In lịch công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH ĐỊNH


* Năm 2023:
- Tháng 6:
Tuần 02 (từ ngày 05/6/2023 đến ngày 09/6/2023)
Tuần 01 (từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023)
- Tháng 5:
Tuần 04 (từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023)
Tuần 03 (từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023)
Tuần 02 (từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023)
Tuần 01 (từ ngày 04/5/2023 đến ngày 06/5/2023)
- Tháng 4:
Tuần 04 (từ ngày 24/4/2023 đến ngày 29/4/2023)
Tuần 03 (từ ngày 17/4/2023 đến ngày 21/4/2023)
Tuần 02 (từ ngày 10/4/2023 đến ngày 14/4/2023)
Tuần 01 (từ ngày 03/4/2023 đến ngày 07/4/2023)
- Tháng 3:
Tuần 04 (từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023)
Tuần 03 (từ ngày 20/3/2023 đến ngày 25/3/2023)
Tuần 02 (từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023)
Tuần 01 (từ ngày 06/3/2023 đến ngày 10/3/2023)
- Tháng 02:
Tuần 04 (từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/3/2023)
Tuần 03 (từ ngày 20/02/2023 đến ngày 24/02/2023)
Tuần 02 (từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023)
Tuần 01 (từ ngày 06/02/2023 đến ngày 11/02/2023)
- Tháng 01:
Tuần 04 (từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023)
Tuần 03 (từ ngày 16/01/2023 đến ngày 20/01/2023)
Tuần 02 (từ ngày 09/01/2023 đến ngày 13/01/2023)
Tuần 01 (từ ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023)

* Năm 2022:
- Tháng 12:
Tuần 05 (từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023)
Tuần 04 (từ ngày 19/12/2022 đến ngày 24/12/2022)
Tuần 03 (từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022)
Tuần 02 (từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022)
Tuần 01 (từ ngày 27/11/2022 đến ngày 02/12/2022)

- Tháng 11:
Tuần 04 (từ ngày 21/11/2022 đến ngày 26/11/2022)
Tuần 03 (từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)
Tuần 02 (từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022)
Tuần 01 (từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

- Tháng 10:
Tuần 04 (từ ngày 23/10/2022 đến ngày 30/10/2022)
Tuần 03 (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022)
Tuần 02 (từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022)
Tuần 01 (từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022)

- Tháng 9:
Tuần 04 (từ ngày 25/9/2022 đến ngày 30/9/2022)
Tuần 03 (từ ngày 19/9/2022 đến ngày 24/9/2022)
Tuần 02 (từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022)
Tuần 01 (từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022)

- Tháng 8:
Tuần 05 (từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022)
Tuần 04 (từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022)
Tuần 03 (từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022)
Tuần 02 (từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022)
Tuần 01 (từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022)

- Tháng 7:
Tuần 04 (từ ngày 25/7/2022 đến ngày 29/7/2022)
Tuần 03 (từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022)
Tuần 02 (từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022)
Tuần 01 (từ ngày 04/7/2022 đến ngày 09/7/2022)

- Tháng 6:
Tuần 05 (từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022)
Tuần 04 (từ ngày 20/6/2022 đến ngày 25/6/2022)
Tuần 03 (từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022)
Tuần 02 (từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022)
Tuần 01 (từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022)

- Tháng 5:
Tuần 04 (từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022)
Tuần 03 (từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022)
Tuần 02 (từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022)
Tuần 01 (từ ngày 04/5/2022 đến ngày 06/5/2022)

- Tháng 4:
Tuần 04 (từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022)
Tuần 03 (từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022)
Tuần 02 (từ ngày 12/4/2022 đến ngày 17/4/2022)
Tuần 01 (từ ngày 04/4/2022 đến ngày 08/4/2022)

- Tháng 3:
Tuần 04 (từ ngày 28/3/2022 đến ngày 01/4/2022)
Tuần 03 (từ ngày 21/3/2022 đến ngày 25/3/2022)
Tuần 02 (từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022)
Tuần 01 (từ ngày 07/3/2022 đến ngày 11/3/2022)

- Tháng 02:
Tuần 05 (từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/3/2022)
Tuần 04 (từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022)
Tuần 03 (từ ngày 14/01/2022 đến ngày 18/02/2022)

- Tháng 01:
Tuần 04 (từ ngày 24/01/2022 đến ngày 11/02/2022)
Tuần 03 (từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022)
Tuần 02 (từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022)
Tuần 01 (từ ngày 04/01/2022 đến ngày 07/01/2022)


* Năm 2021:
- Tháng 12:
Tuần 05 (từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021)
Tuần 04 (từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021)
Tuần 03 (từ ngày 13/12/2021 đến ngày 18/12/2021)
Tuần 02 (từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021)
Tuần 01 (từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021)

- Tháng 11:
Tuần 04 (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021)
Tuần 03 (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021)
Tuần 02 (từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)
Tuần 01 (từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021)

- Tháng 10:
Tuần 04 (từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021)
Tuần 03 (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021)
Tuần 02 (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)
Tuần 01 (từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021)

- Tháng 9:
Tuần 05 (từ ngày 27/09/2021 đến ngày 01/10/2021)
Tuần 04 (từ ngày 20/09/2021 đến ngày 24/09/2021)
Tuần 03 (từ ngày 13/09/2021 đến ngày 18/09/2021)
Tuần 02 (từ ngày 06/09/2021 đến ngày 10/09/2021)
Tuần 01 (từ ngày 30/08/2021 đến ngày 03/09/2021)

- Tháng 8:
Tuần 04 (từ ngày 23/08/2021 đến ngày 27/08/2021)
Tuần 03 (từ ngày 16/08/2021 đến ngày 20/08/2021)
Tuần 02 (từ ngày 08/08/2021 đến ngày 13/08/2021)
Tuần 01 (từ ngày 02/08/2021 đến ngày 06/08/2021)

- Tháng 7:
Tuần 05 (từ ngày 26/07/2021 đến ngày 30/07/2021)
Tuần 04 (từ ngày 19/07/2021 đến ngày 23/07/2021)
Tuần 03 (từ ngày 12/07/2021 đến ngày 16/07/2021)
Tuần 02 (từ ngày 05/07/2021 đến ngày 09/07/2021)
Tuần 01 (từ ngày 28/06/2021 đến ngày 02/07/2021)

- Tháng 6:
Tuần 04 (từ ngày 21/06/2021 đến ngày 25/06/2021)
Tuần 03 (từ ngày 14/06/2021 đến ngày 18/06/2021)
Tuần 02 (từ ngày 07/06/2021 đến ngày 11/06/2021)
Tuần 01 (từ ngày 31/05/2021 đến ngày 04/06/2021)

- Tháng 5:
Tuần 04 (từ ngày 24/05/2021 đến ngày 28/05/2021)
Tuần 03 (từ ngày 17/05/2021 đến ngày 21/05/2021)
Tuần 02 (từ ngày 10/05/2021 đến ngày 14/05/2021)
Tuần 01 (từ ngày 03/05/2021 đến ngày 08/05/2021)

- Tháng 4:
Tuần 4 (từ ngày 26/04/2021 đến ngày 29/04/2021)
Tuần 3 (từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021)
Tuần 2 (từ ngày 12/04/2021 đến ngày 16/04/2021)
Tuần 1 (từ ngày 05/04/2021 đến ngày 09/04/2021)

- Tháng 3:
Tuần 5 (từ ngày 29/03/2021 đến ngày 02/04/2021)
Tuần 4 (từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021)
Tuần 3 (từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021)
Tuần 2 (từ ngày 08/03/2021 đến ngày 12/03/2021)
Tuần 1 (từ ngày 01/03/2021 đến ngày 05/03/2021)


- Tháng 02:
Tuần 4 (từ ngày 22/02/2021 đến ngày 25/02/2021)
Tuần 3 (từ ngày 17/02/2021 đến ngày 19/02/2021)
Tuần 2 (từ ngày 08/02/2021 đến ngày 11/02/2021)
Tuần 1 (từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021)

- Tháng 01:
Tuần 4 (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021)
Tuần 3 (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021)
Tuần 2 (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021)
Tuần 1 (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021)

* Năm 2020:

- Tháng 12:
Tuần 5 (từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021)
Tuần 4 (từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020)
Tuần 3 (từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020)
Tuần 2 (từ ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020)
Tuần 1 (từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020)
- Tháng 11:
Tuần 4 (từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020)
Tuần 3 (từ ngày 16/11/2020 đến ngày 21/11/2020)
Tuần 2 (từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/11/2020)
Tuần 1 (từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020)

- Tháng 10:
Tuần 4 (từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020)
Tuần 3 (từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)
Tuần 2 (từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020)
Tuần 1 (từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020)

- Tháng 09:
Tuần 4 (từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020)
Tuần 3 (từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020)
Tuần 2 (từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020)
Tuần 1 (từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020)

- Tháng 08:
Tuần 5 (từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020)
Tuần 4 (từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020)
Tuần 3 (từ ngày 16/8/2020 đến ngày 21/8/2020)
Tuần 2 (từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020)
Tuần 1 (từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020)

- Tháng 07:
Tuần 5 (từ ngày 27/7/2020 đến ngày 01/8/2020)
Tuần 4 (từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020)
Tuần 3 (từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020)
Tuần 2 (từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020)
Tuần 1 (từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020)

- Tháng 06:
Tuần 4 (từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020)
Tuần 3 (từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020)
Tuần 2 (từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020)
Tuần 1 (từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020)
- Tháng 05:

Tuần 4 (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020)
Tuần 3 (từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020)

Tuần 2 (từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020)

Tuần 1 (từ ngày 02/5/2020 đến ngày 08/5/2020)

 

- Tháng 04:

Tuần 4 (từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020)

Tuần 3 (từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020)

Tuần 2 (từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020)

Tuần 1 (từ ngày 06/4/2020 đến ngày 10/4/2020)

 

- Tháng 03:

Tuần 5 (từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020)

Tuần 4 (từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)

Tuần 3 (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)

Tuần 2 (từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020)

Tuần 1 (từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020)

 

- Tháng 02:

Tuần 4 (từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020)

Tuần 3 (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020)

Tuần 2 (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020)

Tuần 1 (từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020)

- Tháng 01:

Tuần 3 và tuần 4 (từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020)

Tuần 2 (từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020)

Tuần 1 (từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020)

* Năm 2019:

- Tháng 12:

Tuần 5 (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020)

Tuần 4 (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019)

Tuần 3 (từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019)

Tuần 2 (từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)

Tuần 1 (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)

- Tháng 11:

Tuần 4 (từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019)

Tuần 3 (từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)

Tuần 2 (từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019)

Tuần 1 (từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019)

- Tháng 10:

Tuần 5 (từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)

Tuần 4 (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)

Tuần 3 (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)

Tuần 2 (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019)

Tuần 1 (từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019)

- Tháng 9:

Tuần 4 (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)

Tuần 3 (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019)

Tuần 2 (từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019)

Tuần 1 (từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019)

- Tháng 8:

Tuần 4 (từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)

Tuần 3 (từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019)

Tuần 2 (từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)

Tuần 1 (từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019)

- Tháng 7:

Tuần 5 (từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)

Tuần 4 (từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)

Tuần 3 (từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)

Tuần 2 (từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019)

Tuần 1 (từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019)

- Tháng 6:

Tuần 4 (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019)

Tuần 3 (từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)

Tuần 2 (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019)

Tuần 1 (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019)

- Tháng 5:

Tuần 5 (từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)

Tuần 4 (từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019)

Tuần 3 (từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019)

Tuần 2 (từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019)

Tuần 1 (từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019)

- Tháng 4:

Tuần 4 (từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019)

Tuần 3 (từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019)

Tuần 2 (từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019)

Tuần 1 (từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019)

- Tháng 3:

Tuần 4 (từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019)

Tuần 3 (từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019)

Tuần 2 (từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019)

Tuần 1 (từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019)

- Tháng 2:

Tuần 4 (từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/3/2019)

Tuần 3 (từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019)

Tuần 1 và tuần 2 (từ ngày 04/02/2019 đến ngày 15/02/2019)

- Tháng 1:

Tuần 5 (từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019)

Tuần 4 (từ ngày 20/01/2019 đến ngày 26/01/2019)

Tuần 3 (từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019)

Tuần 2 (từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019)

Tuần 1 (từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019)

---------------------------------------------------------

* Năm 2018:

- Tháng 12:

Tuần 4 (từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018)

Tuần 3 (từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018)

Tuần 2 (từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018)

Tuần 1 (từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/12/2018)

 

---------------------------------------------------------

- Tháng 11:

Tuần 4 (từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018)

Tuần 3 (từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018)

Tuần 2 (từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018)

Tuần 1 (từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018)

---------------------------------------------------------

- Tháng 10:

Tuần 5 (từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018)

Tuần 4 (từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018)

Tuần 3 (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018)

Tuần 2 (từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018)

Tuần 1 (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018)

---------------------------------------------------------

- Tháng 9:

Tuần 4 (từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018)

Tuần 3 (từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)

Tuần 2 (từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018)

Tuần 1 (từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018)

 

---------------------------------------------------------

- Tháng 8:

Tuần 5 (từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)

Tuần 4 (từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018)

+ Tuần 3 (từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)

Tuần 2 (từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018)

Tuần 1 (từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018)

---------------------------------------------------------

- Tháng 7:

Tuần 4 (từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018)

Tuần 3 (từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018)

Tuần 2 (từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018)

+ Tuần 1 (từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018)

-  ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 22 lô đất ở tại Khu dân cư thuộc Khu vực 7-8 phường Nhơn Phú, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (đợt 8, năm 2023). Xem chi tiết./.
Thư mời báo giá về việc xử lý phòng chống mối mọt và xông hơi kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Xem chi tiết./.
Thư mời báo giá về việc mua sắm Kệ sắt tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Xem chi tiết./.
- Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 34 lô đất ở tại Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (đợt 6, năm 2023). Xem chi tiết./.
- Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 21 lô đất ở tại khu đất xí nghiệp song mây xuất khẩu, phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn. Xem chi tiết./.

- Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 50 lô đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân (khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 4, năm 2023). Xem chi tiết./.
Thư mời báo giá về việc mua sắm trang thiết bị, máy móc cấp thiết phục vụ nhiệm vụ chuyên môn tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Xem chi tiết./.
Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình (Đợt 14). Xem chi tiết./.
- Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 41 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem chi tiết./.

- Danh sách các đơn vị đủ điều kiện hành nghề trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023
. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 2, năm 2022). Xem chi tiết./.

- Thông báo v/v thực hiện nộp phí, lệ phí giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính sử dụng tài khoản dự toán giao tại Kho bạc Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2022. Xem chi tiết./.
- Thông báo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XIII, năm 2022 - 2023. Xem chi tiết, thể lệ./.

- Thông báo công khai thông tin các đơn vị tư vấn có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Chi tiết văn bảndanh sách./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

3758/QĐ-UBND

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 15/11/2022

lượt xem: 12246 | lượt tải:67

60/2022/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 21/09/2022

lượt xem: 13078 | lượt tải:114

2050/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 01/07/2022

lượt xem: 13306 | lượt tải:98

505/QĐ-TTg

Quyết định về ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Thời gian đăng: 22/09/2022

lượt xem: 12996 | lượt tải:55

60/2021/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 12/10/2021

lượt xem: 13727 | lượt tải:491
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay3,943
  • Tháng hiện tại56,944
  • Tổng lượt truy cập3,442,566
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây