Thông tin về các dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

CHUYÊN TRANG
THÔNG TIN VỀ CÁC DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, MỜI THẦU, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG
CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH ĐỊNH


---**---
* Năm 2022:
Quyết định số 255/QĐ-PTQD ngày 25/10/2022 Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 4, năm 2022). Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 128/QĐ-PTQD ngày 21/10/2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung quanh Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 122/QĐ-PTQD ngày 19/10/2022 Về việc chỉ định thầu bảo hiểm xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc khu Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 120/QĐ-PTQD ngày 18/10/2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công + thiết bị Công trình HTKT Khu dân cư phía Bắc khu nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 117/QĐ-PTQD ngày 14/10/2022 V/v chỉ định thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 113/QĐ-PTQD ngày 03/10/2022 V/v chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ thiết kế, lập báo cáo nghiên cứu khả thi án hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, Tp. Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 112/QĐ-PTQD ngày 03/10/2022 Về việc chỉ định thầu tư vấn giám sát khảo sát địa chất dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 110/QĐ-PTQD ngày 03/10/2022 V/v chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát địa chất và khảo sát địa chất dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, Tp. Quy NhơnXem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 107/TB-TTPTQĐ ngày 22/9/2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và thiết bị của dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung quanh Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 206/TB-TTPTQĐ ngày 14/9/2022 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 92/QĐ-TTPTQĐ ngày 15/8/2022 Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung quanh Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.

Quyết định số 90/QĐ-TTPTQĐ ngày 09/8/2022 V/v phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị dự án: HTKT Khu đất xung quanh trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, Tp. Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 86/QĐ-TTPTQĐ ngày 08/8/2022 Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng Công trình HTKT Khu dân cư phía Bắc khu Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 85/QĐ-TTPTQĐ ngày 05/8/2022 V/v chỉ định thầu tư vấn tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho 02 gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và thiết bị; giám sát thi công và thiết bị dự án: HTKT Khu đất xung quanh trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.

Quyết định số 83/QĐ-TTPTQĐ ngày 03/8/2022 Về việc chỉ định thầu tư vấn lập thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất phía Tây Nam cầu Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 82/QĐ-TTPTQĐ ngày 02/8/2022 Về việc chỉ định thầu tư vấn thẩm tra dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung quanh trường cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.
Quyết định số 78/QĐ-TTPTQĐ ngày 25/7/2022 Về việc chỉ định thầu tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu 02 gói thầu tại Công trình HTKT Khu dân cư phía Bắc khu Nhà ở xã hội Nhơn Bình, P. Nhơn Bình, tp. Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.
Quyết định số 44/QĐ-TTPTQĐ ngày 19/5/2022 Về việc chỉ định thầu một số công tác đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quỹ đất phía Tây Bệnh viện Y học cổ truyền, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.
Quyết định số 39/QĐ-TTPTQĐ ngày 12/5/2022 Về việc chỉ định thầu tư vấn khảo sát địa hình bước TKBVTC – dự toán, dự án HTKT Khu đất xung quanh trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.

Quyết định số 37/QĐ-TTPTQĐ ngày 27/4/2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, dự án HTKT Khu đất xung quanh trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết./.
Quyết định số 34/QĐ-TTPTQĐ ngày 18//4/2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình HTKT Khu dân cư phía Bắc khu Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.  Xem nội dung
chi tiết./.
Quyết định số 31/QĐ-TTPTQĐ ngày 05/4/2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng hàng rào bảo vệ Khu đất K200, đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung
chi tiết./.

Quyết định số 26/QĐ-TTPTQĐ ngày 29/3/2022 v/v phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung quanh trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây./.
Quyết định số 24/QĐ-TTPTQĐ ngày 28/3/2022 v/v chỉ định thầu tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung quanh trường cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây./.
Quyết định số 20/QĐ-TTPTQĐ ngày 22/3/2022 v/v phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Công trình HTKT Khu dân cư phía Bắc khu Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây./.

* Năm 2021:
- Quyết định số 93/QĐ-TTPTQĐ ngày 16/8/2021 v/v phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem chi tiết
tại đây./.
- Quyết định số 99/QĐ-TTPTQĐ ngày 31/8/2021 v/v phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu giám sát thi công công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem chi tiết
tại đây, PL./.

- Thông báo v/v công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình (Đợt 02). Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 2) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 39 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu đô thị An Phước tại Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết./.
- Danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 7. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 6 tháng đầu năm 2022. Xem nội dung tại đây (kèm theo danh sách hủy phôi 01, 02)./.

- Danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 6. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì trả kết quả không đúng thời gian quy định trên giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chùa Phổ Tịnh trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.

- Thư xin lỗi vì trả kết quả không đúng thời gian quy định trên giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của ông/bà Đới Thị Thi trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ Giáo Xứ Công Chánh trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ ông/bà Nguyễn Vương Vũ - Nguyễn Thị Hóa trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì trả kết quả không đúng thời gian quy định trên giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Công ty TNHH Kimsan Standard trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ ông/bà Đỗ Thị Hồng Ngân trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ ông/bà Phan Thị Phúc trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ ông/bà Dương Văn Bộ trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ của Công ty CP Đầu tư Thương mại Quy Nhơn trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.

- Thông báo v/v không sử dụng Phôi Giấy chứng nhận bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v Báo cáo tình hình thực hiện thu thập, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2021. Xem chi tiết./.

- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 6 tháng cuối năm 2021. Xem nội dung tại đây (kèm theo danh sách hủy phôi)./.
- Thông báo công khai thông tin các đơn vị tư vấn có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Chi tiết văn bảndanh sách./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

3758/QĐ-UBND

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 15/11/2022

lượt xem: 1542 | lượt tải:22

60/2022/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 21/09/2022

lượt xem: 2239 | lượt tải:33

2050/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 01/07/2022

lượt xem: 2546 | lượt tải:41

505/QĐ-TTg

Quyết định về ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Thời gian đăng: 22/09/2022

lượt xem: 2229 | lượt tải:17

60/2021/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 12/10/2021

lượt xem: 2786 | lượt tải:319
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay2,968
  • Tháng hiện tại131,833
  • Tổng lượt truy cập2,514,652
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây