In lịch công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH ĐỊNH


* Năm 2024:
- Tháng 6:
+ Tuần 2 (từ ngày 10/6/2024 đến ngày 14/6/2024)
+ Tuần 1 (từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024)

- Tháng 5:
+ Tuần 5 (từ ngày 27/5/2024 đến ngày 31/5/2024)
Tuần 4 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)
Tuần 3 (từ ngày 13/5/2024 đến ngày 18/5/2024)
Tuần 2 (từ ngày 06/5/2024 đến ngày 10/5/2024)
Tuần 1 (từ ngày 02/5/2024 đến ngày 05/5/2024)
- Tháng 4:
Tuần 4 (từ ngày 22/4/2024 đến ngày 26/4/2024)
Tuần 3 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024)
Tuần 2 (từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)
Tuần 1 (từ ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024)
- Tháng 3:
Tuần 4 (từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024)
Tuần 3 (từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024)
Tuần 2 (từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024)
Tuần 1 (từ ngày 04/3/2024 đến ngày 09/3/2024)
- Tháng 02:
Tuần 04 (từ ngày 26/02/2024 đến ngày 02/3/2024)
Tuần 03 (từ ngày 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024)
Tuần 01 & Tuần 02 (từ ngày 05/02/2024 đến ngày 16/02/2024)
- Tháng 01:
Tuần 05 (từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024)
Tuần 04 (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 26/01/2024)
Tuần 03 (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024)
Tuần 02 (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 13/01/2024)
Tuần 01 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 06/01/2024)

* Năm 2023:
- Tháng 12:
Tuần 04 (từ ngày 25/12/2023 đến ngày 29/12/2023)
Tuần 03 (từ ngày 18/12/2023 đến ngày 23/12/2023)
Tuần 02 (từ ngày 11/12/2023 đến ngày 15/12/2023)
Tuần 01 (từ ngày 04/12/2023 đến ngày 08/12/2023)
- Tháng 11:
Tuần 05 (từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023)
Tuần 04 (từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)
Tuần 03 (từ ngày 13/11/2023 đến ngày 17/11/2023)
Tuần 02 (từ ngày 06/11/2023 đến ngày 10/11/2023)
Tuần 01 (từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023)
- Tháng 10:
Tuần 04 (từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)
Tuần 03 (từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)
Tuần 02 (từ ngày 09/10/2023 đến ngày 13/10/2023)
Tuần 01 (từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023)
- Tháng 9:
Tuần 04 (từ ngày 25/9/2023 đến ngày 30/9/2023)
Tuần 03 (từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)
Tuần 02 (từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)
Tuần 01 (từ ngày 05/9/2023 đến ngày 08/9/2023)
- Tháng 8:
Tuần 05 (từ ngày 28/8/2023 đến ngày 01/9/2023)
Tuần 04 (từ ngày 21/8/2023 đến ngày 27/8/2023)
Tuần 03 (từ ngày 14/8/2023 đến ngày 19/8/2023)
Tuần 02 (từ ngày 07/8/2023 đến ngày 13/8/2023)
Tuần 01 (từ ngày 31/7/2023 đến ngày 04/8/2023)
- Tháng 7:
Tuần 04 (từ ngày 24/7/2023 đến ngày 29/7/2023)
Tuần 03 (từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023)
Tuần 02 (từ ngày 10/7/2023 đến ngày 15/7/2023)
Tuần 01 (từ ngày 03/7/2023 đến ngày 09/7/2023)
- Tháng 6:
Tuần 05 (từ ngày 26/6/2023 đến ngày 01/7/2023) 
Tuần 04 (từ ngày 19/6/2023 đến ngày 23/6/2023) 
Tuần 03 (từ ngày 12/6/2023 đến ngày 18/6/2023) 
Tuần 02 (từ ngày 05/6/2023 đến ngày 09/6/2023)
Tuần 01 (từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023)
- Tháng 5:
Tuần 04 (từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023)
Tuần 03 (từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023)
Tuần 02 (từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023)
Tuần 01 (từ ngày 04/5/2023 đến ngày 06/5/2023)
- Tháng 4:
Tuần 04 (từ ngày 24/4/2023 đến ngày 29/4/2023)
Tuần 03 (từ ngày 17/4/2023 đến ngày 21/4/2023)
Tuần 02 (từ ngày 10/4/2023 đến ngày 14/4/2023)
Tuần 01 (từ ngày 03/4/2023 đến ngày 07/4/2023)
- Tháng 3:
Tuần 04 (từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023)
Tuần 03 (từ ngày 20/3/2023 đến ngày 25/3/2023)
Tuần 02 (từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023)
Tuần 01 (từ ngày 06/3/2023 đến ngày 10/3/2023)
- Tháng 02:
Tuần 04 (từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/3/2023)
Tuần 03 (từ ngày 20/02/2023 đến ngày 24/02/2023)
Tuần 02 (từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023)
Tuần 01 (từ ngày 06/02/2023 đến ngày 11/02/2023)
- Tháng 01:
Tuần 04 (từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023)
Tuần 03 (từ ngày 16/01/2023 đến ngày 20/01/2023)
Tuần 02 (từ ngày 09/01/2023 đến ngày 13/01/2023)
Tuần 01 (từ ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023)

* Năm 2022:
- Tháng 12:
Tuần 05 (từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023)
Tuần 04 (từ ngày 19/12/2022 đến ngày 24/12/2022)
Tuần 03 (từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022)
Tuần 02 (từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022)
Tuần 01 (từ ngày 27/11/2022 đến ngày 02/12/2022)

- Tháng 11:
Tuần 04 (từ ngày 21/11/2022 đến ngày 26/11/2022)
Tuần 03 (từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)
Tuần 02 (từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022)
Tuần 01 (từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

- Tháng 10:
Tuần 04 (từ ngày 23/10/2022 đến ngày 30/10/2022)
Tuần 03 (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022)
Tuần 02 (từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022)
Tuần 01 (từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022)

- Tháng 9:
Tuần 04 (từ ngày 25/9/2022 đến ngày 30/9/2022)
Tuần 03 (từ ngày 19/9/2022 đến ngày 24/9/2022)
Tuần 02 (từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022)
Tuần 01 (từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022)

- Tháng 8:
Tuần 05 (từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022)
Tuần 04 (từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022)
Tuần 03 (từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022)
Tuần 02 (từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022)
Tuần 01 (từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022)

- Tháng 7:
Tuần 04 (từ ngày 25/7/2022 đến ngày 29/7/2022)
Tuần 03 (từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022)
Tuần 02 (từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022)
Tuần 01 (từ ngày 04/7/2022 đến ngày 09/7/2022)

- Tháng 6:
Tuần 05 (từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022)
Tuần 04 (từ ngày 20/6/2022 đến ngày 25/6/2022)
Tuần 03 (từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022)
Tuần 02 (từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022)
Tuần 01 (từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022)

- Tháng 5:
Tuần 04 (từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022)
Tuần 03 (từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022)
Tuần 02 (từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022)
Tuần 01 (từ ngày 04/5/2022 đến ngày 06/5/2022)

- Tháng 4:
Tuần 04 (từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022)
Tuần 03 (từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022)
Tuần 02 (từ ngày 12/4/2022 đến ngày 17/4/2022)
Tuần 01 (từ ngày 04/4/2022 đến ngày 08/4/2022)

- Tháng 3:
Tuần 04 (từ ngày 28/3/2022 đến ngày 01/4/2022)
Tuần 03 (từ ngày 21/3/2022 đến ngày 25/3/2022)
Tuần 02 (từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022)
Tuần 01 (từ ngày 07/3/2022 đến ngày 11/3/2022)

- Tháng 02:
Tuần 05 (từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/3/2022)
Tuần 04 (từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022)
Tuần 03 (từ ngày 14/01/2022 đến ngày 18/02/2022)

- Tháng 01:
Tuần 04 (từ ngày 24/01/2022 đến ngày 11/02/2022)
Tuần 03 (từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022)
Tuần 02 (từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022)
Tuần 01 (từ ngày 04/01/2022 đến ngày 07/01/2022)


* Năm 2021:
- Tháng 12:
Tuần 05 (từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021)
Tuần 04 (từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021)
Tuần 03 (từ ngày 13/12/2021 đến ngày 18/12/2021)
Tuần 02 (từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021)
Tuần 01 (từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021)

- Tháng 11:
Tuần 04 (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021)
Tuần 03 (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021)
Tuần 02 (từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)
Tuần 01 (từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021)

- Tháng 10:
Tuần 04 (từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021)
Tuần 03 (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021)
Tuần 02 (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)
Tuần 01 (từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021)

- Tháng 9:
Tuần 05 (từ ngày 27/09/2021 đến ngày 01/10/2021)
Tuần 04 (từ ngày 20/09/2021 đến ngày 24/09/2021)
Tuần 03 (từ ngày 13/09/2021 đến ngày 18/09/2021)
Tuần 02 (từ ngày 06/09/2021 đến ngày 10/09/2021)
Tuần 01 (từ ngày 30/08/2021 đến ngày 03/09/2021)

- Tháng 8:
Tuần 04 (từ ngày 23/08/2021 đến ngày 27/08/2021)
Tuần 03 (từ ngày 16/08/2021 đến ngày 20/08/2021)
Tuần 02 (từ ngày 08/08/2021 đến ngày 13/08/2021)
Tuần 01 (từ ngày 02/08/2021 đến ngày 06/08/2021)

- Tháng 7:
Tuần 05 (từ ngày 26/07/2021 đến ngày 30/07/2021)
Tuần 04 (từ ngày 19/07/2021 đến ngày 23/07/2021)
Tuần 03 (từ ngày 12/07/2021 đến ngày 16/07/2021)
Tuần 02 (từ ngày 05/07/2021 đến ngày 09/07/2021)
Tuần 01 (từ ngày 28/06/2021 đến ngày 02/07/2021)

- Tháng 6:
Tuần 04 (từ ngày 21/06/2021 đến ngày 25/06/2021)
Tuần 03 (từ ngày 14/06/2021 đến ngày 18/06/2021)
Tuần 02 (từ ngày 07/06/2021 đến ngày 11/06/2021)
Tuần 01 (từ ngày 31/05/2021 đến ngày 04/06/2021)

- Tháng 5:
Tuần 04 (từ ngày 24/05/2021 đến ngày 28/05/2021)
Tuần 03 (từ ngày 17/05/2021 đến ngày 21/05/2021)
Tuần 02 (từ ngày 10/05/2021 đến ngày 14/05/2021)
Tuần 01 (từ ngày 03/05/2021 đến ngày 08/05/2021)

- Tháng 4:
Tuần 4 (từ ngày 26/04/2021 đến ngày 29/04/2021)
Tuần 3 (từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021)
Tuần 2 (từ ngày 12/04/2021 đến ngày 16/04/2021)
Tuần 1 (từ ngày 05/04/2021 đến ngày 09/04/2021)

- Tháng 3:
Tuần 5 (từ ngày 29/03/2021 đến ngày 02/04/2021)
Tuần 4 (từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021)
Tuần 3 (từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021)
Tuần 2 (từ ngày 08/03/2021 đến ngày 12/03/2021)
Tuần 1 (từ ngày 01/03/2021 đến ngày 05/03/2021)


- Tháng 02:
Tuần 4 (từ ngày 22/02/2021 đến ngày 25/02/2021)
Tuần 3 (từ ngày 17/02/2021 đến ngày 19/02/2021)
Tuần 2 (từ ngày 08/02/2021 đến ngày 11/02/2021)
Tuần 1 (từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021)

- Tháng 01:
Tuần 4 (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021)
Tuần 3 (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021)
Tuần 2 (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021)
Tuần 1 (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021)

* Năm 2020:

- Tháng 12:
Tuần 5 (từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021)
Tuần 4 (từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020)
Tuần 3 (từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020)
Tuần 2 (từ ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020)
Tuần 1 (từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020)
- Tháng 11:
Tuần 4 (từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020)
Tuần 3 (từ ngày 16/11/2020 đến ngày 21/11/2020)
Tuần 2 (từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/11/2020)
Tuần 1 (từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020)

- Tháng 10:
Tuần 4 (từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020)
Tuần 3 (từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)
Tuần 2 (từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020)
Tuần 1 (từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020)

- Tháng 09:
Tuần 4 (từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020)
Tuần 3 (từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020)
Tuần 2 (từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020)
Tuần 1 (từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020)

- Tháng 08:
Tuần 5 (từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020)
Tuần 4 (từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020)
Tuần 3 (từ ngày 16/8/2020 đến ngày 21/8/2020)
Tuần 2 (từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020)
Tuần 1 (từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020)

- Tháng 07:
Tuần 5 (từ ngày 27/7/2020 đến ngày 01/8/2020)
Tuần 4 (từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020)
Tuần 3 (từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020)
Tuần 2 (từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020)
Tuần 1 (từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020)

- Tháng 06:
Tuần 4 (từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020)
Tuần 3 (từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020)
Tuần 2 (từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020)
Tuần 1 (từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020)
- Tháng 05:

Tuần 4 (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020)
Tuần 3 (từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020)

Tuần 2 (từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020)

Tuần 1 (từ ngày 02/5/2020 đến ngày 08/5/2020)

 

- Tháng 04:

Tuần 4 (từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020)

Tuần 3 (từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020)

Tuần 2 (từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020)

Tuần 1 (từ ngày 06/4/2020 đến ngày 10/4/2020)

 

- Tháng 03:

Tuần 5 (từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020)

Tuần 4 (từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)

Tuần 3 (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)

Tuần 2 (từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020)

Tuần 1 (từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020)

 

- Tháng 02:

Tuần 4 (từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020)

Tuần 3 (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020)

Tuần 2 (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020)

Tuần 1 (từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020)

- Tháng 01:

Tuần 3 và tuần 4 (từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020)

Tuần 2 (từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020)

Tuần 1 (từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020)

* Năm 2019:

- Tháng 12:

Tuần 5 (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020)

Tuần 4 (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019)

Tuần 3 (từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019)

Tuần 2 (từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)

Tuần 1 (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)

- Tháng 11:

Tuần 4 (từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019)

Tuần 3 (từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)

Tuần 2 (từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019)

Tuần 1 (từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019)

- Tháng 10:

Tuần 5 (từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)

Tuần 4 (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)

Tuần 3 (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)

Tuần 2 (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019)

Tuần 1 (từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019)

- Tháng 9:

Tuần 4 (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)

Tuần 3 (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019)

Tuần 2 (từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019)

Tuần 1 (từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019)

- Tháng 8:

Tuần 4 (từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)

Tuần 3 (từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019)

Tuần 2 (từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)

Tuần 1 (từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019)

- Tháng 7:

Tuần 5 (từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)

Tuần 4 (từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)

Tuần 3 (từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)

Tuần 2 (từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019)

Tuần 1 (từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019)

- Tháng 6:

Tuần 4 (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019)

Tuần 3 (từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)

Tuần 2 (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019)

Tuần 1 (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019)

- Tháng 5:

Tuần 5 (từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)

Tuần 4 (từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019)

Tuần 3 (từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019)

Tuần 2 (từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019)

Tuần 1 (từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019)

- Tháng 4:

Tuần 4 (từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019)

Tuần 3 (từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019)

Tuần 2 (từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019)

Tuần 1 (từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019)

- Tháng 3:

Tuần 4 (từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019)

Tuần 3 (từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019)

Tuần 2 (từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019)

Tuần 1 (từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019)

- Tháng 2:

Tuần 4 (từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/3/2019)

Tuần 3 (từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019)

Tuần 1 và tuần 2 (từ ngày 04/02/2019 đến ngày 15/02/2019)

- Tháng 1:

Tuần 5 (từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019)

Tuần 4 (từ ngày 20/01/2019 đến ngày 26/01/2019)

Tuần 3 (từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019)

Tuần 2 (từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019)

Tuần 1 (từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019)

---------------------------------------------------------

* Năm 2018:

- Tháng 12:

Tuần 4 (từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018)

Tuần 3 (từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018)

Tuần 2 (từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018)

Tuần 1 (từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/12/2018)

 

---------------------------------------------------------

- Tháng 11:

Tuần 4 (từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018)

Tuần 3 (từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018)

Tuần 2 (từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018)

Tuần 1 (từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018)

---------------------------------------------------------

- Tháng 10:

Tuần 5 (từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018)

Tuần 4 (từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018)

Tuần 3 (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018)

Tuần 2 (từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018)

Tuần 1 (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018)

---------------------------------------------------------

- Tháng 9:

Tuần 4 (từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018)

Tuần 3 (từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)

Tuần 2 (từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018)

Tuần 1 (từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018)

 

---------------------------------------------------------

- Tháng 8:

Tuần 5 (từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)

Tuần 4 (từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018)

+ Tuần 3 (từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)

Tuần 2 (từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018)

Tuần 1 (từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018)

---------------------------------------------------------

- Tháng 7:

Tuần 4 (từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018)

Tuần 3 (từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018)

Tuần 2 (từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018)

+ Tuần 1 (từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018)

- Quy trình hoạt động đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định
-  ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Thông báo đấu giá tài sản là QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất 83 đường Lê Hồng Phong, Tp.Quy Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 1) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 12 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Đông Bắc cầu Tân An (phân khu 1) tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc công bố, công khai và gửi hồ sơ phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số lô đất ở tại khu OLK-01, OLK-02 thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quỹ đất phía Tây Bệnh viện Y học cổ truyền, phường Nhơn Phú, thành phố Quy NhơnXem chi tiết./.
- Thông báo v việc công bố, công khai và gửi hồ sơ phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất phía Tây Nam cầu Long Vân tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 7) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 07 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An (đợt 1 – giai đoạn 1) tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Bình Định năm 2023.
Xem chi tiết./.
- Công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình trên Trang thông tin điện tử (Đợt 3). Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 1) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 03 căn nhà biệt thự song lập đã được xây dựng tại dự án Khu đô thị Bắc sông Tân An tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng làn thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết./.
- Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở (đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) năm 2024. Xem chi tiết./.
- Thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 2, năm 2023). Xem chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật về đất đai trong việc sử dụng đất của các tổ chức được UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Xem
chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật trong việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã An Nhơn. Xem
chi tiết./.
- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2023. Xem
chi tiết./.
- Thông báo v/v chấm dứt ủy quyền cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 293/QĐ-STNMT ngày 04/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhXem chi tiết./.
- Phổ biến, phát động Cuộc  “Đại sứ giảm nhựa” danh cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/10/2023 đến trước 17h00, ngày 30/5/2024. Xem chi tiết./.
Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

25/KH-STNMT

Kế hoạch tập huấn, phổ biến nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2024

Thời gian đăng: 11/06/2024

lượt xem: 9 | lượt tải:3

53/2024/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 421 | lượt tải:13

54/2024/NĐ-CP

Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 36 | lượt tải:11

03/2024/TT-BTNMT

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 27 | lượt tải:14

04/2024/TT-BTNMT

Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên ớc và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 406 | lượt tải:9
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập79
  • Máy chủ tìm kiếm53
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay937
  • Tháng hiện tại264,039
  • Tổng lượt truy cập7,761,919
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây