Công khai Báo cáo đánh giá tác động môi trường

CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ)
 
TT Tên Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Tên Tổ chức/doanh nghiệp Địa chỉ Số điện thoại Số Quyết định..ngày File đính kèm Quyết định File đính kèm Danh sách Hội đồng
  (1) (2) (3)        
 

1
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu neo đậu tránh trú bão đầm Đề Gi Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 200, đường Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn 02563814701     Chi tiết
 
2
Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất xung quanh trường Cao Đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn Trung tâm Phát triển quỹ đất số 45 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 0973020371     Chi tiết
3

Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định

Số 200 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

0256.3814701

  Chi tiết  
4. Báo cáo ĐTM dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp phục
vụ thi công dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân
(Km5 – Km13+581,3) tại mỏ đất QN03, diện tích 19,5 ha, thuộc Phường Bùi Thị
Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 
Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh
 
Số 705 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định. Điện thoại:

 
0256.3892.357.   Chi tiết  
5 Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi La Tinh Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Số 200, đường Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn 02563814701   Chi tiết Chi tiết
6 Khai thác đất làm vật liệu san lấp tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Công ty Cổ phần Xây dựng TC Bình Định số 03 Lê Lai, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn 0256.3520487
 
  Chi tiết Chi tiết
7 Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Hà Thanh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định Công ty Cổ phần Nội thất và Vật liệu xây dựng Kiểu Việt Lô 01 đường Võ Duy Dương, P. Quang Trung,
TP. Quy Nhơn
0905562489
 
  Chi tiết Chi tiết
8 Hạ tầng kỹ thuật Khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh 376 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn
 
0256.3822859   Chi tiết Chi tiết
9 Đường giao thông liên xã từ xã Cát Lâm đi xã Cát Hanh UBND huyện Phù Cát
 
số 141 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát 0256.3850214   Chi tiết Chi tiết
10 Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông An Lão, xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định Công ty TNHH Xây dựng Vạn Sơn thôn Tân Sơn, xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân 0914629952
 
  Chi tiết Chi tiết
11 Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông An Lão, xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định Công ty TNHH Xây dựng Tín Nghĩa thôn Vạn Hội, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân 0988030289
 
  Chi tiết Chi tiết
12 Khai thác đất sét làm gạch ngói tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định Công ty TNHH Sản xuất gạch Vĩnh Thạnh CCN Tà Súc, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh 0948 164 991     Chi tiết
13 Khai thác đất sét làm gạch ngói tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Tà Súc CCN Tà Súc, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh 0948 164 991     Chi tiết
14 Khai thác đất làm vật liệu san lấp tại mỏ đất TDHN22, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn để phục vụ thi công dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng cảng cá Tam Quan Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Số 200, đường Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn 02563814701   Chi tiết Chi tiết
15 Dự án Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thƣờng tại sông Kim Sơn,
xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định 
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tổng hợp Hoàng Phát
 
140 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân,
tỉnh Bình Định
 
    Chi tiết Chi tiết
16 Dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp (diện tích 9,2 ha) phục vụ
thi công dự án thành phần 1 Tuyến đƣờng từ Quốc lộ 19C kết nối
Cảng Quy Nhơn tại mỏ đất 209, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh

 
Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Số 200, đường Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn 02563814701   Chi tiết Chi tiết
17 Dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp (diện tích 4,08 ha) phục vụ thi công
dự án Đập dâng Hà Thanh 1 (Hạng mục: Nâng cấp hồ Quang Hiển) tại mỏ
đất TDVC22 thuộc xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
 
Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Số 200, đường Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn 02563814701   Chi tiết Chi tiết
18 Hạng mục Khu tái định cư xã Phước Hòa phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến – Diêm Vân
 
Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh 705 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn 02563892357   Chi tiết Chi tiết

 
19 Hạng mục Khu tái định cư xã Phước Thắng phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến – Diêm Vân
 
Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh 705 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn 02563892357   Chi tiết Chi tiết
20 Hạng mục Khu tái định cư xã Phước Thuận phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến – Diêm Vân
 
Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh 705 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn 02563892357     Chi tiết
21 Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường (diện tích
2,81 ha) tại sông Kim Sơn, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài
Ân, tỉnh Bình Định.

 
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Thương
Tín.
 
thôn Nam Tượng 2, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh
Bình Định.
 
0919.901.468
 
  Chi tiết Chi tiết
22 Dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp (diện tích 2,7 ha) phục vụ thi công
dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất xung quanh Trƣờng Cao đẳng Bình Định
tại mỏ 213 thuộc Phƣờng Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn
 
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định
 
số 45 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định.
 
(0256) 3811 832   Chi tiết Chi tiết
23 Dự án Nạo vét khơi thông dòng chảy, kết hợp thu hồi đất, cát nhiễm mặn
trên sông Trƣờng Öc và sông Cát (hạ lưu sông Hà Thanh) phục vụ san lấp
mặt bằng Dự án Khu đô thị mới Khu vực Chợ Góc (CG-01) tại xã Phƣớc
Thuận, huyện Tuy Phước và phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
 
Công ty TNHH Phú Gia Riverside
 
33 - 39 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, thành
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 
0256.3814949
 
  Chi tiết Chi tiết
24 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Kênh tiêu 3 huyện, huyện Phù Cát, Tuy Phước, TX An Nhơn
 
Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
 
Số 200, đường Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn 02563814701   Chi tiết Chi tiết
25 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng
Dự án Mở rộng Trƣờng Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn,
phừờng Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
 
Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Số 379 trần Hưng Đạo, P Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn 02563822859   Chi tiết Chi tiết
26 báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng
Công ty TNHH Grand Việt Hưng
 
số 316 Trần Phú,, Phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 0931492150   Chi tiết Chi tiết
27 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu phố thương mại – dịch vụ thuộc Khu đô thị Phú Mỹ Tân
 
 Công ty cổ phần Đầu tư TCV 23 Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 02353 829654   Chi tiết Chi tiết
28 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639). Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh 705 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn 02563892357   Chi tiết Chi tiết
29 Báo cáo ĐTM dự án Khu tái định cư xã Tây Phú phục vụ dự án Tuyến đƣờng tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn.  huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 02563780034   Chi tiết Chi tiết
30 Báo cáo ĐTM dự án Khu tái định cư xã Bình Tường phục vụ dự án Tuyến đƣờng tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn.  huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 02563780034   Chi tiết Chi tiết
31 Báo cáo ĐTM dự án Tuyến giao thông Nhơn Thành – Đập Đá (đoạn từ đường trục Khu kinh tế nối với khu dân cư Đông Bàn Thành 3) UBND thị xã  An Nhơn Số 78, đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 02563838316   Chi tiết Chi tiết
32 Báo cáo ĐTM dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía đông (quy mô 10,56ha) UBND thị xã  An Nhơn Số 78, đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 02563838316   Chi tiết Chi tiết
33 Dự án Cầu Hữu Giang (kết nối Quốc lộ 19 đi đường ĐH.26) tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn
 
 UBND huyện Tây Sơn 59 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Địn
 
0256.3880.761 569/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 Chi tiết Chi tiết
34 Dự án Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn huyện Phù Cát (diện tích 2,2 ha)
 
UBND huyện Phù Cát
 
Thị trấn Ngô Mây, Phù Cát 0563.850.214 60/QĐ-UBND ngày 06/1/2023 Chi tiết Chi tiết
35 Dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp (diện tích 2,5 ha) phục vụ thi công Công trình Khu tái định cư phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới tại mỏ đất QN03 thuộc Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 
Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh
 
số 20 Ngô Thời Nhiệm, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 
0256.3747786
 
251/QĐ-UBND ngày 30/1/2023 Chi tiết Chi tiết
36 Dự án Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát xây), diện tích 1,21 ha tại sông Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
 
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Trường Sơn
 
thôn Hội Nhơn, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
 
0983.036533
 
385/QĐ-UBND ngày 13/2/2023 Chi tiết Chi tiết
37 Dự án Khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thƣờng tại núi Chà, phƣờng Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
 
Công ty TNHH Tấn Phát
 
07 Trần Anh Tông, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 
0256. 3946 425
 
180/QĐ-UBND ngày 17/1/2023 Chi tiết Chi tiết
38 Dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp (diện tích 3,58 ha) tại xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 
Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Lộc Hà
 
thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
 
0256.3700779
 
687/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 Chi tiết Chi tiết
39 Dự án Khu tái định cư xã Tây Vinh phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam (diện tích 4,06 ha) tại xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn
 
UBND huyện Tây Sơn
 
59 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định 0256.3880.761 634/QĐ-UBND ngày 05/3/2023   Chi tiết
40 Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân Công ty TNHH Onsen Hội Vân thôn Hội Vân, xã Cát hiệp, huyện Phù Cát   592/QĐ-UBND ngày 01/03/2023 Chi tiết Chi tiết
41 Dự án Đầu tư nâng cấp bến số 1 – cảng Quy Nhơn Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn 02 Phan Chu Trinh, thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định   386/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 Chi tiết Chi tiết
42 Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định UBND huyện Phù Mỹ thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 0256 2216785 625/QĐ-UBND  ngày 03/03/2023 Chi tiết Chi tiết
43 Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thôn An Lạc 2, xã Mỹ Hòa phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định UBND huyện Phù Mỹ thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 0256 2216785 633/QĐ-UBND  ngày 05/03/2023 Chi tiết Chi tiết
44 Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thôn Thạnh An, xã Mỹ Hiệp phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định UBND huyện Phù Mỹ thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 0256 2216785 635/QĐ-UBND - 05/03/2023 Chi tiết Chi tiết
45 ông trình Đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông nhà máy nước sạch thị trấn Ngô Mây  UBND xã Cát Trinh Xã Cát trinh, huyện Phù Cát 02563.850249 1428/QĐ-UBND ngày 28/04/2023 Chi tiết Chi tiết
46 Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng và san nền, vị trí số 01: Điểm dân cư phía trước nhà ông Võ Bảy thuộc thôn Kim Tây, xã Phước Hòa UBND xã Phước Hòa xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước 02563.846.237 1257/QĐ-UBND ngày 19/04/2023 Chi tiết Chi tiết
47 Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh 379 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 02563822859 1388/QĐ-UBND ngày 26/04/2023 Chi tiết Chi tiết
48 Dự án Xây dựng điểm dân cư Đồng Đá thôn Hóa Lạc, xã Cát Thành UBND xã Cát Thành xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 0256 3854 127 2205/QĐ-UBND ngày 19/06/2023 Chi tiết Chi tiết
49 Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thôn Trung Hội, xã Mỹ Trinh phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định UBND huyện Phù Mỹ hị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 0256 2216785 1480/QĐ-UBND ngày 04/05/2023 Chi tiết Chi tiết
50 dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thôn Phước Thọ, xã Mỹ Hòa (vị trí mới gần cầu ké) phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định UBND huyện Phù Mỹ thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 0256 2216785 1479/QĐ-UBND ngày 04/05/2023 Chi tiết Chi tiết
51 Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 45 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định 02563.811.832 [2322/QĐ-UBND ngày 27/06/2023 Chi tiết Chi tiết
52 Dự án Cơ ở hạ tầng Khu dân cư Công Chánh, thị trấn Tuy Phước Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước 381 Nguyễn Huệ - Thị trấn Tuy Phước - Huyện Tuy Phước - Bình Định
02563.634.992
    Chi tiết
53 Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư năm 2021 tại xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước 381 Nguyễn Huệ - Thị trấn Tuy Phước - Huyện Tuy Phước - Bình Định 02563.634.992     Chi tiết
54 Dự án Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước Ban  Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 200 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (0256) 3814 701 2247/QĐ-UBND ngày 21/06/2023 Chi tiết Chi tiết
55 Dự án Trụ sở làm việc Công an xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước UBND huyện Tuy Phước số 28 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tinth Bình Định 02563.633.366 2662/QĐ-UBND ngày 19/07/2023 Chi tiết Chi tiết
56 dự án Trụ sở làm việc Công an xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước UBND huyện Tuy Phước số 28 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tinth Bình Định 02563.633.366 2657/QĐ-UBND ngày 19/07/2023 Chi tiết Chi tiết
57 Dự án Trụ sở làm việc Công an xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước UBND huyện Tuy Phước số 28 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tinth Bình Định 02563.633.366 2661/QĐ-UBND - 19/07/2023 Chi tiết Chi tiết
58 Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống thu gom nước thải và san nền, vị trí số 04: Điểm dân cư phía trước nhà ông Trần Minh An thuộc thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa
 
UBND xã Phước Hòa xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước 02563.846.237     Chi tiết
59 Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Chánh Tây UBND huyện Phù Mỹ thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 0256 2216785 2968/QĐ-UBND ngày 11/08/2023 Chi tiết Chi tiết
60 dự án Trường THCS Phước Thắng, hạng mục Nhà bộ 2 tầng 04 phòng Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước 381 Nguyễn Huệ - Thị trấn Tuy Phước - Huyện Tuy Phước - Bình Định 02563.634.992 3216/QĐ-UBND ngày 29/08/2023 Chi tiết Chi tiết
61 Dự án Nâng cấp đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (tt. Diêu Trì) đến đường Nguyễn Lữ (tt. Tuy Phước) Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước 381 Nguyễn Huệ - Thị trấn Tuy Phước - Huyện Tuy Phước - Bình Định
02563.634.992
3260/QĐ-UBND ngày 31/08/2023 Chi tiết Chi tiết
62 Dự án Trụ sở làm việc Công an xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước UBND huyện Tuy Phước số 28 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tinth Bình Định 02563.633.366 1262/QĐ-STNMT ngày 15/08/2023 Chi tiết Chi tiết
63 Dự án Xây dựng hạ tầng khu dân cư Đồng Xe Tư UBND huyện Hoài Ân Số 04 Lê Duẩn, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân,
tỉnh Bình Định
0256.3870.713 2294/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 2294qd-dtm-xay-dung-ha-tang-khu-dan-cu-dong-xe-tu.pdf 1020qd_stnmt_hd-dtm-du-an-khu-dan-cu-dong-xe-tu.pdf
64 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn – Quy Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; hạng mục: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Đội 5, thôn An Hậu, xã Ân Phong UBND huyện Hoài Ân số 04 Lê Duẩn, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 0256.3870.713 1606/QĐ-UBND ngày 15/05/2023 1601. QD - DTM Xay dung ha tang Khu tai dinh cu 205. QD_STNMT_HD DTM du an Khu TDC Doi 5
65 Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Hạng mục: Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Đồng Cây Thị, thôn Thế Thạnh 1, xã Ân Thạnh. UBND huyện Hoài Ân số 04 Lê Duẩn, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 0256.3870.713 1605/QĐ-UBND ngày 15/05/2023 1605. QD - DTM Khu tai dinh cu Dong Cay Thị 203. QD_STNMT_HD DTM du an Khu TDC Dong Cay Thi
66 Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Hạng mục: Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Rộc Xã Sáu, thôn Thế Thạnh 1 và Khu tái định cư Đồng Xe Thu, thôn Thế Thạnh 2, xã Ân Thạnh. UBND huyện Hoài Ân số 04 Lê Duẩn, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 0256.3870.713 1607/QĐ-UBND ngày 15/05/2023 1607. QĐ - DTM Khu tái định cư Rộc Xã Sáu 204. QD_STNMT_HD DTM du an Khu TDC Roc Xa Sau
67 Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Hạng mục: Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư phía Đông Bắc đường Sư Đoàn 3 Sao Vàng, khu phố Du Tự. UBND huyện Hoài Ân số 04 Lê Duẩn, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 0256.3870.713 1601/QĐ-UBND ngày 15/05/2023 1601. QD - DTM Xay dung ha tang Khu tai dinh cu 201. QD_STNMT_HD DTM du an Khu TDC Su doan 3 Sao Vang
68 Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Hạng mục: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thôn Vĩnh Viễn. UBND huyện Hoài Ân số 04 Lê Duẩn, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 0256.3870.713 1602/QĐ-UBND ngày 15/05/2023 1602. QD - DTM khu tai dinh cu thon Vinh Vien 206. QD_STNMT_HD DTM du an Khu TDC Thon Vinh Vien
69 Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Hạng mục: Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Đội 8, thôn Long Mỹ. UBND huyện Hoài Ân số 04 Lê Duẩn, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.   1603/QĐ-UBND ngày 15/05/2023 1603. QD - DTM Khu tai dinh cu Doi 8 207. QD_STNMT_HD DTM du an Khu TDC Doi 8
70 Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Hạng mục: Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Đồng Xe Tư, thôn Hội An. UBND huyện Hoài Ân số 04 Lê Duẩn, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 0256.3870.713 1604/QĐ-UBND ngày 15/05/2023 1604. QD - DTM Khu tai dinh cu Dong Xe 202. QD_STNMT_HD DTM du an Khu TDC Dong Xe Tu
71 Dự án: Xây dựng hạ tầng Khu dân cư phía Đông Bắc đường Sư đoàn
3 Sao Vàng.
UBND huyện Hoài Ân số 04 Lê Duẩn, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 0256.3870.713 2293/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 2293. QD - DTM Xay dung ha tang Khu dan cu phia Dong Bac duong Su Doan 3 Sao Vang 1021. QD_STNMT_HD DTM du an Khu dan cu Su Doan 3 Sao Vang
72 Dự án: Khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường có thu hồi đá khối. Công ty TNHH Thanh Thảnh Số 256 đường Hùng Vương, phường Nhơn Bình, thành
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0256 3841 688 3406/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 2406. QD - DTM khai thac da CTy Thanh Thanh 274. QD_STNMT_thanh lap HDTD DTM du an khai thac khoang san cua Cong ty Thanh Thanh
73 Dự án Khai thác và chế biến đã làm vật liệu xây dựng (đá tảng lăn, công suất 10.000m3 đá thành phẩm/năm) tại sườn phía Tây núi Hòn Chà, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định Công ty Cổ phần Phú Tài Số 278 đường Nguyễn Thị Định Phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định. 0256.3847668 3499/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 3499. QĐ - DTM khai thac đa Cty Phú Tài 1238. QD_STNMT_thanh lap HDTD DTM du an Da nui Hon Cha cua Cong ty Phu Tai
74 Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Năm Tấn) đến ĐT.639, tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Chợ Bộng) đến ĐT.638 và tuyến đường từ cầu chui Quốc lộ 1 cũ (Hoài Châu Bắc) đến đường bê tông Trường Xuân Đông (Tam Quan Bắc), thị xã Hoài Nhơn. UBND thị xã Hoài Nhơn. 06 Đường 28 tháng 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài
Nhơn, tỉnh Bình Định.
  450/QĐ-UBND ngày 20/2/2023 450. QĐ - ĐTM Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Năm Tấn) đến ĐT.639 25. QD_STNMT_QD thanh lap HD DTM du an 03 Tuyen duong cua Thi xa Hoai Nhon
75 Dự án: Khai thác và chế biến đã làm vật liệu xây dựng có thu hồi đá tại núi Đá Chồng, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hoàng Việt Tổ 10, Khu vực 2, Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 0982 417 028 4425/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 4425. QD - DTM khai thac da cty Hoang Viet tai CAT NHON 569. QD_STNMT_thanh lap HDTD DTM du an khai thac khoang san cua Cong ty Hoang Viet
76 Dự án: Dự án nâng công suất khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường, công suất từ 176.500 m3/năm đến 276.500 m3/năm (đá ở thể địa chất). Công ty Cổ phần Phú Tài Số 278, đường Nguyễn Thị Định, Phường Nguyễn Văn
Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.
0256.3847668 4426/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 4426. QD - DTM du an Nang CS khai thac da Cty PHU TAI 630. QD_STNMT_thanh lap HDTD DTM du an khai thac khoang san cua Cong ty Phu Tai
77 Dự án: Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo hình thức
đối tác công tư PPP (Hợp đồng BOO).
UBND thị xã Hoài Nhơn 06 Đường 28 tháng 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài
Nhơn, tỉnh Bình Định.
  4326/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 4326. QD - DTM du an Cap nuoc sach tren dia ban thi xa Hoai Nhon 784. QD_STNMT_HD DTM du an Nha may nuoc sach Hoai Nhon
78 Dự án: Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã
Hoài Nhơn.
Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Toàn Thịnh. số 367 Phan Đình Phùng, phường Chánh Lộ, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
  999/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 999. QD -Khu do thi Khang My Loc, phuong Tam Quan Bac Cong ty Toan Thinh 736. QD_STNMT_HD DTM du an Khu Do thi Khang My Loc
79 Dự án: Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới tại phường Tam Quan và phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng PHMT. Phường Tam Quan và phường Tam Quan Bắc, thị
xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
  234/QĐ-UBND ngày 19/1/2023 234. QD - DTM Khu do thi moi phia Bac KDC Phu My Loc Cong ty PHMT 747. QD_STNMT_HD DTM du an KDT moi phia Bac PML
80 Dự án: Khu tái định cư phường Hoài Thanh Tây phục vụ dự án
tuyến đường kết nối với tuyến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài
Nhơn.
UBND thị xã Hoài Nhơn. 06 Đường 28 tháng 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài
Nhơn, tỉnh Bình Định.
  3989/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 3989. QD - DTM KTDC phuong HOAI THANH TAY PHUC VU DVB 680. QD_STNMT_HD DTM du an Khu TDC Hoai Thanh Tay
81 Dự án Cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài  Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định   915/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 915. QD - DTM Cap nuoc sinh hoat xa Cat Tai 105. QD_STNMT_HD DTM du an Nha may nuoc cap xa Cat Tai
82 Dự án: Xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Điểm tái định cư số 02). UBND thị xã Hoài Nhơn. 06 Đường 28 tháng 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài
Nhơn, tỉnh Bình Định.
  750/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 750. QD - DTM Ha tang ky thuat khu tai dinh cu TX HN phuc vu du an duong bo cao toc diem so 2 876. QD_STNMT_HD DTM du an Khu TDC Cao toc Hoai Nhon (Diem so 2)
83 Dự án: Xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Điểm tái định cư số 03). UBND thị xã Hoài Nhơn. 06 Đường 28 tháng 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài
Nhơn, tỉnh Bình Định.
  752/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 752. QD - DTM Ha tang ky thuat khu tai dinh cu TX HN phuc vu du an duong bo cao toc diem so 3 874. QD_STNMT_HD DTM du an Khu TDC Cao toc Hoai Nhon (Diem so 3)
84 dự án: Xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Điểm tái định cư số 05) UBND thị xã Hoài Nhơn. 06 Đường 28 tháng 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài
Nhơn, tỉnh Bình Định.
  838/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 838. QD - DTM Ha tang ky thuat khu tai dinh cu TX HN phuc vu du an duong bo cao toc diem so 5 877. QD_STNMT_HD DTM du an Khu TDC Cao toc Hoai Nhon (Diem so 5)
85 Dự án: Xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Điểm tái định cư số 06). UBND thị xã Hoài Nhơn. 06 Đường 28 tháng 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài
Nhơn, tỉnh Bình Định.
  839/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 839. QD - DTM Ha tang ky thuat khu tai dinh cu TX HN phuc vu du an duong bo cao toc diem so 6 878. QD_STNMT_HD DTM du an Khu TDC Cao toc Hoai Nhon (Diem so 6)
86 Dự án: Xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã
Hoài Nhơn (Điểm tái định cư số 07).
UBND thị xã Hoài Nhơn. 06 Đường 28 tháng 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài
Nhơn, tỉnh Bình Định.
  840/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 840. QD - DTM Ha tang ky thuat khu tai dinh cu TX HN phuc vu du an duong bo cao toc diem so 7 879. QD_STNMT_HD DTM du an Khu TDC Cao toc Hoai Nhon (Diem so 7)
87 Dự án: Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp (khách sạn 5 sao). Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Ngô Mây. số 01 đường Ngô Mây, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.   1369/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 05. QD_STNMT_thanh lap HD DTM Cong trinh TMDV va khach san cao cap QD - DTM 01 ngo may
88

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoài Châu

Công ty CP Lâm nghiệp Kim Thành Lập thôn An Quý Bắc, xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn   76/QĐ-STNMT ngày 07/02/2023 Chi tiết Chi tiết
89 dự án Tiểu khu đô thị 2.8 phân khu 2 - Khu đô thị du lịch biển Nam vùng đầm Đề Gi, hạng mục: Xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 (11,29 ha) UBND huyện Phù Cát thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cá   1050/QĐ-STNMT ngày 29/5/2023 Chi tiết Chi tiết
90 công trình: Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Cát Hanh, Hạng mục:
San nền mặt bằng và đường giao thông
UBND xã Cát Hanh
 
    1195/QĐ-STNMT ngày 21/7/2023 Chi tiết Chi tiết
91 công trình: Nhà làm việc Công an xã Cát Hanh, Hạng mục: San nền mặt
bằng và đường giao thông
UBND xã Cát Hanh     1196/QĐ-STNMT ngày 21/7/2023 Chi tiết Chi tiết
92 công trình: San lấp mặt bằng xây dựng Trụ sở Công an xã UBND xã Cát Trinh     1197/QĐ-STNMT ngày 21/7/2023 Chi tiết Chi tiết
93 Dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp (diện tích 9,75 ha) tại núi Một,
xã Cát Khánh và Cát Thành, huyện Phù Cát để phục vụ thi công xây dựng
dự án Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ núi Ghềnh đến giáp
đường ven biển (ĐT.639)
 Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh
 
705 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình
Định.
 
0987220550 675/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 Chi tiết Chi tiết
94 Dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp (diện tích 3,58 ha)
tại xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC HÀ  thôn 1, Xã Bình Nghi, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định 0974019999 687/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 Chi tiết Chi tiết
95 Dự án Xây dựng hạ tầng khu dân cư khối Phú Xuân (diện tích 12,69 ha)
tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 
 UBND huyện Tây Sơn 59 Phan Đình Phùng, thị tr n Ph Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 0256.3880.761 1144/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 Chi tiết Chi tiết
96 Dự án: Công trình Khu dân cư phía Nam sông Kôn, thôn Thƣợng Giang 2,
xã Tây Giang (diện tích 4,4 ha) tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn
 
UBND xã Tây Giang xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 0256.3884317 1630/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 Chi tiết Chi tiết
97 Dự án: Xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã
Hoài Nhơn (Điểm tái định cư số 08).
UBND thị xã Hoài Nhơn. 06 Đường 28 tháng 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài
Nhơn, tỉnh Bình Định.
  850/QĐ-UBND ngày 22/03/2023 Chi tiết Chi tiết
98 Dự án: Xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã
Hoài Nhơn (Điểm tái định cư số 09).
UBND thị xã Hoài Nhơn. 06 Đường 28 tháng 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài
Nhơn, tỉnh Bình Định.
  818/QĐ-UBND ngày 17/03/2023 Chi tiết Chi tiết
99 Dự án Xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Điểm tái định cư số 11) UBND thị xã Hoài Nhơn. 06 Đường 28 tháng 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài
Nhơn, tỉnh Bình Định.
  817/QĐ-UBND ngày 17/03/2023 Chi tiết Chi tiết
100 dự án Xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Điểm tái định cư số 12) UBND thị xã Hoài Nhơn. 06 Đường 28 tháng 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài
Nhơn, tỉnh Bình Định.
  816/QĐ-UBND ngày 17/03/2023 Chi tiết Chi tiết
101 Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tránh xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ của Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ UBND huyện Phù Mỹ thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 0256 2216785 452/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 Chi tiết Chi tiết
102 Dự án Xây dựng cầu Bờ Mun, huyện Phù Mỹ UBND huyện Phù Mỹ thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 0256 2216785 141/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 Chi tiết Chi tiết
103 Dự án Đường từ thôn 2, thị trấn An Lão đi Tân An, An Tân UBND huyện An Lão thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định 02563 875 638 4223/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 Chi tiết Chi tiết
104 Dự án Đường bao thôn 2, thị trấn An Lão 
 
UBND huyện An Lão thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định 02563 875 638 4224/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 Chi tiết Chi tiết
105 Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực 6 phường Nhơn Bình (giai đoạn 3) Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ thành phố Quy Nhơn 30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tình Bình Định 0256 3824071     Chi tiết
106 Dự án Khu dân cư khu vực núi Mồ Côi, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 3) Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ thành phố Quy Nhơn 30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tình Bình Định 0256 3824071 4151/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 Chi tiết Chi tiết
107 Dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, hạng mục: Khu dân cư sau Trường Tiểu học số 1 thuộc thôn Lục lễ, xã Phước Hiệp UBND huyện Tuy Phước số 28 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tinth Bình Định 02563.633.366 4539/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 Chi tiết Chi tiết
108 Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông Xí nghiệp may, thị trấn Phù Mỹ UBND huyện Phù Mỹ thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 0256 2216785     Chi tiết
109 Hạng mục Khu tái định cư xã Phước Thắng phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến – Diêm Vân Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh 705 Trần Hưng Đạo - Phường Lê Lợi - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định 0256 3829042 3561/QĐ-UBND - 31/10/2022 Chi tiết  
110 Hạng mục Khu tái định cư xã Phước Thuận phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến – Diêm Vân Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh 705 Trần Hưng Đạo - Phường Lê Lợi - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định 0256 3829042      
111 Tiểu dự án các khu tái định phục vụ tuyến đường từ Quốc lộ 19C kết nối Cảng Quy Nhơn thuộc Dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định Ban  Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 200 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (0256) 3814 701 3801/QĐ-UBND - 17/11/2022 Chi tiết Chi tiết
112 Dự án Nạo vét sông Kôn đoạn từ đập dâng Phú Phong đến
khối Hoà Lạc, thị trấn Phú Phong; xã Tây Phú, huyện Tây Sơn
(diện tích 91,411 ha, có thu hồi sản phẩm nạo vét)
 
UBND huyện Tây Sơn
 
59 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 0256.3880.761 1749/QĐ-UBND - 19/5/2023 Chi tiết Chi tiết
113 Dự án Xây dựng đường từ Tây Vinh đi Nhơn Mỹ tại xã Tây Vinh, huyện
Tây Sơn
 
UBND huyện Tây Sơn
 
59 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 0256.3880.761 1883/QĐ-UBND - 29/5/2023 Chi tiết Chi tiết
114 Dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường Tây Sơn đi Phù Cát (đoạn  Đập
dâng Phú Phong - Cát Hiệp)
 
UBND huyện Tây Sơn
 
59 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 0256.3880.761 1884/QĐ-UBND - 29/5/2023 Chi tiết Chi tiết
115 Dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp (diện tích 2,34 ha) phục vụ thi công
dự án Cải tạo hệ thống tiêu thoát lũ và kết nối giao thông hai bờ
suối Trầu khu đô thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn
tại mỏ đất 209, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh
 
Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định
 
số 200 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (0256) 3814 701 2095/QĐ-UBND - 12/6/2023 Chi tiết Chi tiết
116 Dự án Khai thác, thu hồi đất, đá trong khu vực đầu tư xây dựng
Cơ sở sản xuất cơ khí - kết cấu thép - sản xuất bê tông thành phẩm
tại thôn Bình An 1, xã Phƣớc Thành, huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình Định
 
Hộ kinh doanh Trần Ngọc Hữu Lợi thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 0973569007 2097/QĐ-UBND - 12/6/2023 Chi tiết Chi tiết
117 Dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp (diện tích 5,0 ha) phục vụ thi công
Hạng mục Đường kết nối Quốc lộ 19 với Quốc lộ 19B thuộc dự án Đập dâng
Phú Phong, huyện Tây Sơn tại mỏ 147, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn
 
Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định
 
số 200 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (0256) 3814 701 2098/QĐ-UBND - 12/6/2023 Chi tiết Chi tiết
118 Dự án Khu dân cư phía Bắc chợ Mỹ An, xã Tây Bình (diện tích 7,05 ha) tại
thôn Mỹ An, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn
 
UBND xã Tây Bình
 
Xã Tây Bình, huyện Tây Sơn UBND xã Tây Bình
 
2981/QĐ-UBND - 11/8/2023 Chi tiết Chi tiết
119 Dự án Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường (diện tích 1,94 ha)
tại sông An Lão, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
 
Công ty TNHH Tân Lập. Số 245 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 0256 3838 268  3258/QĐ-UBND - 31/8/2023 Chi tiết Chi tiết
120 Dự án Chỉnh trị dòng chảy sông Hà Thanh tại thôn Hiển Đông, xã Canh
Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định (diện tích 8,05 ha, có thu hồi sản
phẩm nạo vét)
 
Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khôi
 
Số 66 Nguyễn Thái Học, phường Lê Hồng Phong, thành
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 
0913 407 565
 
3262/QĐ-UBND - 31/8/2023 Chi tiết Chi tiết
121 Dự án Nâng công suất Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thƣờng
tại sông Kôn, xã Tây Xuân, xã Bình Hòa và thị trấn Phú Phong,
huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, diện tích 6,53 ha
 
Công ty Cổ phần đầu tư Phú Hưng Hà Nội
 
Lô 15-16, Khu đô thị mới An Phú Thịnh (khu B3a),
phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 
Lô 15-16, Khu đô thị mới An Phú Thịnh (khu B3a),
phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 
3345QĐ-UBND - 09/9/2023 Chi tiết Chi tiết
122 Dự án Khai thác, vận chuyển đất thừa thu hồi từ Phƣơng án cải tạo đất sản
xuất kém hiệu quả tại thôn Xuân An, xã Cát Tƣờng, huyện Phù Cát
 
Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Cát Tường
 
thôn Xuân An, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình
Định
 
0977020732
 
3464/QĐ-UBND - 19/9/2023 Chi tiết Chi tiết
123 Dự án Xây dựng hạ tầng khu dân cư phía Đông suối Ông Sung,
xã Cát Tiến, (diện tích 11,46 ha) tại trị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát
 
UBND huyện Phù Cát 141 đường Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát 02563.850214 3563/QĐ-UBND - 26/9/2023 Chi tiết Chi tiết
124 Dự án Xây dựng hạ tầng Khu dân cư Phú Thịnh, xã Tây Phú (diện tích 7,1 ha)
tại xã Tây Phú, huyện Tây Sơn
 
UBND huyện Tây Sơn
 
59 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 0256.3880.761 3565/QĐ-UBND - 26/9/2023 Chi tiết Chi tiết
125 Dự án Trạm biến áp 110kV Cát Nhơn và đấu nối
 
Tổng Công ty Điện lực miền Trung
 
    568/QĐ-UBND - 28/2/2023 Chi tiết Chi tiết
126 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Dân – Bình Thạnh (đoạn cổng làng thôn Tân Dương đến giáp Cầu Phú Đa Tân Dân) UBND thị xã An Nhơn Quang Trung, thị xã An Nhơn, Bình Định   4519/QĐ-UBND - 29/12/2022 Chi tiết Chi tiết
127 Đường kết nối giao thông hai tuyến ĐT.636 và ĐT.638 (xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Lộc), thị xã An Nhơn UBND thị xã An Nhơn Quang Trung, thị xã An Nhơn, Bình Định   4554/QĐ-UBND  Chi tiết Chi tiết
128 Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn huyện Phù Cát. Hạng mục: Khu tái định cư tại thôn Mỹ Hóa, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát (diện tích 2,06 ha). UBND huyện Phù Cát       Chi tiết Chi tiết
            Chi tiết Chi tiết
            Chi tiết Chi tiết
            Chi tiết Chi tiết
            Chi tiết Chi tiết
            Chi tiết Chi tiết
            Chi tiết Chi tiết
            Chi tiết Chi tiết
            Chi tiết Chi tiết
            Chi tiết Chi tiết
            Chi tiết Chi tiết
               
               
               
               
               
               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG KHAI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
(Theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ)
- Mẫu ĐTM mỏ đất (để tham khảo). Tải tại đây./.
- Danh sách báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt từ ngày 01/7/2019 đến ngày 25/9/2020. Xem chi tiết tại đây./.
Chi tiết phụ lục Công văn 364/CCBVMT-ĐTM ngày 25/9/2020:
 
TT Tên Dự án Tên Tổ chức/doanh nghiệp Ngày tiếp nhận hồ sơ TTHC Quyết định phê duyệt File đính kèm
Số Ngày
  (1) (2) (3) (4) (5)  
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án CTPHMT Dự án Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Kôn, xã Tây Xuân, xã Bình Hòa và thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định Công ty cổ phần đầu tư Phú Hưng Hà Nội 23/6/2019 3530/QĐ-UBND 02/10/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nạo vét, cải tạo lòng hồ Đại Sơn tại thôn Đại Sơn, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại tổng hợp Thịnh Hưng 24/7/2019 3757/QĐ-UBND 17/10/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Trung tâm phát triển quỹ đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) 24/6/2019 3051/QĐ-UBND 29/7/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nạo vét khơi thông dòng chảy, kết hợp thu hồi cát xây dựng khu vực hạ lưu sông Kôn, diện tích 5,0 ha thuộc xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (giai đoạn 1) Công ty TNHH Việt Tân Lực 21/10/2019 4606/QĐ-UBND 10/12/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nạo vét, chỉnh trị dòng chảy kết hợp tận thu cát tại sông La Tinh, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thành Danh 21/8/2019 3421/QĐ-UBND 24/9/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Nạo vét bồi lấp cửa sông Tam Quan tại xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn 23/9/2019 4698/QĐ-UBND 17/12/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thành phần: Sửa chữa, nâng cấp một số đường tỉnh bị hư hỏng nặng Ban Quản lý dự án nông nghiệp và PTNT 19/6/2019 3349/QĐ-UBND 19/9/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đê sông Hà Thanh đoạn Thượng Lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước Ban Quản lý dự án nông nghiệp và PTNT 07/6/2019 2857/QĐ-UBND 16/8/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khu dân cư khu vực 6 phường Nhơn Bình (GĐ 2) Ban Quản lý dự án đàu tư thành phố Quy Nhơn 25/6/2019 3348/QĐ-UBND 19/9/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tại KV6, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, Ban giải phóng mặt bằng tỉnh 28/6/2019 4815/QĐ-UBND 24/12/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Kè Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn Ban Quản lý dự án nông nghiệp và PTNT 28/6/2019 3017/QĐ-UBND 27/8/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực 5, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Quy Nhơn 02/8/2019 4455/QĐ-UBND 29/11/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Mở rộng nhà máy chế biến gỗ - Xí nghiệp Thắng Lợi Công ty CP Phú Tài 09/8/2019 4508/QĐ-UBND 03/12/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá  tác động môi trường của dự án Khu Condotel (căn  hộ khách sạn)  BMC Quy Nhơn Công ty CP đầu tư kinh doanh địa ốc BMC Quy Nhơn 03/10/2019 4183/QĐ-UBND 08/11/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu mũi Tấn Công ty CP dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn 15/10/2019 4816/QĐ-UBND 24/12/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu căn hộ khách sạn Kim Cúc Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Kim Cúc 23/10/2019 4412/QĐ-UBND 27/11/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khu nuôi tôm thương phẩm công nghệ cao trong nhà kính, quy mô diện tích ao nuôi 40 ha Công ty TNHH Việt Úc Phù Mỹ 23/10/2019 4817/QĐ-UBND 24/12/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm công nghệ cao Minh Dư tại xã An Nhơn Công ty Gà Minh Dư 25/11/2019 4962/QĐ-UBND 30/12/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm công nghệ cao Minh Dư tại huyện Vân Canh Công ty Gà Minh Dư 25/11/2019 4961/QĐ-UBND 30/12/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu đô thị An Phước Công ty TNHH MTV An Phước 05/6/2019 4297/QĐ-UBND 19/11/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường ven biển (ĐT.639), Đoạn Cát Tiến đến Đề Gi tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Ban Quản lý dự án giao thông 19/6/2019 3626/QĐ-UBND 07/10/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu tái định cư Vinh Quang, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước Ban Quản lý dự án nông nghiệp và PTNT 26/6/2019 4737/QĐ-UBND 18/12/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cụm công nghiệp Nhơn Phong Công ty TNHH chế biến nước mắm Mười Thu 28/6/2019 4880/QĐ-UBND 26/12/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá  tác động môi trường của dự án cải tạo đất nông nghiệp Công ty CP gạch Tuy nen Hiệp thành 9/10/2019 4172/QĐ-UBND 08/11/2019 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo phục hồi môi trường của dự án khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Long Hòa, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định Công ty CP Xây dựng 47 06/9/2019 4175/QĐ-UBND 08/11/2019 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Khu dân cư phía Đông hồ Kênh Kênh tại xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Bình Định BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Cát 02/01/2020 2236/QĐ-UBND 09/6/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Tuyến đường ven biển (ĐT 639) đoạn Đề Gi - Mỹ Thành BQL dự án giao thông tỉnh 10/01/2020 1287/QĐ-UBND 08/4/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Chung cư Trần Bình Trọng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn 12/02/2020 1847/QĐ-UBND 15/5/2010 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Khu du lịch sinh thái và biệt thự Đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn (THI NAI ECOBAY) quy mô 117,93 ha Công ty CP Thị Nại Eco Bay 12/02/2020 2530/QĐ-UBND 25/6/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Đập dâng Lão Tâm, xã Cát Thắng, Phù Cát Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18/02/2020 2800/QĐ-UBND 14/7/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp tại xã Cát Tường, Phù Cát, Bình Định Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Yến Tùng 19/02/2020 1390/QĐ-UBND 14/4/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Thành phần sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới tiêu thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung - Bình Định Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/02/2020 1944/QĐ-UBND 21/5/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng biển quốc tế bãi Xép Công ty CP đầu tư Trường Thành Quy Nhơn 27/02/2020 3286/QĐ-UBND 11/8/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Khu tái định cư thôn Tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh 04/03/2020 1849/QĐ-UBND 15/5/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Khu du lịch cộng đồng Làng Sông của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Làng Sông 12/03/2020 3884/QĐ-UBND 21/9/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Khai thác khoáng sản đất sét làm gạch, ngói tại thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn của Công ty TNHH Huy Hoàng Thiện 24/03/2020 1452/QĐ-UBND 20/4/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp công suất 60.000 m3/ năm tại thôn Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn Công ty TNHH sản xuất tổng hợp Thành Đạt 25/03/2020 1909/QĐ-UBND 20/5/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình 21/04/2020 1910/QĐ-UBND 20/5/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Kè Nhơn Hải, TP Quy Nhơn BQL dự án nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/04/2020 3297/QĐ-UBND 11/8/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Hạ tầng kỹ thuật tại khu đất Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định và các khu vực liền kề phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn Ban giải phóng mặt bằng tỉnh 27/04/2020 2267/QĐ-UBND 10/6/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông An Lão, xã An Trung, huyện An Lão, tỉnh Bình Định Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ngọc Lâm 06/05/2020 2266/QĐ-UBND 10/6/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông An Lão, xã An Trung, huyện An Lão, tỉnh Bình Định Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ngọc Lâm 06/05/2020 2266/QĐ-UBND 10/6/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Lại Giang, xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn, Bình Định Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Kim Thành 06/05/2020 2076/QĐ-UBND 29/5/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt 05/12/2020 3227/QĐ-UBND 07/8/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Xử lý sạt lở cấp bách sông Kon đoạn qua thị xã An Nhơn và sông Cạn, huyện Phù Mỹ, Bình Định BQL dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13/05/2020 2799/QĐ-UBND 14/7/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông An Lão, xã An Hòa, huyện An Lão Công ty TNHH Quốc Nghề 25/05/2020 2619/QĐ-UBND 01/7/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Khai thác đất san lấp tại khu vực thuộc phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Thiên Long 28/05/2020 3268/QĐ-UBND 10/8/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp An Lương UBND huyện Phù Mỹ 28/05/2020     Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Nhà ở xã hội Tân Đại Minh 2 Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh 03/06/2020 3120/QĐ-UBND 31/7/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ Pisico - Hà Thanh tại CCN thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, Bình Định Công ty Cổ phần Pisico Hà Thanh 09/06/2020 3781/QĐ-UBND 11/9/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Kon, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Hiếu 16/06/2020 2950/QĐ-UBND 23/7/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Khu phức hợp căn hộ Quy Nhơn Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD405 - Bình Định 17/06/2020 2561/QĐ-UBND  26/6/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Khu phức hợp văn phòng, khách sạn và căn hộ Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn 17/06/2020 3149/QĐ-UBND 03/8/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Khai thác đất san lấp tại núi Mâm Xôi, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn để phục vụ thi công công trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đất tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước phục vụ bố trí tái định cư Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Thành Tài
 
24/06/2020
 
3151/QĐ-UBND 03/8/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp để phục vụ thi công công trình đường ven biển ĐT.639, đoạn Cát Tiến - Đề Gi tại mỏ núi Một, thôn Phú Hưng, xã Cát Thành và thôn Phú Dõng, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đức 09/07/2020 3397/QĐ-UBND 18/8/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp để phục vụ thi công công trình đường ven biển ĐT.639, đoạn Cát Tiến - Đề Gi tại mỏ PC08 thôn Phú Trung, xã Cát Thành, huyện Phù Cát Công ty TNHH Công nghệ và xây dựng Nam Ngân 09/07/2020 3394/QĐ-UBND 18/8/2020 Xem
 1.  
Báo cáo ĐTM dự án Kè đoạn từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa, thị xã An Nhơn tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Nhơn   1683/QĐ-UBND 07/5/2020 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Kè soi ông Thức, khu vực Long Quang, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Nhơn   310/QĐ-UBND 04/02/2020 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu thương mại, dịch vụ và dân cư Đồng Bàu, xã An Hòa, huyện An Lão Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão   543/QĐ-UBND 24/02/2020 Xem
 1.  
Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu Tây Nam thị trấn Tuy Phước Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phước   636/QĐ-UBND 02/3/2020 Xem
 1.  
Thẩm định báo cáo ĐTM dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp để phục vụ thi công san lấp công trình kiên cố hóa kênh mương xã Cát Minh và các công trình khác trên địa bàn huyện Phù Cát Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lý An 06/05/2020 2327/QĐ-UBND 12/6/2020 Xem
             
             
             
             
 

- Quy trình hoạt động đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định
-  ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Thông báo đấu giá tài sản là QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất 83 đường Lê Hồng Phong, Tp.Quy Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 1) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 12 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Đông Bắc cầu Tân An (phân khu 1) tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc công bố, công khai và gửi hồ sơ phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số lô đất ở tại khu OLK-01, OLK-02 thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quỹ đất phía Tây Bệnh viện Y học cổ truyền, phường Nhơn Phú, thành phố Quy NhơnXem chi tiết./.
- Thông báo v việc công bố, công khai và gửi hồ sơ phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất phía Tây Nam cầu Long Vân tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 7) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 07 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An (đợt 1 – giai đoạn 1) tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Bình Định năm 2023.
Xem chi tiết./.
- Công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình trên Trang thông tin điện tử (Đợt 3). Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 1) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 03 căn nhà biệt thự song lập đã được xây dựng tại dự án Khu đô thị Bắc sông Tân An tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng làn thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết./.
- Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở (đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) năm 2024. Xem chi tiết./.
- Thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 2, năm 2023). Xem chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật về đất đai trong việc sử dụng đất của các tổ chức được UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Xem
chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật trong việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã An Nhơn. Xem
chi tiết./.
- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2023. Xem
chi tiết./.
- Thông báo v/v chấm dứt ủy quyền cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 293/QĐ-STNMT ngày 04/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhXem chi tiết./.
- Phổ biến, phát động Cuộc  “Đại sứ giảm nhựa” danh cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/10/2023 đến trước 17h00, ngày 30/5/2024. Xem chi tiết./.
Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

25/KH-STNMT

Kế hoạch tập huấn, phổ biến nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2024

Thời gian đăng: 11/06/2024

lượt xem: 10 | lượt tải:3

53/2024/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 422 | lượt tải:13

54/2024/NĐ-CP

Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 36 | lượt tải:11

03/2024/TT-BTNMT

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 27 | lượt tải:14

04/2024/TT-BTNMT

Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên ớc và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 408 | lượt tải:9
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập59
 • Máy chủ tìm kiếm40
 • Khách viếng thăm19
 • Hôm nay2,080
 • Tháng hiện tại265,182
 • Tổng lượt truy cập7,763,062
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây