem nội dung
chi tiết./.
- Thông báo số 62/TB-TTPTQĐ ngày 11/03/2024 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá là quyền sử dụng đất đối với 70 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A2), Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 3). Xem nội dung
chi tiết./.
- Thông báo số 61/TB-TTPTQĐ ngày 11/03/2024 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá là quyền sử dụng đất đối với 101 lô đất ở tại các Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn và Khu tái định cư phường Hoài Thanh Tây thuộc dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đợt 2). Xem nội dung
chi tiết./.
- Thông báo số 60/TB-TTPTQĐ ngày 11/03/2024 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá là quyền sử dụng đất đối với 75 lô đất ở tại các Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A1), phường Trần Quang Diệu; Khu dân cư tại mặt bằng Công ty 508, phường Bùi Thị Xuân; Khu TĐC phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D tại khu HH1 và HH2 thuộc Khu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KV1 và KV9, phường Trần Quang Diệu; Khu đất Dải cây xanh thuộc 2 Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa; Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình và Khu dân cư sau Trường tiểu học số 1 thuộc thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước thuộc dự án Tuyến đường nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại và kết hợp chỉnh trang (đợt 1, năm 2024). Xem nội dung
chi tiết./.
- Quyết định số 23/QĐ-TTPTQĐ ngày 07/03/2024 về việc chỉ định thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
- Quyết định số 21/QĐ-TTPTQĐ ngày 07/03/2024 về việc chỉ định thầu
Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Khu dân cư tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Xem nội dung chi tiết./.
- Quyết định số 19/QĐ-TTPTQĐ ngày 06/03/2024 về việc chỉ định thầu
Tư vấn giám sát công tác khảo sát địa chất, khảo sát địa hình Dự án: Khu dân cư tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Xem nội dung chi tiết./.
- Quyết định số 17/QĐ-TTPTQĐ ngày 04/03/2024 về việc chỉ định thầu Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát địa hình (bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở) Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.
- Quyết định số 16/QĐ-TTPTQĐ ngày 04/03/2024 về việc chỉ định thầu Tư vấn Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu lập thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.
* Năm 2023:

- Quyết định 225/QĐ-TTPTQĐ ngày 19/12/2023 về việc
chỉ định thầu Tư vấn Giám sát công tác khảo sát địa hình Dự án Khu cải táng phục vụ dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại khu đất CT19, CT20 thuộc Khu C Nghĩa trang nhân dân xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước. Xem nội dung chi tiết./.
- Quyết định 223/QĐ-TTPTQĐ ngày 14/12/2023 về việc
chỉ định thầu Tư vấn Khảo sát địa hình Dự án Khu cải táng phục vụ dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại khu đất CT19, CT20 thuộc Khu C Nghĩa trang nhân dân xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước. Xem nội dung chi tiết./.
- Quyết định 222/QĐ-TTPTQĐ ngày 14/12/2023 về việc
chỉ định thầu Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Dự án Khu cải táng phục vụ dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại khu đất CT19, CT20 thuộc Khu C Nghĩa trang nhân dân xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước. Xem nội dung chi tiết./.
- Quyết định 211/QĐ-TTPTQĐ ngày 16/11/2023 về việc chỉ định thầu tư vấn bảo hiểm công trình xây dựng Hạng mục: Tuyến cống hộp dọc đường ĐS4 Dự án: Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.
- Quyết định 205/QĐ-TTPTQĐ ngày 06/11/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng Hạng mục: Tuyến cống hộp dọc đường ĐS4 thuộc Dự án: Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.
- Quyết định 201/QĐ-TTPTQĐ ngày 31/10/2023 về việc chỉ định chỉ định thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng Hạng mục: Tuyến cống hộp dọc đường ĐS4 Dự án: Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.
- Quyết định số 199/QĐ-TTPTQĐ ngày 26/10/2023 về việc chỉ định thầu Tư vấn khảo sát địa chất, khảo sát địa hình Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Xem nội dung
chi tiết./.
- Quyết định số 198/QĐ-TTPTQĐ ngày 26/10/2023 về việc chỉ định thầu Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Xem nội dung chi tiết
./.
- Quyết định số 197/QĐ-TTPTQĐ ngày 26/10/2023 về việc chỉ định thầu Tư vấn lập E-HSMT và phân tích đánh giá E-HSDT lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Xem nội dung chi tiết
./.
- Quyết định số 190/QĐ-TTPTQĐ ngày 05/10/2023 về việc chỉ định thầu Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT Hạng mục: Tuyến cống hộp dọc đường ĐS4 Dự án: Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết
./.
- Quyết định số 187/QĐ-TTPTQĐ ngày 03/10/2023 về việc chỉ định thầu Tư vấn lập E-HSMT và phân tích đánh giá E-HSDT gói thầu toàn bộ khối lượng thi công xây dựng Hạng mục: Tuyến cống hộp dọc đường ĐS4 thuộc Dự án: Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết
./.
- Quyết định số 186/QĐ-TTPTQĐ ngày 03/10/2023 về việc chỉ định thầu Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát địa chất, lập nhiệm vụ khảo sát địa hình và lập nhiệm vụ thiết kế Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Xem nội dung chi tiết
./.
- Quyết định số
185/QĐ-TTPTQĐ ngày 03/10/2023 về việc chỉ định thầu Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo số 338/TB-TTPTQĐ ngày 29/09/2023 về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án Xây dựng trung tâm thương mại tại khu đất DVTM-2 thuộc công trình Khu dân cư HH1 và HH2 thuộc khu vực 1 và 9, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.
- Thông báo số 337/TB-TTPTQĐ ngày 29/09/2023 về việc Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án Xây dựng khu dịch vụ thương mại tại lô đất DV1 thuộc dự án Khu đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.
- Thông báo số 332/TB-TTPTQĐ ngày 27/09/2023 về việc Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và Trung tâm Thương mại – Dịch vụ (khu đất K200). Xem nội dung
chi tiết./.

- Thông báo số 329/TB-TTPTQĐ ngày 22/09/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá là quyền sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án Xây dựng khu dịch vụ thương mại tại lô đất DV1 thuộc dự án Khu đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo số 328/TB-TTPTQĐ ngày 22/09/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá là quyền sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án Xây dựng trung tâm thương mại tại khu đất DVTM-2 thuộc công trình Khu dân cư HH1 và HH2 thuộc khu vực 1 và 9, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.
- Thông báo số 323/TB-TTPTQĐ ngày 20/09/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu gía quyền sử dụng đất thực hiện dự án Xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, thành  phố  Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.
- Thông báo số 322/TB-TTPTQĐ ngày 20/09/2023 về việc  lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu gía quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và Trung tâm Thương mại  – Dịch vụ (khu đất K200). Xem nội dung
chi tiết./.
- Quyết định số 149/QĐ-TTPTQĐ ngày 01/08/2023 về việc chỉ định thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng triển khai sau bước thiết kế cơ sở Hạng mục: Tuyến cống hộp dọc đường ĐS4 Dự án: Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.
 - Quyết định số 145/QĐ-TTPTQĐ ngày 18/07/2023 về việc chỉ định thầu tư vấn bảo hiểm xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại Quỹ đất phía Tây Bệnh viện Y học cổ truyền phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./. 
- Quyết định số 143/QĐ-TTPTQĐ ngày 14/07/2023 về việc chỉ định thầu Tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở - Dự toán xây dựng Hạng mục: Tuyến cống hộp dọc đường ĐS4 Dự án: Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./. 
- Thông báo số 257/TB-TTPTQĐ ngày 11/07/2023 về Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 31 lô đất ở tại Khu tái định cư Vinh Quang, xã Phước Sơn và Khu tái định cư Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bàn giao.  Xem nội dung
chi tiết./.
- Quyết định số 141/QĐ-TTPTQĐ ngày 12/07/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và thiết bị của dự án: Hạ tầng kỹ thuật tại Quỹ đất phía Tây Bệnh viện Y học cổ truyền. Xem nội dung
chi tiết./. 
- Quyết định số 139/QĐ-TTPTQĐ ngày 06/07/2023 về việc Về việc chỉ định thầu giám sát thi công toàn bộ khối lượng Dự án: Hạ tầng kỹ thuật tại quỹ đất phía Tây Bệnh viện Y học cổ truyền. Xem nội dung
chi tiết./. 
- Thông báo số 249/TB-TTPTQĐ ngày 04/07/2023 về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 31 lô đất ở tại Khu tái định cư Vinh Quang, xã Phước Sơn và Khu tái định cư Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.
 Xem nội dung chi tiết./.
- Quyết định số 135/QĐ-TTPTQĐ ngày 04/07/2023 về việc chỉ định thầu Tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo số 128/TB-TTPTQĐ ngày 29/06/2023 về Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng (loại xe bán tải) của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.  Xem nội dung
chi tiết./.
 - Thông báo số 240/TB-TTPTQĐ ngày 26/06/2023 về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Xây dựng Chợ tại khu đất B1- 62 thuộc Khu Đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.  Xem nội dung
chi tiết./.
- Quyết định số 121/QĐ-TTPTQĐ ngày 16/06/2023 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu toàn bộ khối lượng công trình: hạ tầng kỹ thuật tại Quỹ đất phía Tây Bệnh viện Y học cổ truyền. Xem nội dung
chi tiết./.

- Thông báo số 230/TB-TTPTQĐ ngày 08/06/2023 về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là QSDĐ đối với 20 lô đất ở thuộc Khu dân cư tại mặt bằng Công ty 508, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn (đợt 10, năm 2023). Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo số 229/TB-TTPTQĐ ngày 08/06/2023 về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 50 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A2), Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 9, năm 2023). Xem nội dung chi tiết./.
- Quyết định số 113/QĐ-TTPTQĐ ngày 06/06/2023 về việc chỉ định thầu Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và Kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án hạ tầng kỹ thuật tại Quỹ đất phía Tây Bệnh viện Y học cổ truyền. Xem nội dung chi tiết./.
- Quyết định số 111/QĐ-TTPTQĐ ngày 06/06/2023 Về việc chỉ định thầu Tư vấn Quản lý dự án cho dự án hạ tầng kỹ thuật tại Quỹ đất phía Tây Bệnh viện Y học cổ truyền. Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo số 218/TB-TTPTQĐ ngày 02/06/2023 về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất ở thuộc Khu dân cư tại mặt bằng Công ty 508, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn (đợt 10, năm 2023). Xem nội dung
chi tiết./.
- Thông báo số 217/TB-TTPTQĐ ngày 02/06/2023 về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 50 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A2), Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 9, năm 2023). Xem nội dung
chi tiết./.
- Quyết định số 62/QĐ-TTPTQĐ ngày 24/4/2023 Về việc
 chỉ định thầu Tư vấn lập E-HSMT và phân tích đánh giá E-HSDT gói thầu toàn bộ khối lượng dự án hạ tầng kỹ thuật tại Quỹ đất phía Tây Bệnh viện Y học cổ truyền. Xem nội dung chi tiết./.

- Thông báo số 211/TB-TTPTQĐ ngày 25/05/2023 về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 42 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (đợt 7, năm 2023). Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo số 210/TB-TTPTQĐ ngày 25/05/2023 về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 23 lô đất ở Khu dân cư tại Khu vực 7-8 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (đợt 8, năm 2023). Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo số 209/TB-TTPTQĐ ngày 25/05/2023 về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 50 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A2), Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 4, năm 2023)Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo số 208/TB-TTPTQĐ ngày 25/05/2023 về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 34 lô đất ở tại Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn  (đợt 6, năm 2023) . Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo số 207/TB-TTPTQĐ ngày 25/05/2023 về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 26 lô đất ở tại Khu đất Xí nghiệp Song mây xuất khẩu, Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (phương án đợt 5, năm 2023) . Xem nội dung
chi tiết./.
- Thông báo số 192/TB-TTPTQĐ ngày 17/05/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với đối với 
23 lô đất ở Khu dân cư tại Khu vực 7-8 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (phương án đợt 8, năm 2023). Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo số 191/TB-TTPTQĐ ngày 17/05/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với đối với 
42 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (đợt 7, năm 2023). Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo số 190/TB-TTPTQĐ ngày 17/05/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với đối với 
50 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A2), Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 4, năm 2023). Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo số 189/TB-TTPTQĐ ngày 16/05/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với đối với 34 lô đất ở tại Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (đợt 6, năm 2023). Xem nội dung
chi tiết./.
- Thông báo số 188/TB-TTPTQĐ ngày 16/05/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với 26 lô đất ở tại Khu đất Xí nghiệp Song mây xuất khẩu, Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (đợt 5, năm 2023). Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo số 183/TB-TTPTQĐ ngày 12/05/2023 về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 41 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (đợt 2, năm 2023). Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo số 174/TB-TTPTQĐ ngày 05/05/2023 về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 23 lô đất ở tại các khu đất: Dải cây xanh thuộc khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn; Khu đất Hợp tác xã Bình Minh, Phường Quang Trung; Khu QHDC dọc đường Hoa Lư (nối dài) và Khu TĐC phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D tại khu HH1 và HH2 thuộc Khu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 KV1 và KV9, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 3, năm 2023). Xem nội dung chi tiết./.
- Thông báo 173/TB-TTPTQĐ ngày 05/05/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 41 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu  Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (đợt 2, năm 2023). Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 157/QĐ-TTPTQĐ ngày 25/4/2023 Về việc thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 23 lô đất ở tại các khu đất: Dải cây xanh thuộc khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn; Khu đất Hợp tác xã Bình Minh, Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn; Khu QHDC dọc đường Hoa Lư (nối dài), thành phố Quy Nhơn và Khu TĐC phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D tại khu HH1 và HH2 thuộc Khu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 KV1 và KV9, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 3, năm 2023). Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 62/QĐ-TTPTQĐ ngày 24/4/2023 Về việc
 chỉ định thầu tư vấn lập điều chỉnh, bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 55/QĐ-TTPTQĐ ngày 14/4/2023 Về việc
 chỉ định thầu một số công tác đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Khu đất thu hồi của Công ty cổ phần Muối và Thương mại Miền Trung, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 52/QĐ-TTPTQĐ ngày 13/4/2023 Về việc
 chỉ định thầu một số công tác đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Khu đất K4.5A dọc đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 51/QĐ-TTPTQĐ ngày 13/4/2023 Về việc chỉ định thầu công tác thẩm tra hồ sơ khảo sát địa hình và giám sát khảo sát địa hình đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Khu đất thu hồi đất dự án Nhà an điều dưỡng Binh đoàn 15, dọc đường Huỳnh Tấn Phát, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (khu đất có ký hiệu M1.16). Xem nội dung
chi tiết./.
Quyết định số 50/QĐ-TTPTQĐ ngày 13/4/2023 Về việc chỉ định thầu một số công tác đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Khu đất thu hồi đất dự án Nhà an điều dưỡng Binh đoàn 15, dọc đường Huỳnh Tấn Phát, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (khu đất có ký hiệu M1.16). Xem nội dung
chi tiết./.
Quyết định số 49/QĐ-TTPTQĐ ngày 12/4/2023 Về việc chỉ định thầu Tư vấn thẩm tra lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án hạ tầng kỹ thuật tại Quỹ đất phía Tây Bệnh viện Y học cổ truyền. Xem nội dung
chi tiết./.
Quyết định số 48/QĐ-TTPTQĐ ngày 10/4/2023 Về việc phê duyệt E-Hồ gói thầu: Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng (loại xe bán tải) của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem nội dung
chi tiết./.
Thông báo số 89/TB-PTQĐ ngày 21/03/2023 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 16 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A1), Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 1, năm 2023). Xem nội dung chi tiết (kèm theo Phụ lục)./.


* Năm 2022:
Quyết định số 255/QĐ-PTQĐ ngày 25/10/2022 Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 4, năm 2022). Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 128/QĐ-PTQĐ ngày 21/10/2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung quanh Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 122/QĐ-PTQĐ ngày 19/10/2022 Về việc chỉ định thầu bảo hiểm xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc khu Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 120/QĐ-PTQĐ ngày 18/10/2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công + thiết bị Công trình HTKT Khu dân cư phía Bắc khu nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 117/QĐ-PTQĐ ngày 14/10/2022 V/v chỉ định thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 113/QĐ-PTQĐ ngày 03/10/2022 V/v chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ thiết kế, lập báo cáo nghiên cứu khả thi án hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, Tp. Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 112/QĐ-PTQĐ ngày 03/10/2022 Về việc chỉ định thầu tư vấn giám sát khảo sát địa chất dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 110/QĐ-PTQĐ ngày 03/10/2022 V/v chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát địa chất và khảo sát địa chất dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, Tp. Quy NhơnXem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 107/TB-TTPTQĐ ngày 22/9/2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và thiết bị của dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung quanh Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 206/TB-TTPTQĐ ngày 14/9/2022 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 92/QĐ-TTPTQĐ ngày 15/8/2022 Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung quanh Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.

Quyết định số 90/QĐ-TTPTQĐ ngày 09/8/2022 V/v phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị dự án: HTKT Khu đất xung quanh trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, Tp. Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 86/QĐ-TTPTQĐ ngày 08/8/2022 Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng Công trình HTKT Khu dân cư phía Bắc khu Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 85/QĐ-TTPTQĐ ngày 05/8/2022 V/v chỉ định thầu tư vấn tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho 02 gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và thiết bị; giám sát thi công và thiết bị dự án: HTKT Khu đất xung quanh trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.

Quyết định số 83/QĐ-TTPTQĐ ngày 03/8/2022 Về việc chỉ định thầu tư vấn lập thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất phía Tây Nam cầu Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 82/QĐ-TTPTQĐ ngày 02/8/2022 Về việc chỉ định thầu tư vấn thẩm tra dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung quanh trường cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.
Quyết định số 78/QĐ-TTPTQĐ ngày 25/7/2022 Về việc chỉ định thầu tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu 02 gói thầu tại Công trình HTKT Khu dân cư phía Bắc khu Nhà ở xã hội Nhơn Bình, P. Nhơn Bình, tp. Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.
Quyết định số 44/QĐ-TTPTQĐ ngày 19/5/2022 Về việc chỉ định thầu một số công tác đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quỹ đất phía Tây Bệnh viện Y học cổ truyền, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.
Quyết định số 39/QĐ-TTPTQĐ ngày 12/5/2022 Về việc chỉ định thầu tư vấn khảo sát địa hình bước TKBVTC – dự toán, dự án HTKT Khu đất xung quanh trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.

Quyết định số 37/QĐ-TTPTQĐ ngày 27/4/2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, dự án HTKT Khu đất xung quanh trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 34/QĐ-TTPTQĐ ngày 18//4/2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình HTKT Khu dân cư phía Bắc khu Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.  Xem nội dung
chi tiết./.
Quyết định số 31/QĐ-TTPTQĐ ngày 05/4/2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng hàng rào bảo vệ Khu đất K200, đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.

Quyết định số 26/QĐ-TTPTQĐ ngày 29/3/2022 v/v phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung quanh trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây./.
Quyết định số 24/QĐ-TTPTQĐ ngày 28/3/2022 v/v chỉ định thầu tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung quanh trường cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây./.
Quyết định số 20/QĐ-TTPTQĐ ngày 22/3/2022 v/v phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công trình HTKT Khu dân cư phía Bắc khu Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây./.

* Năm 2021:
- Quyết định số 93/QĐ-TTPTQĐ ngày 16/8/2021 v/v phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem chi tiết
tại đây./.
- Quyết định số 99/QĐ-TTPTQĐ ngày 31/8/2021 v/v phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu giám sát thi công công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem chi tiết
tại đây, PL./.

- Quy trình hoạt động đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định
-  ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình trên Trang thông tin điện tử (Đợt 3). Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 1) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 03 căn nhà biệt thự song lập đã được xây dựng tại dự án Khu đô thị Bắc sông Tân An tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng làn thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết./.
- Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở (đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) năm 2024. Xem chi tiết./.
- Thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 2, năm 2023). Xem chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật về đất đai trong việc sử dụng đất của các tổ chức được UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Xem
chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật trong việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã An Nhơn. Xem
chi tiết./.
- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2023. Xem
chi tiết./.
- Thông báo v/v chấm dứt ủy quyền cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 293/QĐ-STNMT ngày 04/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhXem chi tiết./.
- Phổ biến, phát động Cuộc  “Đại sứ giảm nhựa” danh cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/10/2023 đến trước 17h00, ngày 30/5/2024. Xem chi tiết./.
Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

53/2024/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 65 | lượt tải:7

54/2024/NĐ-CP

Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 21 | lượt tải:5

03/2024/TT-BTNMT

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 11 | lượt tải:5

04/2024/TT-BTNMT

Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên ớc và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 56 | lượt tải:3

05/2024/TT-BTNMT

Quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 62 | lượt tải:7
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập88
  • Máy chủ tìm kiếm68
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay21,727
  • Tháng hiện tại544,637
  • Tổng lượt truy cập7,467,478
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây