Công khai hủy Giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên toàn quốc

CÔNG KHAI HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
TRÊN TOÀN QUỐC 

NĂM 2023
- Quyết định số 1009/QĐ-STNMT ngày 16/05/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số seri: AM 625465, số vào sổ cấp GCN: T01327, được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 26/8/2008 cho Tổng Công ty Pisico - Công ty cổ phần tại thôn Liên Trì, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 1006/QĐ-STNMT ngày 15/05/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AH 729394, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00139, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 05/02/2007 cho ông Nguyễn Ngọc Ảnh và bà Nguyễn Thị Minh Đức, thường trú tại xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 1005/QĐ-STNMT ngày 15/05/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01886QSDĐ/C3 do UBND huyện Hoài Ân cấp, có ngày vào sổ địa chính ngày 20/02/1998 cho hộ bà Nguyễn Thị Tâm, thường trú tại Số 63 đường Trần Phú, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 1004/QĐ-STNMT ngày 15/05/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận L 244954, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00904QSDĐ/H15, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 25/04/1997 cho hộ bà Văn Thị Cẩm, thường trú tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 132/QĐ-STNMT ngày 28/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi về việc hủy GCN QSD đất của Công Ty TNHH thương mại và công nghệ MD. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 273/QĐ-STNMT ngày 12/05/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CI 063285 (số vào sổ: CH01463) được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 07/7/2017 cho hộ ông Bùi Văn Binh và bà Huỳnh Thị Bích (đã chỉnh lý tặng cho ông Bùi Văn Binh và bà Huỳnh Thị Bích, thường trú tại xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 272/QĐ-STNMT ngày 12/05/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số seri BI 262464 (số vào sổ cấp GCN: CH04433) do UBND huyện Tuy Phước cấp ngày 28/11/2011 cho ông Phạm Văn Sáu (chết) và bà Trần Thị Nữ (nhận thừa kế là bà Trần Thị Nữ) thường trú tại thôn Nho Lâm, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 271/QĐ-STNMT ngày 12/05/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi Giấy chứng nhận BG 024634 (số vào sổ cấp GCN: CH01667) và số phát hành phôi Giấy chứng nhận BG 024635 (số vào sổ cấp GCN: CH01668) do UBND huyện Tuy Phước cấp ngày 28/7/2011 cho hộ ông Nguyễn Sỹ thường trú tại xã Phước Quang, Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 266/QĐ-STNMT ngày 09/05/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận L 885138, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 03037/A4, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 178/1998 cho hộ ông Nguyễn Văn Kiểm, địa chỉ thường trú khu phố Tân Thành 2, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 232/QĐ-STNMT ngày 09/05/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 814586 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp ngày 30/12/2005 và số AO 703667 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 13/4/2009 cho DNTN Nước mắm Phan Thiết – Mũi Né. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 261/QĐ-STNMT ngày 05/05/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 00524/QSDĐ/I11 được UBND huyện An Nhơn cấp ngày 02/5/1996 cho ông Lục Thanh Thân, thường trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 250/QĐ-STNMT ngày 26/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận S 441051, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 02290 QSDĐ/H15, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 30/03/2001 cho hộ ông Nguyễn Văn Thanh, thường trú tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 249/QĐ-STNMT ngày 26/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận K 315982, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 1095QSDĐ/H4, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 08/5/1998 cho hộ ông Phan Hưởng (nhận chuyển nhượng là bà Mai Thị Bông), thường trú tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 248/QĐ-STNMT ngày 25/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00289 được Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 29/12/2003 cho hộ ông Lê Láng và bà Đoàn Thị Hường, thường trú tại thôn Định Trung, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 247/QĐ-STNMT ngày 25/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CĐ 252977, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH11172, được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 18/7/2016 cho ông Lê Văn Vương và bà Đào Thị Hồng Nhung (đã được chỉnh lý biến động sang tên cho ông Trần Văn Thịnh ngày 03/12/2021, thường trú tại xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 242/QĐ-STNMT ngày 24/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CU 797545 (số vào số cấp GCN: CS03399) được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 03/4/2020 cho bà Lê Thị Tuyết Nhung, thường trú tại căn hộ số B2.04 Chung cư Simona Home, Phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 218/QĐ-STNMT ngày 19/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DE 759878 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 26/8/2022 cho ông Lê Ngọc Cường. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 217/QĐ-STNMT ngày 19/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 637552 do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 28/4/2010 cho ông Nguyễn Hữu Bình, cập nhật chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Phan Quang Quang Phong và bà Đặng Thị Yến Thương ngày 28/9/2018, Văn phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Thuận chứng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Phan Quang Quang Phong và bà Đặng Thị Yến Thương sang bà Trần Thị Kim Liên ngày 20/02/2019. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 209/QĐ-STNMT ngày 17/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc
 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AI 836603 do UBND huyện Hàm Tân cấp ngày 19/6/2007 cho hộ bà Nguyễn Thị Tuyết Lan. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 237/QĐ-STNMT ngày 21/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Bùi Thị Ba tại thôn M7, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 234/QĐ-STNMT ngày 20/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AN 269621, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H18357, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 26/12/2008 cho hộ ông Lê Văn Công và bà Phạm Thị Phượng thường trú tại xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 231/QĐ-STNMT ngày 18/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00458/H1 do Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 27/09/1997 cho hộ bà Nguyễn Thị Tài, thường trú tại Khối 1, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
- Quyết định số 230/QĐ-STNMT ngày 17/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung số kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành C 539346, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 02318 QSDĐ/H9, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 23/02/1998 cho hộ ông Lê Hồng Sơn, thường trú tại xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 225/QĐ-STNMT ngày 12/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BD 025184, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00045 do UBND huyện Hoài Ân cấp, có ngày vào sổ địa chính ngày 12/10/2010 cho hộ ông Đinh Văn Hào và bà Đinh Thị Phất (đính chính lại là bà Đinh Thị Póc), thường trú tại thôn 1, xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 224/QĐ-STNMT ngày 12/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BD 025185, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00046 do UBND huyện Hoài Ân cấp, có ngày vào sổ địa chính ngày 12/10/2010 cho hộ ông Đinh Văn Hào và bà Đinh Thị Phất (đính chính lại là bà Đinh Thị Póc), thường trú tại thôn 1, xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 221/QĐ-STNMT ngày 11/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận C 463685, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00474/A17, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 29/3/1994 cho hộ ông Mai Kiều, địa chỉ thường trú thôn Định Trị, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 199/QĐ-STNMT ngày 10/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DD 515975 và DD 515974 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 25/03/2022 cho bà Nguyễn Trương Tịnh Vân cùng sử dụng đất với bà Trương Thị Tuyết. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 188/QĐ-STNMT ngày 07/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 017305 do UBND thị xã La Gi cấp ngày 09/02/2010 cấp cho ông Võ Văn Thành. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 220/QĐ-STNMT ngày 11/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Sông, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 107QSDĐ/E1, thường trú tại xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 219/QĐ-STNMT ngày 11/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 30/5/1997, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 96/TH1 cho ông Phan Thanh Giảng (ông Nguyễn Tin và bà Hà Thị Sang nhận chuyển nhượng), thường trú tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 218/QĐ-STNMT ngày 11/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 03/12/1997, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 731QSDĐ/E5 cho hộ ông Ngô Văn Đồng và bà Phạm Thị Liên, thường trú tại thôn Thái Bình, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 213/QĐ-STNMT ngày 07/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AN 873417, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00512, được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 12/02/2009 cho ông Huỳnh Bá Linh, thường trú tại xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 212/QĐ-STNMT ngày 07/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BG 636010, số vào sổ cấp GCN: CH00130 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 28/6/2011 cho ông Ngô Xuân Cảnh, thường trú tại xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 211/QĐ-STNMT ngày 07/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AH 251451, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H09406, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 7/2/2007 cho hộ ông Trịnh Ngọc Thọ và bà Trần Thị Lan, thường trú tại thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 210/QĐ-STNMT ngày 07/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00087QSDĐ/C3 do UBND huyện Hoài Ân cấp, có ngày vào sổ địa chính 10/10/1997 cho hộ bà Hoàng Thị Liên, thường trú tại thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 209/QĐ-STNMT ngày 07/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận L 252931, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01382 QSDĐ, được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 17/6/1998 cho hộ ông Ngô Thanh Long, thường trú tại thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 208/QĐ-STNMT ngày 06/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy GCN QSD đất cấp ngày 25/11/2003 cho hộ ông Nguyễn Đức Thắng và bà Lê Thị Thủy, tại thôn Vĩnh Định, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 178/QĐ-STNMT ngày 04/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 182880 do UBND thị xã La Gi cấp ngày 25/10/2006 cấp cho hộ bà Tiếu Thị Hồng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 199/QĐ-STNMT ngày 04/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp cho hộ ông Trần Thanh và bà Đặng Thị Ngân, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 697QSDĐ/E1, thường trú tại thôn Thạch Bàn Tây, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 198/QĐ-STNMT ngày 04/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 02 trang bổ sung số 01 và 02 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BP 964351, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH08061 do UBND huyện Phù Mỹ cấp ngày 22/08/2014 đã chỉnh lý sang tên cho bà Nguyễn Thị Lệ, thường trú tại Khu phố Dương Liễu Đông, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 197/QĐ-STNMT ngày 04/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành DD 788285 (số vào số cấp GCN: CH06837) được UBND huyện Phù Mỹ cấp ngày 25/3/2022 cho ông Nguyễn Thanh Phong và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (ngày 25/5/2022 Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Phù Mỹ chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Nguyễn Chí Thanh và bà Phùng Thị Mỹ Lợi, thường trú tại tổ 8, khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 196/QĐ-STNMT ngày 04/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 03040/QSDĐ/I13 được UBND huyện An Nhơn cấp ngày 20/10/1993 cho ông Phạm Thạnh (chết) do bà Phạm Thị Gái và bà Phạm Thị Sáu nhận thừa kế, thường trú tại khu vực Hòa Nghi, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 192/QĐ-STNMT ngày 31/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung số kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BP 942832, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH11135 do UBND huyện Phù Mỹ cấp ngày 26/12/2014 cho ông Hà Văn Tiên và bà Lê Thị Kim Phụng, thường trú tại thôn Phú Quang, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 191/QĐ-STNMT ngày 31/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang phụ lục số 185 ngày 31/10/2006 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: AG 838385, số vào sổ cấp GCN: H04145/QSDĐ/I13 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 31/10/2006 cho ông Hồ Văn Hữu và bà Nguyễn Thị Trà, thường trú tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 189/QĐ-STNMT ngày 07/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AG 604878 do UBND huyện Hàm Tân cấp ngày 26/12/2006 cho hộ ông Nguyễn Đinh và bà Phan Thị Gái. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 178/QĐ-STNMT ngày 04/04/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 182880 do UBND thị xã La Gi cấp ngày 25/10/2006 cấp cho hộ bà Tiếu Thị Hồng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 189/QĐ-STNMT ngày 30/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 33/11/08 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: AC 992726, số vào sổ cấp GCN: H 02049/QSDĐ/I12 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 05/5/2005 cho ông Nguyễn Thành Công và bà Trần Thị Lan, thường trú tại thôn An Thành, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 188/QĐ-STNMT ngày 30/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: B 868007, số vào sổ cấp GCN: 00041QSDĐ/I9 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 15/9/1995 cho ông Đặng Minh Tâm, thường trú tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 187/QĐ-STNMT ngày 29/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CN 444374, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS02157 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 5/7/2018 cho bà Hồ Thị Thúy Diễm, thường trú tại khu vực 7, phường Nhơn phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 27/03/2023 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có số phát hành AG 880214 (Nguyễn Đình Kim). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 27/03/2023 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Đình Sơn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 27/03/2023 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Đình Ngân và bà Nguyễn Thị Kim Ngọc. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 27/03/2023 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Chí Tranh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 27/03/2023 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có số phát hành AG 880217 (Nguyễn Đình Kim). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 27/03/2023 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có số phát hành AG 880215 (Nguyễn Đình Kim). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 155/QĐ-STNMT ngày 24/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 335074 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 10/4/2020 cho ông Nguyễn Tấn Lộc và bà Lê Thị Kim Phượng, cập nhật đăng ký biến động chuyển nhượng cho ông Phan Đức Dục và bà Võ Thị Ngọc Thu ngày 28/5/2020. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 172/QĐ-STNMT ngày 24/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AP 287399, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00027 do UBND huyện Hoài Ân cấp, có ngày vào sổ địa chính ngày 16/10/2009 cho hộ ông Đỗ Văn Ngọc và bà Trần Thị Vân, thường trú tại thôn Du Tự, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 171/QĐ-STNMT ngày 24/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số seri BH 006417 (số vào sổ cấp GCN: CH02426) do UBND huyện Tuy Phước cấp ngày 04/8/2011 cho bà Nguyễn Thị Mai (chết) (nhận thừa kế là ông Châu Văn Hoàng và ông Châu Văn Hùng), thường trú tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 169/QĐ-STNMT ngày 23/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BG 587334, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH01375, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 24/10/2011 cho ông Đặng Hồng Quân và bà Đặng Thị Phúc, thường trú tại thôn Thượng Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 168/QĐ-STNMT ngày 23/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AP 257876, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H08165, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 08/10/2009 cho hộ bà Lê Thị Bường (nhận thừa kế là ông Đào Văn Xê, thường trú tại phường Tây Sơn, Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 167/QĐ-STNMT ngày 22/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 00866/QSDĐ/I9 được UBND huyện An Nhơn cấp ngày 13/01/1996 cho ông Nguyễn Nhơn (chết) do ông Nguyễn Văn Bình (đại diện) nhận thừa kế, thường trú tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 166/QĐ-STNMT ngày 22/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: 02106/QSDĐ/I3 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 17/01/1994 cho ông Huỳnh Ngọc Châu, thường trú tại thôn Thiết Trụ, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 141/QĐ-STNMT ngày 17/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 284282. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 140/QĐ-STNMT ngày 16/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 881417 do UBND huyện Hàm Thuận Bắc cấp ngày 7/9/2006 cho hộ bà Nguyễn Thị Lùn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 134/QĐ-STNMT ngày 16/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 462038 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 06/11/2019 cho ông Nguyễn Thành Bình và bà Đoàn Thị Hạnh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 155/QĐ-STNMT ngày 16/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BL 456131, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00670 do UBND huyện An Lão cấp ngày 06/9/2012 cho ông Huỳnh Ngọc Nở và bà Lương Thị Hồng Trinh, thường trú tại tổ 45, khu vực 5, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 152/QĐ-STNMT ngày 15/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Số chứng nhận quyền sở hữu nhà số 5283/CNSH được UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 29/9/1993 cho bà Đặng Thị Sáu tại số nhà 14/8/ Ngô Quyền, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (ông Nguyễn Thanh Tú nhận thừa kế theo Bản án số 166/2022/DS-ST ngày 10/6/2022 của TAND thành phố Quy Nhơn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 151/QĐ-STNMT ngày 15/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CY 062027 (số vào sổ: CS03985) được Sở TNMT Bình Định cấp ngày 25/9/2020 cho ông Đỗ Văn Hữu, thường trú tại khu vực 6, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 150/QĐ-STNMT ngày 15/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Võ Hồng và bà Nguyễn Thị Mỹ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 149/QĐ-STNMT ngày 15/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: H02659/QSDĐ/I9 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 14/6/2007 cho bà Huỳnh Thị Thủy và ông Võ Trọng Tài (chết) do bà Huỳnh Thị Thủy, ông Võ Thế Văn và bà Võ Thúy Hằng nhận thừa kế, thường trú tại: 21 Nguyễn Mân, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 148/QĐ-STNMT ngày 15/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Tôn Thanh Huy và bà Đặng Thị Lẹ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 147/QĐ-STNMT ngày 14/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AP 195836, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H06455, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 5/5/2009 cho hộ ông Nguyễn Hàng (nhận thừa kế là ông Nguyễn Nhật Trường), thường trú tại thị trấn KBang, huyện KBang, tỉnh Gia Laii. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 146/QĐ-STNMT ngày 14/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận CP 330217; số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS03623 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 19/10/2018 cho bà Phạm Thị Thắm, thường trú tại xã Chư Á, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 143/QĐ-STNMT ngày 13/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CU 815726, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS06059, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 19/02/2020 cho ông Phạm Văn Trí (được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phù Mỹ chỉnh lý chuyển nhượng cho bà Trần Thị Kim Yến ngày 10/6/2022, thường trú tại xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 142/QĐ-STNMT ngày 13/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00045, được Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh cấp ngày 07/10/1998 cho hộ ông Đinh Văn Bảng, thường trú tại làng Hà Văn Trên, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 141/QĐ-STNMT ngày 13/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BU 589814, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH07050 được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 14/11/2014 cho hộ ông Phạm Tấn Hải và bà Nguyễn Thị Thân (đã tặng cho bà Phạm Thị Mỹ Hiền được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phù Cát ký xác nhận ngày 16/3/2022), thường trú tại xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 944/QĐ-STNMT ngày 13/03/2023 của UBND huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H01682 do UBND huyện Hoài Ân cấp ngày 08/01/2009 cho hộ ông Trần Đình Hảo và bà Đặng Thị Ánh Nguyệt, thường trú tại thôn Gia Chiểu 2 (nay là khu phố Gia Chiểu 2), thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 137/QĐ-STNMT ngày 13/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AP 616284 (số vào sổ: H00986) được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 27/10/2009 cho hộ ông Bùi Văn Công và bà Cao Thị Thủy (đã chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Tô Ngọc Phụ và bà Nguyễn Thị Long, thường trú tại số 73 đường Tú Mỡ, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 136/QĐ-STNMT ngày 10/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01, ngày 12/3/2012 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: A0 759368, số vào sổ cấp GCN: H02636/QSDĐ/I14 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 30/3/2009 cho ông Nguyễn Thanh Nhị và bà Trần Thị Lên, thường trú tại thôn Ngọc Thạnh, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 135/QĐ-STNMT ngày 09/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: H02981/QSDĐ/I3 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 08/5/2006 cho bà Phạm Thị Hương, thường trú tại thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 123/QĐ-STNMT ngày 08/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 702842 do UBND huyện Hàm Thuận Bắc cấp ngày 23/3/1995 cho Nguyễn Văn Sen, cập nhật thừa kế chỉnh lý cho bà Trương Thị Thuận ngày 29/10/2014. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 122/QĐ-STNMT ngày 08/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 654160 do UBND thị xã La Gi cấp ngày 05/11/2018 cho ông Nguyễn Văn Hiếu (chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Công ngày 19/12/2018). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 130/QĐ-STNMT ngày 07/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00807 QSDĐ/H1, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp cho hộ ông Nguyễn Bút, thường trú tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 111/QĐ-STNMT ngày 02/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 881814. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 110/QĐ-STNMT ngày 02/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 245532 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 21/01/2015 cho ông Phạm Văn Tùng và bà Lê Thị Thanh Xuân. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 124/QĐ-STNMT ngày 03/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01, ngày 08/3/2017 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: L 913461, số vào sổ cấp GCN: 01996 QSDĐ/I5 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 22/9/1998 cho ông Võ Thanh Tuấn, thường trú tại xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 123/QĐ-STNMT ngày 02/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01, ngày 12/11/2015 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: AD 784166, số vào sổ cấp GCN: H02510 QSDĐ/I8 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 17/4/2006 cho ông Phan Ngà và bà Nguyễn Thị Hường, thường trú tại phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 120/QĐ-STNMT ngày 02/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận V 163424, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0146 QSDĐ/E4, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 23/02/2004 cho hộ ông Nguyễn Trung Luyện và bà Trần Thị Kim Tuất, thường trú tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 104/QĐ-STNMT ngày 01/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 451805 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 30/8/2017 cho bà Võ Thị Liên (tặng cho bà Huỳnh Thị Vương ngày 02/11/2017). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 103/QĐ-STNMT ngày 01/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 709061 do UBND huyện Hàm Tân cấp ngày 03/02/1994 cho hộ bà Lê Thị Tuyết. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 102/QĐ-STNMT ngày 01/03/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C 893957 do UBND huyện Hàm Tân cấp năm 1994 cho hộ ông (ông) Phan Vũ Anh Nghĩa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 118/QĐ-STNMT ngày 28/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số phát hành 37010655 (hồ sơ gốc số: 12486) được UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 14/7/2004 cho bà Nguyễn Thị Giáp và ông Võ Xuân An (c) (đã chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Đặng Nhơn Thảo, thường trú tại số 253 Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 117/QĐ-STNMT ngày 28/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc hủy 06 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận: AN 170718, AN 170717, AN 170716, AN 170715, AN 170714, AN 170713; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H10723, H10728, H10724, H10725, H10726, H10727 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 24/12/2008 cho hộ ông Nguyễn Đa, thường trú tại xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 100/QĐ-STNMT ngày 27/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 369993, CH 369973, CH 369975, CH 369977 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty TNHH Xây dựng Phan Thiết. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 93/QĐ-STNMT ngày 22/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 777077 do UBND huyện Hàm Tân cấp ngày 30/8/2001 cấp cho Hộ bà Bùi Thị Ngọc. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 95/QĐ-STNMT ngày 22/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 607799 do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 12/06/2014 cho ông Lê Kim Giao. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 92/QĐ-STNMT ngày 22/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 085374 do UBND thị xã La Gi cấp ngày 28/4/2008 cho bà Đỗ Thị Hồng Trâm. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 109/QĐ-STNMT ngày 21/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Hoài Ân cấp ngày 31/10/1997 cho hộ ông Huỳnh Văn Quý, thường trú tại thôn Phú Văn, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 102/QĐ-STNMT ngày 17/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp ngày 05/9/2019 cho ông Trần Long Vũ, thường trú tại thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 101/QĐ-STNMT ngày 17/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 22/10/2007 cho hộ bà Nguyễn Thị Hà, thường trú tại thôn Hòa Trung, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 100/QĐ-STNMT ngày 17/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 06/10/1997, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00805 cho hộ bà Lê Thị Lan, thường trú tại thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 97/QĐ-STNMT ngày 16/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AH 742533, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H.04069/A16, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 15/01/2007 cho bà Bùi Thị Dự, địa chỉ thường trú khu phố 5, phường Bồng Sơn, đang sử dụng đất tại khu phố Bình Chương, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 80/QĐ-STNMT ngày 16/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 804487 do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 17/6/2014 cho hộ ông Nguyễn Tuy Chí. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 96/QĐ-STNMT ngày 16/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AN 309096, do UBND huyện Hoài Ân cấp ngày 24/7/2019 cho hộ ông Lê Văn Quang và bà Nguyễn Thị Quý, thường trú tại thôn Hội An, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 95/QĐ-STNMT ngày 15/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Tuy Phước cấp 29/9/2004 cho hộ ông Phạm Thanh Hòa thường trú thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 91/QĐ-STNMT ngày 14/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 03 trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 09/8/2004 cho hộ ông Nguyễn Như Hồng, thường trú tại khu phố An Lạc Đông 1, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 90/QĐ-STNMT ngày 14/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Tuy Phước cấp ngày 13/3/2012 cho ông Nguyễn Tấn Đạt và bà Huỳnh Thị Phương Dung, thường trú tại thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 89/QĐ-STNMT ngày 14/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 21/08/2018 cho ông Nguyễn Ngọc Tồn, thường trú tại thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 85/QĐ-STNMT ngày 13/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 29/6/1996 cho hộ bà Cù Thị Thành, thường trú tại xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 70/QĐ-STNMT ngày 13/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Tánh Linh cấp ngày 20/02/1997 cho hộ bà Nguyễn Thị Long. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 68/QĐ-STNMT ngày 10/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 638522 do UBND huyện Tánh Linh cấp ngày 30/6/2015 cho hộ ông Trương Văn Sơn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 66/QĐ-STNMT ngày 10/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 484305 do UBND thị xã La Gi cấp ngày 29/12/2006 cho ông Nguyễn Văn Công và bà Nguyễn Thị Kim Loan. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 83/QĐ-STNMT ngày 09/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 15/7/2010 cho ông Nguyễn Tích Hoàn và bà Trương Thị Hồng Loan (đã chỉnh lý tặng cho ông Nguyễn Tích Hoàn, thường trú tại số 06 Nguyễn Công Trứ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 82/QĐ-STNMT ngày 09/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 27/12/2002 cho hộ bà Lê Thị Gừng, thường trú tại thôn Kiều An, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 81/QĐ-STNMT ngày 09/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 19/10/2007 cho hộ bà Phạm Thị Liên, thường trú tại thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 80/QĐ-STNMT ngày 09/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có được Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước cấp ngày 13/3/2012 cho bà Lưu Thị Mai, thường trú tại thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 79/QĐ-STNMT ngày 09/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước cấp ngày 01/9/2011 cho hộ bà Lưu Thị Mai, thường trú tại thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 78/QĐ-STNMT ngày 08/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 24/3/2020 cho ông Nguyễn Tấn Mênh, thường trú tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 73/QĐ-STNMT ngày 06/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 07 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận: AP 246331, AP 246332, AP 246333, AP 246334, AP 246335, AP 246336, AP 246337; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H04336, H04337, H04338, H04339, H04340, H04341, H04342 được UBND huyện Tây Sơn cấp ngày 19/5/2009 cho hộ ông Trình Văn Thìn và bà Nguyễn Thị Mỹ, thường trú tại thôn Trà Sơn, xã Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định . Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 72/QĐ-STNMT ngày 06/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CY 055952, số vào sổ cấp GCN: CS07771, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 30/10/2020 của bà Trần Thị Phương, thường trú tại khu phố 5, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định . Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 71/QĐ-STNMT ngày 06/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận K 721040, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01984/A16, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 02/8/1997 cho hộ ông Lê Văn Tâm, địa chỉ thường trú khu phố Lại Khánh Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 70/QĐ-STNMT ngày 06//02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về hủy Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 308/HN, được Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Bình Định cấp ngày 11/9/2000 của ông Đặng Đỗ Hạo Nhiên, thường trú tại khu phố 6, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 62/QĐ-STNMT ngày 06/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc hủy Quyết định số 222/QĐ-STNMT ngày 24/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 753590 do UBND huyện Hàm Thuận Bắc cấp ngày 5/12/2008 cho bà Đặng Thị Mãi, cập nhật chuyển nhượng cho ông Trần Văn Mười ngày 27/12/2012. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 69/QĐ-STNMT ngày 03/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BK 258822, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH05329 được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 13/02/2012 cho bà Phan Thị Mỹ Dung và ông Đặng Hữu Quý, thường trú tại 21 Lương Thạnh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 52/QĐ-STNMT ngày  01/02/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 544708 do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 25/06/2014   cho hộ ông Ngô Trí Dũng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 66/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận DD 786247, số vào sổ cấp GCN: CS05118, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 18/01/2022 của hộ ông Huỳnh Văn Kháng, thường trú tại khu phố Thạnh Xuân Đông, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 65/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về hủy 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH02683, CH02684 được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 29/9/2014; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH06285 được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 22/12/2014; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 0206 QSDĐ/2004/E13 được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 25/10/2004 cho hộ bà Trần Thị Kim Quy, thường trú tại thôn Chánh Nhơn, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định . Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 64/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AP 196133, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H01120, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 08/10/2009 cho hộ bà Huỳnh Thị Năm, thường trú tại thôn Mỹ Thuận, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 63/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BU 613520, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH03372, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 11/9/2014 cho hộ bà Nguyễn Thị Tường, thường trú tại thôn Chánh Lợi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 61/QĐ-STNMT ngày 19/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 906855, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00351, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 27/8/2007 cho ông Phan Văn Hoàn, địa chỉ khu phố Trường Xuân Tây, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 60/QĐ-STNMT ngày 19/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AC 972272, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H.0446/A6, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 09/8/2005 cho ông Lê Văn Đức và bà Võ Thị Kiệm, địa chỉ thường trú khu phố 3, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 59/QĐ-STNMT ngày 19/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: 00694/QSDĐ/I3 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 28/12/1994 cho ông Nguyễn Khắc Thọ (chết) - ông Nguyễn Khắc Cần nhận thừa kế, thường trú tại thôn Bắc Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 48/QĐ-STNMT ngày 18/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 353381 do UBND huyện Hàm Tân cấp ngày 17/6/2003 cho ông Trần Thanh Tùng (chuyển nhượng cho ông Vũ Công Bình ngày 12/8/2009). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 38/QĐ-STNMT ngày 18/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 353305 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 07/01/2020 cho bà Trần Thị Phương. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 37/QĐ-STNMT ngày 18/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 657702 do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 09/10/2006 cho hộ ông Nguyễn Văn Thất. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 58/QĐ-STNMT ngày 18/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 16/5/2019 cho bà Đinh Thị Thu, thường trú tại thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 56/QĐ-STNMT ngày 16/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 22/3/2019 cho ông Phạm Minh Thương, thường trú tại thôn An Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 55/QĐ-STNMT ngày 16/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện An Lão cấp ngày 19/12/2013 cho hộ ông Đinh Văn Quế và bà Đinh Thị Kìa (đính chính lại là bà Đinh Thị Kía), thường trú tại thôn 2, xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 53/QĐ-STNMT ngày 16/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 26/11/2014 cho hộ bà Nguyễn Thị Khánh, thường trú tại thôn Hưng Mỹ 2, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định . Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 52/QĐ-STNMT ngày 16/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 24/01/2018 cho ông Lương Trọng Bình, thường trú tại 33A Tố Hữu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 49/QĐ-STNMT ngày 13/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND huyện An Nhơn cấp ngày 20/10/1993 cho ông Phạm Văn Hậu, thường trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 48/QĐ-STNMT ngày 13/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 28/10/1997 cho bà Lê Thị Điệu, thường trú tại TDP 10, thị trấn EaD răng, huyện EAHleo, tỉnh Đắk Lắk. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 26/QĐ-STNMT ngày 12/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vài tài sản khác gắn liền với đất do UBND thị xã La Gi cấp ngày 01/12/2011 cho bà Phan Ngọc Dung (chuyển nhượng cho bà Châu Mỹ Nga ngày 21/9/2015). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 19/QĐ-STNMT ngày 12/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AH 352585 do UBND huyện Tánh Linh cấp ngày 29/12/2006 cho hộ ông Võ Lãnh và bà Đinh Thị Hý. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 44/QĐ-STNMT ngày 12/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 15/02/2007 cho hộ ông Nguyễn Văn Cường và bà Võ Thị Thu Cúc (được Chi nhánh Văn phòng đăng ký huyện Tây Sơn chỉnh lý biến động ngày 04/6/2021 cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt, thường trú tại ấp 4, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) . Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 43/QĐ-STNMT ngày 12/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 14/02/2007 cho hộ ông Võ Văn Nam và bà Nguyễn Thị Phương, thường trú tại thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 42/QĐ-STNMT ngày 12/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 20/12/2008 cho hộ ông Nguyễn Kim Sơn (nhận thừa kế là ông Nguyễn Văn Sanh), thường trú tại thôn Nhơn Thuận, xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 41/QĐ-STNMT ngày 12/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 09/10/2009 cho hộ bà Đỗ Thị Nhớ (nhận thừa kế là bà Nguyễn Thị Phố), thường trú tại thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 40/QĐ-STNMT ngày 12/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 10/6/2005 cho bà Dương Thị Quất, thường trú tại tổ 9, khu phố 7, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 39/QĐ-STNMT ngày 12/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AL 059117, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H03722, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 01/11/2007 cho bà Huỳnh Thị Lệ Huyền, địa chỉ thường trú khu phố 8, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 38/QĐ-STNMT ngày 12/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận DA 694945, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS05017, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 02/11/2021 cho bà Nguyễn Thị Tỉnh, địa chỉ thường trú thôn Diêu Quang, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang sử dụng đất tại khu phố Thạnh Xuân Bắc, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 34/QĐ-STNMT ngày 11/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 18/4/2017 cho ông Võ Văn Nghĩa, địa chỉ thường trú khu phố Giao Hội 2, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 33/QĐ-STNMT ngày 11/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 12/3/2018 cho ông Lâm Công Trở và bà Nguyễn Thị Ngọt, địa chỉ đang sử dụng đất tại khu phố 9, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 32/QĐ-STNMT ngày 11/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 29/8/2012 cho ông Đỗ Văn Hạng và bà Trần Thị Thu Hà, địa chỉ tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 13/QĐ-STNMT ngày 11/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 471553 do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 04/08/1998 cho hộ ông Võ Văn Chồi. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 29/QĐ-STNMT ngày 10/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 15/6/2000 cho hộ ông Nguyễn Văn Lành, thường trú tại tổ 01, khu vực 3, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 09/QĐ-STNMT ngày 09/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 138553 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 24/12/2018 cho ông Đỗ Tiến Dũng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
- Quyết định số 08/QĐ-STNMT ngày 05/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 268297 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 30/6/2014 cho hộ bà Lê Thị Là. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 07/QĐ-STNMT ngày 05/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 542841 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 24/01/2013 cho bà Lê Thị Là. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 22/QĐ-STNMT ngày 05/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BC 312793, số vào sổ cấp GCN: CH00213 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 17/9/2010 cho ông Đào Văn Dư và bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, thường trú tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 21/QĐ-STNMT ngày 05/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CR 785201 (số vào sổ cấp GCN: CS02020) được Sở TNMT Bình Định cấp ngày 19/9/2019 cho bà Nguyễn Thị Tánh, thường trú tại xóm 3, thôn Long Thành, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 20/QĐ-STNMT ngày 05/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: CP 275029, số vào sổ cấp GCN: CS00979 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 31/01/2019 cho ông Phan Văn Sỹ và bà Hà Thị Thu, thường trú tại xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 14/QĐ-STNMT ngày 04/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BI 876722, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH02420, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 22/11/2011 cho ông Đỗ Xuân Hà và bà Trần Thị Thắng, thường trú tại thôn Vĩnh Lợi 1, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 13/QĐ-STNMT ngày 04/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00653 QSDĐ/M4, được Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh cấp ngày 25/12/1997 cho hộ bà Trần Thị Xuân Mai (nhận thừa kế là ông Mộc Thanh Hoàng) thường trú tại khu vực 2, Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 12/QĐ-STNMT ngày 04/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BN 727985, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00601 được UBND huyện Tây Sơn cấp ngày 07/01/2014 cho ông Nguyễn Hồng Phước và bà Lưu Thị Chưởng, thường trú tại thôn Thuận Hạnh, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 11/QĐ-STNMT ngày 04/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 87 QSDĐ/E15, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 23/9/1997 cho hộ bà Võ Thị Dừng (đại diện cho những người nhận thừa kế là ông Nguyễn Ngọc Hùng), thường trú tại thôn Tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 10/QĐ-STNMT ngày 04/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận B 831603, vào sổ cấp giấy chứng nhận 00334/H QSDĐ/H12 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 10/11/1993 cho hộ ông Lý Thất và bà Mai Thị Hớn (nhận thừa kế là ông Lý Quý Sửu), thường trú tại thôn Phú Hiệp, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 09/QĐ-STNMT ngày 04/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AL 414153, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 1736, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 25/10/2007 cho hộ ông Dương Văn Sáng và bà Nguyễn Thị Tuyển, thường trú tại thôn Hữu Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 08/QĐ-STNMT ngày 04/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BK 129463, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH01039, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 03/7/2012 cho bà Phan Thị An, thường trú tại thôn Phong An, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 07/QĐ-STNMT ngày 04/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận 863209, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00976, được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 31/7/1995 cho hộ ông Quách Ân (nhận thừa kế là bà Quách Thị Chanh), thường trú tại xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 06/QĐ-STNMT ngày 04/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận B 859880, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00617, được Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước cấp ngày 14/02/1996 cho hộ bà Đỗ Thị Vui, thường trú tại thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 05/QĐ-STNMT ngày 04/01/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BK 129749, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00621 được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 27/7/2012 cho ông Huỳnh Văn Phước, thường trú tại thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 

- Quyết định số 1036/QĐ-STNMT ngày 30/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 545238 do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 04/6/2006 cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 992/QĐ-STNMT ngày 30/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành DA 549546 (số vào sổ cấp GCN: CS09288) được Sở TNMT tỉnh Bình Định cấp ngày 10/3/2021 cho bà Nguyễn Thị Thu Hường, thường trú tại 16 Tô Vĩnh Diện, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 591/QĐ-STNMT ngày 27/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 717567. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 590/QĐ-STNMT ngày 26/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 539135 do UBND huyện Hàm Tân cấp ngày 08/10/1999 cấp cho Hộ ông Võ Văn Quang, cập nhật đăng ký biến động chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Thiên Thu ngày 10/04/2009. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 582/QĐ-STNMT ngày 23/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 246577 do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 31/08/2020 cho ông Trần Văn Quốc. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 981/QĐ-STNMT ngày 30/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BN 765754, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00542 do UBND huyện Hoài Ân cấp ngày 09/9/2013 cho hộ ông Hồ Tôn Quang Ty và bà Nguyễn Thị Minh Dân (đã chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Hồ Tôn Quốc vào ngày 11/01/2021), thường trú tại thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 979/QĐ-STNMT ngày 29/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Giấy chứng nhận C 510857, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 0283 QSDĐ/E3 được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 02/8/1997 cho ông Trần Đình Thi, thường trú tại xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 978/QĐ-STNMT ngày 29/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành Giấy chứng nhận AK 712129, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H01290-C Hiệp được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 22/11/2007 ông Trần Đình Thi và bà Hồ Thị Anh Liên, thường trú tại xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 977/QĐ-STNMT ngày 29/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận I 022554, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0733 QSDĐ/D9, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 18/7/1997 cho hộ ông Trương Tiến Dũng, thường trú tại thôn Lạc Sơn, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 975/QĐ-STNMT ngày 28/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00533QSDĐ/C10 do UBND huyện Hoài Ân cấp ngày 20/01/1997 cho hộ bà Trần Thị Sa, thường trú tại thôn An Hậu, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 967/QĐ-STNMT ngày 27/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: V 521684, số vào sổ cấp GCN: 1868/QSDĐ/I10 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 15/01/2003 cho ông Nguyễn Thành Mẫn và bà Tại Thị Sen, thường trú tại xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 966/QĐ-STNMT ngày 27/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 01214QSDĐ/429/QĐ-UB được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 13/5/1999 cho hộ ông Ung Văn Thắng, thường trú tại tổ 73, khu vực 9, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 965/QĐ-STNMT ngày 27/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 ngày 18/9/2018 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, số phát hành: CG 175056, số vào sổ cấp GCN: CS03612 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 26/5/2017 cho ông Diệp Thắng Phát và bà Nguyễn Thị Ái Nữ, thường trú tại khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định . Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 935/QĐ-STNMT ngày 19/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận: BI 967159, BI 967156, BI 967161, BI 967158; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH08782, CH08783, CH08784, CH08786 được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 01/03/2012 cho hộ ông Phan Thanh Bình, thường trú tại thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 934/QĐ-STNMT ngày 19/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00489 QSDĐ được UBND Thành phố Quy Nhơn cấp ngày 28/05/2001 cho Hộ ông Nguyễn Nhung, địa chỉ tại KV 4, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 925/QĐ-STNMT ngày 16/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0994 QSDĐ/E5, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 03/12/1997 cho hộ bà Võ Thị Cúc, thường trú tại thôn Cảnh An, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 924/QĐ-STNMT ngày 16/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Hoài Ân cấp, có ngày vào sổ địa chính 10/02/1998, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01926QSDĐ/C3 cho hộ ông Chế Phải, thường trú tại thôn 7, xã Ea MDoai, huyện M Drắk, tỉnh Đắk Lắk. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 923/QĐ-STNMT ngày 16/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Hoài Ân cấp, có ngày vào sổ địa chính 20/9/1997, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00254QSDĐ/C3 cho hộ bà Trần Thị Loan, thường trú tại khu phố Gia Chiểu 1, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 918/QĐ-STNMT ngày 16/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành Giấy chứng nhận CN 215168, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS03425, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 30/8/2018 cho bà Trương Thị Bốn, thường trú tại khu phố Phú An, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 915/QĐ-STNMT ngày 15/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành BC 312987, số vào sổ cấp GCN: CH00043 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 15/6/2010 cho bà Trương Thị Loan, thường trú tại khu vực Tiên Hội, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 914/QĐ-STNMT ngày 15/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: 00060/QSDĐ/I3 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 13/10/1993 cho ông Võ Văn Thái, thường trú tại thôn Thiết Trụ, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 913/QĐ-STNMT ngày 15/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: 00196/QSDĐ/I1 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 19/9/1995 cho ông Trần Ngọc Anh và bà Nguyễn Thị Hương, thường trú tại khu vực Lý Tây, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 912/QĐ-STNMT ngày 15/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AN 284917, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H19700 được UBND huyện Tây Sơn cấp ngày 26/12/2008 cho hộ bà Từ Thị Tào, thường trú tại thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 911/QĐ-STNMT ngày 15/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AN 230426, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H03348 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 17/12/2008 cho hộ ông Nguyễn Đình Luận và bà Vương Thị Thu An, thường trú tại thôn An Vinh 2, xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 546/QĐ-STNMT ngày 09/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 794881 do UBND thị xã La Gi cấp ngày 22/9/2014 cho ông Trần Văn Quý (chuyển nhượng cho ông Nguyễn Thanh Hải ngày 24/9/2019). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 544/QĐ-STNMT ngày 07/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 387442 do UBND huyện Hàm Tân cấp ngày 01/3/2004 cho hộ ông, bà Bùi Nhất Phiến. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 543/QĐ-STNMT ngày 07/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 237196 do UBND huyện Hàm Thuận Bắc cấp ngày 26/10/2005 cho hộ bà Trần Thị Buôn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 906/QĐ-STNMT ngày 13/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BE 643035, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00064, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 23/6/2011 cho bà Trần Thị Thành, thường trú tại thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 905/QĐ-STNMT ngày 13/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 10/10/1995, vào trang số 9 sổ địa chính tháng 8/1996 cho hộ bà Đoàn Thị Mỹ (nhận thừa kế là ông Võ Tấn Cường), thường trú tại thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 904/QĐ-STNMT ngày 13/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0547 QSDĐ/E5, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 03/12/1997 cho hộ ông Lê Chí Hùng và bà Đinh Thị Thái, thường trú tại thôn Hòa Hiệp, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 545/QĐ-STNMT ngày 07/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 423670 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 26/5/2017 cho bà Trịnh Thị Tuyết, cập nhật chỉnh lý tặng cho ông Võ Hoàng Vũ ngày 16/10/2020.. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 547/QĐ-STNMT ngày 09/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 049656 do UBND huyện Hàm Tân cấp ngày 08/06/2005 cấp cho ông Phan Lục và bà Trần Thị Trùng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 892/QĐ-STNMT ngày 08/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00587, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 25/5/1998 cho hộ bà Phạm Thị Hải và ông Nguyễn Ngọc Điệp, thường trú tại thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 891/QĐ-STNMT ngày 08/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CR 896003, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 18426 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Địnhcấp ngày 27/6/2019 cho ông Phạm Minh Linh, thường trú tại tổ 6, khu vực 8, Phường Tần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 890/QĐ-STNMT ngày 08/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BK 295202, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH16592 được Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước cấp ngày 29/3/2012 cho hộ bà Trần Thị Hùng, thường trú tại thôn Đại Hội, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 889/QĐ-STNMT ngày 08/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận DA 509693, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS08453, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 15/01/2021 cho bà Nguyễn Thị Liên, thường trú tại Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 888/QĐ-STNMT ngày 08/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0897 QSDĐ/E4, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp cho hộ bà Lê Thị My (nhận thừa kế là ông Võ Đình Chiểu, thường trú tại thôn Tân Hóa Bắc, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 882/QĐ-STNMT ngày 07/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: C 546270, số vào sổ cấp GCN: 00005 QSDĐ/I7 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 05/5/1995 cho ông Hà Trọng Anh, thường trú tại thôn Bình An, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 881/QĐ-STNMT ngày 07/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BC 147135, số vào sổ cấp GCN: CH00055 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 08/11/2010 cho ông Thái Minh Lành, thường trú tại xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 531/QĐ-STNMT ngày 30/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số P 811282 do UBND huyện Tánh Linh cấp ngày 08/08/2000 cho hộ ông Võ Văn Thu. (Cập nhật chỉnh lý chuyển nhượng cho hộ ông Nguyễn Văn Hùng và bà Hồ Thị Huệ ngày 19/11/2015. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 524/QĐ-STNMT ngày 28/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 294352, CĐ 294354 do UBND huyện Tánh Linh cấp ngày 19/8/2016 cấp cho bà Phạm Thị Hoa (Cập nhật chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Hoàng Văn Dèn ngày 15/9/2016; Cập nhật chỉnh lý góp vốn cho Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Xử lý môi trường Thanh Long ngày 27/7/2018. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 868/QĐ-STNMT ngày 06/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CN416115, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS03031, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 29/10/2018 cho bà Huỳnh Thị Chín, địa chỉ thường trú khu phố Tăng Long 2, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang sử dụng đất tại khu phố Cửu Lợi Tây, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 866/QĐ-STNMT ngày 06/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 1080 QSDĐ/E7, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 08/4/1997 cho hộ bà Đinh Thị Lý, thường trú tại thôn Ngãi An, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 530/QĐ-STNMT ngày 30/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 470283.do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 10/06/2021 cho bà Cao Thị Kim Hải, đăng ký tặng cho ông Trần Văn Bảy ngày 06/04/2022. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 858/QĐ-STNMT ngày 05/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Hoài Ân cấp, có ngày vào sổ địa chính ngày 03/6/1997, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01743QSDĐ/C11 cho hộ bà Võ Thị Chơi (ông Đinh Hồng Huynh nhận thừa kế), thường trú tại thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 850/QĐ-STNMT ngày 02/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BH 880276, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH08003, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 12/10/2011 cho bà Châu Thị Dân và ông Trần Công Bình, thường trú tại thôn Vĩnh Phú 3, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 845/QĐ-STNMT 01/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BE 693231, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00323, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 04/5/2011 cho ông Trần Quang Tuấn và bà Trần Thị Phước, địa chỉ tại thôn Qui Thuận, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 844/QĐ-STNMT ngày 01/12/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 06 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận: AH 459911, AH 459912, AH 459914, AH 459915, AH 459916, AH 459917; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H05293, H05294, H05296, H05297, H05298, H05299 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 15/02/2007 cho hộ bà Huỳnh Thị Hồng Trinh và ông Phan Văn Hồng, thường trú tại xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 843/QĐ-STNMT ngày 30/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BK 258237, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH05643, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 02/02/2012 cho ông Nguyễn Công Danh và bà Trần Thị Kim Thương, thường trú tại khu phố An Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 842/QĐ-STNMT ngày 30/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BE 522162, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00164 được Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 28/5/2012 cho ông Hồ Ngọc Quý và bà Nguyễn Thị Duyên, thường trú tại thôn Định Trị, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 841/QĐ-STNMT ngày 30/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành giấy chứng nhận B 802413, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 1237 QSDĐ/E4, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 25/9/1993 cho hộ ông Võ Đùng, thường trú tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 522/QĐ-STNMT ngày 28/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 436737 do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 19/11/2014 cho ông Lê Văn Sáu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 845/QĐ-STNMT ngày 29/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Bùi Quang Đại, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 840/QĐ-STNMT ngày 29/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trịnh Ngọc Mọc, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 523/QĐ-STNMT ngày 28/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 999287 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 07/10/2008 cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Thành Tuân. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 508/QĐ-STNMT ngày 22/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 967398, BS 967384, BS 967399 do UBND huyện Tánh Linh cấp ngày 28/4/2014 cho hộ ông Hoàng Văn Dũng và bà Triệu Thị Chung. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 507/QĐ-STNMT ngày 22/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 012481 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 28/12/2017 cho hộ bà Trần Thị Loan (để thừa kế cho ông Nguyễn Đăng Dũng ngày 30/5/2018). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 837/QĐ-STNMT ngày 29/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Hoài Ân cấp, có ngày vào sổ địa chính ngày 05/10/1997, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00065QSDĐ/C7 cho hộ ông Trần Sĩ Phong (bà Trần Thị Tâm nhận thừa kế), thường trú tại thôn O6, xã Dak Mang, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 836/QĐ-STNMT ngày 29/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận DD 925712, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS10107 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 19/5/2022 cho bà Đinh Thị Nhã, thường trú tại 145/6A Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 830/QĐ-STNMT ngày 25/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở có số phát hành phôi GCN: 3708010190, số hồ sơ gốc cấp GCN: 190, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 30/5/2003 cho ông Nguyễn Liêm và bà Nguyễn Thị Xuân Mai, thường trú tại 15/15 Trần Quang Diệu, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 829/QĐ-STNMT ngày 25/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc  hủy Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở có số phát hành phôi giấy chứng nhận 3708010078, số hồ sơ gốc 78 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 20/01/2003 cho ông Lê Quang Việt và bà Phạm Thị Luyến, thường trú tại khối 4, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 828/QĐ-STNMT ngày 25/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủyGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BI 620013, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH04398 được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 11/11/2011 cho ông Trần Anh Quyết và bà Võ Thị Mỹ Nhân, thường trú tại thôn Trinh Long Khánh, xã Mỹ Cát,  huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 827/QĐ-STNMT ngày 25/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BP 953386, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00521, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 14/4/2014 cho ông Huỳnh Văn Dừa và bà Lê Thị Ngày, thường trú tại xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 826/QĐ-STNMT ngày 25/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0507 QSDĐ/E4, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp cho hộ ông Ngô Cự Quy, thường trú tại thôn Chánh An, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 825/QĐ-STNMT ngày 25/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 66 QSDĐ/E15, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 23/9/1997 cho hộ ông Nguyễn Ngọc Thạnh, thường trú tại thôn Tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 817/QĐ-STNMT ngày 24/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0050 QSDĐ/E4, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp cho hộ ông Võ Thanh Bé, thường trú tại thôn Vĩnh Trường, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 816/QĐ-STNMT ngày 24/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành BH 761958, số vào sổ cấp GCN: CH00161 do UBND thị xã An Nhơn cấp ngày 08/02/2012 cho ông Nguyễn Văn Thông, thường trú tại thôn Bình An, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 815/QĐ-STNMT ngày 24/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc  hủy Trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CR 785860 (số vào sổ cấp GCN: CS02663) được Sở TNMT tỉnh Bình Định cấp ngày 04/11/2019 cho ông Hoàng Xuân Đoàn và bà Hoàng Thị Hoa, thường trú tại số 43 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 504/QĐ-STNMT ngày 18/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 393145 do UBND thị xã La Gi cấp ngày 19/01/2007 cho ông Trần Đức Hường và bà Trần Thị Nghĩa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 811/QĐ-STNMT ngày 23/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: 00246/QSDĐ/I11 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 24/11/1993 cho ông Huỳnh Văn Nhồng, thường trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 810/QĐ-STNMT ngày 22/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ngô Ngọc Bài – bà Cao Thị Hằng, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.​​​​​​

- Quyết định số 809/QĐ-STNMT ngày 22/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc​​​​​​ hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Đặng Thị Hiền, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 808/QĐ-STNMT ngày 22/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Dinh, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 807/QĐ-STNMT ngày 22/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Bá Chư, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 806/QĐ-STNMT ngày 22/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Dục, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 805/QĐ-STNMT ngày 22/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Bản, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 496/QĐ-STNMT ngày 18/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 175307 do UBND thành phố Phan Thiết cấp ngày 23/6/2015 cho ông Võ Văn Xuân, bà Nguyễn Thị Thanh, cập nhật chỉnh lý biến động chuyển nhượng cho bà Trần Thị Kim Ngân ngày 20/12/2021. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 493/QĐ-STNMT ngày 17/11/2022 của Sở TN MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 042656. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 492/QĐ-STNMT ngày 16/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 246055. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 491/QĐ-STNMT ngày 16/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 448853. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 808/QĐ-STNMT ngày 22/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 1062 QSDĐ/E6, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 30/3/1997 cho hộ ông Lê Hữu Hơn và bà Nguyễn Thị Lang, thường trú tại thôn Trung Chánh, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 806/QĐ-STNMT ngày 22/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận B 807106, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 12/4/1993 cho hộ ông Nguyễn Duyên (nhận thừa kế ông Nguyễn Văn Trinh), thường trú tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 805/QĐ-STNMT ngày 22/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành giấy chứng nhận B 807072, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01314 QSDĐ/H14, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 12/4/1993 cho bà Dương Thị Hạng, thường trú tại khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 804/QĐ-STNMT ngày 21/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AD 791521, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00650, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 07/4/2006 cho ông Võ Bửu Khánh và bà Vũ Thị Phượng, thường trú tại 256/08 Quang Trung, khối 5, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 803/QĐ-STNMT ngày 21/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung số 2 kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AG 902246, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 00410, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 27/11/2006 cho bà Nguyễn Thị Kim Anh, thường trú tại xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

 - Quyết định số 488/QĐ-STNMT ngày 14/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số I 363456 do UBND huyện Tánh Linh cấp ngày 15/8/1996 cho hộ ông Hồ Cảnh. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

 - Quyết định số 793/QĐ-STNMT ngày 18/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CD 813090 (số vào số cấp GCN: CS0624) được Sở TNMT tỉnh Bình Định cấp ngày 23/5/2016 cho ông Lương Công Định, thường trú tại số 145/6A Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

 - Quyết định số 792/QĐ-STNMT ngày 18/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AL 116162, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H04029, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 30/11/2007 cho ông Trần Quốc Triệu và bà Lê Thị Hổ, địa chỉ thường trú khu phố Thiện Đức, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 791/QĐ-STNMT ngày 16/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00286 QSDĐ, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 20/10/2003 cho hộ bà Nguyễn Thị Hoa và ông Trần Văn Nhơn, thường trú tại thôn Thuận Truyền, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 


 - Quyết định số 786/QĐ-STNMT ngày 15/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AN 196204, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H16423 được UBND huyện Tây Sơn cấp ngày 26/12/2008 cho hộ ông Nguyễn Đang và bà Nguyễn Thị Lai, thường trú tại tổ 4, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

 - Quyết định số 481/QĐ-STNMT ngày 09/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CA 1114007 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 27/11/2016 cho bà Võ Thị Kính:. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 
​​​​ 
- Quyết định số 480/QĐ-STNMT ngày 09/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 315310 Hộ ông Dương Thanh Vệ. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

​​​​​​ - Quyết định số 771/QĐ-STNMT ngày 11/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BK 058134, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH12324 được Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước cấp ngày 29/3/2012 cho ông Đoàn Bính và bà Nguyễn Thị Bảy, thường trú tại thôn An Sơn 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

 - Quyết định số 770/QĐ-STNMT ngày 10/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AL 285792, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H12599 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 17/12/2007 cho hộ bà Phạm Thị Sum, thường trú tại thôn Thượng Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

 - Quyết định số 769/QĐ-STNMT ngày 10/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AL 285612, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H11838, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 06/11/2007 cho hộ ông Lê Đình Thảo (chết) và bà Cao Thị Mỹ, thường trú tại thôn Thượng Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 768/QĐ-STNMT ngày 10/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: AH 503753, số vào sổ cấp GCN: H 02666/QSDĐ/I8 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 05/12/2006 cho ông Bùi Quang Nga và bà Võ Thị Hường, thường trú tại phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 767/QĐ-STNMT ngày 10/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 201/12/08 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: W 491913, số vào sổ cấp GCN: 02756 QSDĐ/I11 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 29/5/2003 cho ông Nguyễn Thanh Lộc và bà Nguyễn Thị Hường, thường trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 766/QĐ-STNMT ngày 10/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: CY 026183, số vào sổ cấp GCN: CS03411 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 01/9/2020 cho ông Nguyễn Văn Đức và bà Nguyễn Thị Kim Phụng, thường trú tại phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 765/QĐ-STNMT ngày 10/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: L 913763, số vào sổ cấp GCN: 1582/QSDĐ/I6 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 26/8/1998 cho ông Võ Thăng Bằng, thường trú tại thôn Liêm Định, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 764/QĐ-STNMT ngày 10/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01, ngày 26/9/2012 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: B 799745, số vào sổ cấp GCN: 00146 QSDĐ/I12 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 19/4/1993 cho ông Mạc Văn Hưởng (chết) do bà Văn Thị Diện đại diện, thường trú tại thôn Liêm Định, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 762/QĐ-STNMT ngày 09/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 545/5/09 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: A0 759250, số vào sổ cấp GCN: H 03190 QSDĐ/I8 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 12/5/2009 cho ông Ngô Xuân Chánh và bà Nguyễn Thị Sang, thường trú tại phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 761/QĐ-STNMT ngày 09/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: AG 838723, số vào sổ cấp GCN: H 02584/QSDĐ/I8 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 02/10/2006 cho ông Bùi Quang Nga và bà Võ Thị Hường, thường trú tại phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 760/QĐ-STNMT ngày 09/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc[760/QĐ-STNMT - 09/11/2022] Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Hà Thị Yến, địa chỉ thửa đất: Thôn Khà, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 759/QĐ-STNMT ngày 08/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BS 522319, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00116 do UBND huyện An Lão cấp ngày 26/12/2013 cho ông Nguyễn Văn Tiếp, thường trú tại thôn Hưng Nhượng, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 758/QĐ-STNMT ngày 08/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận W 845034, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0143 QSDĐ/E4, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 23/02/2003 cho hộ ông Lê Văn Chúc và bà Trần Thị Lai, thường trú tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 749/QĐ-STNMT ngày 04/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số phát hành 3701050569 (hồ sơ gốc số: 4072) được UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 14/11/2000 cho ông Nguyễn Hồng Quang và bà Võ Thị Lan, thường trú tại số 23 (sau) Nguyễn Lữ, Phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 748/QĐ-STNMT ngày 04/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: B 843175, số vào sổ cấp GCN: 00374/QSDĐ/I8 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 05/01/1994 cho ông Đặng Ngọc Ẩn (chết) do ông Đặng Quang Hải là đại diện, thường trú tại phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 752/QĐ-STNMT ngày 03/11/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đặng Ngọc Hoàng, địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 745/QĐ-STNMT ngày 31/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CN 450485, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH08639 do UBND huyện An Lão cấp ngày 20/11/2020 cho ông Võ Quốc Dũng và bà Nguyễn Thị Ái Ly (đã chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Lê Văn Kiên và bà Trần Thị Loan, thường trú tại thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định). Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 744/QĐ-STNMT ngày 31/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH06634 do UBND huyện An Lão cấp ngày 17/01/2016 cho bà Lê Thị Nhung, thường trú tại thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 743/QĐ-STNMT ngày 31/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CY 121155, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS14494, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 25/11/2020 cho hộ bà Võ Thị Quy, thường trú tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 740/QĐ-STNMT ngày 31/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BL 518325, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00963, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 08/01/2013 cho hộ ông Nguyễn Thanh Hải và bà Trần Thị Hồng Mức, địa chỉ tại khu phố Cửu Lợi Tây, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 739/QĐ-STNMT ngày 31/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BA 449897, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00023, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 20/01/2010 cho bà Lê Thị Lược, địa chỉ tại khu phố 9, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 738/QĐ-STNMT ngày 31/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CR 726315, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS07970 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 04/11/2019 cho bà Lữ Thị Kim Dung, thường trú tại thôn Phú Hậu, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 732/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đặng Văn Cạy, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 736/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Trịnh Thị Thảo, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 734/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Trí (họ tên đúng là Nguyễn Thanh Trí), địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./

 - Quyết định số 735/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Đặng Thị Chuông, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 733/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Như Ý (họ tên đúng là Đỗ Như Ý), địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lợi (nay là xã Tiên Trang), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.. Xem nội dung chi tiết tại đây./

 - Quyết định số 733/QĐ-STNMT ngày 26/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00288 được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 16/8/2011 cho hộ bà Huỳnh Thị Năm, thường trú tại thôn Gia Lạc, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 727/QĐ-STNMT ngày 26/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CT 89853, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS02303 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 09/12/2019 cho ông Trần Quốc Long, thường trú tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 726/QĐ-STNMT ngày 26/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AL 392018, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H03729, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 26/10/2007 cho hộ ông Nguyễn Văn Thiên và bà Nguyễn Thị Phượng, thường trú tại thôn Nam Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 725/QĐ-STNMT ngày 25/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AL 414333, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 2722, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 26/10/2007 cho hộ ông Lương Ngọc Điệp và bà Nguyễn Thị Hương, thường trú tại thôn Nam Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

 - Quyết định số 735/QĐ-STNMT ngày 27/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BG 055318, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH03989 được Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước cấp ngày 12/7/2011 cho ông Hồ Ngọc Anh và bà Ngô Thị Thuận (nhận thừa kế là bà Ngô Thị Thuận), thường trú tại thôn Luật Bình, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 731/QĐ-STNMT ngày 28/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Cao Văn Đơng, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 723/QĐ-STNMT ngày 25/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BA 600347 (số vào sổ cấp GCN: CH00576) được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 11/7/2012 cho bà Trần Thị Cẩm và ông Nguyễn Hữu Tâm (c) (đã chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Nguyễn Quế Lâm và bà Tô Thị Thả, thường trú tại tổ 1, khu vực 5, phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 722/QĐ-STNMT ngày 24/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận C 462241, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 1354 QSDĐ/E7, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 17/10/1997 cho hộ ông Huỳnh Bảo Long, thường trú tại thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 721/QĐ-STNMT ngày 20/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BU 648794, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH04980 được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 12/01/2015 cho ông Lý Quốc Bình và bà Nguyễn Thị Liễu, thường trú tại Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 716/QĐ-STNMT ngày 20/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 585 QSDĐ/E7, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 08/4/1997 cho hộ bà Trần Thị Nguyệt, thường trú tại thôn Chánh Lợi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

 - Quyết định số 715/QĐ-STNMT ngày 20/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành giấy chứng nhận L 446620, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 389/H QSDĐ/H12, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 10/11/1993 cho hộ bà Phạm Thị Nhị Hà, thường trú tại khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./


 - Quyết định số 714/QĐ-STNMT ngày 20/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AL 248299, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H12067, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 22/10/2007 cho hộ ông Nguyễn Thái Phi và bà Trần Thị Nga, thường trú tại thôn Hòa Trung, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 713/QĐ-STNMT ngày 20/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành giấy chứng nhận B 830845, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00633 QSDĐ/H14, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 12/4/1993 cho bà Vũ Thị Hoàn, thường trú tại xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 444/QĐ-STNMT ngày 17/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 956180 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 01/12/2010 cho bà Bùi Thị Kim Dung. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 711/QĐ-STNMT ngày 20/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành DD 921639, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS05132 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 02/6/2022 cho hộ ông Đinh Văn Quên, thường trú tại khu phố 7, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 710/QĐ-STNMT ngày 20/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc [710/QĐ-STNMT - 20/10/2022] Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BU 372011, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH06707 do UBND huyện An Lão cấp ngày 19/8/2014 cho hộ ông Đinh Văn Đút và bà Đinh Thị Vít, thường trú tại thôn 4, xã An Trung, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 707/QĐ-STNMT ngày 18/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận B 807037, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01293 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 12/4/1993 cho bà Nguyễn Thị Sương, thường trú tại khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 706/QĐ-STNMT ngày 18/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc[706/QĐ-STNMT - 18/10/2022] Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0934 QSDĐ/K7 được UBND huyện Tuy Phước cấp ngày 14/12/1996 cho hộ ông Nguyễn Kim Sơn (nhận thừa kế là ông Nguyễn Ngọc Ẩn), thường trú tại thôn Tân Thuận, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 704/QĐ-STNMT ngày 18/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: 00135/QSDĐ/I12 được UBND huyện An Nhơn cấp ngày 14/6/1993 cho ông Đỗ Ngọc Quốc, thường trú tại xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 699/QĐ-STNMT ngày 17/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AP 299282, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00374 do UBND huyện Hoài Ân cấp ngày 16/10/2009 cho hộ ông Đặng Công Sở và bà Huỳnh Thị Phụng, thường trú tại thôn Nghĩa Điền, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 698/QĐ-STNMT ngày 17/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AP 241719, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00013 do UBND huyện Hoài Ân cấp ngày 06/7/2009 cho hộ ông Nguyễn Văn Cảnh và bà Lương Thị Hòa (bà Lương Thị Hòa nhận thừa kế), thường trú tại thôn Long Mỹ, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 697/QĐ-STNMT ngày 17/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CY 052957, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS04699 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 03/9/2020 cho hộ bà Nguyễn Thị Truyền (đã chỉnh lý tặng cho bà Trần Thị Vân), thường trú tại khu phố Du Tự, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 696/QĐ-STNMT ngày 17/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CY 052958, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS04700 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 03/9/2020 cho hộ bà Nguyễn Thị Truyền (đã chỉnh lý tặng cho bà Trần Thị Vân), thường trú tại khu phố Du Tự, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 695/QĐ-STNMT ngày 17/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00126QSDĐ/C12 do UBND huyện Hoài Ân cấp, có ngày vào sổ địa chính ngày 20/02/1998 cho hộ ông Võ Hùng và bà Cao Thị Hồng (nay đính chính lại là bà Cao Thị Thúy Hồng), thường trú tại thôn Nhơn Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 694/QĐ-STNMT ngày 17/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00418QSDĐ do UBND huyện Hoài Ân cấp ngày 04/01/1997 cho hộ bà Đào Thị Đậu (bà Phùng Thị Hồng nhận thừa kế), thường trú tại thôn An Hòa, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 686/QĐ-STNMT ngày 14/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành giấy chứng nhận AP 246821 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 15/02/2007 cho hộ ông Võ Văn Quế và bà Nguyễn Thị Thống, thường trú tại thôn Phú Thịnh, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 437/QĐ-STNMT ngày 12/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 685761 do UBND huyện Tánh Linh cấp ngày 09/12/2014 cho hộ ông Vũ Đức Hợp và bà Nguyễn Thị Vui. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 684/QĐ-STNMT ngày 13/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CR831151, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS01195, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 16/7/2019 cho bà Nguyễn Thị Tỉnh, địa chỉ thường trú thôn Diêu Quang, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 678/QĐ-STNMT ngày 121/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 07 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận: AN 301458, AN 301459, AN 301460, AN 301461, AN 301455, AN 301456, AN 301462; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H02406, H02407, H02408, H02409, H02410, H02411, H02413 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 18/12/2008 cho hộ bà Nguyễn Thị Xuân, thường trú tại xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 692/QĐ-STNMT ngày 11/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Cao Thị Ngiêm, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. .

- Quyết định số 691/QĐ-STNMT ngày 11/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Hắc, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 
                                                                                                               
- Quyết định số 690/QĐ-STNMT ngày 11/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc - hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Ngô Thị Vường, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 688/QĐ-STNMT ngày 11/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lưu Thị Vòng, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 687/QĐ-STNMT ngày 11/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Lợi, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 674/QĐ-STNMT ngày 11/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CR831150, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS01194, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 16/7/2019 cho bà Nguyễn Thị Tỉnh, địa chỉ thường trú thôn Diêu Quang, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 669/QĐ-STNMT ngày 10/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CP 365376, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS03788, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 08/7/2019 cho ông Đỗ Quốc Tâm và bà Nguyễn Thị Thuỳ, địa chỉ thường trú khu phố Cửu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định đang sử dụng đất tại khu phố Thiện Đức Đông, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 420/QĐ-STNMT ngày 04/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận  về việc  Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 342577 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 08/11/2016 cho ông Lê Ngọc Hoàng và bà Lê Thị Kim Cương. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 407/QĐ-STNMT ngày 03/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 423009 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 08/3/2017 cho ông Phan Ngọc Hường và bà Lê Thị Chí Linh, cập nhật chỉnh lý tặng cho ông Phan Ngọc Hiếu ngày 11/7/2018. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 406/QĐ-STNMT ngày 03/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 423010 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 08/3/2017 cho ông Phan Ngọc Hường và bà Lê Thị Chí Linh, cập nhật chỉnh lý tặng cho ông Phan Ngọc Hiếu ngày 14/5/2018.  Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 662/QĐ-STNMT ngày 05/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Nguyên và bà Thiều Thị Vượng, địa chỉ thửa đất: xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 666/QĐ-STNMT ngày 07/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AI 796616, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00179-C.Thắng, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 31/7/2007 cho ông Nguyễn Văn Thạnh, thường trú tại thôn Phú Giáo, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 665/QĐ-STNMT ngày 07/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành giấy chứng nhận K 116477, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 1351 QSDĐ/E5, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 03/12/1997 cho hộ ông Đinh Thành Thiên, thường trú tại xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 664/QĐ-STNMT ngày 07/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AL 392405, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H06217, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 05/11/2007 cho hộ bà Huỳnh Thị Lựu và ông Phan Hùng Tiến, thường trú tại thôn Tả Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 663/QĐ-STNMT ngày 07/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00109/2QSDĐ/C7 do UBND huyện Hoài Ân cấp ngày 20/12/1997 cho hộ ông Bùi Xuân Phát và bà Nguyễn Thị Điệp, thường trú tại thôn Liên Hội, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 662/QĐ-STNMT ngày 07/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00197QSDĐ do UBND huyện Hoài Ân cấp, có ngày vào sổ địa chính 24/01/1997 cho bà Nguyễn Thị Nên, thường trú tại thôn An Hậu, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 661/QĐ-STNMT ngày 07/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận H01247 do UBND huyện Hoài Ân cấp ngày 08/12/2009 cho hộ ông Lê Xuân Lộc và bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, thường trú tại thôn Bình Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 660/QĐ-STNMT ngày 07/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BI 840758, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH02371 được Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước cấp ngày 17/10/2011 cho bà Bùi Thị Hưng và ông Lê Công Trúc, thường trú tại khu phố Công Chánh, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 658/QĐ-STNMT ngày 06/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BH 580156, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH16225, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 18/11/2011 cho ông Nguyễn Anh Tuấn, thường trú tại thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 657/QĐ-STNMT ngày 05/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành giấy chứng nhận L 247677, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01385 QSDĐ/H15, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 25/4/1997 cho hộ bà Trần Thị Thông, thường trú tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 653/QĐ-STNMT ngày 04/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BH 685393, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH10138, được UBND huyện Phù Mỹ cấp ngày 25/11/2011 cho ông Phạm Công và bà Võ Thị Lợi, thường trú tại thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 652/QĐ-STNMT ngày 04/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AH 434309, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00169, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 21/11/2006 cho ông Phan Văn Đạt và bà Đỗ Thị Loan Trâm, thường trú tại thôn An Tường, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 651/QĐ-STNMT ngày 04/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BP 964645, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH07393 được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 01/7/2014 cho ông Phan Văn Huệ và bà Trần Thị Chín, thường trú tại thôn 8 Đông, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 395/QĐ-STNMT ngày 23/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 901579 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 17/6/2019 cho Công ty TNHH Thương mại Xây dựng xử lý môi trường Đồng Thuận Phát. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 394/QĐ-STNMT ngày 23/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 617023 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 15/01/2015 cho Tịnh xá Ngọc Di Đà. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 392/QĐ-STNMT ngày 21/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 258229 do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 15/11/2013 cho Hộ ông Trần Oai. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

Quyết định số 662/QĐ-STNMT ngày 05/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Nguyên và bà Thiều Thị Vượng, địa chỉ thửa đất: xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 653/QĐ-STNMT ngày 03/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Văn Kiền, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lĩnh (nay là xã Tiên Trang), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 652/QĐ-STNMT ngày 03/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đặng Văn Tiến, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 651/QĐ-STNMT ngày 03/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Quang (họ tên đúng là Nguyễn Thế Quang), địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lĩnh (nay là xã Tiên Trang), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 650/QĐ-STNMT ngày 03/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Chinh, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 639/QĐ-STNMT ngày 28/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê ngọc Chấn, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lĩnh (nay là xã Tiên Trang), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 638/QĐ-STNMT ngày 28/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việcv hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Trương Thị Hách, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 637/QĐ-STNMT ngày 28/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Mãi (họ tên đúng là Trịnh Thị Mãi), địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 647/QĐ-STNMT ngày 03/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CP 346428, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS01164 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 05/3/2019 cho ông Phạm Văn Hoàng, thường trú tại thôn Thế Thạnh 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 642/QĐ-STNMT ngày 30/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: CN 440170, số vào sổ cấp GCN: CS01990 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 04/6/2018 cho ông Huỳnh Hữu Phước và bà Trần Quỳnh Trân, thường trú tại 212A Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 641/QĐ-STNMT ngày 30/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: AM 354029, số vào sổ cấp GCN: H 02392/QSDĐ/I7 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 14/7/2008 cho ông Lê Phong và bà Huỳnh Thị Phước, thường trú tại xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 640/QĐ-STNMT ngày 30/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01, ngày 24/5/2011 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: H 02490/QSDĐ/I12, số phát hành: AM 406231, do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 18/3/2008 cho ông Nguyễn Đề và bà Ung Thị Thuận, thường trú tại thôn Thọ Tân Nam, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 639/QĐ-STNMT ngày 30/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành giấy chứng nhận L 909741, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01045 QSDĐ, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 27/11/2000 cho hộ ông Võ Đình Tộc và bà Trần Thị Kim Cúc, thường trú tại thôn Phú Hưng, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 638/QĐ-STNMT ngày 30/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00227, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 25/4/1997 cho hộ ông Võ Thanh Hùng và bà Trần Thị Hường (nhận thừa kế là ông Võ Thanh Vĩnh, ông Võ Thanh Cường và ông Võ Sỹ Chiến), thường trú tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 637/QĐ-STNMT ngày 30/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CN 422417, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH06005 được Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước cấp ngày 19/02/2019 cho ông Lê Văn Cải và bà Lê Thị Kim Cúc, thường trú tại thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 636/QĐ-STNMT ngày 30/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AO 179873, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00334, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 05/12/2008 cho ông Lê Thanh Hồng và bà Bùi Thị Hà, thường trú tại khu phố An Lạc Đông 1, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 635/QĐ-STNMT ngày 30/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 02 trang bổ sung kèm theo của 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận AD 682563, AD 762918; số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 00527, H 00525 được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 12/12/2005 cho hộ bà Mai Thị Nhị và ông Nguyễn Trọng (chết), thường trú tại thôn Vạn An, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 626/QĐ-STNMT ngày 27/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BL 559161, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00046 do UBND huyện An Lão cấp ngày 26/4/2013 cho hộ ông Đinh Văn Liêu và bà Đinh Thị Cách, thường trú tại thôn 4, xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 619/QĐ-STNMT ngày 23/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 09 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận: AN 237397, AN 237398, AN 237400, AN 237401, AN 237402, AN 237403, AN 237404, AN 237405, AN 237406; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H08089, H08090, H08092, H08093, H08094, H08095, H08096, H08097, H08098 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 20/12/2008 cho hộ ông Đinh Văn Tân và bà Lê Thị Số (nhận thừa kế là bà Lê Thị Số), thường trú tại xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 618/QĐ-STNMT ngày 23/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận AL 092721, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H10665 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 22/10/2007 cho hộ bà Nguyễn Thị Cháu, thường trú tại xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 617/QĐ-STNMT ngày 23/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận S 464296, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01648 QSDĐ, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 03/10/2001 cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng, thường trú tại xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 616/QĐ-STNMT ngày 23/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận AN 283699, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H14471 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 25/12/2008 cho hộ ông Nguyễn Ngọc Chuẩn, thường trú tại xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 613/QĐ-STNMT ngày 21/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AN 252744, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H14654, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 25/12/2008 cho hộ bà Nguyễn Thị Nhuần và ông Phan Thanh Dũng, thường trú tại xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 390/QĐ-STNMT ngày 21/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 021493 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 10/8/2016 cho ông Hà Bửu Nguyên. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 387/QĐ-STNMT ngày 20/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 678577 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 20/9/2018 cho ông Trần Mai Danh. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 386/QĐ-STNMT ngày 20/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 245795 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 08/01/2015 cho ông Trần Mai Danh và bà Nguyễn Thị Thanh. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 385/QĐ-STNMT ngày 20/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 245796 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 18/12/2014 cho ông Trần Mai Danh và bà Nguyễn Thị Thanh. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 384/QĐ-STNMT ngày 20/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 825559 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 28/02/2018 cho ông Trần Mai Danh và bà Nguyễn Thị Thanh. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 383/QĐ-STNMT ngày 20/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 678581 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 20/9/2018 cho ông Trần Mai Danh. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 616/QĐ-STNMT ngày 19/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Xuân Quyên và bà Mai Thị Thoả, địa chỉ thửa đất: xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 615/QĐ-STNMT ngày 22/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang phụ lục số 219 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: AB 144398, số vào sổ cấp GCN: H01497/QSDĐ/I9 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 23/3/2005 cho ông Lê Đình Thọ và bà Nguyễn Thị Hồng Thu, thường trú tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 614/QĐ-STNMT ngày 22/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 06 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận: AP 192524, AP 192525, AP 192526, AP 192527, AP 192528, AP 192529 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 19/5/2009 cho hộ bà Nguyễn Thị Mùi (nhận thừa kế là ông Trình Văn Thìn), thường trú tại thôn Trà Sơn, xã Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 600/QĐ-STNMT ngày 19/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 01194/ QSDĐ/I13 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 20/11/1993 cho bà Nguyễn Thị Dư (chết) – bà Phan Thị Minh Tâm nhận thừa kế, thường trú tại khu vực Long Quang, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 599/QĐ-STNMT ngày 19/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0046 QSDĐ/E6, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 30/8/1996 cho hộ bà Đinh Thị Chửng (nhận thừa kế là ông Võ Kế Chanh), thường trú tại thôn Gia Lạc, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 598/QĐ-STNMT ngày 19/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi GCN: CN 339258, CN 339260, CN 339259; số vào sổ cấp GCN: CS07446, CS07447, CS07448 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 09/7/2018 và số phát hành phôi GCN: CP 330592, số vào sổ cấp GCN: CS07513 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 08/11/2018 cho ông Tống Bình Nhung và bà Đào Thị Màng, thường trú tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 597/QĐ-STNMT ngày 19/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AL 369657, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H09989, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 06/11/2007 cho hộ bà Nguyễn Thị Kiều (nhận thừa kế là ông Nguyễn Phượng), thường trú tại thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 596/QĐ-STNMT ngày 19/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CG 634177, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH13703, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 23/02/2017 cho ông Đỗ Thanh Bình và bà Nguyễn Thị Tình, thường trú tại thôn Tân Phụng 1, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 595/QĐ-STNMT ngày 19/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành giấy chứng nhận AD 467208, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00700.Chiệp, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 06/12/2005 cho bà Nguyễn Thị Thúy Diệp, thường trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 591/QĐ-STNMT ngày 16/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CY 073461, số vào sổ cấp GCN: CS07831, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 19/11/2020 của bà Nguyễn Thị Lùn, địa chỉ tại khu phố 1, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 374/QĐ-STNMT ngày 12/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 629101 do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 03/01/2008 cho bà Lưu Thị Hồng. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 373/QĐ-STNMT ngày 123/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 974732 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 06/4/2020 cho bà Phạm Thị Huệ. Xem nội dung chi tiết ti đây./. 

- Quyết định số 372/QĐ-STNMT ngày 12/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 539477 do UBND huyện Hàm Tân cấp ngày 11/02/1999 cho hộ bà Nguyễn Thị Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 607/QĐ-STNMT ngày 13/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phùng Văn Bừng, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 606/QĐ-STNMT ngày 13/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lưu Hồng Quảng – bà Lê Thị Nguyệt Ánh, địa chỉ thửa đất tại xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Xem nội dung chi tiết ti đây./. 

- Quyết định số 605/QĐ-STNMT ngày 13/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đào Duy Điệp địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Phong (nay là thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 604/QĐ-STNMT ngày 13/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Huệ, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết ti đây./. 

- Quyết định số 603/QĐ-STNMT ngày 13/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Bùi Công Hy địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết ti đây./. 

- Quyết định số 602/QĐ-STNMT ngày 13/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Công Nho, (tên đúng là Phạm Văn Nho) địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết ti đây./. 

- Quyết định số 601/QĐ-STNMT ngày 13/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Viết Thành, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.  Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 600/QĐ-STNMT ngày 13/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Vũ Văn Tuấn, địa chỉ thửa đất tại xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 599/QĐ-STNMT ngày 13/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Văn Khoa, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 590/QĐ-STNMT ngày 15/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AC 821024, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00045, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 11/5/2006 cho hộ ông Võ Phúc Em và bà Trần Thị Lợi, thường trú tại thôn Thạnh An, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 583/QĐ-STNMT ngày 13/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00360QSDĐ/C8 do UBND huyện Hoài Ân cấp, có ngày vào sổ địa chính 10/01/1996 cho bà Bùi Thị Học, thường trú tại thôn Vĩnh Hòa, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 582/QĐ-STNMT ngày 13/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việchủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 967249, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00684, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 12/9/2007 cho ông Võ Ngọc Thạch và bà Phan Thị Gái, địa chỉ thường trú thôn Kim Giao Trung, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, đang sử dụng đất tại thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 579/QĐ-STNMT ngày 13/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: O 133768, số vào sổ cấp GCN: 02687/QSDĐ/I11 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 18/10/2002, chỉnh lý biến động tháng 11/2005 cho ông Phạm Ngọc Chí và bà Nguyễn Thị Lan, thường trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 578/QĐ-STNMT ngày 13/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BP 903192, số vào sổ cấp GCN: CH01331 do UBND thị xã An Nhơn cấp ngày 31/12/2013 cho ông Võ Văn Lùn và bà Nguyễn Thị Phương thường trú tại khu vực Bả Canh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 574/QĐ-STNMT ngày 12/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 02293 QSDĐ/G3 do UBND huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 25/11/2003 cho hộ ông Lê Duôi, ông Lê Quốc Quàng nhận thừa kế, thường trú tại thôn Vĩnh Tường, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 573/QĐ-STNMT ngày 12/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 0041 QSDĐ/G6 do UBND huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 10/10/1995 cho hộ ông Lê Duôi, ông Lê Quốc Quàng nhận thừa kế, thường trú tại thôn Vĩnh Tường, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 572/QĐ-STNMT ngày 12/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CE 078989, số vào sổ cấp GCN: CS01104 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 22/9/2017, chỉnh lý biến động ngày 04/10/2019 cho ông Vũ Mạnh Khởi, thường trú tại khu phố Hiệp Giao, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 366/QĐ-STNMT ngày 07/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 393313 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp ngày 31/5/2006 cho Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn – Hàm Tân (đã chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Trần Viết Thụy ngày 01/12/2008). Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 365/QĐ-STNMT ngày 07/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 380822 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 27/5/2009 cho ông Nguyễn Ngọc Vinh. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 361/QĐ-STNMT ngày 06/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS 577738 do UBND huyện Hàm Thuận Bắc cấp ngày 30/10/2019 cho bà Võ Thị Hồng Anh. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 355/QĐ-STNMT ngày 05/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 940167 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 21/12/2015 cho bà Phạm Thị Hiền, cập nhật chuyển nhượng chỉnh lý ngày 26/2/2021 cho ông Trần Trung Du. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 560/QĐ-STNMT ngày 07/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AI 635078, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H01187, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 28/6/2007 cho ông Nguyễn Bá Đành, thường trú tại thôn Thuận Hòa, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 561/QĐ-STNMT ngày 07/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AP 240719, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H07039 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 25/5/2009 cho hộ bà Ngô Thị Sự, thường trú tại thôn Đại Chí, xã Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 565/QĐ-STNMT ngày 08/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 00070 được UBND huyện Tuy Phước cấp ngày 29/9/2004 cho hộ ông Hà Văn Hùng, thường trú tại thôn Long Thành, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 560/QĐ-STNMT ngày 06/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CĐ 333830, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS02976, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 26/7/2016 cho hộ ông Lê Huê và bà Hồ Thị Còi, địa chỉ thường trú khu phố Thiện Chánh 2, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 559/QĐ-STNMT ngày 06/09/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc  hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00017QSDĐ/C10 do UBND huyện Hoài Ân cấp, có ngày vào sổ địa chính ngày 15/01/1997 cho hộ bà Nguyễn Thị Nỡ (ông Võ Văn Ức nhận thừa kế), thường trú tại thôn Linh Chiểu, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 554/QĐ-STNMT ngày 31/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 836 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: AI 857782, số vào sổ cấp GCN: H 02439/QSDĐ/I5 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 10/7/2007 cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Hồ Thị Trang, thường trú tại thôn Háo Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 553/QĐ-STNMT ngày 31/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 00795/ QSDĐ/I6 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 18/01/1997 cho ông Đặng Văn Cang và bà Lê Thị Xuân Mai, thường trú tại thôn Trung Lý, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 346/QĐ-STNMT ngày 29/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 147645 do UBND huyện Hàm Tân cấp ngày 25/10/2018 cho ông Huỳnh Ngọc Linh, Cập nhật đăng ký biến động chuyển nhượng cho ông Huỳnh Quốc Thái ngày 18/01/2022. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 568/QĐ-STNMT ngày 31/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Chi, địa chỉ thửa đất: Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 566/QĐ-STNMT ngày 31/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Tiến và bà Đinh Thị Sang, địa chỉ thửa đất: xã Thành Kim (nay là Khu phố 1 Liên Sơn, thị trấn Kim Tân), huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 564/QĐ-STNMT ngày 31/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Viết Tương địa chỉ thửa đất: Xã Nga Mỹ (nay là thị trấn Nga Sơn), huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 546/QĐ-STNMT ngày 31/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận B 812953, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0032 QSDĐ/D14, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 26/4/1993 cho bà Nguyễn Thị Thi, thường trú tại thôn Chánh Hội, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 545/QĐ-STNMT ngày 310/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 02 trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận C 526625, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01632 QSDĐ/D16, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 04/6/1996 cho hộ ông Kiều Xuân Đài (nhận thừa kế là bà Kiều Thị Hồng), thường trú tại thôn Vạn Phước Tây, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 541/QĐ-STNMT ngày 30/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số seri: CY 128791, số vào sổ cấp GCN: CT15266, được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 26/10/2020 cho Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt tại Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, KKT Nhơn Hội, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 540/QĐ-STNMT ngày 26/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số seri: AK 744422, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: T01004, được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 22/10/2007 cho Bưu điện huyện Phù Mỹ tại thửa đất số 44, tờ bản đồ số 12, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 539/QĐ-STNMT ngày 30/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BQ 298342, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH02082 được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 26/4/2014 cho hộ bà Nguyễn Thị Hà, thường trú tại thôn Bàn Thạch Tây, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 538/QĐ-STNMT ngày 30/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BI 278627, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00313 được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 06/02/2012 cho ông Nguyễn Hữu Tâm và bà Nguyễn Thị Lệ Duyên, thường trú tại thôn Chánh Nhơn, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 557/QĐ-STNMT ngày 26/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Văn Tuấn, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 535/QĐ-STNMT ngày 26/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 00135 được UBND huyện Tuy Phước cấp ngày 29/9/2004 cho hộ ông Bùi Quyệt và bà Lê Thị Nữa, thường trú tại thôn Long Thành, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 534/QĐ-STNMT ngày 26/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 672 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: AH 699473, số vào sổ cấp GCN: H 02366/QSDĐ/I5 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 05/02/2007 cho ông Võ Tấn Đạt và bà Nguyễn Thị Thanh Ái, thường trú tại Thôn Tân Dương, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 533/QĐ-STNMT ngày 26/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành: B 820895, số vào sổ cấp GCN: 02038/QSDĐ/I2 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 15/9/1993 cho ông Trần Văn Hà, thường trú tại thôn Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 532/QĐ-STNMT ngày 26/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận Đ 556086, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 03677/A4, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 08/7/2004 cho ông Trương Trung và bà Nguyễn Thị Bé Ba, địa chỉ thường trú khu phố Thiện Chánh 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 322/QĐ-STNMT ngày 19/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 060692 do UBND huyện Hàm Thuận Bắc cấp ngày 03/02/2015 cho ông Trần Minh Chung và bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 529/QĐ-STNMT ngày 25/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AC 306239, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00031 C.Trinh, được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 27/6/2005 cho ông Huỳnh Quang Hưng và bà Nguyễn Thị Năm, thường trú tại thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 528/QĐ-STNMT ngày 25/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AM 413270, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H01555-N.mây, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 04/4/2008 cho ông Lê Hoài Bảo và bà Huỳnh Thị Bích Đào, thường trú tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 527/QĐ-STNMT ngày 25/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 03 trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BH 680242, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH01397, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 10/11/2011 cho ông Dương Thanh Hòa và bà Hồ Thị Xuân Lan, thường trú tại khu phố Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 526/QĐ-STNMT ngày 25/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BI 919891, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH02852, được UBND huyện Phù Mỹ cấp ngày 12/7/2011 cho ông Lê Hữu Quang và bà Lê Thị Yến, thường trú tại thôn Nghĩa Lộc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

-- Quyết định số 525/QĐ-STNMT ngày 25/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AN 166247, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H13878, được UBND huyện Tây Sơn cấp ngày 25/12/2008 cho hộ ông Nguyễn Văn Thảng và bà Dương Thị Ngũ, thường trú tại xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 523/QĐ-STNMT ngày 24/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 944023, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H01968, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 08/9/2007 cho ông Lê Lay và bà Nguyễn Thị Ứng, địa chỉ thường trú khu phố Thạnh Xuân Bắc, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 522/QĐ-STNMT ngày 24/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CU 898027, số vào sổ cấp GCN: CS03299, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 04/3/2020 của bà Đỗ Thị Phùng, thường trú tại khu vực 5, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đang sử dụng đất tại khu phố Lâm Trúc 1, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 521/QĐ-STNMT ngày 24/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BL 573747, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00998, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 05/11/2012 cho bà Nguyễn Thị Thuộc, địa chỉ thường trú khu phố Ca Công, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, đang sử dụng đất tại khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 515/QĐ-STNMT ngày 23/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 00072QSDĐ/K14 được Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước cấp ngày 29/9/2004 cho hộ bà Trần Thị Ký (đã chỉnh lý tặng cho ông Nguyễn Sìa, thường trú tại thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 514/QĐ-STNMT ngày 23/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số phát hành 3701070292 (hồ sơ gốc số: 2003/XD) được UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 30/10/1998 cho ông Cao Thanh Tùng và bà Hồ Thị Lợi (đã chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Đặng Chí Tâm và bà Trương Thị Thùy, thường trú tại số 29 Nguyễn Huy Tưởng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 535/QĐ-STNMT ngày 22/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Hữu Tuyết, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 534/QĐ-STNMT ngày 22/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trần Kim Vương, địa chỉ thửa đất tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 533/QĐ-STNMT ngày 22/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Loan, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 510/QĐ-STNMT ngày 19/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS00894 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 19/9/2016 cho bà Nguyễn Thị Trà My, thường trú tại khu phố Du Tự, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 509/QĐ-STNMT ngày 19/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận: DA 569555, DA 569556, DA 569557; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS08548, CS08549, CS08550 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 08/4/2021 cho bà Lê Thị Thu Hồng, thường trú tại Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 508/QĐ-STNMT ngày 19/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận DA 569558, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS08551, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 08/4/2021 cho bà Lê Thị Thu Hồng, thường trú tại Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 507/QĐ-STNMT ngày 19/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS00893 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 19/9/2016 cho bà Nguyễn Thị Trà My, thường trú tại khu phố Du Tự, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 506/QĐ-STNMT ngày 19/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AN 166097, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H13915, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 25/12/2008 cho ông Phan Đức Thắng, thường trú tại phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 505/QĐ-STNMT ngày 19/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AL 361603, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H05353, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 20/6/2008 cho ông Thái Thanh Thuỷ và bà Nguyễn Thị Thanh Trà, địa chỉ thường trú tại khu phố Nhuận An, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang sử dụng đất tại khu phố Mỹ An 1, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 504/QĐ-STNMT ngày 19/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BD 413525, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH07441, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 28/6/2011 cho ông Hoàng Thanh Hùng và bà Bùi Thị Kim Quy, thường trú tại thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 303/QĐ-STNMT ngày 12/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc V/v Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 969214 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 29/7/2019 cho ông Trần Mai Danh và Nguyễn Thị Thanh. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 520/QĐ-STNMT ngày 18/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Khắc Sơn, địa chỉ thửa đất: xã Thiệu Hoà, huyện Đông Sơn (nay là huyện Thiệu Hoá), tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 318/QĐ-STNMT ngày 17/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 631182 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 02/3/2012 cho bà Lê Thị Liên. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 316/QĐ-STNMT ngày 17/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 828921 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 16/4/2012 cho bà Lê Thị Liên. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 300/QĐ-STNMT ngày 12/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 678576 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 26/9/2018 cho ông Trần Mai Danh. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 299/QĐ-STNMT ngày 12/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 678579 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 20/9/2018 cho ông Trần Mai Danh.  Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 292/QĐ-STNMT ngày 11/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 037480 do UBND thị xã La Gi cấp ngày 15/7/2011 cho bà Nguyễn Thị Hải Nhung. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 291/QĐ-STNMT ngày 11/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 654510 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 23/10/2018 cho bà Phạm Thị Hồng. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 510/QĐ-STNMT ngày 17/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Toai, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 511/QĐ-STNMT ngày 17/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Viên Thị Nhưng, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 515/QĐ-STNMT ngày 17/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Bộ, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 514/QĐ-STNMT ngày 17/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Xuân, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 302/QĐ-STNMT ngày 12/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 840641 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 14/5/2018 cho ông Trần Mai Danh và Nguyễn Thị Thanh. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 500/QĐ-STNMT ngày 16/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việchủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BI 951616, số vào sổ cấp GCN: CH00858 do UBND thị xã An Nhơn cấp ngày 18/6/2012 cho ông Phan Chí Tường và bà Võ Thị Ánh Hồng, đã chỉnh lý biến động cho bà Huỳnh Vũ Yến thường trú tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 501/QĐ-STNMT ngày 16/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AN 233895, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H07335, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 30/10/2009 cho hộ bà Phan Thị Chín, địa chỉ thường trú khu phố Phụng Du 2, phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 503/QĐ-STNMT ngày 16/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Mai Đình Trúng, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Phong (nay là thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.  Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 504/QĐ-STNMT ngày 16/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ngô Tiến Út, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.  Xem nội dung chi tiết tại đây./. 
.
- Quyết định số 505/QĐ-STNMT ngày 16/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hoàng Lường Nhiệm, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 298/QĐ-STNMT ngày 12/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 678580 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 20/9/2018 cho ông Trần Mai Danh.  Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 301/QĐ-STNMT ngày 12/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 756364 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 20/11/2018 cho ông Trần Mai Danh.  Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 536/QĐ-STNMT ngày 29/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 02288QSDĐ/C11 do UBND huyện Hoài Ân cấp ngày 11/11/1997 cho hộ ông Hoàng Ngọc Điệp, thường trú tại thôn Ân Tường Tây, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 499/QĐ-STNMT ngày 16/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung 01, ngày 10/9/2019 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: CR 791829, số vào sổ cấp GCN: CS02144 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 12/8/2019 cho ông Nguyễn Xuân Thọ và bà Nguyễn Thị Thu Hà, thường trú tại thôn Tân Dân, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 558/QĐ-STNMT ngày 12/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 622086 do Sở Tài nguyên và Môi trường (thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cấp ngày 24/4/2008 cho Chùa Giác Hạnh, thuộc thửa đất số 153, 250, tờ bản đồ số 13, diện tích 1.833,3m2 đất cơ sở tôn giáo, Phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 497/QĐ-STNMT ngày 12/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Ga, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 497/QĐ-STNMT ngày 15/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 1213 QSDĐ/E4, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp cho hộ ông Nguyễn Đức Thắng, thường trú tại thôn Tân Hóa Bắc, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 496/QĐ-STNMT ngày 12/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CP 380350, số vào sổ cấp GCN: CS02633, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 05/4/2019 của ông Lê Văn Anh, thường trú tại khu phố Bình Chương, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 495/QĐ-STNMT ngày 12/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CL 009007, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS00734, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 29/11/2017 cho ông Phạm Kim Tiền và bà Trần Thị Sĩ, địa chỉ thường trú thôn Cự Tài 1, phường Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 494/QĐ-STNMT ngày 12/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BE 522682, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00943, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 01/6/2011 cho ông Trần Trọng Hiếu và Đinh Thị Đô, địa chỉ thường trú khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 280/QĐ-STNMT ngày 03/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 698754 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 21/9/2018 cho ông Nguyễn Văn Nam. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 279/QĐ-STNMT ngày 03/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 814668 do UBND thị xã La Gi cấp ngày 23/7/2014 cho ông Lê Văn Hoan. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 492/QĐ-STNMT ngày 11/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Mậu Chỉnh, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 488/QĐ-STNMT ngày 09/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Đình Vượng, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 487/QĐ-STNMT ngày 09/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Viên Đình Ngâm, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 485/QĐ-STNMT ngày 09/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AN27549, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H.01721/A15, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 31/7/2009 cho ông Bùi Văn Tấn (chết) và bà Huỳnh Thị Nhơn, địa chỉ thường trú khu phố 5, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 480/QĐ-STNMT ngày 05/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp GCN: CH00758 do UBND thị xã An Nhơn cấp ngày 10/10/2012 cho ông Nguyễn Kỳ Công, chỉnh lý biến động ngày 10/4/2017 cho ông Lê Văn Sơn và bà Văn Thị Huệ, thường trú tại khu vực Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 479/QĐ-STNMT ngày 05/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đát, số vào sổ cấp GCN: CH00757 do UBND thị xã An Nhơn cấp ngày 10/10/2012 cho ông Nguyễn Kỳ Công, chỉnh lý biến động ngày 10/4/2017 cho ông Lê Văn Sơn và bà Văn Thị Huệ, thường trú tại khu vực Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 478/QĐ-STNMT ngày 05/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phát hành phôi giấy chứng nhận AP 248881, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H07170, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 08/10/2009 cho hộ ông Văn Hữu Cư và bà Nguyễn Thị Nghị (nhận thừa kế là ông Văn Hữu Thiện), thường trú tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 476/QĐ-STNMT ngày 04/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 01813/ QSDĐ/I3 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 27/12/1993 cho hộ bà Nguyễn Thị Lan và ông Nguyễn Hoài Thanh (chết) – bà Nguyễn Thị Lan nhận thừa kế, thường trú tại thôn Ngãi Chánh, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 473/QĐ-STNMT ngày 03/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận C 567360, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 579 QSDĐ/D10, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 09/11/1995 cho hộ ông Nguyễn Thôn, thường trú tại thôn Phước Thọ, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 472/QĐ-STNMT ngày 03/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 02 trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận BI 272006, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00331, được UBND huyện Phù Mỹ cấp ngày 11/11/2011 cho ông Nguyễn Thành Hưng (nhận thừa kế là bà Lê Thị Thu Thủy và ông Nguyễn Cao Thắng), thường trú tại khu phố Dương Liễu Đông, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 466/QĐ-STNMT ngày 02/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Hiệp và bà Nguyễn Thị Quý, địa chỉ thửa đất: Thôn Đại Phong (nay là thôn Đại Dương), xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 469/QĐ-STNMT ngày 02/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc 469/QĐ-STNMT - 02/08/2022] Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 2121 QSDĐ/E4, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 12/10/1993 cho hộ ông Phạm Văn Hoàng, thường trú tại thôn Tân Xuân, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 468/QĐ-STNMT ngày 02/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0883 QSDĐ/E4, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 20/01/1993 cho hộ ông Phạm Văn Thành, thường trú tại thôn Tân Hóa Bắc, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 465/QĐ-STNMT ngày 01/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: H03552/QSDĐ/I1 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 30/9/2009 cho bà Nguyễn Thị Giao và ông Đinh Kim Hồng (chết), thường trú tại Tiên Hội, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 464/QĐ-STNMT ngày 01/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BK 206370, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS02579, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 22/12/2016 cho hộ bà Đặng Thị Tý, địa chỉ thường trú khu phố Thiện Đức, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 463/QĐ-STNMT ngày 01/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AL 248576, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H09303, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 25/7/2008 cho ông Trần Trọng Hiếu và bà Đinh Thị Đô, địa chỉ thường trú thôn Mỹ Bình 2, xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 462/QĐ-STNMT ngày 01/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Hoài Ân cấp, có ngày vào sổ địa chính ngày 10/02/1998, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01388QSDĐ/C3 cho hộ ông Đặng Chưng (ông Đặng Văn Thuật nhận thừa kế), thường trú tại thôn Thế Thạnh 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 461/QĐ-STNMT ngày 01/08/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri số CR 728306, số vào sổ cấp GCN: CS01209, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 29/11/2019 của ông Trần Nở, thường trú tại thôn Cự Tài 2, xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 456/QĐ-STNMT ngày 29/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AP 818758, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 00087, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 05/6/2009 cho ông Trần Văn Sơn và bà Trần Thị Lan, thường trú tại khu phố Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 455/QĐ-STNMT ngày 29/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BN 726909, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH01501, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 29/7/2013 cho bà Nguyễn Tuấn Anh, thường trú tại Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 451/QĐ-STNMT ngày 27/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận CR 897806; số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH28467, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 19/7/2019 cho ông Nguyễn Anh Tuấn, thường trú tại thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 450/QĐ-STNMT ngày 27/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00642 QSDĐ/H14, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 12/4/1993 cho hộ bà Nguyễn Thị Sơn, thường trú tại thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 449/QĐ-STNMT ngày 27/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành giấy chứng nhận G 500103, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01116 QSDĐ, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 30/11/1998 cho hộ ông Nguyễn Văn Ngọc, thường trú tại thôn Thượng Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 448/QĐ-STNMT ngày 27/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành cấp giấy chứng nhận AP 248276, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 20/5/2009 cho hộ ông Đào Minh (nhận thừa kế là ông Đào Văn Tiễn), thường trú tại khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 430/QĐ-STNMT ngày 19/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri số DA 642323, số vào sổ cấp GCN: CS04013 của ông Phan Giang Định cùng sử dụng đất với ông Huỳnh Ngọc Xiêm, thường trú tại khu phố Tấn Thạnh 2, phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, địa chỉ thửa đất tại khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 431/QĐ-STNMT ngày 19/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 00202 được UBND huyện Tuy Phước cấp ngày 29/9/2004 cho hộ bà Nguyễn Thị Tóa, thường trú tại thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 432/QĐ-STNMT ngày 20/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 05 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận: AN 196034, AN 196036, AN 196037, AN 196038, AN 196039; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H17080, H17082, H17083, H17084, H17085 được UBND huyện Tây Sơn cấp ngày 26/10/2008 cho hộ bà Đào Thị Năm và ông Nguyễn Quang Thọ, thường trú tại xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 447/QĐ-STNMT ngày 27/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành giấy chứng nhận AN 236612, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H05374, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 19/12/2008 cho hộ ông Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Thị Bích Hạnh, thường trú tại thôn An Vinh 1, xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 433/QĐ-STNMT ngày 20/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận C 467809, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 305 QSDĐ/E8, được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 09/09/1996 cho hộ ông Bùi Tấn Minh, thường trú tại xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 434/QĐ-STNMT ngày 20/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành giấy chứng nhận T 834939, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00022/T, được Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước cấp cho ông Võ Văn Mười và bà Hồ Thị Yến, thường trú tại thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 435/QĐ-STNMT ngày 20/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CN 440194 (số vào sổ cấp GCN: CH00997) được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 20/6/2018 cho bà Nguyễn Thị Xuân Liễu (đã chỉnh lý tặng cho bà Nguyễn Hồng Giang, thường trú tại số 105 Trần Cao Vân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 445/QĐ-STNMT ngày 21/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Vương, (tên đúng là Nguyễn Đức Vương) địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 444/QĐ-STNMT ngày 21/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Bổn, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 442/QĐ-STNMT ngày 21/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Dịu, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Yên,huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 6316/QĐ-STNMT ngày 21/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Minh, (tên đúng là Trần Thị Minh) địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 329/QĐ-STNMT ngày 27/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng về việc Hủy GCN của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất khoáng sản Phú Gia Phát số CD 929849 ngày 21/8/2017 (huyện Bảo Lâm). Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 416/QĐ-STNMT ngày 13/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01700, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 12/6/1997 cho hộ bà Nguyễn Thị Hoa (nhận thừa kế là bà Phạm Thị Hương), thường trú tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 417/QĐ-STNMT ngày 13/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc 02 trang bổ sung kèm theo của 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận BU 735846, BU 735847; số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH07064, CH07065, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 15/9/2015 cho ông Nguyễn Thành Quí, thường trú tại thôn An Lương, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 418/QĐ-STNMT ngày 14/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AD 514031, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 00567 được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 21/9/2005 cho hộ bà Nguyễn Thị Nghiệp, thường trú tại thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 420/QĐ-STNMT ngày 15/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số phát hành phôi giấy chứng nhận AR 742795, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H.04041/A8, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 28/02/2007 cho ông Nguyễn Minh Tuấn, địa chỉ tại khu phố Hội Phú, phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 421/QĐ-STNMT ngày 15/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AH 297539, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00999, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 31/8/2007 cho ông Trương Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Thành, địa chỉ thường trú thôn Mỹ Thọ, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 425/QĐ-STNMT ngày 18/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 01297/ QSDĐ/I3 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 18/01/1994 cho ông Đặng Văn Tuyên (chết) – bà Trần Thị Phúc nhận thừa kế, thường trú tại thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./. 

- Quyết định số 419/QĐ-STNMT ngày 14/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BL 510559 (số vào sổ cấp GCN: CH00770) được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 04/4/2013 cho hộ ông Lương Văn Oai, thường trú tại thôn Long Thành, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 410/QĐ-STNMT ngày 08/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành DA 596599 (số vào sổ cấp GCN: CS03222) được Sở TNMT tỉnh Bình Định cấp ngày 05/4/2021 cho ông Nguyễn Thanh Trị (đã chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Đặng Ngọc Thạch, thường trú tại 144 Cần Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 404/QĐ-STNMT ngày 07/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận: AN 182902, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H06593 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 20/12/2008 cho hộ bà Trương Thị Hà và ông Lê Trợ, thường trú tại xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 405/QĐ-STNMT ngày 07/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận: BA 575073, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00190 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 09/4/2010 cho bà Nguyễn Thị Tảo, thường trú tại khối Hòa Lạc, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 406/QĐ-STNMT ngày 07/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CG 158032, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS03426 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 04/4/2017 cho hộ bà Ngô Thị Thân, thường trú tại thôn Dương Liễu Tây (nay là khu phố Dương Liễu Tây), thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 390/QĐ-STNMT ngày 05/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 03 trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AC 314015, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 001002, được ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 29/4/2005 cho hộ bà Lê Thị Hồng Nha, thường trú tại thôn (nay là khu phố) Trà Quang, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 391/QĐ-STNMT ngày 05/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH04793 được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 02/02/2015 cho ông Nguyễn Văn Tấn, thường trú tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 399/QĐ-STNMT ngày 06/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H01658 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 29/6/2009 cho hộ ông Đoàn Thanh An, thường trú tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 401/QĐ-STNMT ngày 04/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Hoàng Thị Yến, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 400/QĐ-STNMT ngày 07/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo GCN quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: 623/QSDĐ/I10 được UBND huyện An Nhơn cấp ngày 26/11/1992 cho bà Nguyễn Thị Liên (chết) – ông Nguyễn Trung Toàn (đại diện), thường trú tại thôn Quan Quang, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 401/QĐ-STNMT ngày 07/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 08/8/08 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AD 784419, số vào sổ cấp GCN: H02156 QSDĐ/I12 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 10/5/2006 cho ông Nguyễn Đức Trí và bà Huỳnh Thị Huệ, thường trú tại xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 402/QĐ-STNMT ngày 07/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CU 811488, số vào sổ cấp GCN: CS01491 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 20/5/2020 cho ông Hồ Ngọc Hội, thường trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 397/QĐ-STNMT ngày 02/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Bốn, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 390/QĐ-STNMT ngày 30/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Hảo, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 389/QĐ-STNMT ngày 30/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Văn Tiện, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 380/QĐ-STNMT ngày 28/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đinh Trọng Hưng, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Phong (nay là Thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 233/QĐ-STNMT ngày 30/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 327637 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Đặng Văn Quang ngày 13/8/2018, cập nhật đăng ký biến động chuyển nhượng cho ông Phạm Anh Văn ngày 23/7/2019. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 232/QĐ-STNMT ngày 30/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 278522 do UBND huyện Phú Quý cấp cho ông Trần Hữu Dậu và bà Đặng Thị Cúc ngày 20/11/2012, cập nhật đăng ký biến động chuyển nhượng cho ông Phạm Anh Văn ngày 23/7/2019. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 229/QĐ-STNMT ngày 28/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 655106 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 11/11/2011 cho ông Phạm Văn Thành và bà Nguyễn Thị Phi Yến. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 228/QĐ-STNMT ngày 28/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 450292 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 26/4/2011 cho ông Phạm Văn Thành và bà Nguyễn Thị Phi Yến. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 227/QĐ-STNMT ngày 28/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 146703 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 25/02/2014 cho ông Nguyễn Văn Sáu và bà Nguyễn Thị Chín. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 226/QĐ-STNMT ngày 28/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 388104 do UBND huyện Hàm Thuận Bắc cấp ngày 15/9/2014 cho hộ ông Phan Ngọc Sơn. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 222/QĐ-STNMT ngày 24/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 753590 do UBND huyện Hàm Thuận Bắc cấp ngày 5/12/2008 cho bà Đặng Thị Mãi Ngày 27/12/2012 cập nhật chuyển nhượng cho ông Trần Văn Mười. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 402/QĐ-STNMT ngày 07/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CU 811488, số vào sổ cấp GCN: CS01491 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 20/5/2020 cho ông Hồ Ngọc Hội, thường trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 398/QĐ-STNMT ngày 06/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 00991/QSDĐ/I3 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 04/11/1994 cho ông Đoàn Ngọc Bửu, thường trú tại thôn Bắc Thuận, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 396/QĐ-STNMT ngày 06/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 000145/ QSDĐ/I5 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 24/11/1993 cho hộ ông Trần Văn Bảy, thường trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 395/QĐ-STNMT ngày 06/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 00302/ QSDĐ/I5 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 01/3/1996 cho ông Đỗ Văn Thạnh và bà Nguyễn Thị Bích, thường trú tại thôn Tân Dân, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 389/QĐ-STNMT ngày 04/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CE 09336, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS01923, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 06/10/2016 cho ông Châu Xuân Cảnh, địa chỉ thường trú khu phố Định Bình, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 388/QĐ-STNMT ngày 01/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BA 622501 (số vào sổ cấp GCN: CH00021) được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 21/01/2010 cho ông Lê Văn Thạo (đã chỉnh lý tặng cho ông Hồ Xuân Vinh, thường trú tại khu vực 1, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 387/QĐ-STNMT ngày 01/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CT 737516 (số vào sổ cấp GCN: CH00213) được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 03/02/2020 cho ông Lê Minh Châu và bà Nguyễn Thị Khảo, thường trú tại thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 386/QĐ-STNMT ngày 01/07/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CL 018812 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp cho Công ty cổ phần May Tam Quan tại xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 377/QĐ-STNMT ngày 30/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BI 840958, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH01975, được UBND huyện Tuy Phước cấp 17/10/2011 cho ông Đoàn Văn Lạc và bà Bùi Thị Hậu, thường trú tại khu phố Công Chánh, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 376/QĐ-STNMT ngày 30/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận I 807077; số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01392, được UBND huyện Tuy Phước cấp cho hộ ông Nguyễn Minh Triết và bà Trần Thị Bốn, thường trú tại thôn Vinh Thạnh 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 367/QĐ-STNMT ngày 29/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AP 266755, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00760 C.Tài, được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 04/8/2009 cho ông Lê Chí Hùng và bà Đinh Thị Thái, thường trú tại thôn Hòa Hiệp, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 366/QĐ-STNMT ngày 29/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 06 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: có số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH04158, CH04159, CH04160, CH04161, CH04162 được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 24/12/2013 và số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH11252 được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 26/01/2015 cho hộ ông Nguyễn Khắc Chung và bà Huỳnh Thị Kim, thường trú tại thôn Tân Hóa Nam, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 365/QĐ-STNMT ngày 29/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận T 470899, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0300 QSDĐ/503/72907, được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 19/01/2004 cho hộ ông Lê Ngọc Chăm và bà Bùi Thị Bích Thuận, thường trú tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 363/QĐ-STNMT ngày 29/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AL 199691, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 00126, được ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 17/3/2008 cho ông Nguyễn Văn Thiện và bà Trần Thị Trâm, thường trú tại thôn (nay là khu phố) Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 375/QĐ-STNMT ngày 27/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Lê Thị Hồng Minh, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Phong (nay là Thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 376/QĐ-STNMT ngày 27/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Đỗ Thị Lực, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa,huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 377/QĐ-STNMT ngày 27/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Đường, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa,huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 217/QĐ-STNMT ngày 16/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 037643 do UBND thị xã La Gi cấp ngày 18/7/2011 cho ông Nguyễn Văn Hùng. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 219/QĐ-STNMT ngày 21/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 639863 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 03/7/2006 cho ông Vũ Quốc Thắng và bà Phạm Thị Thanh Thưởng. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 220/QĐ-STNMT ngày 21/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 263568 do UBND huyện Tuy Phong cấp ngày 12/7/2018 cho ông Hồ Văn Cường. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 348/QĐ-STNMT ngày 23/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01951QSDĐ/C3 do UBND huyện Hoài Ân cấp, có ngày vào sổ địa chính ngày 10/02/1998 cho hộ ông Nguyễn Văn Minh và bà Phan Thị Thông, thường trú tại thôn Thế Thạnh 1, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 349/QĐ-STNMT ngày 23/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00525QSDĐ/C3 do UBND huyện Hoài Ân cấp ngày 30/10/1997 cho hộ bà Nguyễn Thị Phương, thường trú tại thôn Thế Thạnh 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 345/QĐ-STNMT ngày 21/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 02415/ QSDĐ/I3 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 02/3/1994 cho ông Lê Công Quận (chết) – bà Nguyễn Thị Hoa nhận thừa kế, thường trú tại thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 357/QĐ-STNMT ngày 15/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa  về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Xuân Khả và bà Phạm Thị Lương, địa chỉ thửa đất: xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 361/QĐ-STNMT ngày 19/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa  về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Bồi, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Phong (nay là Thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 213/QĐ-STNMT ngày 10/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 427387 do UBND thị xã La Gi cấp ngày 10/01/2007 cho hộ ông Lê Việt Thành và bà Nguyễn Thị Thời. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 332/QĐ-STNMT ngày 14/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00808 QSDĐ/H13, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 27/6/1998 cho hộ ông Nguyễn Thành Lê, thường trú tại thôn Phú Hưng, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 337/QĐ-STNMT ngày 17/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AD 791738, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00635, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 08/3/2006 cho bà Nguyễn Thị Lài, thường trú tại 13/3 Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 338/QĐ-STNMT ngày 17/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BL 528676, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH01386, được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 20/5/2013 cho ông Vi Minh Hải và bà Lê Thị Thanh Thủy, thường trú tại Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 339/QĐ-STNMT ngày 17/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 00130QSDĐ được UBND huyện Tuy Phước cấp ngày 29/9/2004 cho hộ ông Cao Thành, thường trú tại thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 340/QĐ-STNMT ngày 17/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 091579 (số vào sổ cấp GCN: CH00627) được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 23/9/2015 cho bà Lê Thị Thu, thường trú tại số 01A Đinh Bộ Lĩnh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 205/QĐ-STNMT ngày 06/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 211270 do UBND huyện Hàm Tân cấp ngày 03/12/2002 cho hộ bà Nguyễn Thị Đủ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 325/QĐ-STNMT ngày 02/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Nam và bà Lê Thị Tuyền, địa chỉ thửa đất: xã Thiệu Hưng, huyện Thiêu Yên (nay là thị trấn Thiệu Hoá, huyện Thiệu Hoá), tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 327/QĐ-STNMT ngày 02/06/2022 của Sở TN&MT tỉnhThanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Đặng Thị Phúc, địa chỉ thửa đất: xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 331/QĐ-STNMT ngày 06/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Đặng Thị Hàng địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 332/QĐ-STNMT ngày 06/06/2022 của Sở TN&MT tỉnhThanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tuyết địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 333/QĐ-STNMT ngày 06/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đặng Văn Châu địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 298/QĐ-STNMT ngày 02/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BI 951832, số vào sổ cấp GCN: CH00210 do UBND thị xã An Nhơn cấp ngày 11/6/2012 cho bà Mai Thị Sanh, thường trú tại xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 299/QĐ-STNMT ngày 02/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CG 175195, số vào sổ cấp GCN: CS03601 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 11/5/2017 cho ông Phan Trung Hòa và bà Phan Thị Tuyết, thường trú tại 29 Phan Đăng Lưu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 300/QĐ-STNMT ngày 02/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CR 792220, số vào sổ cấp GCN: CS05126 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 24/10/2019 cho ông Huỳnh Văn Tâm (đã chỉnh lý cho ông Hồ Nguyên Hoàng ngày 24/7/2020), thường trú tại thôn An Chiểu, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 301/QĐ-STNMT ngày 03/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận: BX 106680, BX 106681, BX 106682, BX 106683; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH06607, CH06608, CH06609, CH06610 được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 17/3/2015 cho hộ ông Nguyễn Văn Tam và bà Lương Thị Thảo, thường trú tại thôn Tân Lệ, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 302/QĐ-STNMT ngày 03/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận BS 514047; số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH02883 được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 23/4/2014 cho hộ ông Nguyễn Kế Đạt và bà Võ Thị Sô, thường trú tại thôn Đại Khoang, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 303/QĐ-STNMT ngày 03/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AL 414309, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 2616, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 26/10/2007 cho hộ bà Vũ Thị Cừu, thường trú tại thôn Nam Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 311/QĐ-STNMT ngày 07/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BH 268663, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH02490, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 05/10/2011 cho bà Huỳnh Thị Bình, thường trú tại khu phố Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 312/QĐ-STNMT ngày 07/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BG 024089, được Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước cấp ngày 15/8/2011 cho ông Lê Văn Hòa và bà Võ Thị Như Ca, thường trú tại thôn Tri Thiện, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 313/QĐ-STNMT ngày 07/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BI 307503; số vào sổ cấp GCN CH10769, được Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước cấp ngày 26/9/2011 cho ông Lâm Tuấn Linh, thường trú tại thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 314/QĐ-STNMT ngày 07/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc 314/QĐ-STNMT - 07/06/2022] Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00913-Nmây được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 31/3/2006 cho bà Lê Thị Loan, thường trú tại khu An Kim, Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 315/QĐ-STNMT ngày 07/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận C 491533; số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00879, được UBND huyện Tuy Phước cấp 25/01/1997 cho hộ ông Phan Minh Quang, thường trú tại khu phố Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 319/QĐ-STNMT ngày 09/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận DA 686717, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS02911, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 18/3/2022 cho ông Võ Nguyên Phú, thường trú tại Khu vực 6, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 323/QĐ-STNMT ngày 13/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi Giấy chứng nhận CR 831470, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS04966, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 07/8/2019 cho ông Lê Minh Ninh, thường trú tại khu phố Trung Lương, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 324/QĐ-STNMT ngày 13/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CE 098512, số vào sổ cấp GCN: CS01515 của ông Lê Văn Dự, địa chỉ tại thôn Liễu An, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 325/QĐ-STNMT ngày 13/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BP 965107, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH001110, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 13/5/2014 cho ông Bùi Lãnh và bà Nguyễn Thị Thuỷ, địa chỉ thường trú thôn Liễu An Nam, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 326/QĐ-STNMT ngày 13/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 097573 (số vào sổ cấp GCN: CS01437) được Sở TNMT tỉnh Bình Định cấp ngày 02/11/2016 cho ông Huỳnh Tấn Lộc, thường trú tại tổ 2, khu vực 2, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 327/QĐ-STNMT ngày 13/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi Giấy chứng nhận CU 725733, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS05577, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 17/6/2020 cho ông Lê Minh Ninh, thường trú tại khu phố Trung Lương, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 328/QĐ-STNMT ngày 13/06/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số có số seri: CL 018892, số vào sổ cấp GCN: CT06361, được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 01/3/2018 cho Công ty TNHH Tuấn Phong tại Lô AI-14 KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 291/QĐ-STNMT ngày 31/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở có hồ sơ gốc số: 0866, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 07/7/2004 cho bà Nguyễn Thị Hồng, thường trú tại khu An Phú, Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 190/QĐ-STNMT ngày 25/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 204227 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 08/12/2017 cho bà Nguyễn Thị Sáu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 191/QĐ-STNMT ngày 25/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 355709 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 18/10/2016 cho bà Bùi Thiên Ngân Ngày 18/3/2020 cập nhật chuyển nhượng chỉnh lý cho ông Võ Hoàng Yên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 193/QĐ-STNMT ngày 25/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 355708 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 18/10/2016 cho bà Bùi Thiên Ngân Ngày 18/3/2020 cập nhật chuyển nhượng chỉnh lý cho ông Võ Hoàng Yên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 194/QĐ-STNMT ngày 25/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 795660 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 26/02/2016 cho bà Bùi Thiên Ngân Ngày 18/3/2020 cập nhật chuyển nhượng chỉnh lý cho ông Võ Hoàng Yên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 195/QĐ-STNMT ngày 25/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 521551, CN 521552, CN 521553 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 09/01/2019 cho Công ty Cổ phần Sản xuất Giống Nông nghiệp Thắng Lợi. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 270/QĐ-STNMT ngày 24/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc 270/QĐ-STNMT - 24/05/2022] Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận: AP 249619; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H03724 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 15/5/2009 cho hộ bà Lý Thị Bơn, thường trú tại thôn Phú Hiệp, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 278/QĐ-STNMT ngày 25/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: CD 786190 (số vào sổ cấp GCN: CS03180) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 24/5/2016 cho ông Lê Minh Chiêu và bà Phan Thị Hồng Liễu, thường trú tại phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 283/QĐ-STNMT ngày 26/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CI 472407, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS06490, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 31/5/2017 cho ông Huỳnh Thanh Sang và bà Thái Thị Thanh Oanh, thường trú tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 284/QĐ-STNMT ngày 26/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00510QSDĐ/C7 do UBND huyện Hoài Ân cấp ngày 20/12/1997 cho hộ ông Ngô Quang Hoàng (bà Ngô Thị Thanh Thủy đã nhận thừa kế ngày 15/01/2020), thường trú tại thôn Liên Hội, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 287/QĐ-STNMT ngày 27/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00009QSDĐ/C4 do UBND huyện Hoài Ân cấp ngày 01/12/1997 cho hộ ông Võ Thượng Trí (ông Võ Xuân Định nhận thừa kế), thường trú tại thôn Vạn Hội 1, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 288/QĐ-STNMT ngày 27/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CN 444275 (số vào sổ cấp GCN: CH03727) được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 13/7/2018 cho hộ ông Võ Hữu Thích (đã chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Hà và bà Phan Thị Cúc, thường trú tại tổ 47, khu vực 9, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 279/QĐ-STNMT ngày 16/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Mon địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 296/QĐ-STNMT ngày 19/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Bá Khang địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lợi (nay là xã Tiên Trang), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 297/QĐ-STNMT ngày 19/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Dần địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 301/QĐ-STNMT ngày 20/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Văn Thắng và bà Bùi Thị Cúc, địa chỉ thửa đất: Tiểu khu 4, thị trấn Vạn Hà (nay là Tiểu khu 3, thị trấn Thiệu Hoá), huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 159/QĐ-STNMT ngày 29/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 322145 do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 05/01/2018 cho hộ bà Ngô Thị Hồng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 172/QĐ-STNMT ngày 16/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 752002 do UBND thị xã La Gi cấp ngày 10/3/2006 cho hộ ông Nguyễn Văn Ánh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 173/QĐ-STNMT ngày 16/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 981595 do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 12/7/2010 cho ông Phan Anh Tuấn; cập nhật chuyển nhượng cho ông Trần Thế Thịnh ngày 09/6/2020. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 174/QĐ-STNMT ngày 16/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 155938 do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 23/3/2009 cho hộ ông Lê Văn Sáu và bà Trần Thị Rắt; cập nhật chuyển nhượng cho ông Ngô Văn Xi ngày 20/4/2009. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 178/QĐ-STNMT ngày 16/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 036782 do UBND thị xã La Gi cấp ngày 03/5/2018 cho bà Hà Thị Bích Thủy. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 179/QĐ-STNMT ngày 16/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 593538 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 14/11/2017 cho ông Nguyễn Văn Thuật và bà Trương Thị Thấu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 180/QĐ-STNMT ngày 16/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 443351 do UBND huyện Hàm Tân cấp ngày 30/10/1998 cho hộ ông Nguyễn Văn Trí. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 181/QĐ-STNMT ngày 16/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 069417 do UBND huyện Hàm Tân cấp ngày 05/4/2005 cấp cho Hộ bà Bùi Thị Vân. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 184/QĐ-STNMT ngày 19/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 470382 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Hộ ông Châu Văn Mỹ ngày 09/6/2021, cập nhật đăng ký biến động chuyển nhượng cho ông Tạ Ngọc Viên và bà Trần Thị Liên ngày 27/10/2021. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 255/QĐ-STNMT ngày 16/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận CN 450170; số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS02416 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 29/5/2020 cho bà Nguyễn Thị Lộc, thường trú tại khu phố Định Thiền, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 258/QĐ-STNMT ngày 19/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 00020QSDĐ/580/QĐ-UB được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 02/7/1997 cho hộ ông Lê Văn Ba, thường trú tại tổ 72, khu vực 9, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 259/QĐ-STNMT ngày 19/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số phát hành phôi giấy chứng nhận AP 543101, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H.05113/A4, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 12/6/2009 cho ông Nguyễn Văn Đo và bà Võ Thị Điểm, địa chỉ tại khu phố Trường Xuân Tây, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 264/QĐ-STNMT ngày 20/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BY 719448, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH01390 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 28/9/2015 cho bà Nguyễn Thị Hà, thường trú tại thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 274/QĐ-STNMT ngày 13/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đỗ Văn Đồng địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lĩnh (nay là xã Tiên Trang), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 275/QĐ-STNMT ngày 13/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ngô Đình Luyện địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 276/QĐ-STNMT ngày 13/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Hoàng Thị Hường địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 253/QĐ-STNMT ngày 13/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AB 862767, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 00819, được Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh cấp ngày 15/5/2006 cho hộ bà Phạm Thị Bộ, thường trú tại khu phố Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 254/QĐ-STNMT ngày 13/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việcc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CP 330279, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS02267, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 29/10/2018 cho bà Nguyễn Thị Kim Đa, thường trú tại xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 241/QĐ-STNMT ngày 09/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: CD 786195, số vào sổ: CS03186 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 10/6/2016 cho ông Đặng Văn Hiến và bà Nguyễn Thị Thanh Bình thường trú tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 243/QĐ-STNMT ngày 09/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AP 296105, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH04323, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 08/10/2009 cho hộ bà Trần Thị Nở, thường trú tại xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết ti đây./.

- Quyết định số 245/QĐ-STNMT ngày 10/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, có số phát hành phôi giấy chứng nhận BK 261287, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00559, được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 03/01/2013 cho bà Nguyễn Thị Hồng, địa chỉ thường trú Tổ 05, khu vực 01, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 246/QĐ-STNMT ngày 10/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 1585 QSDĐ/E5, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 03/12/1997 cho hộ bà Nguyễn Thị Sang, thường trú tại thôn Phú Hiệp, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết ti đây./.

- Quyết định số 247/QĐ-STNMT ngày 10/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0638 QSDĐ/E5, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 03/12/1997 cho hộ ông Kiều Quang Vinh, thường trú tại thôn Hòa Hiệp, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 249/QĐ-STNMT ngày 11/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BD 170697, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00884, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 17/02/2011 cho bà Huỳnh Thị Ánh, thường trú tại khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 250/QĐ-STNMT ngày 11/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BY 679112, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH02249, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 20/3/2015 cho ông Huỳnh Minh Thắm và bà Nguyễn Thị Cúc, thường trú tại thôn Thượng Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết ti đây./.

- Quyết định số 257/QĐ-STNMT ngày 15/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BG 311186, số vào sổ CH00186,do UBND huyện Quảng Trạch cấp cho hộ ông Lê Thanh Quy và bà Nguyễn Thị Châu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 236/QĐ-STNMT ngày 09/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: CD 786191, số vào sổ cấp GCN: CS03182 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 10/6/2016 cho ông Đặng Đức Minh và bà Lê Thị Sâm thường trú tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 237/QĐ-STNMT ngày 09/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: CD 786193, số vào sổ cấp GCN: CS03184 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 10/6/2016 cho ông Nguyễn Văn Minh và bà Đặng Thị Sửu thường trú tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 238/QĐ-STNMT ngày 09/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: CD 786192, số vào sổ cấp GCN: CS03183 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 10/6/2016 cho ông Đặng Đức Bình và bà Võ Thị Phương Tâm thường trú tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 239/QĐ-STNMT ngày 09/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: CD 786194, số vào sổ: CS03185 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 10/6/2016 cho ông Đặng Bích Hậu và bà Ngô Thị Thúy Liễu thường trú tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 231/QĐ-STNMT ngày 05/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AE 133902, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 00034, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 08/9/2006 cho bà Tô Thị Bỹ, thường trú tại thôn Chánh An, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 232/QĐ-STNMT ngày 05/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận L 135981, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00488 QSDĐ/H3, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 09/01/1998 cho hộ ông Trần Tình, thường trú tại thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 255/QĐ-STNMT ngày 05/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Thiều địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 256/QĐ-STNMT ngày 05/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Văn (tên đúng là Lê Xuân Văn), địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lĩnh (nay là xã Tiên Trang), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 257/QĐ-STNMT ngày 05/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Vát địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lĩnh (nay là xã Tiên Trang), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 258/QĐ-STNMT ngày 05/05/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Lịch địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 241/QĐ-STNMT ngày 26/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Hảo, địa chỉ thửa đất tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 242/QĐ-STNMT ngày 26/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất đã cấp cho ông Phạm Văn Sơn (tên đúng là Phạm Ngọc Sơn) địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 243/QĐ-STNMT ngày 26/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất đã cấp cho ông Lê Thế Hoàn địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 244/QĐ-STNMT ngày 26/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Hộ bà Chu Thị Vân, địa chỉ thửa đất tại xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 223/QĐ-STNMT ngày 27/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CV 946233 (số vào sổ cấp GCN: CS06284) được Sở TNMT tỉnh Bình Định cấp ngày 02/6/2020 cho ông Châu Thành Lưu (đã chỉnh lý chuyển nhượng cho bà Lê Thị An, ông Nguyễn Tử Yên, ông Nguyễn Lê Lịch, ông Nguyễn Tiến Lãm, thường trú tại khu vực 10, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 277/QĐ-STNMT ngày 27/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI 796214 do UBND huyện Tuyên Hóa đã cấp cho hộ ông Phạm Ngọc Yên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 266/QĐ-STNMT ngày 19/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành H 875084do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho bà Nguyễn Thị Xoa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 273/QĐ-STNMT ngày 25/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI 798881 do UBND huyện Tuyên Hóa đã cấp cho hộ ông Phạm Văn Huệ và bà Hồ Thị Hoài Nam. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 274/QĐ-STNMT ngày 25/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI 796184 do UBND huyện Tuyên Hóa đã cấp cho hộ ông Phạm Xuân Lạc và bà Mai Thị Thanh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 217/QĐ-STNMT ngày 25/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ cấp GCN: CS02737, số phát hành: CĐ 353031 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 18/8/2016 cho ông Nguyễn Thanh Dân và bà Trần Thị Phượng, thường trú tại thôn Gia Chiểu 1, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 220/QĐ-STNMT ngày 25/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BY 711245, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 20/3/2015 cho ông Cao Đăng Hiến và bà Nguyễn Thị Kim Loan, thường trú tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 221/QĐ-STNMT ngày 25/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BY 711252, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 20/3/2015 cho ông Cao Đăng Hiến và bà Nguyễn Thị Kim Loan, thường trú tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 210/QĐ-STNMT ngày 20/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 00838/QSDĐ/I11 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 10/8/1993 cho hộ ông Đường Tư Lạc, thường trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 211/QĐ-STNMT ngày 20/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 00405/QSDĐ/I2 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 19/8/1993 cho ông Nguyễn Văn Đính, thường trú tại thôn Hòa Phong, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 212/QĐ-STNMT ngày 20/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 00815/ QSDĐ/I7 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 15/9/1993 cho ông Lương Mậu Thảo, thường trú tại xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 216/QĐ-STNMT ngày 22/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BA 449564, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00037, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 29/01/2010 cho bà Châu Thị Ngọc Anh, địa chỉ thường trú khu phố 1, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 202/QĐ-STNMT ngày 19/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BY 701324, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 12/3/2015 cho bà Nguyễn Thị Nhung, thường trú tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 203/QĐ-STNMT ngày 19/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BP 984091, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH01080, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 06/6/2014 cho hộ ông Nguyễn Văn Phong và bà Dương Thị Trang (nhận thừa kế là ông Nguyễn Dương Triều), thường trú tại xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 204/QĐ-STNMT ngày 19/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CV 827231 (số vào sổ cấp GCN: CS03013) được Sở TNMT tỉnh Bình Định cấp ngày 10/6/2020 cho bà Trương Thị Thanh Nga (đã chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Võ Xuân Hoàng và bà Nguyễn Thị Long, thường trú tại Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 205/QĐ-STNMT ngày 19/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận B 567972, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00081 QSDĐ/H1, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 15/10/1993 cho hộ ông Nguyễn Sáu (chết) và bà Trần Thị Bích Nga, thường trú tại thôn Nam Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 206/QĐ-STNMT ngày 19/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BY 728505, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH09970, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 20/3/2015 cho ông Nguyễn Hữu Hiền và bà Đỗ Thị Ngọc My, thường trú tại khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 207/QĐ-STNMT ngày 19/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AĐ 872772, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00235, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 03/3/2006 cho ông Tạ Vi Dân, thường trú tại thôn Thuận Hiệp, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 135/QĐ-STNMT ngày 12/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 182828 do UBND thị xã La Gi cấp ngày 19/9/2006 cho ông Trần Ngọc Thủy và bà Nguyễn Thị Hoa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 136/QĐ-STNMT ngày 12/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 182829 do UBND thị xã La Gi cấp ngày 19/9/2006 cho ông Trần Ngọc Thủy và bà Nguyễn Thị Hoa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 197/QĐ-STNMT ngày 18/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số phát hành phôi giấy chứng nhận H. 04338/A16, số vào sổ cấp giấy chứng nhận AN359609, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 29/8/2008 cho bà Bùi Thị Trúc, địa chỉ thường trú khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang sử dụng đất tại khu phố Định Bình, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 198/QĐ-STNMT ngày 18/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 00108/QSDĐ/I12 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 10/8/1993 cho Bùi Khanh (C) – bà Bùi Thị Thu (nhận thừa kế), thường trú tại thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 199/QĐ-STNMT ngày 19/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 2492 QSDĐ/E5, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 26/10/2000 cho hộ bà Võ Thị Tuyến, thường trú tại thôn Cảnh An, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 200/QĐ-STNMT ngày 19/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận: L 565462 được UBND huyện Tây Sơn cấp ngày 18/12/1997 cho hộ ông Nguyễn Quang Khải (nhận thừa kế là ông Nguyễn Trần Quý Linh), thường trú tại thôn Phú Hiệp, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 201/QĐ-STNMT ngày 19/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BP 942925, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH03064, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 11/12/2014 cho bà Trần Thị Kim Oanh, thường trú tại thôn Dương Liễu Tây (nay là khu phố Dương Liễu Tây), thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 89/QĐ-STNMT ngày 06/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AK 446766, số vào sổ H 02415, do UBND huyện Tiền Hải cấp ngày 14/09/2009, mang tên bà Vũ Thị Mận và ông Tạ Duy Sức, thường trú tại khu 4, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 90/QĐ-STNMT ngày 06/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành H 895068, số vào sổ 203, do UBND huyện Tiền Hải cấp năm 1995, mang tên bà Nguyễn Thị Lý, thường trú tại xóm 5, xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Lý do hủy: Bà Nguyễn Thị Lý làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên.. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 91/QĐ-STNMT ngày 06/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AĐ 654556, số vào sổ H 01367, do UBND huyện Tiền Hải cấp ngày 21/8/2006, mang tên ông Hoàng Trung Chiến và bà Tạ Thị Ngừng, thường trú tại khu 4, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 92/QĐ-STNMT ngày 06/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành H 812679, số vào sổ 33, do UBND huyện Tiền Hải cấp năm 1996, mang tên ông Nguyễn Văn Tưởng, thường trú tại thôn Đồng Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 93/QĐ-STNstrongMT ngày 06/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CR 626028, số vào sổ CS 05214 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình cấp ngày 11/4/2019 cho ông Đỗ Đông Cường, bà Đặng Thị Lý thường trú tại xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 94/QĐ-STNMT ngày 07/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành H 807681, số vào sổ 513, do UBND huyện Tiền Hải cấp ngày 12/11/1996, mang tên ông Đinh Văn Hiệp, thường trú tại thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 1029/QĐ-STNMT ngày 05/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 880314 ngày 19/01/2016 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp cho Công ty cổ phần xây dựng Hà Thanh tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 202/QĐ-STNMT ngày 04/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Cao địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lĩnh (nay là xã Tiên Trang), huyện  Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 179/QĐ-STNMT ngày 04/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận DA 556748, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS05297, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 9/3/2021 cho bà Nguyễn Thị Nhung, thường trú tại P1306 chung cư 262 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 183/QĐ-STNMT ngày 12/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 2045 QSDĐ/E5, được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 08/7/1998 cho hộ bà Nguyễn Thị Thu Liên (nhận thừa kế là bà Nguyễn Thị Thu Liên), thường trú tại thôn Chánh Danh, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 184/QĐ-STNMT ngày 12/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận: BA 525436; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00179 được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 21/9/2010 cho ông Nguyễn Văn Bình, thường trú tại thôn 10, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 185/QĐ-STNMT ngày 12/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành cấp giấy chứng nhận I 076720, có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 937 QSDĐ/E14, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp cho hộ ông Võ Sơn, thường trú tại thôn Mỹ Long, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 186/QĐ-STNMT ngày 12/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AL 062272, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H01066, được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 15/11/2007 cho ông Bạch Thanh Võ và bà Trần Thị Kim Cúc, thường trú tại thôn Hội Sơn, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 239/QĐ-STNMT ngày 29/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành A0 725835 do UBND huyện Tuyên Hóa đã cấp cho Hộ ông Đậu Minh Hoa, bà Nguyễn Thị Hồng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 240/QĐ-STNMT ngày 31/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CR 367031 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp cho ông Hoàng Minh Cũng và bà Lê Thị Hạnh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 241/QĐ-STNMT ngày 31/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BI 744190 do Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy cấp cho ông Nguyễn Ngọc Hướng và bà Lê Thị Hương. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 118/QĐ-STNMT ngày 31/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ số sổ 00549 và 00550 do UBND huyện M’Đrắk cấp theo Quyết định số 218/QĐ-UB ký ngày 15 tháng 9 năm 1998 cho ông Nguyễn Thanh Tĩnh và bà Nguyễn Thị Minh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 119/QĐ-STNMT ngày 31/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc đề nghị huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 692419 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 24/04/2007 cho hộ ông Trần Văn Trà và bà Trần Thị Huệ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 190/QĐ-STNMT ngày 30/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Văn Tiến, địa chỉ thửa đất: Xã Thiệu Châu, huyện Đông Sơn (nay là xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá), tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 194/QĐ-STNMT ngày 30/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trịnh Viết Tiến, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 157/QĐ-STNMT ngày 29/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri số CR 831896, số vào sổ cấp GCN: CS02506 của bà Phạm Thị Ba địa chỉ tại khu phố Tấn Thạnh 2, phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 158/QĐ-STNMT ngày 29/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 097898 (số vào sổ cấp GCN: CS02360) được Sở TNMT tỉnh Bình Định cấp ngày 11/10/2016 cho ông Nguyễn Bé và bà Phan Thị Phượng, thường trú tại khu vực 5, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 159/QĐ-STNMT ngày 29/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: 03196/ QSDĐ/I13 được UBND huyện An Nhơn cấp ngày 16/7/1996 cho ông Phạm Hồng Cương, thường trú tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 161/QĐ-STNMT ngày 29/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 00014 QSDĐ/K9 được Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước cấp ngày 05/7/2000 cho hộ ông Nguyễn Văn Tám và bà Văn Thị Ngọc Tâm, thường trú tại thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 163/QĐ-STNMT ngày 30/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số phát hành phôi giấy chứng nhận C 531347, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00419QSDĐ/A5, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 12/3/1995 cho hộ bà Võ Thị Kim Anh, địa chỉ thường trú khu phố Tăng Long 1, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 164/QĐ-STNMT ngày 31/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận K 116770, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 1712 QSDĐ/E5, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 08/7/1998 cho hộ ông Trần Văn Hân, thường trú tại thôn Thái Thuận, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 165/QĐ-STNMT ngày 31/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BK 022912, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH04352, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 08/02/2012 cho ông Trần Phi Hùng và bà Nguyễn Nữ Anh Thư, thường trú tại thôn Vạn Lộc, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 166/QĐ-STNMT ngày 31/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BP 958938, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH17564, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 27/10/2014 cho ông Ngô Hồng Châu và bà Hà Thị Hương Lan, thường trú tại thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 167/QĐ-STNMT ngày 31/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận: L 565465 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 18/12/1997 cho hộ ông Trần Hữu Ky (nhận thừa kế là bà Trần Thị Lộc), thường trú tại thôn Phú Hiệp, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 168/QĐ-STNMT ngày 31/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01390, được Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước cấp 09/7/1997 cho hộ ông Nguyễn Ngọc Quang (nhận thừa kế là bà Trần Thị Giỏi), thường trú tại thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 169/QĐ-STNMT ngày 31/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang phụ lục số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BC 274034, số vào sổ cấp GCN: CH00134 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 29/01/2011 cho ông Nguyễn Hồng Vân và bà Nguyễn Thị Đào, thường trú tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 170/QĐ-STNMT ngày 01/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00903QSDĐ/C3 do UBND huyện Hoài Ân cấp, có ngày vào sổ địa chính ngày 10/02/1998 cho hộ ông Đặng Văn Việt và bà Lưu Thị Cẩm, thường trú tại thôn Thế Thạnh 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 176/QĐ-STNMT ngày 01/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận: AL 336526; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H 0806 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 25/10/2007 cho hộ ông Nguyễn Hích (nhận thừa kế là bà Nguyễn Thị Đông), thường trú tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 178/QĐ-STNMT ngày 04/04/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việchủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số phát hành phôi giấy chứng nhận AP 795930, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00125, được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 28/9/2009 cho hộ ông Bùi Văn Minh và bà Kiều Thị Bé, địa chỉ thường trú xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 203/QĐ-STNMT ngày 21/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BM 669837 do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch cấp cho ông Đoàn Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Huề. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 220/QĐ-STNMT ngày 24/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI 925913 do Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thúy đã cấp cho ông Nguyễn Ngọc Hoàn và bà Võ Thị Hoán, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lệ Thủy chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Lê Xuân Hải ngày 12/4/2021. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 231/QĐ-STNMT ngày 24/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CR 401643 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đã cấp cho ông Dương Văn Tèo. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 232/QĐ-STNMT ngày 25/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BP 625609 do UBND thành phố Đồng Hới đã cấp cho ông, bà Nguyễn Văn Thiệu - Trần Thị Lệ An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 234/QĐ-STNMT ngày 25/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BL 856480 do UBND huyện Tuyên Hóa đã cấp cho bà Nguyễn Thị Hảo. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 114/QĐ-STNMT ngày 25/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 787531 do UBND huyện Krông Ana (nay là UBND huyện Cư Kuin) cấp ngày 26/12/2005 cho hộ ông Lương Minh Hiệp và bà Trịnh Thị Lan. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 115/QĐ-STNMT ngày 25/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 150970 do UBND huyện Krông Ana (nay là UBND huyện Cư Kuin) cấp ngày 05/08/1993 cho ông Nguyễn Duy Minh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 182/QĐ-STNMT ngày 25/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Dư Thị Yến, địa chỉ thửa đất: Thôn 3, xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 183/QĐ-STNMT ngày 25/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Bá Hùng, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 184/QĐ-STNMT ngày 25/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Nghị, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 185/QĐ-STNMT ngày 25/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Phụ Sơn, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 115/QĐ-STNMT ngày 17/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 000278 do UBND huyện Hàm Tân cấp ngày 30/6/2004 cho bà Đặng Thị Kim Hoa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 151/QĐ-STNMT ngày 24/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01818QSDĐ/C11 do UBND huyện Hoài Ân cấp ngày 22/10/1997 cho hộ bà Nguyễn Thị Lang, thường trú tại thôn Thạch Long 2, xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 152/QĐ-STNMT ngày 25/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang phụ lục số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BC 274035, số vào sổ cấp GCN: CH00133 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 29/01/2011 cho ông Nguyễn Hồng Vân và bà Nguyễn Thị Đào, thường trú tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 153/QĐ-STNMT ngày 25/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CR 815757, số vào sổ cấp GCN: CS01160 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 29/10/2019 cho ông Trần Quang Trung và bà Phạm Thị Hồng Ly, thường trú tại thôn An Hòa, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 154/QĐ-STNMT ngày 24/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành K 314485, số vào sổ cấp GCN: 00491/QSDĐ/I12 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 12/8/1997 cho ông Bùi Bá Đạt, thường trú tại thôn An Thành, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 155/QĐ-STNMT ngày 28/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CU 738883, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS08211, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 07/4/2020 cho ông Hồ Minh Thành và bà Trần Thị Thảo, thường trú tại xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 147/QĐ-STNMT ngày 22/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BP 938772, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH05723, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 31/3/2014 cho bà Trần Thị Duyên, thường trú tại thôn Xuân Thạnh, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 145/QĐ-STNMT ngày 18/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận L460656, có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01076QSDĐ/M4, được UBND huyện Vân Canh cấp ngày 25/12/1997 cho hộ bà Nguyễn Thị Xuân Dung (chết) (ông Võ Nguyên Phú nhận thừa kế) thường trú tại khu vực 6, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 162/QĐ-STNMT ngày 15/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Đỗ Ngọc Bày và bà Nguyễn Thị Hương, địa chỉ thửa đất: Thôn Chiềng, xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 163/QĐ-STNMT ngày 17/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trần Trọng Lượt - bà Lê Thị Cằm, địa chỉ thửa đất tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 164/QĐ-STNMT ngày 17/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Viên Thị Vượng, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 165/QĐ-STNMT ngày 17/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Đặng Thị Hảo, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 166/QĐ-STNMT ngày 17/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Đặng Thị Ngợi (tên đúng là Đặng Thị Ngượi) địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 142/QĐ-STNMT ngày 17/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CV 827804 (số vào sổ cấp GCN: CH03123) được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 18/8/2020 cho ông Trần Hưng Bang bà Trần Thị Ngọc Khanh, thường trú tại tổ 4, khu vực 7, Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 143/QĐ-STNMT ngày 17/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CN 418813 (số vào sổ cấp GCN: CS02046) được Sở TNMT tỉnh Bình Định cấp ngày 18/9/2018 cho ông Nguyễn Trung Hiếu và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, thường trú tại thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 146/QĐ-STNMT ngày 21/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận L460255, có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00392QSDĐ/M4, được UBND huyện Vân Canh cấp ngày 25/12/1997 cho hộ ông Mộc Có (chết) (ông Mộc Thành Vinh nhận thừa kế), thường trú tại thôn An Long 1, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 121/QĐ-STNMT ngày 09/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Cà Mau về việc thu hồi, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ông Trịnh Văn Bình (thay thế QĐ số 78/QĐ-STNMT). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 157/QĐ-STNMT ngày 09/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AE 601998 do Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa cấp cho hộ ông, bà Nguyễn Văn Kế - Hoàng Thị Long. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 158/QĐ-STNMT ngày 09/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hànhE 712616 do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho ông Trần Văn Vỹ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 163/QĐ-STNMT ngày 11/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp không đúng diện tích chứng nhận cho ông, bà Phạm Đình Hựu-Trần Thị Thanh, tại thôn Văn Hà, xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch. Xem nội dung chi tiết ti đây./.

- Quyết định số 86/QĐ-STNMT ngày 03/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4001070599 do UBND tỉnh Đắk Lắk ký ngày 30/9/2003 cấp cho bà Phan Thị Thu Trang và ông Ngô Đình Vũ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 131/QĐ-STNMT ngày 07/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đặng Đình Khanh, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 132/QĐ-STNMT ngày 07/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ngô Tiến Chất, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 133/QĐ-STNMT ngày 07/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Chí, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 135/QĐ-STNMT ngày 08/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đặng Xuân Hiếu và bà Nguyễn Thị Ất, địa chỉ thửa đất: Khu phố Trung Chính, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn,tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 138/QĐ-STNMT ngày 10/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Thanh Tùng, địa chỉ thửa đất tại xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 139/QĐ-STNMT ngày 10/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Giáp, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 140/QĐ-STNMT ngày 10/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Sỹ Minh, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 160/QĐ-STNMT ngày 14/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp số phát hành AL 258146 cấp ngày 25/7/2008 cho Hộ ông Hà Văn Đứa - bà Hà Thị Cẩm, địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Cương (nay là Thôn Chạc Rạnh), xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 122/QĐ-STNMT ngày 08/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Kon Tum về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 111078 cấp cho bà Lê Thị Thùy Trang trên địa bàn phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 123/QĐ-STNMT ngày 08/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Kon Tum về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 453230 cấp cho ông Lê Quốc Huy trên địa bàn thành phố Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 121/QĐ-STNMT ngày 09/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AL196224, có số vào sổ cấp giấy chứng nhận H01160, được UBND huyện Tuy Phước cấp cho ông Lê Văn Nốp, thường trú tại Thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 123/QĐ-STNMT ngày 09/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 184 QSDĐ/E15, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 23/9/1997 cho hộ ông Lê Đình Tú, thường trú tại thôn Tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 124/QĐ-STNMT ngày 09/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Bình Định về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận BU 923052, BU 923053; số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH09211, CH09212 được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 08/12/2014 cho hộ ông Trương Đình Dương, thường trú tại thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 125/QĐ-STNMT ngày 09/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CN 444884, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH12250, được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 26/6/2018 cho hộ ông Nguyễn Văn Nga và bà Nguyễn Thị Như Phượng, thường trú tại xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 126/QĐ-STNMT ngày 09/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AD 789288, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 00084-C.Hưng, được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 18/5/2006 cho ông Huỳnh Vinh và bà Nguyễn Thị Gia, thường trú tại thôn Hưng Mỹ 1, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 127/QĐ-STNMT ngày 09/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận CĐ 252788; số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS11207 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 17/8/2016 cho bà Võ Thị Thủy, thường trú tại tổ 3, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 128/QĐ-STNMT ngày 09/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Bình Định về việchủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BN 730054, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00394, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 30/10/2013 cho hộ ông Nguyễn Văn Hải và bà Lê Thị Lệ, thường trú tại khu phố Trung Lương, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 129/QĐ-STNMT ngày 09/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0592 QSDĐ/E5, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 29/11/1997 cho hộ ông Nguyễn Công Tần, thường trú tại thôn Cảnh An, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 131/QĐ-STNMT ngày 11/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận: CN 529308; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS01221 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 19/6/2018 cho bà Trịnh Thị Công, thường trú tại xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 138/QĐ-STNMT ngày 15/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 1454 QSDĐ/E5, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 03/12/1997 cho hộ bà Nguyễn Thị Phải, thường trú tại thôn Phú Hiệp, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 139/QĐ-STNMT ngày 15/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, có số phát hành phôi giấy chứng nhận BU 443377, có số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00791, được UBND huyện Vân Canh cấp ngày 14/01/2015 cho hộ ông Nguyễn Tiên Phong và bà Huỳnh Thị Đăng Hiếu, thường trú tại khu phố Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 140/QĐ-STNMT ngày 15/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Bình Định về việc hủy 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận: AP 294988, AP 294989, AP 294990, AP 294991; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H15288, H15289, H15290, H15291 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 08/10/2009 cho hộ ông Trịnh Văn Nhung và bà Lê Thị Xuân, thường trú tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 143/QĐ-STNMT ngày 03/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AE 117844, do UBND huyện Bố Trạch cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Luyến. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 139/QĐ-STNMT ngày 03/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành A 197327do UBND thị xã Đồng Hới đã cấp cho ông Hoàng Văn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 103/QĐ-STNMT ngày 04/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: CY 083406 (số vào sổ cấp GCN: CS06879 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 04/11/2020 cho ông Phan Trọng Hào và bà Nguyễn Thị Thu Hương, thường trú tại 498 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 106/QĐ-STNMT ngày 04/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BU 386390, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 01829, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 07/10/2014 cho ông Lê Văn Dân, địa chỉ thường trú khu phố Thiện Đức Đông, phường Hoài Hương đang sử dụng đất tại khu phố Thiện Đức Bắc, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 107/QĐ-STNMT ngày 04/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Bình Định về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận: AH 251082, AH 251083; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H09038, H09039 được UBND huyện Tây Sơn cấp ngày 07/02/2007 cho hộ bà Nguyễn Thị Sáu, thường trú tại xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 112/QĐ-STNMT ngày 25/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Kon Tum về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số X 505017 cấp cho ông Võ Văn Chương và bà Nguyễn Thanh Trúc trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 113/QĐ-STNMT ngày 25/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Kon Tum về việc

- Quyết định số 120/QĐ-STNMT ngày 04/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Kon Tum về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ 00118/KT cấp cho ông Nguyễn Dường trên địa bàn thành phố Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 121/QĐ-STNMT ngày 04/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Kon Tum về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AB 132630 cấp cho hộ bà Hồ Thị Ánh Nguyệt và số CV 480455 cấp cho ông Nguyễn Văn Được trên địa bàn huyện Kon Rẫy. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 35/QĐ-STNMT ngày 24/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Hải Phòng về việc hủy giá trị pháp lý của GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấ t BL 355596 do UBND H. Thủy Nguyên cấp ông Cù Văn Hưng và vợ bà Lê Thị Lộc. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 40/QĐ-STNMT ngày 24/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Hải Phòng về việc hủy giá trị pháp lý của GCN QSD đất D 0221292 do UBND H. An Hải cấp cho ông Nguyễn Văn Trân tại xã An Hưng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 42/QĐ-STNMT ngày 27/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh  Hải Phòng về việc hủy giá trị pháp lý của GCN QSD đất Y 526181 do UBND H. An Dương cấp ông Nguyễn Văn Mầu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 71/QĐ-STNMT ngày 21/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 981462 do UBND huyện Ea Súp ký ngày 10/9/2006 cấp cho ông Y Hlô Kpă (đã chết). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 72/QĐ-STNMT ngày 21/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 901482 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 11/01/2013 cấp cho bà Hà Thị Bỉnh, xác nhận nội dung thay đổi cho ông Nguyễn Hoàng Vương ngày 22/01/2013. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 73/QĐ-STNMT ngày 21/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 953604 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 10/11/2015 cấp cho bà Đinh Thị Tường Vi. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 76/QĐ-STNMT ngày 25/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 073726, do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 10/01/2019 cho ông Đinh Phổ Thạch và bà Trần Thị Vân. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 77/QĐ-STNMT ngày 25/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 196538 do UBND huyện Krông Pắc ký ngày 06/8/2013 cho bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 82/QĐ-STNMT ngày 01/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắc về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 296141 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 13/02/2015 cấp cho ông Nguyễn Hồng Liên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 83/QĐ-STNMT ngày 01/03/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắc về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 640294 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 07/02/2008 cấp cho hộ ông Nguyễn Khắc Hưng và bà Hà Thị Nương. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 84/QĐ-STNMT ngày 25/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận v/v Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 289251 do UBND thị xã La Gi cấp ngày 31/10/2012 cho bà Phan Thị Đương. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 112/QĐ-STNMT ngày 17/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Minh, địa chỉ thửa đất: Xã Thiệu Hưng, huyện Thiệu Yên (nay là Thị trấn Thiệu Hoá, huyện Thiệu Hoá), tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 120/QĐ-STNMT ngày 23/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Bảy, địa chỉ thửa đất tại xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 79/QĐ-STNMT ngày 21/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất số phát hành CY 028847 (số vào sổ cấp GCN: CS03270) được Sở TNMT tỉnh Bình Định cấp ngày 10/9/2020 cho ông Nguyễn Quốc Dũng, thường trú tại thôn Mỹ Hội I, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 80/QĐ-STNMT ngày 21/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0000357 được Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 24/09/1996 cho hộ ông Lê Công Bình và bà Nguyễn Thị Hiểu, thường trú tại thôn Vĩnh Cửu, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 82/QĐ-STNMT ngày 21/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: 02798/QSDĐ/I3 do Ủy ban nhân dân huyện An Nhơn cấp ngày 8/9/2004 cho hộ bà Nguyễn Thị Sương, thường trú tại thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 83/QĐ-STNMT ngày 21/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: 02799/QSDĐ/I3 do Ủy ban nhân dân huyện An Nhơn cấp ngày 8/9/2004 cho hộ bà Nguyễn Thị Sương, thường trú tại thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉn h Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 86/QĐ-STNMT ngày 23/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận V 505049, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00438 QSDĐ/2004/E11, được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 16/9/2004 cho hộ ông Trần Thanh Thi và bà Nguyễn Thị Cúc, thường trú tại thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 87/QĐ-STNMT ngày 23/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số phát hành phôi giấy chứng nhận Đ 556230, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 03600QSDĐ/A3, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 08/9/2004 cho hộ ông Nguyễn Dụ, địa chỉ tại xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 88/QĐ-STNMT ngày 23/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AB 560908 (số vào sổ cấp GCN: H00085) được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 23/5/2005 cho ông Nguyễn Văn Bình và bà Cao Thị Xuân Phượng, thường trú tại tổ 44, khu vực 5, Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 90/QĐ-STNMT ngày 24/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận B 814634, có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00183, được UBND huyện Tuy Phước cấp cho hộ ông Phan Hùng, thường trú tại Thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 91/QĐ-STNMT ngày 24/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận CU748843, có số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS10707, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 28/5/2020 cho ông Vương Mạnh Hùng, thường trú tại số 130 Thanh Niên, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 92/QĐ-STNMT ngày 24/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việchủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BG 630135, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00179 do UBND huyện An Lão cấp ngày 03/11/2011 cho bà Đinh Thị Riếu, thường trú tại thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 93/QĐ-STNMT ngày 25/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00020 QSDĐ/12-14, được UBND huyện Tuy Phước cấp ngày 29/9/2004 cho hộ ông Lê Sanh Châu và bà Đào Thị Yến, thường trú tại thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 94/QĐ-STNMT ngày 28/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 06 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BH165976, BH165977, BH165978, BH165979, BH165980 và BH165981, có số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00929, CH00930, CH00931, CH00932, CH00933 và CH00934, được UBND huyện Tuy Phước cấp ngày 26/8/2011 cho hộ ông Đoàn Văn Đi và bà Nguyễn Thị Đay, thường trú tại thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 98/QĐ-STNMT ngày 28/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc 

- Quyết định số 158/QĐ-STNMT ngày 23/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số CP 670279 cấp cho ông Nguyễn Duy Hạnh tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 105/QĐ-STNMT ngày 22/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CP 726050 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp cho ông Phạm Xuân Trương và bà Ngô Thị Biển. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 106/QĐ-STNMT ngày 23/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CI 976437 do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho ông Trương Thanh Tuấn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 111/QĐ-STNMT ngày 25/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CS 985131 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp cho bà Hà Thị Thu Hiền. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 111/QĐ-STNMT ngày 17/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Sỹ Lộc, địa chỉ thửa đất tại xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 113/QĐ-STNMT ngày 17/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Duy Thanh, địa chỉ thửa đất: Xã Thiệu Châu, huyện Đông Sơn (nay là xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá), tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 114/QĐ-STNMT ngày 17/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đinh Trọng Đạt địa chỉ thửa đất: xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 115/QĐ-STNMT ngày 17/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Hữu Ga và bà Cao Thị Quý, địa chỉ thửa đất: TDP Hoà Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn (nay là thành phố Sầm Sơn), tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 116/QĐ-STNMT ngày 17/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tư địa chỉ thửa đất: xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 65/QĐ-STNMT ngày 17/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 196539 do UBND huyện Krông Pắc ký ngày 06/8/2013 cho ông Nguyễn Luân và Nguyễn Thị Ngọc Lý. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 66/QĐ-STNMT ngày 17/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 695724 do UBND huyện Cư Kuin cấp ngày 16/07/2018 cho hộ Bà H Ngoăi Bkrông. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 68/QĐ-STNMT ngày 18/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 398641 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk ký ngày 25/6/2020 cấp cho bà Lưu Thị Cẩm Nhung. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 69/QĐ-STNMT ngày 18/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 476125 do UBND huyện Krông Búk (nay là UBND thị xã Buôn Hồ) ký ngày 18/7/2005 cấp cho hộ ông Nguyễn Trọng Thọ, xác nhận biến động cho hộ ông Phạm Viết Minh và bà Lâm Thị Nguyệt ngày 21/8/2006. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 75/QĐ-STNMT ngày 16/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Cà Mau về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bà Trịnh Thị Tươi. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 76/QĐ-STNMT ngày 17/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Cà Mau về việc thu hồi, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bà Huỳnh Thị Thủy. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 78/QĐ-STNMT ngày 18/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Cà Mau về việc thu hồi, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ông Trịnh Văn Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 61/QĐ-STNMT ngày 15/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 032134 và AO 032136 do UBND huyện Ea Kar cấp ngày 24/02/2009 cho hộ ông Nguyễn Bá Hồng và bà Lê Thị Niên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 75/QĐ-STNMT ngày 15/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 982893, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H02833, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 28/9/2007 cho ông Nguyễn Lâm, địa chỉ thường trú khu phố An Lộc 2, phường Hoài Thanh đang sử dụng đất tại thôn Xuân Khánh, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 76/QĐ-STNMT ngày 15/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 565431, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H02242/A12, được UBND huyện Hoài Nhơn (nay là UBND thị xã Hoài Nhơn) cấp ngày 26/11/2007 cho ông Trần Đình Sơn, địa chỉ tại phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 78/QĐ-STNMT ngày 16/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00375, được UBND huyện Tuy Phước cấp ngày 15/10/1997 cho hộ bà Lê Thị Thọ và ông Nguyễn Xuân Ba, thường trú tại Thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 80/QĐ-STNMT ngày 11/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CĐ 240791 do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho ông Nguyễn Minh Quân, bà Lê Thị Duyến. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 84/QĐ-STNMT ngày 14/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BD 767899 do Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới cấp cho ông, bà Đào Quốc Kỳ — Nguyễn Thị Huế Lựu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 85/QĐ-STNMT ngày 14/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành DB 642993 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đã cấp cho ông, bà Nguyễn Ngọc Quân — Nguyễn Thị Thùy Trang. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 86/QĐ-STNMT ngày 15/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình 86/QĐ-STNMT - 15/02/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận có số phát hành B 990808 ngày 22110/1992 do UBND huyện Quảng Ninh đã cấp cho bà Phạm Thị Nết và giấy chứng nhận số phát hành BV 940176 ngày 31/1212014 do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho bà Phạm Thị Nết và ông Lê Hải Châu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 90/QĐ-STNMT ngày 16/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum v/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 380243 cấp cho hộ ông Văn Thành và bà Lê Thị Xuân Dương trên địa bàn xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (Quyết định hủy TBS). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 106/QĐ-STNMT ngày 16/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Mai Văn Hùng, địa chỉ thửa đất: xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.


- Quyết định số 72/QĐ-STNMT ngày 15/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việchủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BN 726862, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00137, được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 10/7/2003 cho bà Trần Thị Cúc và ông Lê Hữu Trực, thường trú tại thôn Chánh Hội, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 73/QĐ-STNMT ngày 15/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 2487 QSDĐ/E4, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 10/01/1994 cho hộ ông Lê Văn Lâm, thường trú tại thôn Hòa Hội, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 74/QĐ-STNMT ngày 15/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số phát hành phôi giấy chứng nhận BG 007430, BG 007431 và BG 007432, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00583, CH00584 và CH00585, được UBND huyện Tuy Phước cấp ngày 15/8/2011 cho hộ ông Nguyễn Nguyễn Văn Hồng và bà Võ Thị Hồng, thường trú tại thôn Bình An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 27/QĐ-STNMT ngày 13/01/2022 của Sở TN&MT thành phố Hải Phòng về việc hủy giá trị pháp lý của GCN QSH nhà ở và QSD đất 030107 NÔN do Sở XD TP Hải Phòng cấp ông Nguyễn Văn Lại. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 61/QĐ-STNMT ngày 09/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận v/v Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 527308 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 21/8/2014 cho ông Nguyễn Văn Dậu và bà Trần Thị Thắm. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 99/QĐ-STNMT ngày 28/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phùng Văn Tám, thửa đất tại xã Đông Tiến (nay là thị trấn Rừng Thông), huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết ti đây./.

- Quyết định số 103/QĐ-STNMT ngày 11/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Vũ Văn Tá và bà Lê Thị Khoát, địa chỉ thửa đất: Thôn Phúc Lâm, xã Xuân Lam (nay là Khu phố Phúc Lâm, thị trấn Lam Sơn), huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 72/QĐ-STNMT ngày 28/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AC 974471 do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho ông Nguyễn Đại Trường, bà Ngô Thị Thảo. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 73/QĐ-STNMT ngày 28/01/2022  của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận cho bà Lê Thị Bồn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 74/QĐ-STNMT ngày 08/02/2022  của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành A0 740107 do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho hộ bà Trần Thị Dem. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 84/QĐ-STNMT ngày 09/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum v/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số U 695812 và BA 237144 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Chiến trên địa bàn huyện Kon Rẫy. Xem nội dung chi tiết ti đây./.

- Quyết định số 75/QĐ-STNMT ngày 08/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI 919260 do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho ông Nguyễn Đại Trường, bà Ngô Thị Thảo. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 76/QĐ-STNMT ngày 08/02/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BN 789956, số vào số cấp giấy chứng nhận CH 01330 do UBND huyện Bố Trạch cấp cho hộ bà Phạm Thị Luyện. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 74/QĐ-STNMT ngày 26/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum v/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Đ 481552 cấp cho Hộ bà Bùi Thị Mai trên địa bàn thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum (Quyết định hủy TBS). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 27/QĐ-STNMT ngày 26/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng v/v Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Vũ Văn Đệ, bà Đàm Thị Huyền. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 54/QĐ-STNMT ngày 27/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình về việc Hủy giấy chứng nhận ông Khu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 55/QĐ-STNMT ngày 27/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình về việc hủy giấy bà Khuyên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 53/QĐ-STNMT ngày 26/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Cà Mau về việc thu hồi, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bà Huỳnh Thị Thủy (không gửi văn bản giấy). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 56/QĐ-STNMT ngày 25/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trần Văn Xiết và bà Nguyễn Thị Hường. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 70/QĐ-STNMT ngày 26/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số N 364227 cấp cho hộ bà Ngô Thị Tuyết Sương trên địa bàn huyện Kon Rẫy. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 51/QĐ-STNMT ngày 26/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Nguyễn Thị Lý, thường trú tại Xóm 5, xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 35/QĐ-STNMT ngày 24/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: 01559/QSDĐ/I2 do Ủy ban nhân dân huyện An Nhơn cấp ngày 15/9/1993 cho ông Đoàn Văn Bằng, thường trú tại thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết ti đây./.

- Quyết định số 36/QĐ-STNMT ngày 24/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BI 008645, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00803, được UBND huyện Phù Cát cấp ngày 19/12/2011 cho ông Ngô Tùng Dư và bà Võ Thị Hồng Nhựt, thường trú tại Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 37/QĐ-STNMT ngày 24/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành AI 845572, số vào sổ cấp GCN: H 02409/QSDĐ/I4 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 10/7/2007 cho ông Nguyễn Văn Cảnh và bà Bùi Thị Công Thiệt, thường trú tại khu vực Nam Phương Danh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 38/QĐ-STNMT ngày 24/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CU 814477, số vào sổ cấp GCN: CS01519 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 24/02/2020 cho ông Hồ Văn Sa, thường trú tại thôn An Thành, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 39/QĐ-STNMT ngày 24/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận BU 449971, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH05948, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 15/12/2014 cho ông Nguyễn Thành Diệp, thường trú tại thôn Hóa Lạc, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết ti đây./.

- Quyết định số 40/QĐ-STNMT ngày 24/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 02, ngày 05/11/2014 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: 00589/QSDĐ/I11 được UBND huyện An Nhơn cấp ngày 02/5/1996 cho ông Lê Hồng Ngọc (chết) – bà Nguyễn Thị Nguyệt (đại diện), thường trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 47/QĐ-STNMT ngày 24/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấ số phát hành Q 295411 cấp cho Hộ bà Hưl trên địa bàn xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 48/QĐ-STNMT ngày 24/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum v/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD626247 cấp cho Ông Bùi Hữu Đức và bà Nguyễn Thị Hải trên địa bàn huyện Đăk Tô (Quyết định hủy TBS). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 49/QĐ-STNMT ngày 24/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum v/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 297008 cấp cho hộ ông Phan Đình Quang trên địa bàn xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (Quyết định hủy TBS). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 50/QĐ-STNMT ngày 24/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum v/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AI 459086 cấp cho bà Y Thanh Nhị trên địa bàn huyện Kon Rẫy. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 51/QĐ-STNMT ngày 24/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấ số phát hành T 929341 cấp cho Hộ bà Y Nhin trên địa bàn xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum. Xem nội dung chi tiết ti đây./.

- Quyết định số 52/QĐ-STNMT ngày 24/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum v/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AI 459086 và BĐ 978543 cấp cho bà Trần Thị Nga trên địa bàn huyện Kon Rẫy. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 24/QĐ-STNMT ngày 24/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng v/v Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Bế Thị Huấn; thường trú tại tổ dân phố 17, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 47/QĐ-STNMT ngày 21/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Nguyễn Ngoan và bà Đoàn Thị Lý thường trú tại tổ 29, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 34/QĐ-STNMT ngày 24/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BY 890232 đã cấp cho Hộ ông Lê Văn Tưởng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 42/QĐ-STNMT ngày 25/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk  về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M812148 được UBND huyện Lăk cấp ngày 27/11/1997 cho hộ ông Võ Hoàng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 43/QĐ-STNMT ngày 25/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 413445 do UBND huyện Ea Kar cấp ngày 24/12/2001 cho hộ ông Trần Văn Tam. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 44/QĐ-STNMT ngày 25/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 901485 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột cấp ngày 12/11/2009, xác nhận biến động cho ông Nguyễn Tự ngày 12/8/2010. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 45/QĐ-STNMT ngày 25/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 571006 do UBND huyện Ea H’leo cấp ngày 22/04/2004 cho hộ bà Nguyễn Thị Ba. Xem nội dung chi tiết ti đây./.

- Quyết định số 46/QĐ-STNMT ngày 25/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Cư M’gar cấp theo Quyết định số 768/QĐ-UB ký ngày 10/07/2001 cho hộ ông Nguyễn Đình Cam. Xem nội dung chi tiết ti đây./.

- Quyết định số 48/QĐ-STNMT ngày 24/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành A183688 do Uỷ ban nhân dân huyện Lệ Thủy đã cấp cho bà Dương Thị Tô. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 21/QĐ-STNMT ngày 26/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang về việc  hủy và cấp lại GCNQSD đất cho ông Hoàng Việt Chông và bà Hoàng Minh Lả. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 82/QĐ-STNMT ngày 24/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận số CV 129766 ngày 04/3/2020 đã cấp cho ông Nguyễn Xuân Long và bà Lại Thị Trang, thửa đất tại thôn Hương I, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 83/QĐ-STNMT ngày 25/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Ông Trương Văn Thu, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 47/QĐ-STNMT ngày 21/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Thuận v/v Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 159708 và CQ 901668 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty TNHH Phụ liệu may Kao Shing. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 64/QĐ-STNMT ngày 26/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Kon Tum v/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 420030 cấp cho ông Thân Trọng Hiệp và bà Phạm Thị Diễm Thạch trên địa bàn thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum (Quyết định hủy TBS). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 49/QĐ-STNMT ngày 21/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thái Bình về việc hủy giấy chứng nhận của bà Nông Thị Lan, thường trú tại thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 50/QĐ-STNMT ngày 21/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thái Bình về việc hủy giấy chứng nhận của ông Đỗ Minh Chuân, thường trú tại xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 52/QĐ-STNMT ngày 25/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CL 585629 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông, bà Nguyễn Ngọc - Lê Thị Thanh Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 41/QĐ-STNMT ngày 25/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Cà Mau về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bà Nguyễn Thị Xuân (không gửi văn bản giấy). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 42/QĐ-STNMT ngày 26/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Cà Mau về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bà Nguyễn Thị Hải (không gửi văn bản giấy). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 58/QĐ-STNMT ngày 28/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Cà Mau về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Ngô Văn Hưởng - Ngô Thị Linh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Thông báo số 62/QĐ-STNMT ngày 21/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Cà Mau về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bà Nguyễn Thanh Tuyết. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
- Quyết định số 105/QĐ-STNMT ngày 25/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Nghệ An v/v hủy trang bổ sung GCN QSD đất có số phát hành BM 374702 do UBND thành phố Vinh cấp cho ông Từ Mạnh Hùng và bà Trần Thị Lệ Nhung tại phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 25/QĐ-STNMT ngày 26/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Cao Bằng v/v Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ bà Bế Thị Biện và ông Đàm Viết Khâm. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 75/QĐ-STNMT ngày 27/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Kon Tum v/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 475907 cấp cho bà Nguyễn Thị Diễm Cúc trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 77 /QĐ-STNMT ngày 27/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Kon Tum v/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AC 880922 cấp cho ông Nguyễn Đình Lục và bà Lê Thị Thúy Nga trên địa bàn phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 78/QĐ-STNMT ngày 27/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Kon Tum v/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số R 938547 cấp cho ông Phạm Ngọc Viễn trên địa bàn xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 80/QĐ-STNMT ngày 28/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Kon Tum v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 177639 cấp cho Bà Đoàn Thị Giang trên địa bàn huyện Đăk Glei (Quyết định hủy GCN). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 49/QĐ-STNMT ngày 26/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ số 71362QSDĐ/CH05 được UBND huyện Krông Bông cấp tại Quyết định số 102/QĐ-UB ngày 08/7/1995 cho hộ ông Y Prih Byă và bà H Drũn Niê. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 51/QĐ-STNMT ngày 28/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 412534do UBND huyện Cư Kuin cấp ngày 22/04/2013 cho hộ ông Hoàng Nghĩa Thắng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 50/QĐ-STNMT ngày 26/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: CI 063741 (số vào sổ cấp GCN: CH00858) do Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn cấp ngày 10/7/2017 cho bà Hồ Bích Thủy, thường trú tại 70 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 51/QĐ-STNMT ngày 26/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số phát hành phôi giấy chứng nhận AG 902412, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00927, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 28/12/2006 cho bà Lê Thị Lại, thường trú tại xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 52/QĐ-STNMT ngày 26/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số phát hành phôi giấy chứng nhận I 807157, được UBND huyện Tuy Phước cấp ngày 27/10/1995 cho hộ ông Nguyễn Công Đức và bà Ngô Thị Kim Tuyết, thường trú tại thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 53/QĐ-STNMT ngày 26/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận L 460855, có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 001273QSDĐ/M4, được UBND huyện Vân Canh cấp ngày 07/10/1996 cho hộ ông Phạm Hữu Phước, thường trú tại thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 55/QĐ-STNMT ngày 28/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc hủy 02 trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận AA 400806, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00322 QSDĐ, được ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 20/09/2004 cho ông Nguyễn Văn Linh, thường trú tại thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 56/QĐ-STNMT ngày 28/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc hủy 02 trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận L 849484, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00053 QSDĐ, được ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp ngày 21/01/2003 cho hộ bà Đặng Thị Lệnh, thường trú tại thôn Vạn An, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 57/QĐ-STNMT ngày 28/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số phát hành 3701050530 (hồ sơ gốc số: 5371) được UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 12/10/2001 cho ông Nguyễn Đàm và bà Nguyễn Thị Luận (đã chỉnh lý tặng cho bà Nguyễn Thị Luận, thường trú tại số 33 Võ Lai, Phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 59/QĐ-STNMT ngày 28/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số seri CU 752799 (số vào sổ cấp GCN: CS01390) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 31/7/2020 cho ông Trần Dũng, thường trú tại số 79 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 60/QĐ-STNMT ngày 28/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc 60/QĐ-STNMT - 09/02/2022] Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: 00769/QSDĐ/I2 do Ủy ban nhân dân huyện An Nhơn cấp ngày 17/9/1994 cho bà Võ Thị Nhỏ (chết) – bà Nguyễn Thị Hoa (người thừa kế), thường trú tại phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 61/QĐ-STNMT ngày 09/02/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 84/11/2008 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành AP 503602, số vào sổ cấp GCN: H 02146/QSDĐ/I15 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 23/11/2006 cho ông Nguyễn Trường Sinh và bà Nguyễn Thị Thanh Nhã, thường trú tại thôn Nam Tượng 1 xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 62/QĐ-STNMT ngày 09/02/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất, số phát hành BL 537269, số vào sổ cấp GCN: CH00264 do UBND thị xã An Nhơn cấp ngày 08/10/2012 cho ông Lê Đồng và bà Nguyễn Thị Mộng Huyền, thường trú tại thôn Nhơn Thiện, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 63/QĐ-STNMT ngày 09/02/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành B 868380, số vào sổ cấp GCN: 01015 QSDĐ/I9 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 24/05/1996 cho ông Nguyễn Tấn Phú, thường trú tại 147 Ngô Đức Đệ, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 60/QĐ-STNMT ngày 27/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào số cấp giấy chứng nhận 01517, do UBND huyện Bố Trạch cấp cho ông Lê Quang Truy. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 61/QĐ-STNMT ngày 27/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AE 333474, do UBND huyện Bố Trạch cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Phú và ông Dương Văn Phụng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 62/QĐ-STNMT ngày 27/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AE 009517, do UBND huyện Bố Trạch cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Phú và ông Dương Văn Phụng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 63/QĐ-STNMT ngày 27/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AE 333373, do UBND huyện Bố Trạch cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Phú và ông Dương Văn Phụng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 64/QĐ-STNMT ngày 27/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AE 333434, do UBND huyện Bố Trạch cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Phú và ông Dương Văn Phụng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 65/QĐ-STNMT ngày 27/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AE 333417, do UBND huyện Bố Trạch cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Phú và ông Dương Văn Phụng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 66/QĐ-STNMT ngày 27/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AE 333476, do UBND huyện Bố Trạch cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Phú và ông Dương Văn Phụng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 67/QĐ-STNMT ngày 27/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AE 333273, do UBND huyện Bố Trạch cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Phú và ông Dương Văn Phụng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 68/QĐ-STNMT ngày 27/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AẸ 333448, do UBND huyện Bố Trạch cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Phú và ông Dương Văn Phụng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 69/QĐ-STNMT ngày 28/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI 949273 do Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa cấp cho hộ ông, bà Nguyễn Văn Hiệp- Nguyễn Thị Minh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 71/QĐ-STNMT ngày 28/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CN 470684 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đã cấp cho Ông Lê Thuận Hợp và bà Lê Thị Lựu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 30/QĐ-STNMT ngày 20/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho bà Hồ Thị Quật, tọa lạc tại thôn An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 33/QĐ-STNMT ngày 21/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bà Nguyễn Thị Điểm, thôn La Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 44/QĐ-STNMT ngày 21/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thái Bình về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông Đỗ Văn Mâu thường trú tại xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 45/QĐ-STNMT ngày 21/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thái Bình về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mang tên ông Bùi Văn Mạnh, bà Trần Thị Huế, thường trú tại thôn Thái Hòa, xã Bình Định, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 46/QĐ-STNMT ngày 21/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thái Bình về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Phạm Thị Hỗ, thường trú tại thôn Luật Nội Đông, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 21/QĐ-STNMT ngày 17/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Cao Bằng về việc Hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số Seri phát hành O 592686, số vào sổ 01167 do UBND huyện Hòa An cấp ngày 09/12/1999 cho bà Nguyễn Thị Hanh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 75/QĐ-STNMT ngày 20/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Mai Sĩ Nhạc, địa chỉ thửa đất: xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 34/QĐ-STNMT ngày 20/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CD 150843, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00843 do UBND huyện Bố Trạch cấp cho ông, bà Dương Thanh Cảnh - Dương Thị Xanh, địa chỉ Thôn 1, xã Trung Trạch huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 20/QĐ-STNMT ngày 21/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 774226 do UBND huyện Krông Búk cấp ngày 08/4/2013 cho ông Trần Văn Vũ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 21/QĐ-STNMT ngày 21/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 081112 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 23/11/1995 cấp cho hộ ông Y Bam Buôn Krông, tỉnh Đắk Lắk. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 38/QĐ-STNMT ngày 20/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Cà Mau về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Dư Văn Phúc tại ấp 1, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau (không gửi văn bản giấy). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 40/QĐ-STNMT ngày 21/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Cà Mau về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 819454 do UBND huyện Đầm Dơi cấp cho ông Tạ Hoàng Anh và bà Nguyễn Ngọc Thúy, ấp Tân Bình, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau (không gửi văn bản giấy). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 40/QĐ-STNMT ngày 18/01/2022 của Sở TNMT tỉnh  Kon Tum v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 554662 cấp cho ông Lê Danh Trứ và bà Trần Thị Nga trên địa bàn phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 30/QĐ-STNMT ngày 18/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất số phát hành CV 912197 (số vào sổ cấp GCN: CS08796) được Sở TNMT tỉnh Bình Định cấp ngày 11/8/2020 cho ông Thái Công Tráng và bà Phan Thị Mỹ Trang, thường trú tại 42 Nguyễn Hữu Tiến, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 31/QĐ-STNMT ngày 18/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00254 được Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 26/11/2003 cho hộ bà Lê Thị Bảy (nhận thừa kế là bà Nguyễn Thị Sen), thường trú tại thôn K3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 32/QĐ-STNMT ngày 18/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: 0614/QSDĐ/I2 do Ủy ban nhân dân huyện An Nhơn cấp ngày 15/9/1993 cho ông Trương Văn Định, thường trú tại thôn Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 33/QĐ-STNMT ngày 18/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất, số phát hành BG 630910, số vào sổ cấp GCN: CH00136 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 14/11/2011 cho ông Trần Văn Điệp, thường trú tại thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 34/QĐ-STNMT ngày 18/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BD 486378, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00207 do UBND huyện Hoài Ân cấp ngày 19/01/2011 cho hộ bà Hoàng Thị Kim Cúc, thường trú tại thôn An Chiểu, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 14/QĐ-STNMT ngày 18/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 944418 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 12/10/2005 cho Hộ ông Nguyễn Được và bà Phạm Thị Hồng Nhung. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 15/QĐ-STNMT ngày 18/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 929808 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 02/4/2010 cho ông Thân Văn Quang và bà Lê Thị Nở. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 16/QĐ-STNMT ngày 18/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ số 370002QSDĐ/NH do UBND huyện M’ Đrắk cấp theo Quyết định số 1396/QĐ-UB ngày 23/9/2004 cho bà H’ Guê Niê (đã chết). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 50/QĐ-STNMT ngày 17/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Ông Nguyễn Ngọc Lợi địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lợi (nay là xã Tiên Trang), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 51/QĐ-STNMT ngày 17/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận số CV 129900 ngày 04/3/2020 đã cấp cho ông Nguyễn Xuân Long và bà Lại Thị Trang, thửa đất tại thôn Hương I, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 59/QĐ-STNMT ngày 18/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Phạm Minh Phúc, địa chỉ thửa đất tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 60/QĐ-STNMT ngày 18/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp mang tên ông Nguyễn Văn Hoa, địa chỉ thửa đất Thôn Đại Thắng, xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.  Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 61/QĐ-STNMT ngày 18/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Viết Sĩ, địa chỉ thửa đất Thôn Xuân Hoà, xã Hải Hoà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 62/QĐ-STNMT ngày 18/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Đức Khánh và bà Lê Thị Đào, thửa đất tại khu phố 4, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 63/QĐ-STNMT ngày 18/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Hoàng Thị Ư, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 64/QĐ-STNMT ngày 18/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đặng Văn Chữ, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 13/QĐ-STNMT ngày 17/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Hà Giang về việc hủy GCNQSD đất đã cấp cho ông Lù Ngọc Thành địa chỉ tại tổ 6 Phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 16/QĐ-STNMT ngày 19/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Hà Giang về việc hủy GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyên Công Đãi, bà Đỗ Thị Mừng, tại tổ 8 phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 34/QĐ-STNMT ngày 19/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Cà Mau về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho bà Đặng Thị Chánh (không gửi văn bản giấy) hộ ông Lâm Văn Gần, địa chỉ ấp Tắc Thủ, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau (không gửi văn bản giấy). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 35/QĐ-STNMT ngày 19/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Cà Mau về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho hộ ông Lâm Văn Gần, địa chỉ ấp Kinh Hãng A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau (không gửi văn bản giấy). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 14/QĐ-STNMT ngày 17/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Hà Giang về việc hủy GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Trần Thị Phi, địa chỉ tổ 15, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 20/QĐ-STNMT ngày 17/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Cao Bằng vv Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nông Văn Tú và bà Lâm Thu Hằng, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 49/QĐ-STNMT ngày 14/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Văn Huệ, địa chỉ thửa đất: xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 34/QĐ-STNMT - 17/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum v/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 524318 cấp cho ông Lê Văn Bình và bà Huỳnh Thị Phong trên địa bàn phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 29/QĐ-STNMT - 17/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất số phát hành BE 682415 (số vào sổ cấp GCN: CH00354) được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 03/8/2011 cho ông Phạm Trường Chinh và bà Trần Thị Phước Hạnh (đã chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Nguyễn Thanh Hiệp, thường trú tại huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai). Xem nội dung chi tiết tại đây./.
- Quyết định số 25/QĐ-STNMT ngày 14/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0450 QSDĐ/E4, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp cho hộ bà Trần Thị Liên, thường trú tại thôn Khánh Lộc, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 26/QĐ-STNMT ngày 17/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00099 QSDĐ được UBND huyện Tuy Phước cấp ngày 01/10/1997 cho hộ ông Nguyễn Đình Trung, thường trú tại thôn Vinh Quang 1, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 05/QĐ-STNMT - 11/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 721143 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk ký ngày 26/4/2016 cấp cho bà Ngô Thị Nguyên thuộc xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 06/QĐ-STNMT ngày 11/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 820280 do UBND huyện Cư Jút (nay là UBND thành phố Buôn Ma Thuột) ký ngày 31/7/1997 cho hộ ông Phạm Tấn Long thuộc xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 07/QĐ-STNMT ngày 11/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 432395 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 01/08/2013 cho hộ ông Y Khut Mlô, xác nhận biến động cho bà H Djuin Niê và ông Y Phô Byă ngày 21/01/2016, tỉnh Đắk Lắk. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 08/QĐ-STNMT ngày 11/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 481258 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 21/02/2014 cho ông Nguyễn Luôn và bà Võ Thị Cơ, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar tỉnh Đắk Lắk. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 09/QĐ-STNMT ngày 12/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số AD 557493 do UBND huyện Krông Búk cấp ngày 25/01/2006 cho hộ ông Võ Công Tâm, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 10/QĐ-STNMT ngày 13/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 858796 do UBND huyện Ea Kar cấp ngày 05/01/2007, xác nhận biến động cho bà Phan Thị Tuyết và ông Võ Văn Chung ngày 07/01/2020 thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 11/QĐ-STNMT ngày 13/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk về việc  huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 071595 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk ký ngày 22/9/2017 cấp cho bà Phạm Thị Vòng phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đắk Lắk. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 13/QĐ-STNMT ngày 14/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 947394 do UBND huyện Krông Ana (nay là của UBND huyện Cư Kuin) ký ngày 14/07/1993 cấp cho ông Y Jŭt Byă (đã chết). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 07/QĐ-STNMT ngày 07/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông bà Võ Văn Ba – Bùi Thị Lễ tại thôn Nghĩa Lập, xã Vinh Phú, tỉnh Thừa Thiên Huế. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 08/QĐ-STNMT ngày 07/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho ông bà Nguyễn Hoằng – Lê Thị Hòa thôn Lê Xá Tây, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 24/QĐ-STNMT ngày 13/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi, huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp đổi cho ông bà Hồ Xuân Quỳ - Hoàng Thị Minh Vệ, thôn Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 04/QĐ-STNMT ngày 07/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BS 415919 do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch cấp cho ông Đinh Trực và bà Lê Thị Oanh, thôn Vĩnh Lộc, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 07/QĐ-STNMT ngày 10/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc  hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành B 295168 do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho bà Trần Thị Bài xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 09/QĐ-STNMT ngày 10/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gần liền với đất có số phát hành BT 324701 do Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy cấp cho bà Hoàng Thị Hường, tỉnh Quảng Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 15/QĐ-STNMT ngày 11/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành A 194016 do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho ông Nguyễn Đình Tứ thôn Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 17/QĐ-STNMT ngày 11/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành AI 843854 do UBND huyện Tuyên Hóa đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tính và bà Trần Thị Hà, thôn Quảng Hóa, xã Lê Hóa, tỉnh Quảng Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 18/QĐ-STNMT ngày 11/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành DB 608762, do Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng tổng hợp Quảng Ninh tại thôn Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 19/QĐ-STNMT ngày 11/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành DB 608763, do Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng tổng hợp Quảng Ninh tại thôn Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 22/QĐ-STNMT ngày 13/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành DC 518666, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 04026 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp cho bà Nguyễn Thị Hương Lài. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 23/QĐ-STNMT ngày 14/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0427 QSDĐ/E4, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Thanh, thường trú tại thôn Khánh Lộc, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 13/QĐ-STNMT ngày 10/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thái Bình về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ông Trần Vũ Kiểm, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 15/QĐ-STNMT ngày 12/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Cao Bằng về việc Hủy Trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Bà Mã Thị Mai thường trú tại Tổ dân phố 10, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 16/QĐ-STNMT ngày 12/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Cao Bằng về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Ông Triệu Văn Tác thường trú tại Tổ dân phố 04, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 16/QĐ-STNMT ngày 10/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Cà Mau về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Tâm ngày 23/9/2004 tại ấp Vàm Đình, huyện, tỉnh Cà Mau. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 20/QĐ-STNMT ngày 11/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Cà Mau về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho bà Dương Bạch Lan ngày 20/10/2005 tại khóm 7, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (không gửi văn bản giấy). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 31/QĐ-STNMT ngày 11/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trần Đình Bé và bà Nguyễn Thị Hoa, địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 33/QĐ-STNMT ngày 11/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa về việc 33/QĐ-STNMT - 11/01/2022] về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Văn Quy và bà Lê Thị Hợi, địa chỉ thửa đất: Thôn 6, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 34/QĐ-STNMT ngày 12/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Thuật, địa chỉ thửa đất: Thôn Mỹ Quang, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 35/QĐ-STNMT ngày 12/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất đã cấp cho ông Đặng Đình Chân địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 43/QĐ-STNMT ngày 13/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa về hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận số CP 133084 ngày 17/9/2018 đã cấp cho ông Thiều Đình Giang, thửa đất tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 44/QĐ-STNMT ngày 13/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Thật, địa chỉ thửa đất: Khu phố Nam Hải, phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn nay là thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 45/QĐ-STNMT ngày 13/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa về việc huỷ Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Hữu Thiện và bà Lê Thị Trí, thửa đất tại TK Đông Hoà, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 30/QĐ-STNMT ngày 13/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Kon Tum về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 00013/KT cấp cho ông Nguyễn Văn Lân trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 32/QĐ-STNMT ngày 14/01/2022 của Sở TNMT tỉnh Kon Tum về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AN303701, AN303733 cấp cho Hộ ông Nguyễn Văn Phương và bà Lê Thị Hoài Thương trên địa bàn huyện Sa Thầy. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 05/QĐ-STNMT ngày 06/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng v/v 05/QĐ-STNMT - 06/01/2022] Quyết định V/v Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Bà Lục Thị Lan thường trú tại Tổ dân phố 04, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 06/QĐ-STNMT ngày 06/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng v/v Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Ông Phan Dũng Mằn và bà Hoàng Thị Nguyên thường trú tại Tổ dân phố 01, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 07/QĐ-STNMT ngày 06/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng v/v Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Ông Trần Văn Nam và bà Đinh Thị Liêm thường trú tại xóm Bản Viện, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 08/QĐ-STNMT ngày 06/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng v/v Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Văn Hùng và bà Lý Thị Sâu thường trú tại xóm Nà Vai, xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 09/QĐ-STNMT ngày 06/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng v/v Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Ngôn Văn Dụ và bà Đường Thị Thang thường trú tại xóm Bản Nghèn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 10/QĐ-STNMT ngày 06/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng v/v Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Ngôn Văn Hậu và bà Lý Thị Tứ thường trú tại xóm Bản Nghèn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 11/QĐ-STNMT ngày 06/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng v/v Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nông Thị Lợi thường trú tại xóm Pác Khoang, xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 11/QĐ-STNMT ngày 06/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Q 317954 cấp cho Hộ ông A Hyul trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Đắk Lắk. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 12/QĐ-STNMT ngày 06/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng v/v Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nông Thị tại thường trú tại xóm Bản Nghèn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 23/QĐ-STNMT ngày 06/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Vũ Đình Sáu, địa chỉ thửa đất: Thôn Hồng Thắng, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn nay là khu phố Hồng Thắng, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 04/QĐ-STNMT ngày 07/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng về việc: không sử dụng phôi giấy chứng nhận bị thất lạc số CU 496584. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 04/QĐ-STNMT ngày 06/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số R 331366 cấp cho bà Trần Thị Thông ngày 22/04/2002 tại thôn Cự Lại Nam, xã Phú Hải, huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 05/QĐ-STNMT ngày 07/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BT 140326 cấp ngày 30/05/2014 cho ông, bà Trần Đình Phó - Trần Thị Tám tại thôn An Lộc xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 06/QĐ-STNMT ngày 07/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số W 761062 cấp ngày 09/04/2004 cho ông, bà Hồ Văn Bình - Đặng Thị Lài tại thôn Phước Trạch, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 07/QĐ-STNMT ngày 07/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 920359 do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 22/7/2016 cho Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại phường 1 thành phố Vũng Tàu.Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 12/QĐ-STNMT ngày 07/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Cà Mau về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C 085886 do UBND huyện Đầm Dơi cấp cho ông Di Văn Cảnh ngày 19/3/1994, địa chỉ thửa đất tại ấp Công Điền, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 08/QĐ-STNMT ngày 07/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận: BI 008256; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH01394 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 08/12/2011 cho bà Trần Thị Bích Thủy, thường trú tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 13/QĐ-STNMT ngày 10/01/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00572, được UBND huyện Vân Canh cấp ngày 07/10/1998 cho hộ ông Đoàn Văn Trục, thường trú tại Làng Suối Đá, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
     NĂM 2021:
 
- Quyết định số 259/QĐ-STNMT ngày 10/09/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hải Phòng về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận QSD đất do UBND H. Thủy Nguyên cấp hộ bà Vũ Thị Tường xã Tân Dương. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 379/QĐ-STNMT ngày 23/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hải Phòng về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất AL 322027 do UBND H. Thủy Nguyên cấp ông Phạm Duy Được và vợ Đỗ Thị Lạc. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 417/QĐ-STNMT ngày 17/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hải Phòng về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất BA 940499 do UBND quận Hồng Bàng cấp ông Nguyễn Thọ Sáng P. Thượng Lý quận Hồng Bàng. Xem nội dung chi tiết ti đây./.

- Quyết định số 425/QĐ-STNMT ngày 21/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hải Phòng về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất AL 974694 do UBND quận Dương Kính cấp ông Nguyễn Văn Đương P. Hải Thành. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 430/QĐ-STNMT ngày 21/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hải Phòng về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất do UBND H An Lão cấp ông Hoàng Tri Vĩnh và vợ bà Ninh Thị Cậy xã An Thắng. Xem nội dung chi tiết ti đây./.

- Quyết định số 431/QĐ-STNMT ngày 21/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hải Phòng về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất do UBND H An Lão cấp ông Nguyễn Văn Đảo và vợ bà Bùi Thị Thủy tại thôn Phương Chử Đông, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 436/QĐ-STNMT ngày 29/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hải Phòng về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất số hồ sơ gốc 6357 cấp ngày 15/11/2004 cho bà Nguyễn Hải Yến và chồng Nguyễn Văn Điển đối với căn nhà số 106 lô H Chưng cư 3 tầng - Khu E Cát Bi, tổ dân phố E6, phường cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 444/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hải Phòng về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất số CD 688821 do Sở TN&MT cấp ngày 20/07/2016 cho Công ty cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng,thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 426/QĐ-STNMT ngày 21/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hải Phòng về việc hủy giá trị pháp lý GCN QSD đất AI 210483 ngày 21/01/2009 cấp cho Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Duy Hưng tại phường Đằng Hải, huyện Duy An, thành phố Hải Phòng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 1082/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BK 937193 do UBND huyện Tuyên Hóa đã cấp cho bà Trần Thị Hương. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 1083/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BK 937193 do UBND huyện Tuyên Hóa đã cấp cho bà Trần Thị Hương. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 1086/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành B 990022 do UBND huyện Quảng Ninh đã cấp cho bà Lê Thị Bột. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 881/QĐ-STNMT ngày 06/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00700/QSDĐ/G6 do UBND huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 15/03/1995 cho hộ ông Nguyễn Xuân Sanh, thường trú tại khu phố Định Thiền, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 882/QĐ-STNMT ngày 06/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có số phát hành 3701070027 (hồ sơ gốc số: 13542) được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 30/11/2004 cho bà Lê Thị Ánh Mai (đã chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Nguyền Hồng Đức, thường trú tại tổ 48 khu vực 7 phường lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 884/QĐ-STNMT ngày 08/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có số phát hành AH 490048, do UBND huyện Tây Sơn cấp ngày 08/02/2007 cho hộ bà Phan Thị Thơm, thường trú tại xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 888/QĐ-STNMT ngày 10/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01074QSDĐ/C3 do UBND huyện Hoài Ân cấp ngày 18/11/1997 cho hộ bà Lê Thị Hương, thường trú tại thôn Hội An, xã A^n Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 756/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cà Mau về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 478346do UBND huyện Trần Văn Thời cấp cho ông Phạm Văn Bi, địa chỉ Ấp 5, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 725/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Hoàng Thị Thắm, địa chỉ thửa đất Thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 1063/QĐ-STNMT ngày 27/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CB 465988 do UBND huyện Quảng Ninh đã cấp cho ông Trần Văn Thế và bà Phạm Thị Quyên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 1069/QĐ-STNMT ngày 29/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AG 576998 do Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đã cấp cho ông Nguyễn Văn Dạc và bà Võ Thị Hạ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 1075/QĐ-STNMT ngày 30/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gần liền với đất có số phát hành CR 040160 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho bà Nguyễn Thị Xuân. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 878/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gần liền với đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận: CY 008123, số phát hành phôi giấy chứng nhận CS 09742, được Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định cấp ngày 30/07/2020 cho bà Tô Thị Thu (ông Nguyễn Văn Sáng nhận tặng cho ngày 29/12/2020) thường trú tại thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 951/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận: B 830499; có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01075 QSDĐ/H14, được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp 12/4/1993 cho hộ ông Phan Dư và bà Ngô Thị Hào (nhận thừa kế là bà Ngô Thị Hào), thường trú tại xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 952/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, có số phát hành phôi giấy chứng nhận BH 726641, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH05402, được UBND huyện Tuy Phước cấp ngày 25/10/2011 cho hộ bà Phan Thị Túy, thường trú tại Thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 953/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, có số phát hành phôi giấy chứng nhận BH 809216, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH01977, được UBND huyện Tuy Phước cấp ngày 25/10/2011 cho bà Văn Thị Kim Chi, thường trú tại Thôn Đại Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 954/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận: AI 635301; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H00860 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 19/7/2007 cho bà Đặng Thị Bích Vân, thường trú tại Thiền viện Trúc Lâm, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 955/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận: AC 553105, AC 553107, AC 553108, AC 553109; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H02235, H02237, H02238, H02239 được Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cấp ngày 08/10/2009 cho hộ ông Đỗ Minh Hoàng và bà Bùi Thị Ngọc Ánh, thường trú tại xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 325/QĐ-STNMT ngày 28/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang về việc đính chính QĐ số 316/QĐ-STNMT về hủy GCNQSD đất bà Nguyễn Thị Minh Thông. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 716/QĐ-STNMT ngày 30/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Đức Chân và bà Hoàng Thị Tuyết, địa chỉ thửa đất: xã Thiệu Châu, huyện Đông Sơn (nay là xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá), tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 717/QĐ-STNMT ngày 30/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Võ Duy Tiến, địa chỉ thửa đất tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 1064/QĐ-STNMT ngày 30/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AC 855639 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Thoa trên địa bàn thị trấn Sa thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 714/QĐ-STNMT ngày 30/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 713462 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk ký ngày 07/10/2016 cấp cho ông Nguyễn Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 715/QĐ-STNMT ngày 30/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 584076, số vào sổ số H441907, được UBND huyện Krông Bông ký ngày 29/11/2004 cho hộ ông Phạm Văn Xuân. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 716/QĐ-STNMT ngày 30/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 403140 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột cấp ngày 03/12/2001 cho hộ bà H Đŭê Niê. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 717/QĐ-STNMT ngày 30/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ số 00396 được UBND huyện Krông Bông cấp tại Quyết định số 278/QĐ-UB ngày 12/12/1998 cho hộ bà Hoàng Thị Nụ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 718/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số H 083060 do UBND huyện Krông Pắc cấp ngày 23/12/1995 cho ông Y Rễn Ayŭn︣, được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Pắc xác nhận biến động cho bà H Ji Niê ngày 03/3/2020. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 719/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất số AP 887620 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột cấp ngày 09/12/2009 cho hộ ông Nguyễn Văn Đệ và bà Lê Thị Phương. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 720/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 374481 do UBND huyện Cư Jút (nay là UBND thành phố Buôn Ma Thuột) ký ngày 21/5/1999 cấp cho hộ ông Ngô Xuân Phương. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 721/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 466854 do UBND huyện Krông Búk cấp ngày 10/8/2010 cấp cho ông Trần Văn Vũ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 724/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 951471 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 12/02/2007 cho hộ bà Hồ Thị Minh Lợi và ông Trương Minh Chánh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 726/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 038329 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk ký ngày 24/10/2019 cấp cho bà Nguyễn Nữ Thanh Thủy. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 435/QĐ-STNMT ngày 30/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình về việc  hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CG 686520, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 02155 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình cấp ngày 27/11/2017 cho ông Nguyễn Ngọc Cảnh bà Phạm Thị Hằng thường trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 436/QĐ-STNMT ngày 30/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành K 828830, số vào sổ 00504 do UBND thị xã Thái Bình cấp ngày15/8/1997 cho ông Khiếu Ngọc Khẩn, thường trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 437/QĐ-STNMT ngày 30/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành H 402819, số vào sổ 0168 do UBND huyện Đông Hưng cấp ngày 19/11/1996 cho ông Phạm Văn Lật, thường trú tại xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 438/QĐ-STNMT ngày 30/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CE 315354, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0594 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình cấp ngày 19/12/1996 cho ông Vũ Đình Khải, thường trú xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình lý do hủy Giấy chứng nhận: bà Nguyễn thị Mỳ làm mất giấy chứng nhận. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 440/QĐ-STNMT ngày 30/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CE 315354, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS03637 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình cấp ngày 04/10/2016 cho bà Nguyễn Thị Hoa, thường trú tại phường bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 508/QĐ-STNMT ngày 30/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  có số phát hành H 402553 địa chỉ 79 Kiệt 2 Tô Hiến Hành, phường Gia Hội do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 21 tháng 10 năm 2013 cho bà Trần Thị Mùi. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

 - Quyết định số 950/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CD 965224, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS00016 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 24/10/2016 cho ông Lê Văn Tâm, thường trú tại thôn An Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 695/QĐ-STNMT ngày 24/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 476610, do UBND huyện Ea H’leo cấp ngày 31/05/2005 cho hộ ông Lê Thành Phước. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 696/QĐ-STNMT ngày 24/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 099740 do UBND huyện Ea H’leo cấp ngày 20/05/2002 cho hộ ông Nguyễn Văn Quê. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 1050/QĐ-STNMT ngày 24/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 825540 cấp cho hộ ông A Tùng và bà Y Beng trên địa bàn xã Văn Lem, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum (Quyết định hủy GCN). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 1212/QĐ-STNMT ngày 23/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An v/v hủy bỏ Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Dũng và bà Lê Thị Thu Hà tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 920/QĐ-STNMT ngày 24/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số sổ cấp giấy chứng nhận 203/TH2 QSDĐ/E11, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 08/5/1997 cho ông Phan Trung Liên, thường trú tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 316/QĐ-STNMT ngày 22/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang về việc hủy GCNQSD đất đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Minh Thông tổ 10 phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 317/QĐ-STNMT ngày 22/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang về việc hủy GCN QSD đất đã cấp cho hộ bà Lê Thị Thanh Thúy tại thôn Lũng Loét, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 493/QĐ-STNMT ngày 24/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 594405 xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Quảng Bình đã cấp cho bà Nguyễn Thị Con. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 1053/QĐ-STNMT ngày 23/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành D 0540851 do UBND huyện Lệ Thủy cấp cho ông Trần Phúc, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lệ Thủy chỉnh lý biến động ngày 04/6/2018 để thừa kế cho ông Trần Đăng Khoa xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 1058/QĐ-STNMT ngày 24/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành cs 650501 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Nguyễn Hoàng Tuấn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 1059/QĐ-STNMT ngày 24/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CS 650502 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Nguyễn Hoàng Tuấn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 1061/QĐ-STNMT ngày 24/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành B 291466 do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho ông Nguyễn Văn Rượu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 699/QĐ-STNMT ngày 27/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh ĐakLak về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0477355 do UBND thị xã Buôn Ma Thuột (nay là UBND thành phố Buôn Ma Thuột) ký ngày 14/11/1994 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Sâm. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 338/QĐ-STNMT ngày 27/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng v/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hoàng Thiên Ngông; thường trú tại xóm Bản Lằng (nay là Tổ dân phố 9), phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 700/QĐ-STNMT ngày 27/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh ĐakLak về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Ea H’leo cấp theo Quyết Định số 1679/QĐ-UB có số vào sổ 383566 ký ngày 29 tháng 11 năm 2002 cho hộ ông Ksơr Y Blao (đã chết). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 701/QĐ-STNMT ngày 27/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh ĐakLak về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 368100 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 19/3/2020 cấp cho hộ ông Trần Xuân Thường và bà Bùi Thị Nhân. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 703/QĐ-STNMT ngày 27/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh ĐakLak về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 565264 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk ký ngày 29/7/2016 cấp cho ông Phạm Trần Anh Duy. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 314/QĐ-STNMT ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Hà Giang v/v hủy giấy chứng nhận QSD đất số CR 261476, CR 261475, CR 261474, CR 261473, CR 261472, CR 261471, CR 261470 cấp ngày 20/5/2019 cho ông Vương Hồng Quân bà Phạm Hoài Dung (gửi lại). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 528/QĐ-STNMT ngày 24/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận v/v Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 111212 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 25/01/2016 cho ông Thông Tỏ và bà Thông Thị Thả. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 430/QĐ-STNMT ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh Thái Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành DA 264678 do do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình cấp ngày 07/7/2021 cho bà Nguyễn Thị Tuấn An thường trú tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 431/QĐ-STNMT ngày 28/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành Y 464779 do UBND huyện Hưng Hà cấp ngày 18/6/2004 cho hộ ông Nguyễn Đình Phú thường trú tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 1061QĐ-STNMT ngày 28/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 318621 cấp cho bà Trần Thị Xuân trên địa bàn xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 432/QĐ-STNMT ngày 28/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành CK 577229 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình cấp ngày 28/11/2018 mang tên ông Đoàn Văn Hiếu và bà Phạm Thị Nhàn, phường Sài Đồng, quận Long Biên Hà Nội. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 433/QĐ-STNMT ngày 28/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành BH 807424 do UBND huyện Kiến Xương cấp ngày 01/7/2011 mang tên ông Hà Văn Thỏa, thôn Thống Nhất, xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 434/QĐ-STNMT ngày 28/12/2021 củaSở TN&MT tỉnh Thái Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành CK 577227 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình cấp ngày 28/11/2018 mang tên ông Đoàn Văn Dương và bà Nguyễn Thị Huyền, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 745/QĐ-STNMT ngày 28/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cà Mau về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CK 355007 cấp cho ông Nguyễn Tấn Thủ và bà Đào Thúy Ái ngày 18/12/2017 tại xã Khánh An, huyện U Minh tỉnh Cà Mau. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 704/QĐ-STNMT ngày 29/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh ĐakLak về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 413577 do UBND huyện Krông Năng cấp ngày 24/4/2020 cho Bà Nguyễn Thị Hiên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 705/QĐ-STNMT ngày 29/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh ĐakLak về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 413578 do UBND huyện Krông Năng cấp ngày 24/4/2020 cho Bà Huỳnh Thị Phước. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 706/QĐ-STNMT ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh ĐakLak về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 274362 do UBND huyện Krông Năng cấp ngày 06/11/2000 cho Hộ ông Y Dar Mlô. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 707/QĐ-STNMT ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh ĐakLak về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 564439 do UBND huyện Krông Năng cấp ngày 08/7/2008 cho Hộ ông Đỗ Tấn Tư. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 1037/QĐ-STNMT ngày 22/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AN 334719 cấp cho ông Ngô Văn An và bà Nguyễn Thị Nghị trên địa bàn thành phố Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 1044/QĐ-STNMT ngày 22/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum v/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 111945 cấp cho ông Nguyễn Văn Cường trên địa bàn phường xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 695/QĐ-STNMT ngày 22/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận số BH 782096 ngày 08/11/2011 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Lý và bà Nguyễn Thị Vui, thửa đất tại xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 698/QĐ-STNMT ngày 22/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lê Bật Bình, địa chỉ thửa đất: Xóm 7, xã Tân Ninh (nay thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Nưa) huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 700/QĐ-STNMT ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Bá Dân, địa chỉ thửa đất: Xóm 7, xã Tân Ninh (nay thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Nưa) huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 701/QĐ-STNMT ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Phạm Văn Sáu, địa chỉ thửa đất: Xóm 11, xã Tân Ninh (nay thuộc tổ dân phố 9, thị trấn Nưa) huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 487/QĐ-STN&MT ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ông, bà Phan Hữu Mậu – Nguyễn Thị Hoằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 488/QĐ-STN&MT ngày 20/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Hoàng Xuân Nhưa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 491/QĐ-STNMT ngày 22/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Lê Hồng Quân. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 349/QĐ-STNMT ngày 26/10/2021 của Sở TN&MT thành phố Hải Phòng v/v hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất Đ 602838 do UBND H. Kiến Thụy xã Tân Thành cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, thôn Tân Hợp, xã Tân Thành, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.  

- Quyết định số 350/QĐ-STNMT ngày 26/10/2021 của Sở TN&MT thành phố Hải Phòng v/v hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở TN&MT cấp cho ông Trương Quốc Đại và vợ là bà Đồng Thị Vân tại tổ dân phố Đống Khê 2, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 361/QĐ-STNMT ngày 08/11/2021 của Sở TN&MT thành phố Hải Phòng v/v hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất AC 737559 do UBND H. An Dương cấp cho bà Nguyễn Thị Bích Vân tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 367/QĐ-STNMT ngày 11/11/2021 của UBND thành phố Hải Phòng hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất AA 408706 do UBND H. An Dương  cấp cho ông Đào Văn Kiểm, thôn An Dương, xã An Đồng, huyện an Dương, thành phố Hải Phòng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
 - Quyết định số 374/QĐ-STNMT ngày 18/11/2021 của Sở TN&MT thành phố Hải Phòng v/v hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất số X 841171 ngày 21/4/2004 cho Công ty TNHH Ngân Hà đối với thửa đất tại Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 693/QĐ-STNMT ngày 23/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 226785 số vào sổ CS 04922 do sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 17/01/2018 cho ông Nguyễn Văn Sang. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 1042/QĐ-STNMT ngày 20/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận cho bà Trương Thị Đoài. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 1045/QĐ-STNMT ngày 20/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AP 313452 do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho bà Ngô Thị Hợp. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 1046/QĐ-STNMT ngày 21/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành DC 949043 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp cho ông Nguyễn Hữu Tuấn và bà Trần Thị Thủy. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 1047/QĐ-STNMT ngày 21/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CN 470495 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp cho ông Lê Thuận Hợp và bà Lê Thị Lựu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 422/QĐ-STN&MT ngày 20/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CT 940391, số vào sổ CH 00558 do UBND huyện Hưng Hà cấp ngày 23/4/2020 cho bà Nguyễn Thị Đạch thường trú tại xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 736/QĐ-STN&MT ngày 22/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cà Mau về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Hứa Quang Bạch (không gửi văn bản giấy). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 561/QĐ-STN&MT ngày 09/08/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số seri BI 272148 (số vào sổ cấp GCN: CH00701) do UBND huyện Phù Mỹ cấp ngày 22/02/2012 cho ông Nguyễn Qươn và bà Hà Thị Trà My tại thôn An Lạc Đông 1 (nay là khu phố An Lạc Đông 1), thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 580/QĐ-STN&MT ngày 17/08/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số seri CY 028432, số vào sổ cấp GCN: CS03971 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 29/9/2020 cho bà Phạm Thị Bích Trâm sử dụng đất tại tổ 7, khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 581/QĐ-STN&MT ngày 17/08/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số seri CP 368851, số vào sổ cấp GCN: CS02531 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 17/01/2019 cho ông Phạm Văn Mùi và bà Võ Thị Ngọc Hạnh sử dụng đất tại tổ 7, khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 621/QĐ-STN&MT ngày 26/08/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy GCN quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: 00367/QSDĐ/M4 do UBND huyện Vân Canh cấp ngày 25/12/1997 cho hộ bà Nguyễn Thị Trọng tại thôn Bình Long, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 834/QĐ-STN&MT ngày 15/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất số phát hành CI 313066 (số vào sổ cấp GCN: CS02923) được Sở Tài nguyên và ôi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 24/11/2017 cho bà Lê Thị Thu Tâm, thường trú tại tổ 43, khu vực 6, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 835/QĐ-STN&MT ngày 15/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất số phát hành CI 313065 (số vào sổ cấp GCN: CS02924) được Sở Tài nguyên và ôi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 24/11/2017 cho ông Lê Tấn Tài, thường trú tại tổ 43, khu vực 6, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 836/QĐ-STN&MT ngày 15/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất số phát hành BN 765228 (số vào sổ cấp GCN: CH00884) được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 12/9/2013 cho ông Lê Thanh Tùng và bà Ngô Thị Mỹ Lệ, thường trú tại tổ 43, khu vực 6, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 865/QĐ-STN&MT ngày 25/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 1999 QSDĐ/E5, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 08/7/1998 cho hộ ông Trần Văn Chánh và bà Võ Thị Duyên, thường trú tại xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định . Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 876/QĐ-STN&MT ngày 03/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AK 967106, số vào sổ cấp GCN: H00543/QSDĐ được UBND thị xã Hoài Nhơn cấp ngày 12/9/2007 cho ông Trần Văn Thiện và bà Phan Thị Nữ, thường trú tại xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 877/QĐ-STN&MT ngày 03/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CL 088154 (số vào sổ cấp GCN: CS00872) được Sở Tài nguyên và ôi trường tỉnh Bình Định cấp ngày22/11/2018 cho ông Dương Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Diễm Lệ, thường trú tại thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 883/QĐ-STN&MT ngày 07/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00267QSDĐ do UBND huyện Hoài Ân cấp ngày 27/10/1997 cho hộ ông Lê Văn Nổi và bà Huỳnh Thị Hương, thường trú tại thôn Long Quang, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 890/QĐ-STN&MT ngày 14/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành AC 964037 (số vào sổ cấp GCN: H 03135/QSDĐ/I2) do Ủy ban nhân dân huyện An Nhơn cấp ngày 08/9/2005 cho ông Nguyễn Văn Ngoan và bà Nguyễn Thị Thùy, thường trú tại thôn Bình Đức, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 891/QĐ-STN&MT ngày 14/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00769 được Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 22/11/2001 cho hộ ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Chỉnh, thường trú tại thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 892/QĐ-STN&MT ngày 14/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành phôi giấy chứng nhận L 918483, có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00220QSDĐ/M6, được UBND huyện Vân Canh cấp ngày 06/8/1998 cho hộ ông Nguyễn Văn Ngỗng (chết) (ông Đoàn Bá Phúc nhận thừa kế), thường trú tại Làng Canh Phước, xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 893/QĐ-STN&MT ngày 15/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận AD 444780, AD 444779; số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00015, H00016 được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 06/10/2005 cho ông Nguyễn Hồng Sơn, thường trú tại thôn Đại Ân, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 894/QĐ-STN&MT ngày 15/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: có số phát hành phôi giấy chứng nhận BU 487792, BU 487793; số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH04063, CH04064 được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 21/11/2014 cho hộ ông Nguyễn Hồng Sơn và bà Đặng Thị Hoa, thường trú tại thôn Đại Ân, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 896/QĐ-STN&MT ngày 16/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00655QSDĐ do UBND huyện Hoài Ân cấp, có ngày vào sổ địa chính ngày 16/11/1997 cho hộ ông Võ Văn Hảo, thường trú tại thôn Hội Long, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 897/QĐ-STN&MT ngày 16/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AP 600706 (số vào sổ cấp GCN: H00053) được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 10/7/2009 cho ông Nguyễn Đình Trọng và bà Trần Thị Thi thường trú tại xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 903/QĐ-STN&MT ngày 22/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 1404 QSDĐ/E4, được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 19/8/1993 cho hộ bà Ngô Thị Phúc, thường trú tại thôn Vĩnh Trường, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 909/QĐ-STN&MT ngày 22/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành AM 406223, số vào sổ cấp GCN: H 03033/QSDĐ/I9 do UBND huyện An Nhơn cấp ngày 26/3/2008 cho ông Nguyễn Thành Chương và bà Phan Thị Dư, thường trú tại tổ 5 Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 910/QĐ-STN&MT ngày 22/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0468 QSDĐ/E7 (thửa đất số 1212, tờ bản đồ số 01), được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 08/4/1997 cho ông Nguyễn Thanh Phong, thường trú tại thôn Chánh Lợi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
  
- Quyết định số 736/QĐ-STN&MT ngày 22/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cà Mau về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Hứa Quang Bạch (không gửi văn bản giấy). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 911/QĐ-STN&MT ngày 22/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CE 098033, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS01593, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 19/9/2016 cho ông Trần Văn Thông và bà Lê Thị Ngọc Tảo, thường trú tại thôn An Sơn, xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 912/QĐ-STN&MT ngày 22/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: 00665/QSDĐ/I10 do Ủy ban nhân dân huyện An Nhơn cấp ngày 27/11/1992 cho ông Lương Bá Tân và bà Nguyễn Thị Xuân, thường trú tại thôn Quan Quang, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 914/QĐ-STN&MT ngày 22/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00681 QSDĐ (thửa đất số 937, tờ bản đồ số 01), được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát cấp ngày 15/6/1997 cho ông Tô Thanh Nhật và bà Đinh Thị Thúy Nga, thường trú tại khu vực 5, Phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 916/QĐ-STN&MT ngày 23/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 188720, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00083 QSDĐ/K6 được UBND huyện Tuy Phước cấp ngày 17/10/1995 cho ông Nguyễn Nga (chết) (người nhận thừa kế gồm: Nguyễn Văn Sơn, bà Đặng Thị Hoa, ông Nguyễn Thái Vinh, ông Nguyễn Văn Quang, bà Nguyễn Thị Thảo), thường trú tại thôn Vinh Quang 1, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 917/QĐ-STN&MT ngày 23/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CE 178314, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00145 do UBND huyện An Lão cấp ngày 27/11/2017 cho ông Nguyễn Thái, thường trú tại thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 918/QĐ-STN&MT ngày 23/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc hủy Trang bổ sung kèm theo của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất, số phát hành BN 723402, số vào sổ cấp GCN: CH01654 do UBND thị xã An Nhơn cấp ngày 28/5/2013 cho bà Thái Thị Minh Trâm, thường trú tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 372/QĐ-STN&MT ngày 17/11/2021 của Sở TN&MT thành phố Hải Phòng v/v hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất AM 762220 do UBND quận Hồng Bàng cấp cho bà Nguyễn Thị Hoan và chồng là Nguyễn Đình Cường, P. Quán Toan, quận Hồng Bàng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
 
- Quyết định số 1029/QĐ-STNMT ngày 15/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AH 875944 do UBND huyện Minh Hóa đã cấp cho ông Đình Ngọc Dũng, bà Thái Thị Hồng Trường. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 384/QĐ-STNMT ngày 20/12/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Nam về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty cổ phần xây dựng Thủy Lợi Hà Nam, địa chỉ trụ sở tại Tổ dân phố Đồi Ngang, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (trước đây là thôn Non, xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 612/QĐ-STNMT ngày 16/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 150948 do UBND huyện Ea Súp cấp ngày 09/12/2009 cho ông Y Kŭ Ksơr, ngày 13/01/2012 chỉnh lý biến động chuyển nhượng cho ông Hoàng Trọng Tùng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 611/QĐ-STNMT ngày 16/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 082446 do UBND thị xã Buôn Hồ ký ngày 15/11/2013 cấp cho ông Y Klô Niê và bà H Bhŭ Bkrông. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 610/QĐ-STNMT ngày 16/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 485814 do UBND huyện Krông Buk (nay là UBND thị xã Buôn Hồ) ký ngày 07/3/2005 cấp cho hộ bà Trương Thị Ngọc. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 609/QĐ-STNMT ngày 16/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 378693 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 06/07/2016 cho ông Hồ Đình Phong và bà Lê Thị Mỹ Hà. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 608/QĐ-STNMT ngày 16/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 378692 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 06/07/2016 cho ông Hồ Đình Phong và bà Lê Thị Mỹ Hà. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 188/QĐ-STNMT ngày 15/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Lai Châu về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp Số phát hành BQ 188214, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH00174 do UBND huyện Phong Thổ cấp cho hộ ông Tẩn Phủ Hộ và bà Tẩn Tả Mẩy (Chẻo Tả Mẩy) ngày 31 tháng 12 năm 2013. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 598/QĐ-STNMT ngày 15/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc Hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp số phát hành CB 368325 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 11/9/2015 cho ông Lê Văn Khánh, thửa đất tại xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương nay là xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 834/QĐ-STNMT ngày 15/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất số phát hành CI 313066 (số vào sổ cấp GCN: CS02923) được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 24/11/2017 cho bà Lê Thị Thu Tâm, thường trú tại tổ 43, khu vực 6, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 835/QĐ-STNMT ngày 15/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất số phát hành CI 313065 (số vào sổ cấp GCN: CS02924) được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 24/11/2017 cho ông Lê Tấn Tài, thường trú tại tổ 43, khu vực 6, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 836/QĐ-STNMT ngày 15/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất số phát hành BN 765228 (số vào sổ cấp GCN: CH00884) được UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 12/9/2013 cho ông Lê Thanh Tùng và bà Ngô Thị Mỹ Lệ, thường trú tại tổ 43, khu vực 6, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 935/QĐ-STNMT ngày 12/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành B 302704 do UBND huyện Lệ Thủy cấp cho ông Trần Văn Xưởng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 321/QĐ-STNMT ngày 12/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CK 699310, số vào sổ CS 00770 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 04/12/2020, mang tên ông Đỗ Ngọc Thế và bà Đào Thị Duyên, thường trú tại xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 320/QĐ-STNMT ngày 12/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CK 699311, số vào sổ CS 00766, thửa đất số 777, tờ bản đồ số 8, do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 26/11/2020, mang tên ông Đỗ Ngọc Thế và bà Đào Thị Duyên, thường trú tại xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 319/QĐ-STNMT ngày 12/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AH 337558, số vào sổ “H”TO0830 do UBND huyện Thái Thụy cấp ngày 09/12/2009 cho ông Nguyễn Quang Tiến, bà Phạm Thị Liên thường trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 318/QĐ-STNMT ngày 12/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 595/QĐ-STNMT ngày 12/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành D 0255211 cấp năm 1994 cho hộ bà Bùi Thị Phiên, địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Cách, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 591/QĐ-STNMT ngày 11/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Dân, thửa đất tại thôn 6, xã Đông Anh (nay là Khu phố Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông), huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 592/QĐ-STNMT ngày 11/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp số phát hành CB 291371 cấp ngày 25/12/2015 cho ông Phan Trọng Hào và bà Lường Thị Thương, địa chỉ thửa đất: Thôn Phú Thứ, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 337/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT Tp. Hải Phòng Về việc bỏ giá trị pháp lý của GCN QSDĐ , số AA 408706 do UBND huyện An Dương cấp cho ông Đào Văn Kiểm tại thôn An Dương xã An Đồng huyện An Dương. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 947/QĐ-STNMT ngày 15/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AC 378209 cấp cho hộ ông Lê Xuân Phương trên địa bàn xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 938/QĐ-STNMT ngày 11/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AG 646283 cấp cho hộ ông Vũ Văn Họa và bà Nguyễn Thị Bích Huệ tại thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 934/QĐ-STNMT ngày 10/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 833261 cấp cho bà Nguyễn Thị Mỹ Nương trên địa bàn xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 933/QĐ-STNMT ngày 10/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số R 129823 cấp cho hộ bà Võ Thị Hai trên địa bàn xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 185/QĐ-STNMT ngày 05/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Lai Châu Về việc hủy trang bổ sung nhà ông Hoàng Đình Tịnh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 930/QĐ-STNMT ngày 09/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành B 295112 do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho ông Nguyễn Văn Mai. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 925/QĐ-STNMT ngày 08/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AG 528422 do UBND huyện Lệ Thủy cấp cho hộ ông Lê Quang Duệ và bà Phạm Thị Lượng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 581/QĐ-STNMT ngày 09/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Viên Đình Minh địa chỉ thửa đất: xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 596/QĐ-STNMT ngày 09/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 544285 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 29/05/2007 cấp cho hộ bà Đoàn Thị Huê và ông Lê Gia Quỳnh (đã chết). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 595/QĐ-STNMT ngày 09/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 121197 do UBND Thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 30/05/2014 cấp cho ông Lê Hùng Hả. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 579/QĐ-STNMT ngày 08/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Trịnh Thị Hạnh, địa chỉ thửa đất: xã Thạch Tân (nay là xã Thạch Bình), huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 580/QĐ-STNMT ngày 08/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Hoàng thị Khoa, địa chỉ thửa đất: Xã Thiệu Châu, huyện Đông Sơn, (nay là xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá), tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 577/QĐ-STNMT ngày 04/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Cầm Bá Xuân và bà Nguyễn Thị Mùi, địa chỉ thửa đất: Thôn Thành Lợi, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 922/QĐ-STNMT ngày 04/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI 699394 do UBND huyện Minh Hóa cấp cho ông Đinh Ngượng, bà Lê Thị Liền. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 337/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT Tp. Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất BB 538102. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 337/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT Tp. Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất BB 538102. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 338/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT Tp. Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất BB 538533. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 332/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT Tp. Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất G 393813. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 333/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT Tp. Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất AĐ 789644. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 334/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT Tp. Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất BP 423951. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 335/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT Tp. Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất BB 538288, BB538289, BB 538290. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 599/QĐ-STNMT ngày 11/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M831475, số vào sổ số 175899; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M831473, số vào sổ 175900 đượcUBND huyện Lắk ký ngày 27/11/1997 cho hộ bà H Srang Liêng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 602/QĐ-STNMT ngày 11/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 448304, do UBND huyện Ea H’leo ký ngày 01/09/2015 cấp cho ông Trần Quang Nhị. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 265/QĐ-STNMT ngày 10/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Vũ Trọng Khải và bà Hà Thị Viết. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 339/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT Tp. Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất 00006. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 336/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT Tp. Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất ADD 789975. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 328/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT Tp. Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất X 841072. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 329/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT Tp. Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất N 308463. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 331/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT Tp. Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất A 018267. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 312/QĐ-STNMT ngày 11/10/2021 của Sở TN&MT Tp. Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất BA 905019 do UBND quận Hồng Bàng cấp bà Định Thị My P. Quán Toan. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 311/QĐ-STNMT ngày 11/10/2021 của Sở TN&MT Tp. Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất 030309 NÔN do Sở XD TPHP cấp ông Đinh Công Chương Quận Ngô Quyền. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 330/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT Tp. Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất 00315/QSDĐ/Q2. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 298/QĐ-STNMT ngày 05/10/2021 của Sở TN&MT Tp. Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất BB 596910 do UBND H. Tủy NGuyên cấp ông Đào Văn Phiên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.
- Quyết định số 295/QĐ-STNMT ngày 28/9/2021 của Sở TN&MT Tp. Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất CN 695128 do UBND quận Hải An cấp cho ông Nguyễn Minh Thế. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 290/QĐ-STNMT ngày 27/9/2021 của Sở TN&MT Tp. Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất D8350488 do UBND H. An Hải cấp bà Nguyễn Thị Thảo. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 573/QĐ-STNMT ngày 4/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, số phát hành AK 404998 cấp ngày 30/08/2007 cho ông Đào Văn Phương và bà Tăng Thị Đông, địa chỉ thửa đất: Thôn Phú Lương, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 572/QĐ-STNMT ngày 4/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Phùng Thị Hà, địa chỉ thửa đất Thôn Hồng Phong, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 571/QĐ-STNMT ngày 4/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp số phát hành CI 566294 ngày 30/05/2017 cho Ông Lê Thế Bài và bà Lê Thị Xuân, địa chỉ thửa đất: Thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 589/QĐ-STNMT ngày 03/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 883504 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 16/06/2015 cấp cho ông Bùi Văn Tuân. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 588/QĐ-STNMT ngày 03/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 90346 do UBND Thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 23/11/1995 cấp cho hộ bà Hoàng Thị Mỳ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 406/QĐ-STNMT ngày 01/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG 184109 cấp ngày 09/5/2018 tại: Thôn Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp cho cho ông, bà Hồ Xuân Quỳ - Hoàng Thị Minh Vệ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 569/QĐ-STNMT ngày 21/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành C 248669, số vào sổ 911 do UBND huyện Quảng Xương cấp, mang tên ông Hoàng Mịch Soạn địa chỉ tại: xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 568QĐ-STNMT ngày 21/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành G 340968, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/5/1995, cấp cho bà Nguyễn Thị Sáu, địa chỉ tại: xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 576QĐ-STNMT ngày 21/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp số phát hành CĐ 204315 do UBND thị xã Sầm Sơn cấp ngày 31/3/2016 cho ông Ngô Hữu Ninh, thửa đất tại thôn Hồng Thắng, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn (nay là khu phố Hồng Thắng, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn), tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 288/QĐ-STNMT ngày 02/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Lu, ông Lưu Giảo (đã chết) thường trú tại tổ 05 phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 287/QĐ-STNMT ngày 02/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Hoàng Văn Hồng (đã chết), thường trú tại xã Ngọc Xuân, (nay là phường Ngọc Xuân), thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 911/QĐ-STNMT ngày 01/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số T 872910 cấp cho ông Nguyễn Văn Đức và bà Trần Thị Tám trên địa bàn xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 565QĐ-STNMT ngày 01/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Ông Lê Bá Loát, thửa đất tại thôn Học Thượng, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hó. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 564/QĐ-STNMT ngày 01/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Ngọc Hợp và bà Lê Thị Thành, địa chỉ thửa đất: Khu phố 5, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 552/QĐ-STNMT ngày 28/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Hào, địa chỉ thửa đất: tại lô 19, MBQH 80, thôn 2, xã Quảng Cát (nay là phường Quảng Cát), thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 553/QĐ-STNMT ngày 28/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Phạm Văn Sơn, địa chỉ thửa đất: Thôn Chiềng, xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 390/QĐ-STNMT ngày 26/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 566037, tại Thôn Xuân Hòa, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy được UBND huyện Hương Thủy cấp ngày 03/11/2009 cho ông, bà Võ Thế Chưởng – Võ Thị Thân. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 415/QĐ-STNMT ngày 28/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 460103 hồ sơ gốc số 934 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp ngày 06 tháng 9 năm 2001 cho Ông Võ Văn Dư, Bà Đinh Thị Thương.. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 395/QĐ-STNMT ngày 28/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 141635 tại Bàu Sim và Mơn Bàu Dừa, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc cấp cho hộ ông Trần Hữu Sô ngày 12 tháng 12 năm 2006. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 897/QĐ-STNMT ngày 25/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BV 838952 do UBND thành phố Đồng Hới cấp cho ông, bà Đào Hữu Ngắn - Nguyễn Thị Hằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 898/QĐ-STNMT ngày 25/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BV 846091 do UBND huyện Quảng Ninh đã cấp cho bà Hà Thị Miên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 578/QĐ-STNMT ngày 28/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất số CT 453337 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk ký ngày 15/5/2020 cấp cho ông Dương Quang. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 579/QĐ-STNMT ngày 28/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 277229 do UBND Thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 02/02/2021 cấp cho bà Lê Thị Tờn và bà Tăng Thị Ánh Tuyết. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 546/QĐ-STNMT ngày 27/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Hỗ, địa chỉ thửa đất Thôn Tiền Phong, xã Hải Hoà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 267/QĐ-STNMT ngày 26/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Giàng Văn Dèn và bà Hoàng Thị Lương, thường trú tại xóm Nà Tền, (nay là xóm Bản Piậy), xã Hồng Trị huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 266/QĐ-STNMT ngày 25/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Nam và bà Hoàng Thị Nhình, thường trú tại xóm Nà Tền, (nay là xóm Bản Piậy), xã Hồng Trị huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 554/QĐ-STNMT ngày 28/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Phạm Văn Sơn, địa chỉ thửa đất: Thôn Chiềng, xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 558/QĐ-STNMT ngày 29/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành W 299741 do UBND huyện Vĩnh Lộc cấp ngày 21/8/2002, tại thôn 5, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 559/QĐ-STNMT ngày 29/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp số phát hành BR 625591 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 06/12/2013 cho ông Phạm Mạnh Linh và bà Trần Thị Thảo Vân, thửa đất tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương nay là phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 413/QĐ-STNMT ngày 28/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 592438 do UBND huyện Hàm Tân cấp ngày 08/12/1994 cho bà Lê Thị Ma. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 414/QĐ-STNMT ngày 28/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 156199 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 30/3/2017 cho ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Hường. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 411/QĐ-STNMT ngày 26/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 901398 do UBND thành phố Phan Thiết cấp ngày 24 tháng 01 năm 2007 cho Ông Huỳnh Hà Thanh, Bà Nguyễn Thị Tha. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 575/QĐ-STNMT ngày 27/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 655973 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk ký ngày 19/5/2017 cấp cho ông Y Wân Mlô và bà H Ñar Niê. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 548/QĐ-STNMT ngày 28/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành D 0772285, do Uỷ ban nhân dân huyện Đông Sơn cấp ngày 16/7/1994 cho ông Phạm Hữu Dong và bà Lê Thị Chính, tại xã Thiệu Tâm, huyện Đông Sơn (nay là xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hoá), tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 549/QĐ-STNMT ngày 28/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành D 0205186, do Uỷ ban nhân dân huyện Đông Sơn cấp ngày 13/5/1994 cho ông Lê Đình Tĩnh và bà Lê Thị Thong, tại xã Thiệu Vận, huyện Đông Sơn (nay là huyện Thiệu Hoá), tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 577/QĐ-STNMT ngày 28/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CQ549775, được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 02/7/2019 cho hộ bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung và ông Lê Quang Hồng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 299/QĐ-STNMT ngày 28/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình Về việc Hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BA 592284, số vào sổ CH 00060, do UBND huyện Hưng Hà cấp ngày 05/11/2010 cho ông Trần Văn Nin thường trú tại thôn Công Hòa, xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 300/QĐ-STNMT ngày 28/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình Về việc Hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BA 592284, số vào sổ CH 00060, do UBND huyện Hưng Hà cấp ngày 05/11/2010 cho ông Trần Văn Nin thường trú tại thôn Công Hòa, xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 275/QĐ-STNMT ngày 28/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành: AK164865, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H012190, do UBND huyện Hà Quảng cấp ngày 31 tháng 12 năm 2007 cho hộ ông Tô Trung Đàm và bà Hoàng Thị Tuyền thường trú tại xã Đào Ngạn (nay là xã Ngọc Đào), huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 274/QĐ-STNMT ngày 28/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành: AK 714320, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H01620, do UBND huyện Hà Quảng cấp ngày 31 tháng 12 năm 2007 cho bà Nông Thị Thúy, địa chỉ thường trú xóm Cốc Vường, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 273/QĐ-STNMT ngày 28/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 915323, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H01323 do Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình cấp ngày 20 tháng 12 năm 2010 cho hộ ông Lương Văn Chiêu và bà Hà Thị Thơ, thường trú tại Tổ dân phố 1, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 886/QĐ-STNMT ngày 20/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gần liên với đất có số phát hành CĐ 937466 do UBND huyện Tuyên Hóa cấp cho ông Nguyễn Trọng Hiểu và bà Hà Thị Hà. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 889/QĐ-STNMT ngày 21/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AN 627940 do UBND huyện Minh Hóa cấp cho hộ ông Đinh Xuân Lý và bà Đinh Thị Thu Hiền. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 896/QĐ-STNMT ngày 25/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 026476 cấp cho ông Hoàng Đức Trọng và bà Huỳnh Thị Ánh Hiền trên địa bàn xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 897/QĐ-STNMT ngày 25/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 924176 và BC 924177 cấp cho Nguyễn Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy trên địa bàn xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 898/QĐ-STNMT ngày 26/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 147596 cấp cho bà Đậu Thị Nhung trên địa bàn xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 899/QĐ-STNMT ngày 26/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số T 929291 cấp cho hộ ông A Sỹ trên địa bàn thành phố Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 569/QĐ-STNMT ngày 21/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 039618, do UBND huyện Ea H’leo ký ngày 10/10/2001 cho hộ ông Trần Văn Bé. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 378/QĐ-STNMT ngày 20/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 342246 do UBND huyện Phú Vang cấp cho ông, bà Nguyễn Kiễn - Võ Thị Hoa ngày 11/7/2002 tại Thôn Xuân Thiên Thượng, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 376/QĐ-STNMT ngày 20/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 996061 cấp ngày 28/11/2003 tại Thôn Trung Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền cấp cho cho ông, bà Đào Xuân Sơn – Lê Thị Huệ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

Quyết định số 377/QĐ-STNMT ngày 20/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 342237 do UBND huyện Phú Vang cấp cho ông Nguyễn Meo ngày 11/7/2002 tại Thôn Xuân Thiên Thượng, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 892/QĐ-STNMT ngày 20/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 272728 cấp cho ông Trần Đình Trai và bà Trần Thị Mây trên địa bàn xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 893/QĐ-STNMT ngày 20/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 225413 cấp cho ông Lê Anh Trãi và bà Nguyễn Thị Kim Vỹ trên địa bàn phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 891/QĐ-STNMT ngày 20/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 275818 cấp cho hộ bà Y Pút trên địa bàn xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 538/QĐ-STNMT ngày 22/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành AK 415706, do Uỷ ban nhân dân huyện Hà Trung cấp ngày 13/6/2007 cho bà Nguyễn Thị Dục tại: Xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 540/QĐ-STNMT ngày 22/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành 344448, số vào sổ 1194 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1995, cấp ông Tô Văn Hòa địa chỉ tại: xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 535/QĐ-STNMT ngày 20/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Xuân Thành và bà Nguyễn Thị Khiếu, địa chỉ thửa đất: Xã Hà Ninh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 534/QĐ-STNMT ngày 20/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành BV 715709, do Uỷ ban nhân dân huyện Hà Trung cấp ngày 23/5/2014 cho ông Trần Văn Kết - bà Vũ Thị Liên tại: Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 530/QĐ-STNMT ngày 19/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành AI 133851, do Uỷ ban nhân dân huyện Hoằng Hoá cấp ngày 17/4/2007 cho bà Nguyễn Thị Hoà tại thôn 8, xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hoá (nay là xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hoá). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 292/QĐ-STNMT ngày 20/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AD 648160, số vào sổ 110, do Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư cấp ngày 28/9/2005 cho bà Phạm Thị Sâm thường trú tại xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 529/QĐ-STNMT ngày 19/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Trang bổ sung số 01 cấp ngày 29/4/2020 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp số phát hành CV 206526 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 17/4/2020 cho ông Nguyễn Xuân Thiên và bà Phạm Thị Chuyên, thửa đất tại thôn Kim Bôi, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 532/QĐ-STNMT ngày 19/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Ông Nguyễn Đình Dôi, thửa đất tại thôn Học Thượng, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 527/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 959761 do UBND TP Sầm Sơn cấp ngày 02/12/2016, địa chỉ thửa đất: Khu phố Trung Kỳ, phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn nay là thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 528/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành G 448257, do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1995, cấp ông Trần Văn Thơi, địa chỉ tại: xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 567/QĐ-STNMT ngày 20/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Ea Kar cấp theo Quyết định số 336/QĐ-UB có số vào sổ 00277 và 00278 ký ngày 29/11/1999 cho hộ ông Y Tŏ Niê. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 879/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành D 0579423, do UBND tỉnh Quảng Bình cấp cho Công ty Điện lực Quảng Bình ngày 26/11/1994. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 568/QĐ-STNMT ngày 20/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ số 00411, được UBND huyện Krông Bông cấp tại Quyết định số 278/QĐ-UB, ký ngày 12/12/1998 cho hộ ông Hồ Xuân Mai. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 379/QĐ-STNMT ngày 21/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy 000998/QPhú, cấp ngày 14/10/1998 tại: Thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền cấp cho ông Nguyễn Anh Khoa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 565/QĐ-STNMT ngày 19/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 203688 ký ngày 07/01/2016 cho ông Nguyễn Văn Cảnh và bà Đặng Thị Hồng, được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Buôn Đôn xác nhận trang 3 GCN chuyển nhượng cho ông Trương Văn Hiến và bà Phạm Thị Phương ngày 04/04/2017. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 566/QĐ-STNMT ngày 19/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ 007651 Do UBND huyện Buôn Đôn ký ngày 30/7/2002 cho hộ ông Y Phom Rya và bà Mào Thị Hồng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 287/QĐ-STNMT ngày 19/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BG 633405, số vào sổ CH 00900 do UBND huyện Thái Thụy cấp ngày 06/3/2013 cho ông Trần Đình Hạp, bà Đào Thị Lượt thường trú tại xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 285/QĐ-STNMT ngày 19/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CK 821577, số vào sổ CS 03056 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình cấp ngày 03/5/2018 cho ông Vũ Quang Biền, bà Khúc Thị Dung thường trú tại xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 286/QĐ-STNMT ngày 19/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình Về việc Hủy hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CR 585176, số vào sổ CH 00636 và số phát hành CR 585182, số vào sổ CH 00644 do Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng cấp cùng ngày 18/06/2019 cho bà Đinh Thị Lan, thường trú phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 526/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AE 958443, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: H00949.QĐ:312/QĐ-UB do UBND thị xã Sầm Sơn cấp ngày 25/4/2006 cho bà Văn Thị Tuất tại Khu Phố Trung Mới, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn (nay là thành phố Sầm Sơn), tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 525/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành E 0009300, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/9/1994, cấp cho ông Phùng Văn Mẫn, địa chỉ thửa đất tại: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 256/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Phúc. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 368/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG 344322 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Ông Ngô Viết Thanh ngày 14/02/2017, tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Chỉnh lý biến động sang tên Bà Ngô Thị Lời ngày 29/5/2017. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 881/QĐ-STNMT ngày 16/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số T 932603 cấp cho hộ ông A Thâuh trên địa bàn thành phố Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 882/QĐ-STNMT ngày 16/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số N 450237 cấp cho bà Nguyễn Thị Long trên địa bàn huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 883/QĐ-STNMT ngày 16/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 396751 cấp cho ông Lê Văn Phước và bà Nguyễn Thị Huệ trên địa bàn xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 562/QĐ-STNMT ngày 15/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M923418 được UBND huyện Lắk ký ngày 27/11/1997 cho hộ ông Y Tang Rơ Yam. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 560/QĐ-STNMT ngày 15/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 120280 do UBND Thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 06/12/1996 cho ông Nguyễn Tâm Thanh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 362/QĐ-STNMT ngày 15/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 900175 do UBND huyện Hương Thủy (Nay là thị xã Hương Thủy) cấp cho Ông Phạm Đình Tuất ngày 20/01/2006, tại Khu 5, thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thủy (nay là phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy), tỉnh Thừa Thiên Huế. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 254/QĐ-STNMT ngày 14/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Đặng Văn Hu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 521/QĐ-STNMT ngày 15/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số D 0286736, do Uỷ ban nhân dân huyện Đông Sơn cấp ngày 15/7/1994 cho ông Lê Duy Thạch và bà Nguyễn Thị Thử, tại xã Thiệu Giao, huyện Đông Sơn (nay là huyện Thiệu Hoá), tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 875/QĐ-STNMT ngày 15/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Q 332143 cấp cho hộ ông A Huưi tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 396/QĐ-STNMT ngày 15/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 226817 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 19/04/2019 cho bà Đoàn Thị Nhan. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 395/QĐ-STNMT ngày 15/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 814725 do UBND thị xã La Gi cấp ngày 04/6/2014 cho hộ ông Trần Thưởng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 356/QĐ-STNMT ngày 14/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất A 091705 tại xã Hương Toàn, huyện Hương Trà do Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) cấp cho ông Nguyễn Văn Giáp ngày 19/5/1991. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 355/QĐ-STNMT ngày 14/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 080557 do UBND huyện Phú Vang cấp cho ông, bà Trần Kết - Nguyễn Minh Nguyệt ngày 20/10/2008 tại Thôn Triêm Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 260/QĐ-STNMT ngày 14/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Tống Thị Phón, thường trú tại xóm Khau Roọc, xã Đề Thám, huyện Hòa An (nay là Tổ dân phố 12, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 556/QĐ-STNMT ngày 14/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc nghị hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ828478 được UBND huyện Krông Bông ký ngày 10/7/2014; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB493375, được UBND huyện Krông Bông ký ngày 07/6/2005; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB493376 được UBND huyện Krông Bông ký ngày 07/6/2005; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM208935 được UBND huyện Krông Bông ký ngày 09/6/2009; Giấy chứng nhận số P157266 được UBND huyện Krông Bông. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 873/QĐ-STNMT ngày 13/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AC 333050 cấp cho hộ ông A Wup và bà Y Thui trên địa bàn xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 350/QĐ-STNMT ngày 12/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 496675 tại 96/13 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế được UBND thành phố Huế cấp ngày 29/11/2003 cho bà Lê Thị Xu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 351/QĐ-STNMT ngày 12/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 080557 do UBND huyện Phú Vang cấp cho ông, bà Trần Kết - Nguyễn Minh Nguyệt ngày 20/10/2008 tại Thôn Triêm Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 350/QĐ-STNMT ngày 08/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 988511 do UBND huyện Phú Vang cấp cho ông, bà Đỗ Quốc Chương - Nguyễn Thị Vũ ngày 06/11/2012 tọa lạc tại Thôn 4, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 280/QĐ-STNMT ngày 11/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình về việc Hủy Trang bổ sung số 01 cấp ngày 11/11/2019 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BN 766524, số vào sổ CH 02015, do Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình cấp ngày 05/8/2014 cho ông Trần Xuân Hùng, bà Lê Thị Xuân thường trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 845/QĐ-STNMT ngày 06/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất cho ông Trần Thanh Hoàng và bà Trần Thị Kim. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 844/QĐ-STNMT ngày 06/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất bà Nguyễn Thị Hà. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 541/QĐ-STNMT ngày 06/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 860263 do UBND huyện Cư Kuin ký ngày 04/11/2015 cho hộ bà H Rup Ayũn, chỉnh lý biến động ngày 11/8/2016 cho ông Nguyễn Phiệp và bà Lê Thị Lâm. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 540/QĐ-STNMT ngày 06/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 405227 do UBND huyện Krông Ana (nay là huyện Cư Kuin) ký ngày 08/6/2001 cho hộ ông Y Kuăt Mlô, chỉnh lý biến động ngày 11/8/2016 cho ông Nguyễn Phiệp và bà Lê Thị Lâm. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 502/QĐ-STNMT ngày 06/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Ngọc Tiến và bà Đỗ Thị Kiều Loan, địa chỉ thửa đất: phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 843/QĐ-STNMT ngày 05/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CD 064974 do UBND huyện Lệ Thủy cấp cho ông Nguyễn Văn Mười và bà Võ Thị Xinh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 270/QĐ-STNMT ngày 14/9/2021 của Sở TN&MT thành phố Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất do UBND quận Hải An cấp bà Nguyễn Thị Thanh Nga P. Tràng Cát. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 255/QĐ-STNMT ngày 09/9/2021 của Sở TN&MT thành phố Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất do UBND quận Kiến An cấp bà Phạm Thị Thái và chồng ông Đinh Gia Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 250/QĐ-STNMT ngày 07/9/2021 của Sở TN&MT thành phố Hải Phòng Về việc hủy giá trị pháp lý GCN QSD đất ADD 789513 ngày 17/02/2006. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 533/QĐ-STNMT ngày 05/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 602833 do UBND Thành phố Buôn Ma Thuột cấp ngày 01/02/2008 cho hộ ông Trần Thanh Túc và bà Trần Thị Tròn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 852/QĐ-STNMT ngày 05/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Q 291509 cấp cho hộ ông Lê Kia trên địa bàn thành phố Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 826/QĐ-STNMT ngày 04/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành D 0537499 do UBND huyện Quảng Trạch (nay là thị xã Ba Đồn) cấp cho bà Phan Thị Diên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 851/QĐ-STNMT ngày 04/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 734250 cấp cho Tòa Giám mục Kon Tum tại thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 823/QĐ-STNMT ngày 04/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CH 059212 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đã cấp cho hộ ông Lê Đức Thính và bà Lê Thị Phương. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 821/QĐ-STNMT ngày 04/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành B 987414 do UBND huyện Lệ Thủy cấp cho ông Hoàng Đức Cẩm. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 825/QĐ-STNMT ngày 04/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CH 059166 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đã cấp cho hộ ông Lê Xuân Âu và bà Lại Thị Thản. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 498/QĐ-STNMT ngày 03/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Hàn Văn Cường và bà Hoàng Thị Phượng, địa chỉ thửa đất: phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 500/QĐ-STNMT ngày 03/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Duy Châu địa chỉ thửa đất: Thôn Ước Thành, xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 497/QĐ-STNMT ngày 03/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Tỉnh địa chỉ thửa đất: xã Quảng Hoà, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 499/QĐ-STNMT ngày 03/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Thụy, địa chỉ thửa đất: xã Quảng Lĩnh (nay là xã Tiên Trang), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 496/QĐ-STNMT ngày 03/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Văn Đình Liệu địa chỉ thửa đất: xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 530/QĐ-STNMT ngày 01/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 085051 do UBND Thành phố Buôn Ma Thuột cấp ngày 06/12/1996 cho hộ ông Bùi Văn Ngẩm. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 846/QĐ-STNMT ngày 01/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 112648 cấp cho ông Lê Huy Quang và bà Nguyễn Thị Hà trên địa bàn xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 526/QĐ-STNMT ngày 30/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 834627 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 31/08/2017 cho ông Hoàng Văn Long và bà Trần Thị Hà. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 353/QĐ-STNMT ngày 27/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 241598 do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 02/8/2013 cho hộ ông Nguyễn Công Linh và bà Nguyễn Thị Diễm. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 817/QĐ-STNMT ngày 29/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BL 919215 do UBND huyện Lệ Thủy cấp cho ông Nguyễn Xuân Nam và bà Trần Thị Nga. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 246/QĐ-STNMT ngày 29/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Ma Thanh Quyền (đã chết), bà Hà Thị Thêm, thường trú tại xóm Bản Là (nay là xóm Thành Công), xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 245/QĐ-STNMT ngày 29/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Hoàng Văn Tự, bà Lương Thị Thùng (đã chết), thường trú tại xóm Đoỏng Lẹng, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 244/QĐ-STNMT ngày 29/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Nông Xuân Thượng, bà Nông Thị Quyên, thường trú tại xóm Pác Khoang, xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 243/QĐ-STNMT ngày 29/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp hộ bà Phương Thị Sằn và ông Hoàng Văn Nèn, thường trú tại Phố mới B (nay là Phố B), thị trấn Nước Hai,huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 242/QĐ-STNMT ngày 29/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Lương Thị Việt thường trú tại xóm Lũng Chỉa, xã Lương Thiện, huyện Phục Hòa (nay là Tổ dân phố 10, thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa), tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 241/QĐ-STNMT ngày 29/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Lý Văn Ngái (đã chết) và bà Ngô Thị Phùng thường trú tại xóm Pác Phéc (nay là Tổ dân phố Pác Phéc, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 240/QĐ-STNMT ngày 29/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Bế Văn Tuân, thường trú tại xóm Nà Vạc, thị trấn Xuân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 339/QĐ-STNMT ngày 28/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 381553 đã cấp cho ông, bà Trần Kiêm Trọng - Châu Thị Thu Thảo. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 492/QĐ-STNMT ngày 30/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lưu Thế Khiêm, địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Lý, xã Yên Bái (nay là thôn 3, xã Yên Trường), huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 519/QĐ-STNMT ngày 28/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 823949 do UBND huyện Ea Kar cấp ngày 16/12/2002 cho hộ ông Nguyễn Văn Tự. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Thông báo số 2755/TB-STNMT ngày 28/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Nam Định V/v mất phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 812/QĐ-STNMT ngày 28/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BV 997203 do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh đã cấp cho ông Lê Văn Trương, bà Nguyên Thị Chợ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 814/QĐ-STNMT ngày 28/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận cho hộ ông Hoàng Văn Khuất, bà Trần Thị Hà. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 813/QĐ-STNMT ngày 28/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AE 771145 do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh đã cấp cho hộ bà Đoàn Thị Em, ông Lê Văn Thọ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 811/QĐ-STNMT ngày 27/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AH 873036 do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho ông Trần Văn Sáu, bà Nguyễn Thị Hoa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 518/QĐ-STNMT ngày 28/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 021494 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Nguyễn Ngọc Ngoàn và bà Nguyễn Thị Hằng ngày 16/01/2017g. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 808/QĐ-STNMT ngày 24/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI 902111 do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho vợ chồng ông Ngô Đình Thăng, bà Hoàng Thị Hiền. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 807/QĐ-STNMT ngày 24/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành S 607608 do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho bà Nguyễn Thị Duyệt và ông Trần Văn Vang. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 517/QĐ-STNMT ngày 24/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ số 70957, vào sổ ngày 24/5/1995 do Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông cấp cho hộ ông Đoàn Ngọc Kháng và bà Nguyễn Thị Lang. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 516/QĐ-STNMT ngày 24/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 831420 do UBND huyện Ea Kar cấp ngày 30/06/2014 cho hộ ông Y Liêo Byă, xác nhận biến động cho ông Vương Hồng Thăng và bà Lê Thị Mai Lan ngày 16/10/2018. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 515/QĐ-STNMT ngày 24/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 735307 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 07/09/2018 cho hộ ông Bùi Văn Chiến. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 239/QĐ-STNMT ngày 24/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang Về việc huỷ GCNQSD đất đã cấp cho hộ ông Lục Xuân Chéng và bà Lục Bích Liên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 238/QĐ-STNMT ngày 24/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang Về việc huỷ GCNQSD đất đã cấp cho hộ ông Đặng Văn Hu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 804/QĐ-STNMT ngày 23/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BM 055839 do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch (nay là thị xã Ba Đồn) cấp cho hộ bà Trương Thị Hiền và ông Trần Ngọc Tri. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 832/QĐ-STNMT ngày 24/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 765011 cấp cho ông Trần Văn Thái - bà Nguyễn Thị Tha trên địa bàn thành phố Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 335/QĐ-STNMT ngày 23/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Phan Văn Việt. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 347/QĐ-STNMT ngày 22/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 888570 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 26/12/1997 cho hộ ông Lê Châu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 488/QĐ-STNMT ngày 23/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Doãn Chi và bà Hoàng Thị Tơ, địa chỉ thửa đất: xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 487/QĐ-STNMT ngày 23/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Xuân Bàn và bà Hà Thị Thảo, địa chỉ thửa đất: xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 825/QĐ-STNMT ngày 22/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 564134 cấp cho bà Hoàng Thị Thương trên địa bàn huyện Đăk Hà. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 824/QĐ-STNMT ngày 22/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 453669 cấp cho bà Đặng Thị Ngọc Trang trên địa bàn phường Duy Tân, thành phố Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 822/QĐ-STNMT ngày 22/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AI 527394 cấp cho hộ ông Vũ Viết Láng và bà Nguyễn Thị Bảy trên địa bàn xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. (Quyết định hủy GCN). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 800/QĐ-STNMT ngày 21/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành DA 325930 do Sở tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Nguyễn Văn Dương và bà Nguyễn Thị Hương. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 261/QĐ-STNMT ngày 22/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Nam Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền SD đất của Công ty TNHH Thủy lực - Máy và cấp GCN.QSD đất cho Công ty TNHH cơ khí chế tạo thiết bị môi trường (trước đây là Công ty Thủy lực - Máy). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 485/QĐ-STNMT ngày 21/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Văn Khoái địa chỉ thửa đất: xã Quảng Lĩnh (nay là xã Tiên Trang), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 816/QĐ-STNMT ngày 21/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số W 111017 cấp cho Hộ ông Trần Văn Kiều – bà Đoàn Thị Nên trên địa bàn huyện Đăk Hà. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 483/QĐ-STNMT ngày 20/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Cao Trí Tiến, bà Phạm Thị Huân, địa chỉ thửa đất: Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 796/QĐ-STNMT ngày 17/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành A 831044 do UBND huyện Lệ Thủy cấp cho ông Nguyễn Văn Sáu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 794/QĐ-STNMT ngày 17/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc huỷ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận cho ông Nguyên Hóa Học và bà Nguyễn Thị Hoa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 795/QĐ-STNMT ngày 17/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BT 580605 do UBND huyện Lệ Thủy cấp cho ông Trần Công Léo và bà Phạm Thị Chiu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 793/QĐ-STNMT ngày 17/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CS 650577 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp cho ông Nguyễn Văn Quỳnh và bà Phạm Thị Hồng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 475/QĐ-STNMT ngày 17/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Duy Hải, địa chỉ thửa đất: Thôn Nghĩa Dũng, xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 474/QĐ-STNMT ngày 16/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lại Thế Hội và bà Nguyễn Thị Hiến, địa chỉ thửa đất Xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 243/QĐ-STNMT ngày 16/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình Về việc huỷ giấy ông Tịnh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 242/QĐ-STNMT ngày 16/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình Về việc huỷ giấy ông Yến. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 241/QĐ-STNMT ngày 16/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình Về việc huỷ giấy ông Luyện. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 502/QĐ-STNMT ngày 16/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA789273 số vào sổ CH000536 do UBND huyện Krông Năng ký ngày 24/3/2010 cho ông Đặng Ngọc Đại và bà Võ Thị Kim Sum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 500/QĐ-STNMT ngày 16/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 029476 do UBND huyện Krông Buk (nay là UBND thị xã Buôn Hồ) ký ngày 17/7/1995 cho hộ ông Trần Công Thành. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 499/QĐ-STNMT ngày 15/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0401608 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 28/10/1995 cấp cho hộ ông Đinh Văn Ba. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 498/QĐ-STNMT ngày 15/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 793979 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 23/02/2011 cấp cho hộ bà Trần Thị Vỹ, được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Buôn Ma Thuột ký chỉnh lý cho ông Nguyễn Văn Mai và bà Nguyễn Thị Hướng ngày 13/6/2016. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 328/QĐ-STNMT ngày 15/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nguyễn Khoa Ca. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 812/QĐ-STNMT ngày 15/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 238962 cấp cho ông Đỗ Xuân Dũng – bà Phạm Thị Năm trên địa bàn huyện Đăk Hà. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 472/QĐ-STNMT ngày 15/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Hoàng Thị Tân, địa chỉ thửa đất: Thôn Thị Thư, xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 469/QĐ-STNMT ngày 15/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Hộ ông Trịnh Văn Định (tên đúng là Trịnh Xuân Định), bà Lưu Thị Nga, địa chỉ thửa đất: Xã Yên Bái (nay là xã Yên Trường), huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 470/QĐ-STNMT ngày 15/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc đính chính Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Quang Ro, thửa đất tại thôn Cẩm Tú, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 463/QĐ-STNMT ngày 14/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Lê Thị Huệ, thửa đất tại thôn Thọ Phật, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 462/QĐ-STNMT ngày 14/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Phạm Đình Sâm và bà Nguyễn Thị Thạnh, địa chỉ thửa đất: xã Thiệu Hoà, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 815/QĐ-STNMT ngày 14/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An Về việc huỷ thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Anh Căn và bà Nguyễn Thị Ty tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 805/QĐ-STNMT ngày 14/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc huỷ Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 666827 cấp cho Hộ bà Trần Thị Hoa và ông Bùi Hữu Tuấn trên địa bàn xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. (Quyết định hủy TBS). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 332/QĐ-STNMT ngày 09/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 405548 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 06/4/2021 cho ông Nguyễn Thanh Toàn, cập nhật chuyển nhượng cho bà Võ Huyền Vân ngày 17/6/2021. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 801/QĐ-STNMT ngày 13/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc huỷ Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 524882 cấp cho bà Nguyễn Thị Phúc trên địa bàn thành phố Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 494/QĐ-STNMT ngày 13/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 496168 do UBND huyện Krông Pắc ký ngày 11/11/2010 được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Krông Pắc xác nhận nội dung thay đổi trang 4 Giấy chứng nhận cho ông Trương Văn Tý ngày 20/03/2021. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 238/QĐ-STNMT ngày 13/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình Về việc huỷ giấy chứng nhận Lê Bá Thắng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 493/QĐ-STNMT ngày 13/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 203955 do UBND huyện Buôn Đôn ký ngày 08/04/2011 cho ông Trịnh Quốc Cường. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 512/QĐ-STNMT ngày 11/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Lê Thị Tuyết, thửa đất tại thôn Hiền Thư, xã Đông Hoà, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 555/QĐ-STNMT ngày 11/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 53625 QSDĐ/BH07 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 18/01/2007 theo Quyết định số 698/QĐ-UB của UBND huyện Cư M’gar ký ngày 26/10/1994 cho ông Lò Văn Là và bà Võ Thị Hoa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 554/QĐ-STNMT ngày 11/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 428938 do sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 22/07/2020 cho ông Thái Hồng Sơn, ngày 08/09/2020 chỉnh lý biến động chuyển nhượng cho ông Cao Minh Khôi. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 373/QĐ-STNMT ngày 06/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 830170 do UBND thành phố Phan Thiết cấp ngày 25/02/2015 cho ông Lê Văn Cứng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 349/QĐ-STNMT ngày 08/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đào Công Chính. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 869/QĐ-STNMT ngày 08/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 304947 cấp cho ông Nguyễn Viết Phúc và bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt trên địa bàn thành phố Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 276/QĐ-STNMT ngày 08/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AĐ 654638 số vào sổ 1331, do UBND huyện Tiền Hải cấp ngày 21/8/2006, mang tên ông Vũ Tự Cường, bà Vũ Thị Hồng, thường trú tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 851/QĐ-STNMT ngày 08/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào số cấp Giấy chứng nhận: 0760 do UBND huyện Bố Trạch cấp cho bà Nguyễn Thị Thân. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 848/QĐ-STNMT ngày 08/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành W 402470, do Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Hới cấp cho hộ ông Phạm Văn Xuân. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 551/QĐ-STNMT ngày 08/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE298732 được UBND huyện Krông Bông ký ngày 04/10/2017; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE298731 được UBND huyện Krông Bông ký ngày 04/10/2017 cho hộ ông Hoàng Hoa Liêng và bà Dương Thị Ngữ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 258/QĐ-STNMT ngày 07/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc Hủy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lý Hải Thùng, thường trú tại T7, K2 phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, (nay là tổ dân phố 11, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 257/QĐ-STNMT ngày 07/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Đường Văn Láng và bà Phùng Thị Liên thường trú tại xóm Nà Đắng, xã Việt Chu (nay là xã Thống Nhất), huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 256/QĐ-STNMT ngày 07/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Dương Văn Trường và bà Hầu Thị Oanh, thường trú tại xóm Lũng Lừa, xã Đa Thông, huyện Thông Nông, (nay là huyện Hà Quảng), tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 255/QĐ-STNMT ngày 07/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc Hủy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Đặng Thông (đã chết), thường trú tại Tổ 23-khối 3a (nay là Tổ dân phố 11), phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 348/QĐ-STNMT ngày 06/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Diên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 513/QĐ-STNMT ngày 11/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Lê Thị Tuyết, thửa đất tại thôn Hiền Thư, xã Đông Hoà, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 871/QĐ-STNMT ngày 11/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số W 681442 cấp cho hộ ông bà Đỗ Thị Lễ trên địa bàn thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (Quyết định hủy TBS). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 504/QĐ-STNMT ngày 07/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lâm Quang Đường, địa chỉ thửa đất: Xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 549/QĐ-STNMT ngày 07/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 028081do UBND huyện Buôn Đôn ký ngày 17/10/2014 cho bà Lê Thị Bích Mai. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 548/QĐ-STNMT ngày 07/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 110639 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột cấp ngày 31/12/2019 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 072244 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột cấp ngày 18/10/2018 cho hộ ông Tạ Sĩ và bà Trương Thị Liên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 547/QĐ-STNMT ngày 07/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 239934 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột cấp ngày 27/01/2014 cho bà Nguyễn Thị Thừa, được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Buôn Ma Thuột) ký chỉnh lý cho ông Nguyễn Tiến Phụng ngày 26/03/2014. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 546/QĐ-STNMT ngày 07/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 464506 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 18/01/2007 cho hộ ông Vũ Đức Phúc và bà Bùi Thị Kim Nhung. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 545/QĐ-STNMT ngày 07/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ 109869 do UBND huyện Krông Pắc ký ngày 22/8/1996 cho hộ ông Phạm Công Bắc. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 550/QĐ-STNMT ngày 07/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ số 237446 theo Quyết định số 818/QĐ-UB do UBND huyện Krông Ana (nay là UBND huyện Cư Kuin) ký ngày 30/8/2000 cho hộ ông Nguyễn Bá Linh (đã chết). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 544/QĐ-STNMT ngày 07/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00255 do UBND huyện Krông Pắc ký ngày 05/8/1998 cho hộ bà H Mih Niê. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 347/QĐ-STNMT ngày 06/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nguyễn Thị Thu Hà. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 221/QĐ-STNMT ngày 16/8/2021 của Sở TN&MT Tp.Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất CQ 604205 do UBND quận Hồng Bàng cấp bà Quách Thị Thanh Nhà và chồng là ông Nguyễn Thành Thuyến tại số 9A phường Đội Văn, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 243/QĐ-STNMT ngày 25/8/2021 của Sở TN&MT Tp.Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất do UBND huyện An Lão cấp cho ông Vũ Xuân Trường vợ là bà Đỗ Thị Thu Hà tại thông Khúc Giảng, xã An Tiến, huyện An Lão. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 248/QĐ-STNMT ngày 31/8/2021 của Sở TN&MT Tp.Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất do UBND huyện Hải An cấp cho bà Trịnh Thị Thảnh tại tổ dân phố Thượng Đoạn Xá 1, phường Đông Hải 1, quận Hải An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 251/QĐ-STNMT ngày 07/9/2021 của Sở TN&MT Tp.Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất số A 890991 do UBND thành phố cấp ngày 09/12/2005. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 253/QĐ-STNMT ngày 07/9/2021 của Sở TN&MT Tp.Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất số AC 031423 ngày 09/12/2005. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 236/QĐ-STNMT ngày 19/8/2021 của Sở TN&MT Tp.Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 604204 do UBND quận Hồng Bàng cấp cho ông Nguyễn Tùng Lâm tại số 9, đường Đội Văn, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 222/QĐ-STNMT ngày 16/8/2021 của Sở TN&MT Tp.Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSH nhà ở và QSD đất ở do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng cấp cho bà Trịnh Thị Hà và con là Triệu Hoàng Linh tại số 70, Phòng 1, Tầng 1 đường Phan Bội Châu, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 223/QĐ-STNMT ngày 17/8/2021 của Sở TN&MT Tp.Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất BU 330215 do UBND quận Hải An cấp 30/12/2014 cho bà Vũ Thị Thị tại tổ đan phố 15. phường Nam Hải, Quận Hải An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 495/QĐ-STNMT ngày 13/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 084213 do UBND huyện Cư Kuin ký ngày 11/5/2015 cho hộ bà Trần Thị Rơi. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 842/QĐ-STNMT ngày 05/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gần liền với đất có số phát hành BI 488763 do UBND huyện Quảng Trạch (nay là thị xã Ba Đồn) cấp cho ông Phạm Anh Đức,bà Nguyễn Thị Tuyết. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 534/QĐ-STNMT ngày 05/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 53625 QSDĐ/BH07 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 18/01/2007 theo Quyết định số 698/QĐ-UB của UBND huyện Cư M’gar ký ngày 26/10/1994 cho ông Lò Văn Là và bà Võ Thị Hoa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 338/QĐ-STNMT ngày 04/10/2021 của Sở TN&MT tỉnh Sơn La Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Sêri CS 309019 do UBND tỉnh Sơn La cấp cho Công ty TNHH nông nghiệp Tô Hiệu - Sơn La ngày 27/8/2019. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 459/QĐ-STNMT ngày 10/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Quang Ro, thửa đất tại thôn Cẩm Tú, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 458/QĐ-STNMT ngày 10/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp số phát hành BN 433456 ngày 25/7/2013 cho ông Nguyễn Văn Tâm và bà Nguyễn Thị Liên, địa chỉ thửa đất: Khu phố Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 456/QĐ-STNMT ngày 10/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Khắc Minh - bà Nguyễn Thị Nhung, địa chỉ thửa đất xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương (nay là Phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hoá), tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 455/QĐ-STNMT ngày 09/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Phạm Thị Anh, địa chỉ thửa đất Lô 52, khu 2, MBQH 89 XD/UBTH , phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 321/QĐ-STNMT ngày 10/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG 303547 đã cấp cho ông, bà Trần Xuân Một - Nguyễn Thị Hiền. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 320/QĐ-STNMT ngày 09/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phan hữu mậu). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 227/QĐ-STNMT ngày 09/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ bà Trần Thị Liên thường trú tại tổ 1 (nay là tổ dân phố 2), thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 226/QĐ-STNMT ngày 09/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Nguyễn Việt Hùng, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, thường trú tại Tổ dân phố 07, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 479/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 182918 do UBND huyện Ea Súp cấp ngày 03/12/1999 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 154804 do UBND huyện Ea Súp cấp ngày 16/10/2013 cho hộ ông Nông Văn Báo. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 146/QĐ-STNMT ngày 09/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Lai Châu Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ông Nguyễn Thanh Minh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 145/QĐ-STNMT ngày 09/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Lai Châu Về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Quynh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 490/QĐ-STNMT ngày 09/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 042126 do UBND huyện Krông Ana cấp ngày 09/6/2000 cho hộ ông Lê Văn Sơn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 488/QĐ-STNMT ngày 09/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyến sử dụng đất số AI 691902 số vào sổ H 01278 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 18/05/2007 cho ông Nguyễn Hồng Minh và bà Phạm Thị Dung. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 489/QĐ-STNMT ngày 09/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 678718 do UBND huyện Ea Kar cấp ngày 18/01/2012 cho bà Nguyễn Thị Hương. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 487/QĐ-STNMT ngày 09/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 473746 do sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 08/12/2016 cho hộ Nguyễn Văn Sỹ, ngày 15/02/2017 chỉnh lý biến động chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Tùng và bà Chu Thị Mai. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 486/QĐ-STNMT ngày 09/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyến sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 909261 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 27/7/2015 cho hộ ông Đinh Văn Cương và bà Nguyễn Thị Nhân. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 485/QĐ-STNMT ngày 09/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 183440 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 11/4/2002 cho hộ ông Tạ Văn Chuyển, được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Buôn Ma Thuột ký chỉnh lý cho ông Nguyễn Tiến Chung và bà Nguyễn Thị Liên ngày 17/10/2007. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 484/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 424158 do UBND huyện Ea Kar cấp ngày 31/12/2002, chỉnh lý biến động cho bà Trần Thị Hương ngày 27/02/2020. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 319/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Đoàn Nguyễn Trường Nam). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 318/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 263331 đã cấp cho ông Trịnh Công Ngọc Hảo. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 821/QĐ-STNMT ngày 22/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AP 347411 cấp cho ông Chu Văn Tờ - bà Ngô Thị Cá trên địa bàn huyện Đăk Hà. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 801/QĐ-STNMT ngày 21/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hànhBD 887167 do UBND huyện Quảng Trạch (nay là thị xã Ba Đồn) cấp cho hộ ông Trần Ngọc Thử và bà Trần Thị Mai. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 511/QĐ-STNMT ngày 22/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sốAK 572478 do UBND huyện Krông Buk (nay là UBND thị xã Buôn Hồ) ký ngày 15/10/2007 cho hộ Phạm Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Nương. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 799/QĐ-STNMT ngày 21/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AN 635757 do UBND huyện Minh Hóa cấp cho hộ ông Đinh Văn Thiệu và bà Đinh Thị Tích (nay là Đặng Thị Kim Tình). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 237/QĐ-STNMT ngày 21/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Đàm Thị Liên, và ông Đàm Ech (Đàm Ách) (đã chết) thường trú tại xóm Bản Hà, xã Đào Ngạn (nay là xã Ngọc Đào), huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 236/QĐ-STNMT ngày 21/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Phùng Văn Thắng (đã chết) và bà Hoàng Thị Tuần, thường trú tại Tổ dân phố 1, thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 235/QĐ-STNMT ngày 21/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Ban và bà Sầm Thị Vân, tại thời điểm cấp giấy chứng nhận thường trú tại xóm Nà Ngàm, xã Đa Thông, huyện Thông Nông, tỉnhCao Bằng (nay thường trú tại xóm Quyết Tâm, xã EaPô, huyện Cư Jút, tỉnh ĐăK Nông). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 797/QĐ-STNMT ngày 20/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BM 055355 do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch (nay là thị xã Ba Đồn) cấp cho hộ ông Trương Văn Giúp và bà Dương Thị Lan. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 798/QĐ-STNMT ngày 20/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CR 446832 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp cho ông, bà Nguyễn Văn Hùng - Võ Thị Lý. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 501/QĐ-STNMT ngày 16/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 191590 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 22/1/2019 cấp cho hộ ông Dương Kim Sâm, được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Buôn Ma Thuột ký chỉnh lý cho ông Phạm Văn Phương ngày 08/3/2019. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 247/QĐ-STNMT ngày 21/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình Về việc hủy trang bổ sung Ông Hoàng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 454/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CV 663767 cấp ngày 30/6/2020 cho ông Trịnh Văn Giang, địa chỉ thửa đất: Khu phố 10, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 453/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Khánh và bà Phạm Thị Nụ, địa chỉ thửa đất: Thôn Thọ Đồn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 225/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trần Văn Hoàng, thường trú tại Tổ 47a-Khối 5 (nay là Tổ dân phố 16), phường Sông Hiến,thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 223/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Chu Văn Lợi (đã chết), bà Hoàng Thị Loan, thường trú tại xóm Nà Vai, xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 224/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Lộc Hữu Thinh (đã chết), bà Nông Thị Ban (đã chết), thường trú tại xóm Bó Dường, xã Vân Trình, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 222/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Đức và bà Hoa Thị Lương, thường trú tại xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 483/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 192167do UBND huyện Kr ông Pắc ký ngày 08/12/2011 cho ông Nguyễn Văn Hải và bà Phạm Huyền Ngọc. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 482/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 066014 do UBND huyện Ea Kar cấp ngày 17/11/2008 cho hộ ông Nguyễn Bá Sự. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 481/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ số 438488 do UBND huyện Ea Kar cấp theo Quyết định số 753/QĐ-UB ngày 18/12/2003 cho hộ ông Nguyễn Hữu Kỳ và bà Nguyễn Thị Thủy. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 480/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 743365 do UBND huyện Ea Kar cấp ngày 21/7/2008 cho hộ ông Phạm Văn Đạo và bà Vũ Thị Tằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 478/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 575983 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 01/8/2019 cho ông Nguyễn Văn Nam và bà Lê Thị Lộc. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 477/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 770371 do UBND huyện Ea Kar cấp ngày 12/08/2014 cho hộ ông Lương Thanh Tân và bà Nguyễn Thị Lê. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 476/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 545712 do UBND huyện Ea Kar cấp ngày 23/6/2020 cho hộ bà Nguyễn Thị Hải. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 475/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 177026 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 16/12/2020 cho ông Đặng Công Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 142/QĐ-STNMT ngày 30/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Lai Châu Về việc hủy GCN của nhà bà Đường Thị Ngọc Hoa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 789/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN số 00869 cấp cho ông Nguyễn Thanh Xuân trên địa bàn huyện Đăk Hà. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 472/QĐ-STNMT ngày 07/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 286657, do UBND huyện Ea H’leo ký ngày 07/12/2009 cho hộ ông Phan Đoàn Anh Hùng và bà Đinh Hồng Thủy. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 797/QĐ.STNMT-VPĐKĐĐ ngày 06/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Tiến Dũng, bà Phạm Thị Hải Linh tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 795/QĐ.STNMT-VPĐKĐĐ ngày 06/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Tiến Kim tại xã Nghi Khánh (nay là xã Khánh Hợp), huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 796/QĐ.STNMT-VPĐKĐĐ ngày 06/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hoàng Văn Hải và bà Hoàng Thị Lâm tại xã Nghi Khánh (nay là xã Khánh Hợp), huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 794/QĐ.STNMT-VPĐKĐĐ ngày 06/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An V/v hủy Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn An Ninh, bà Trịnh Thị Hồng Lựu tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 469/QĐ-STNMT ngày 06/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 028553, do UBND huyện Cư Kuin ký ngày 10/02/2015 cho hộ ông Trần Đình Khai và bà Nguyễn Thị Liễu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 778/QĐ-STNMT ngày 06/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AA 395000 cấp cho ông Từ Duy Sơn trên địa bàn phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 777/QĐ-STNMT ngày 06/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 824599 cấp cho ông Nguyễn Công Thành và bà Phạm Thị Phương trên địa bàn xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Thông báo số 329/TB-VPĐKĐĐ-ĐK ngày 12/8/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Nam Về việc hủy GCN QSĐ đã cấp cho cơ sở tôn giáo Chùa thá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 468/QĐ-STNMT ngày 06/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 295811 do UBND huyện Ea Kar cấp ngày 18/12/2003 cho hộ bà Lê Thị Huân. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 467/QĐ-STNMT ngày 06/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 744870 do UBND huyện Ea Kar cấp ngày 19/7/2003 cho hộ ông Nguyễn Trọng Thắng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 443/QĐ-STNMT ngày 31/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CT 635596 cấp ngày 26/3/2020 cho Công ty Cổ phần Quốc tế SWIMAX, địa chỉ khu đất: Xã Xuân Trường và Xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 466/QĐ-STNMT ngày 01/9/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 048957, CS 048958 do Sở Tài Nguyên và Môi trường ký ngày 05/12/2019 cho ông Nguyễn Thành Đạt được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Buôn Đôn xác nhận trang 3 Giấy chứng nhận cho bà H’ Ăt Êban ngày 13/01/2021. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 228/QĐ-STNMT ngày 31/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình Về việc hủy giấy chứng nhận Trần Cao Khải. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 227/QĐ-STNMT ngày 31/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình Về việc hủy giấy chứng nhận Lê Đức Thuận. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 442/QĐ-STNMT ngày 31/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CO 064072 cấp ngày 01/6/2018 cho ông Phạm Văn Giáp và bà Lê Thị Thiện, địa chỉ thửa đất: Xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 774/QĐ-STNMT ngày 20/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AD 933060 do UBND thành phố Đồng Hới cấp cho ông, bà Lê Duy Quang - Lê Thị Đàn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 778/QĐ-STNMT ngày 25/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành B 291458 do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho ông Trần Sơn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Thông báo số 151/TB-STNMT ngày 30/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Lào Cai Về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Thông báo số 2445/TB-STNMT ngày 30/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang Về việc hủy phôii GCNQSD đất ; phooii GCNQSD đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng do in , viết trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Xem nội dung chi tiết tại đây, (kèm theo báo cáodanh sách phôi hỏng)./.

- Quyết định số 773/QĐ-STNMT ngày 30/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số R 152886 cấp cho Hộ ông Thao Nhức trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 439/QĐ-STNMT ngày 28/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Sĩ Tư địa chỉ thửa đất: xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 440/QĐ-STNMT ngày 28/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Ngọc Gần và bà Lương Thi Hà, địa chỉ thửa đất: Thôn Cầu, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 770/QĐ-STNMT ngày 27/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Q 317068 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Sự trên địa bàn thành phố Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 771/QĐ-STNMT ngày 27/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số U 332002 cấp cho hộ ông A Mơih trên địa bàn thành phố Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 463/QĐ-STNMT ngày 27/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyến sử dụng đất số AB 475290, W 866017 số vào sổ số 449714, 352682 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 13/04/2005; 09/04/2003 cho hộ ông Hồ Văn Tâm và bà Trịnh Thị Trúc Ly. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 462/QĐ-STNMT ngày 27/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành Giấy chứng nhận số AN 684080 được UBND huyện Krông Năng cấp ngày 13/11/2009, người sử dụng đất là hộ ông Hoàng Bá Nhân và bà Lê Thị Thúy. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 434/QĐ-STNMT ngày 26/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Dũng và bà Trịnh Thị Đảm, địa chỉ thửa đất: Thôn Phú Yên (nay là thôn Yên Tôn Hạ), xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 435/QĐ-STNMT ngày 26/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Hùng và bà Lê Thị Sáu, địa chỉ thửa đất: Thôn Thanh Tân, xã Hoá Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 318/QĐ-STNMT ngày 25/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 407483 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 26/5/2017 cho ông Nguyễn Văn Tài. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 317/QĐ-STNMT ngày 25/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 407481 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 26/5/2017 cho bà Trần Thị Ngọc Nữ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 316/QĐ-STNMT ngày 25/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 366407 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 26/9/2017 cho bà Trần Thị Ngọc Nữ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 433/QĐ-STNMT ngày 26/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trịnh Kim Sơn và bà Nguyễn Thị Thuỷ, địa chỉ thửa đất: xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 432/QĐ-STNMT ngày 26/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Xuân Đức và bà Nguyễn Thị Hạnh, địa chỉ thửa đất: Thôn 8 (nay là thôn Duyên Thượng 2), xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 460/QĐ-STNMT ngày 25/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ số 224842, vào sổ ngày 10/9/1999 do Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông cấp cho hộ ông Đỗ Thành Phong. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 461/QĐ-STNMT ngày 25/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số W 807375 do Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông ký ngày 16/12/2002, cho hộ bà Nguyễn Thị Liên được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Bông cập nhật chỉnh lý biến động cho ông Nguyễn Thành Long và bà Nguyễn Thị Sự ngày 27/6/2019. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 459/QĐ-STNMT ngày 25/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 567314 do Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông ký ngày 13/4/2012, cho hộ ông Nguyễn Văn Sỹ và bà Trần Thị Gấm. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 223/QĐ-STNMT ngày 25/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình Về việc Quyết định hủy giấy ông Tiến. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 458/QĐ-STNMT ngày 25/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện M’Đrắk cấp theo Quyết Định số 203/QĐ-UB có số vào sổ 130746 và 130747/QSDĐ ký ngày 30 tháng 11 năm 1996 cho ông Nguyễn Xuân Cước. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 762/QĐ-STNMT ngày 25/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số U 695535 cấp cho Hộ ông Nguyễn Văn Thành trên địa bàn huyện Kon Rẫy. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 201/QĐ-STNMT ngày 25/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nông Văn Đanh (đã chết) và bà Trần Thị Hoa (đã chết) thường trú tại xóm Kéo Sy, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 200/QĐ-STNMT ngày 25/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trần Văn Thái thường trú tại tổ dân phố Phia Khoang, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 199/QĐ-STNMT ngày 25/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp hộ ông Lê Văn Càn, bà Lãnh Thị Thuận, thường trú tại xóm Nà Đán (nay là xóm Mỏ Sắt), xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 198/QĐ-STNMT ngày 25/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Sạch Văn Hòa, bà Khằm Thị Luận, thường trú tại xóm Nà Rụa (nay là tổ dân phố 08), phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 457/QĐ-STNMT ngày 25/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyến sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 241990 số vào sổ CS 07457 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 17/03/2021, cho hộ ông Phan Doãn Lưu và bà Trần Thị Gái. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 456/QĐ-STNMT ngày 25/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyến sử dụng đất số CU 416001 số vào sổ CH 07470 do UBND huyện Cư M'gar cấp ngày 22/03/2021, cho ông Phan Doãn Lưu và bà Trần Thị Gái. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 455/QĐ-STNMT ngày 24/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ 171103 do UBND huyện Buôn Đôn ký ngày 10/12/1996 cho hộ ông Nguyễn Văn Xoang và bà Phạm Thị Hường. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 305/QĐ-STNMT ngày 23/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ông Nguyễn Duy Kính(Thửa 515). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 309/QĐ-STNMT ngày 20/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 401118 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 25/12/1993 cho hộ ông Nguyễn Văn Mau. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 308/QĐ-STNMT ngày 20/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 450411 do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 22/4/2011 cho bà Nguyễn Thị Loan. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 210/QĐ-STNMT ngày 23/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang Về việc hủy giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Thanh Hà và bà Trần Thị Minh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 208/QĐ-STNMT ngày 19/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang Về việc hủy giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp cho ông Thèn Đức Ìn và bà Tráng Thị Nghì. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 209/QĐ-STNMT ngày 19/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang Về việc hủy giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp cho ông Phạm Duy Hùng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 748/QĐ-STNMT ngày 11/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành K671129, số vào số cấp Giấy chứng nhận T00459 do UBND tỉnh Quảng Bình cấp cho Hợp tác xã Nông nghiệp Bắc Lý ngày 21 tháng 4 năm 1995. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 306/QĐ-STNMT ngày 23/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Khuyến. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 304/QĐ-STNMT ngày 23/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ông Nguyễn Duy Kính (Thửa 81). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 420/QĐ-STNMT ngày 23/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Đoàn Công Sợi địa chỉ thửa đất: xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 419/QĐ-STNMT ngày 23/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Lê Thị Đủ, địa chỉ thửa đất: Thôn Ngọc Uyên, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 418/QĐ-STNMT ngày 23/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp số phát hành CV 663997 ngày 11/6/2020 cho ông Trương Văn Phúc, địa chỉ thửa đất: Thôn 3, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 580/QĐ-STNMT ngày 23/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Về việc hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AC 653805 ngày 16/6/2005 - CTCP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 581/QĐ-STNMT ngày 23/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Về việc hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AC 653805 ngày 16/6/2005 - CTCP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 582/QĐ-STNMT ngày 23/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Về việc hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AE 037346 ngày 26/9/2006 - CTCP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 583/QĐ-STNMT ngày 23/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Về việc hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AH 568684 ngày 23/8/2007 - CTCP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 584/QĐ-STNMT ngày 23/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Về việc hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AC 653804 ngày 16/6/2005 - CTCP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Thông báo số 167/TB-TNMT ngày 12/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ Về việc tiêu huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Xem nội dung chi tiết tại đây và danh sách kèm theo./.

- Quyết định số 417/QĐ-STNMT ngày 23/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Hà Văn Chương, địa chỉ thửa đất: Xã Yên Lễ (nay là Khu phố Quế Phú, thị trấn Yên Cát), huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 452/QĐ-STNMT ngày 23/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 147843 do Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông ký ngày 26/11/1999, cho hộ bà Võ Thị Hồng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 453/QĐ-STNMT ngày 23/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ 106109 theo Quyết định số 105/QĐ-UBND do UBND huyện Krông Pắc ký ngày 26/06/1996 cho hộ bà H’ Oanh Byă. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 451/QĐ-STNMT ngày 23/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 175829 có số vào sổ 210789 do UBND huyện Ea H’leo ký ngày 07/03/2000, cho ông Ksơr Chlăk. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 220/QĐ-STNMT ngày 20/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đức Xuyền. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Công văn số 400/CV-CQCSĐT-CSKT ngày 12/8/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lào Cai VV rà soát GCN QSD đất tài sản trên đất, bất động sản (đối với Cty TNHH xây dựng, thương mại Li La Ma). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 413/QĐ-STNMT ngày 19/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Trang bổ sung số 02 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CĐ 204574 ngày 08/4/2016 cho bà Nguyễn Thị Oanh, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Vinh, thị xã Sầm Sơn nay là phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Thông báo số 301/TB-STNMT ngày 19/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng Về việc : không sử dụng phôi Giấy chứng nhận bị thất lạc (01 phôi GCN số seri CV 085864). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 770/QĐ-STNMT ngày 18/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành B 982582 do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho bà Nguyễn Thị Mai. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 769/QĐ-STNMT ngày 18/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gần liền với đất có số phát hành CT 688508 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Ngô Văn Đoài. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 449/QĐ-STNMT ngày 18/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 006621, do UBND huyện Krông Ana (nay là huyện Cư Kuin) ký ngày 28/11/2002, cho hộ ông Y Mĩm Byă (đã chết). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 196/QĐ-STNMT ngày 18/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng về việc huỷ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Sầm Minh Hoan (đã chết), thường trú tại xóm Nà Pế, xã Ngọc Xuân, thị xã Cao Bằng (nay là tổ 2, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 448/QĐ-STNMT ngày 18/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyến sử dụng đất số AK 621226 do UBND huyện Krông Buk (nay là UBND thị xã Buôn Hồ) ký ngày 28/11/2007 cho ông Nguyễn Công Thành và bà Huỳnh Thị Bích Năm. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 299/QĐ-STNMT ngày 17/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 949831. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 762/QĐ-STNMT ngày 17/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CB 119436 do Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn cấp cho ông Phạm Hải Long và bà Nguyễn Thị Vân. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 446/QĐ-STNMT ngày 17/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 953674 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 28/10/2015 cho ông Trần Văn Châu và bà Phạm Thị Thảo. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 445/QĐ-STNMT ngày 17/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 128421 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 16/11/2017 cho hộ bà Trần Thị Lấn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 444/QĐ-STNMT ngày 17/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 966473 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột cấp ngày 24/01/2007 cho hộ bà Nguyễn Thị Thắng và ông Đỗ Hồng Thanh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 759/QĐ-STNMT ngày 13/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 746/QĐ-STNMT ngày 10/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành K 158593 do UBND thị xã Đồng Hới cấp ngày 11/02/1998 cho ông Trần Văn Quý, đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đồng Hới chỉnh lý biến động thừa kế cho bà Trương Thị Lý ngày 09/01/2020. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 758/QĐ-STNMT ngày 13/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 745/QĐ-STNMT ngày 10|8|2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AQ 076552 do UBND . thành phố Đồng Hới cấp ngày 09/12/2009 cho ông Hoàng Văn Xảo. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 441/QĐ-STNMT ngày 13/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyến sử dụng đất số vào sổ 184198 do UBND huyện Buôn Đôn ký ngày 30/6/1997 cho hộ ông Nguyễn Hiếu Học. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 761/QĐ-STNMT ngày 16/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành DA 224624 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Đỗ Thành Nhung. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 149/QĐ-STNMT ngày 12/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Gia Lai về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 244441 và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 646222358100103 do UBND tỉnh Gia Lai cấp cho Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Lâm sản Gia Lai. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 442/QĐ-STNMT ngày 17/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 966090 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 01/02/2007 cho bà Bùi Thị Son. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 443/QĐ-STNMT ngày 17/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 933414 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột ký ngày 08/12/2003 cho hộ bà Lương Thị Dung. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 228/QĐ-STNMT ngày 12/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Nam về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Chùa Thá, địa chỉ tại Tổ dân phố Thá, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 735/QĐ-STNMT ngày 12/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN số 00557QSDĐ/26/QĐ-UB(TX) cấp cho Hộ ông Phạm Viết Đào trên địa bàn thành phố Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 289/QĐ-STNMT ngày 09/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phạm Thị Tiến. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 746/QĐ-STNMT ngày 10/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành K 158593 do UBND thị xã Đồng Hới cấp ngày 11/02/1998 cho ông Trần Văn Quý, đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đồng Hới chỉnh lý biến động để thừa kế cho bà Trương Thị Lý ngày 09/01/2020. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 744/QĐ-STNMT ngày 10/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gần liền với đất có số phát hành CY 139231 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp cho ông Đào Viết Long. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 745/QĐ-STNMT ngày 10/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AQ 076552 do UBND thành phố Đồng Hới cấp ngày 09/12/2009 cho ông Hoàng Văn Xảo. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 288/QĐ-STNMT ngày 09/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Hoàng Rơi- Dương Thị Sòng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 411/QĐ-STNMT ngày 13/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ bà Nguyễn Thị Dung (Luật), địa chỉ thửa đất Thôn Hoà Lâm, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 293/QĐ-STNMT ngày 12/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Cẩn. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 401/QĐ-STNMT ngày 11/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Ông Vũ Văn Vũ, địa chỉ thửa đất Tổ dân phố Minh Sơn, phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 740/QĐ-STNMT ngày 09/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CR 083131 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông, bà Đoàn Quốc Việt — Đoàn Thị Duyễn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 741/QĐ-STNMT ngày 09/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành DA 482917 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông, bà Đoàn Quốc Việt — Đoàn Thị Duyễn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 750/QĐ-STNMT ngày 11/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CB 502214 do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho ông Nguyễn Đại Nam, bà Nguyễn Thị Yên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 749/QĐ-STNMT ngày 11/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AA 413584 do UBND thành phố Đồng Hới cấp cho Hệ bà: Ngô Thị Hiền. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 747/QĐ-STNMT ngày 11/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 1790 do UBND huyện Bố Trạch cấp cho ông, bà Nguyễn Văn Thông - Đỗ Thị Thúy. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 742/QĐ-STNMT ngày 09/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất và cấp đổi giấy chứng nhận cho bà Nguyễn Thị Ngọc. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 734/QĐ-STNMT ngày 09/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CY 115621 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp cho ông, bà Phạm Quốc Danh- Nguyễn Thị Thu Hà. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 735/QĐ-STNMT ngày 09/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CD 063049 do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho ông Nguyễn Trường Quận và bà Trần Thị Lan. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 739/QĐ-STNMT ngày 09/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BE 751741 do UBND huyện Quảng Trạch (nay là thị xã Ba Đồn) cấp cho hộ“ông Trần Vũ Bảo. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 190/QĐ-STNMT ngày 10/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Nông Văn Giao (đã chết) và bà Đàm Thị Mạy thường trú tại xóm Đoỏng Hủ, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 191/QĐ-STNMT ngày 10/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Tạ Thị Hà (Đã chết), thường trú tại xóm Nà Giàng, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 188/QĐ-STNMT ngày 10/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Đinh Việt Minh, bà Nguyễn Thị Mỹ, thường trú tại xóm Nà Pá, xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 189/QĐ-STNMT ngày 10/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ bà Nông Thị Ương, thường trú tại xóm Đoỏng Lẹng, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 187/QĐ-STNMT ngày 10/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Đinh Văn Binh, bà Nông Kim Bông, thường trú tại xóm Nà Pá, xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 725/QĐ-STNMT ngày 09/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BI 058177 do UBND huyện Quảng Ninh cấp cho ông Đoàn Văn Hòa và bà Văn Thị Loan. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 720/QĐ-STNMT ngày 09/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 759467 cấp cho bà Trần Thị Kim Tân trên địa bàn thành phố Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 287/QĐ-STNMT ngày 09/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 396/QĐ-STNMT ngày 06/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Việt và bà Ngô Thị Khanh, địa chỉ thửa đất: Thôn 8, xã Vĩnh An,huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 395/QĐ-STNMT ngày 06/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Phạm Văn Thấu và bà Nguyễn Thị Lai, địa chỉ thửa đất: Thôn Thọ Đồn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 394/QĐ-STNMT ngày 06/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Hồng Quang và bà Đỗ Thị Khanh, địa chỉ thửa đất: Thôn 04, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 435/QĐ-STNMT ngày 06/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 218078 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Nguyễn Hoành Long và bà Nguyễn Thị Thu Hà ngày 27/11/2017. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 186/QĐ-STNMT ngày 06/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng Về việc hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Tô Vũ Hải, bà Nông Thị Bích Ngọc thường trú tại tổ 09 phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 198/QĐ-STNMT ngày 04/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang Về việc hủy trang bổ sung kèm theo GCN quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Hoàng Thị Mừng và ông Nguyễn Lý. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 195/QĐ-STNMT ngày 03/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang Về việc hủy và cấp lại GCNQSD đất cho hộ Ông Vừ Vả Páo thường trú tại thôn ĐOàn Kết, xã Sủng Là, huyện ĐV. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 723/QĐ-STNMT ngày 04/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành H 764493 do UBND huyện Lệ Thủy cấp cho ông Nguyễn Văn Ó. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 718/QĐ-STNMT ngày 04/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CP 755281 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Lê Ngọc Phúc. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 722/QĐ-STNMT ngày 04/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AG 453465 do UBND huyện Lệ Thủy cấp cho ông Lê Quang Vân và bà Lê Thị Bường. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 721/QĐ-STNMT ngày 04/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành P 854578 do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch cấp cho bà Lê Thị Lê. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 709/QĐ-STNMT ngày 05/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số T 888150 cấp cho hộ bà Bùi Thị Tuyết tại xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 196/QĐ-STNMT ngày 03/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất đã cấp cho hộ ông Thào Quáng Lèng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 134/QĐ-STNMT ngày 04/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Lai Châu về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Mào Thị Mong Hoài. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 716/QĐ-STNMT ngày 03/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành C 341463 do UBND huyện Lệ Thủy cấp cho bà Dương Thị Tỉnh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 708/QĐ-STNMT ngày 03/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CG 611783 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho bà Võ Thị Huệ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 709/QĐ-STNMT ngày 03/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành: CB 507168, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CH02448 do UBND huyện Bố Trạch cấp cho ông Nguyễn Đức Cường. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 702/QĐ-STNMT ngày 02/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 734080 cấp cho hộ ông U Nhuận và bà Y Bem trên địa bàn huyện Đăk Hà. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 133/QĐ-STNMT ngày 02/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Lai Châu về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Thào A Hảng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 340/QĐ-STNMT ngày 30/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Trần Ngọc Thành. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 280/QĐ-STNMT ngày 29/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Nguyễn Tấn Dĩnh - Nguyễn Thị Được. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 130/QĐ-STNMT ngày 28/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Lai Châu Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ GĐ ông Tao Văn Xanh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 419/QĐ-STNMT ngày 30/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc đề nghị hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 089810 do UBND huyện Krông Ana cấp ngày 08/6/1995 cho bà Mai Thị Hiếu và đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận cho ông Mai Bảo Trung. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 380/QĐ-STNMT ngày 29/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Quốc Hưng, địa chỉ thửa đất Thôn Quảng Ích (nay là Thôn Quảng Ích 1), xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./

- Quyết định số 289/QĐ-STNMT ngày 27/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 407482 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 26/5/2017 cho ông Đoàn Ngọc Ánh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 292/QĐ-STNMT ngày 28/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 606527 do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 16/11/2005 cho Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, cập nhật chuyển nhượng cho bà Đoàn Thị Lý ngày 07/5/2020. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 696/QĐ-STNMT ngày 28/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AE 172346, do UBND huyện Bố Trạch cấp cho hộ bà Mai Thị Liên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 695/QĐ-STNMT ngày 28/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BĐ 571170 do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh cấp cho ông Phan Tấn Hải và bà Nguyễn Thị Thanh Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 379/QĐ-STNMT ngày 28/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Thanh địa chỉ thửa đất: xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 377/QĐ-STNMT ngày 28/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Duy Thịnh địa chỉ thửa đất: xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 376/QĐ-STNMT ngày 28/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Thiều địa chỉ thửa đất: xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 418/QĐ-STNMT ngày 27/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc đề nghị hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà H Vân Niê thuộc huyện Lắk. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 658/QĐ-STNMT ngày 21/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BB 818470 do UBND huyện Bố Trạch cấp cho ông, bà Lê Ngọc Cát- Dương Thị Xoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 659/QĐ-STNMT ngày 21/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AQ 088272, do Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới cấp cho ông, bà Nguyễn Xuân Thành- Nguyễn Thị Huệ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 653/QĐ-STNMT ngày 20/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AN 152667, do UBND huyện Bố’Trạch cấp cho hộ ông, bà Nguyên Đức Tuê- Hoàng Thị Kim Anh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 178/QĐ-STNMT ngày 05/7/2021 của Sở TN&MT thành phố Hải Phòng Về việc Hủy hủy bỏ giá trị pháp lý GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 371/QĐ-STNMT ngày 26/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp số phát hành BL 382712 ngày 19/10/2012 cho ông Bùi Văn Thành, địa chỉ thửa đất tại khu phố 6, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 370/QĐ-STNMT ngày 26/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Cao Ngọc Oanh – bà Cao Thị Tuyến, địa chỉ thửa đất Thôn Phú Lai, xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 265/QĐ-STNMT ngày 21/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Ngô Đức ngự. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 264/QĐ-STNMT ngày 21/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Phạm Văn Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 360/QĐ-STNMT ngày 21/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Hồng Phong, địa chỉ thửa đất Thôn 102A, xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 262/QĐ-STNMT ngày 19/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đỗ Văn Chửng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 407/QĐ-STNMT ngày 20/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc đề nghị hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 226963 số vào sổ H 02917 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 11/08/2009 Ông Nguyễn Duy Tùng và bà Nguyễn Thị Hương. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 405/QĐ-STNMT ngày 19/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc đề nghị hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 387251 do UBND huyện Krông Ana cấp ngày 24/11/2014 cho bà Lê Thị Chậm. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 404/QĐ-STNMT ngày 19/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc hủy Giấy chứng nhận của bà H Ruô K Niê ở huyện Krông Bông. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 667/QĐ-STNMT ngày 19/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Đ 490725 cấp cho hộ ông Thân Văn Cân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 644/QĐ-STNMT ngày 19/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BV 941732 do UBND huyện Quảng Ninh đã cấp cho ông Nguyễn Gia Hưu và bà Nguyễn Thị Liên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 642/QĐ-STNMT ngày 19/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI 792291 do Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa cấp cho bà Nguyễn Thị Á. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 403/QĐ-STNMT ngày 19/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Thu hồi Giấy chứng nhận của hộ ông Lê Công Chánh thuộc huyện Krông Bông. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 643/QĐ-STNMT ngày 19/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CN 511538 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp cho ông Mai Văn Hội, bà Nguyễn Thị Địu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 353/QĐ-STNMT ngày 19/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp số phát hành CX 583497 ngày 03/7/2020 cho ông Lê Đình Tuân và bà Nguyễn Thị Hồng, địa chỉ thửa đất tại: thôn Trường Thịnh, xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 90/QĐ-STNMT ngày 15/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Điện Biên Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 352/QĐ-STNMT ngày 16/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Chinh và bà Hoàng Thị Minh, địa chỉ thửa đất: xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 639/QĐ-STNMT ngày 16/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BN 720697 do UBND huyện Lệ Thủy cấp cho ông Mai Xuân Quỳnh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 640/QĐ-STNMT ngày 16/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CD 248534, do UBND huyện Bố Trạch cấp cho bà Hoàng Thị Lưu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 260/QĐ-STNMT ngày 16/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Mai Anh Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 261/QĐ-STNMT ngày 16/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nguyễn đức hiếu). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 628/QĐ-STNMT ngày 14/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành c 0951358 do Uy ban nhân dân huyện Quảng Ninh cấp cho ông Nguyễn Văn Truyền. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 626/QĐ-STNMT ngày 12/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gần liền với đất có số phát hành BL 913316 do UBND huyện Lệ Thủy cấp cho ông Nguyễn Văn Huỳnh và bà Nguyễn Thị Phú. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 637/QĐ-STNMT ngày 15/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AC 249191, do UBND huyện Bố Trạch cấp cho ông, bà Nguyễn Văn Lâm - Nguyễn Thị Thanh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 635/QĐ-STNMT ngày 15/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CP 629082, số vào sổ cấp giấy chứng nhận C803598 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp cho ông, bà Phạm Văn Xuân - Phan Thị Quyến. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 636/QĐ-STNMT ngày 15/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CP 629083, số vào số cấp giấy chứng nhận CS03597 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp cho ông, bà Phạm Văn Xuân - Phan Thị Quyển. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 351/QĐ-STNMT ngày 15/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Ông Lê Văn Võ - bà Hoàng Thị Huân, địa chỉ thửa đất Tổ dân phố Lan Trà, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 178/QĐ-STNMT ngày 15/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang Về việc Hủy GCNQSD đất đã cấp cho hộ bà La Thị Hà. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 348/QĐ-STNMT ngày 14/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Ngọc Hoàn và bà Lê Thị Huệ, địa chỉ thửa đất: Khu phố 1, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 347/QĐ-STNMT ngày 14/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Phạm Hồng Thuý (Phạm Bá Thuý), địa chỉ thửa đất: Tại thôn Xuân Chính, xã Yên Lễ (nay là Khu phố Xuân Chính, thị trấn Yên Cát), huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 257/QĐ-STNMT ngày 14/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Trần Phúc. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 255/QĐ-STNMT ngày 13/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Bùi Thị Việt. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 256/QĐ-STNMT ngày 13/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Huỳnh Thị Mỹ Lệ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 162/QĐ-STNMT ngày 10/6/2021 của Sở TN&MT thành phố Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị của GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quận Hải An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 346/QĐ-STNMT ngày 13/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lường Văn Thanh và bà Hoàng Thị Quế, địa chỉ thửa đất: Thôn 05, xã Vĩnh Minh (nay là xã Minh Tân), huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 254/QĐ-STNMT ngày 13/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở Hoàng Giả. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 175/QĐ-STNMT ngày 06/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang về việc huỷ GCNQSD đất đã cấp cho ông Vũ Duy Căn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 253/QĐ-STNMT ngày 13/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Nguyễn Văn Lựu. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 644/QĐ-STNMT ngày 13/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 734706 cấp cho ông Lý Hoài Duy và bà Trần Thị Lệ Hà trên địa bàn thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 343/QĐ-STNMT ngày 12/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Thức, địa chỉ thửa đất tại thôn 4, xã Thiệu Dương, huyện Đông Sơn (nay là phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hoá), tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 248/QĐ-STNMT ngày 12/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Huỳnh Tuấn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 339/QĐ-STNMT ngày 09/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trịnh Huy Thắng và bà Vũ Thị Thành, địa chỉ thửa đất: Thôn Bổng Phồn, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 338/QĐ-STNMT ngày 09/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trịnh Hùng Tiến, địa chỉ thửa đất: Thôn Thọ Vực, xã Vĩnh Ninh (nay là xã Ninh Khang), huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 398/QĐ-STNMT ngày 09/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 677497 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột cấp ngày 05/8/2011 cho bà Trần Thị Nhị. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 397/QĐ-STNMT ngày 09/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ BH 40496 do UBND huyện Cư M'gar cấp theo quyết định 338 QĐ/UB ngày 06/06/1994 cho hộ bà Nguyễn Thị Nga. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 395/QĐ-STNMT ngày 09/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 851915 số vào sổ CH 04249 do UBND huyện Cư M'gar cấp ngày 31/12/2015, người sử dụng đất là Nguyễn Ngọc Thống. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 394/QĐ-STNMT ngày 09/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý giấy chứng nhận số V 398778 được UBND huyện Krông Năng cấp ngày 25/11/202 người sử dụng đất là hộ ông Đặng văn nhi. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 629/QĐ-STNMT ngày 08/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số R 152276 cấp cho hộ ông Kring Thắng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 162/QĐ-STNMT ngày 08/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ồng Linh Quang Nồng và bà Lê Thị Liên (đã chết) thường trú tại xóm Nà Ến, thị trấn Thanh Nhật,huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 246/QĐ-STNMT ngày 07/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Nguyễn Gần. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 626/QĐ-STNMT ngày 08/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Doanh nghiệp tư nhân Đức Vinh tại Khu công nghiệp 24/4, khối 9, thị trấn Đắk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 172/QĐ-STNMT ngày 25/6/2021 của Sở TN&MT thành phố Hải Phòng Về việc Hủy giá trị pháp lý GCN QSD đất do UBND quận Đồ Sơn cấp cho bà ĐInh Thị Tiện P. Hải Sơn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 170/QĐ-STNMT ngày 24/6/2021 của Sở TN&MT thành phố Hải Phòng Về việc Hủy giá trị pháp lý của GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản gắn liền đất CD 734113. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 409/QĐ-STNMT ngày 22/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 640234 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột cấp ngày 25/12/2007 cho hộ ông Lê Xuân Huê. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 267/QĐ-STNMT ngày 22/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Trần Tâm). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 268/QĐ-STNMT ngày 22/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đặng Thị Nghĩa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 649/QĐ.STNMT-VPĐKĐĐ ngày 23/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An về việc hủy Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Đức Thắng tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 412/QĐ-STNMT ngày 23/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng số D 0451903 do UBND huyện Ea Kar cấp ngày 30/10/1998 cho hộ ông Trần Văn Chúng, chỉnh lý biến động ngày 07/9/2015. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 413/QĐ-STNMT ngày 23/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo Quyết định số 199/QĐ-UB do UBND huyện Krông Ana cấp ngày 08/6/1995 cho bà Võ Thị Thuận. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 414/QĐ-STNMT ngày 23/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 590131, do UBND huyện Krông Ana (nay là huyện Cư Kuin) cấp ngày 23/11/2007, cho ông Hồ Mạnh Cường. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 271/QĐ-STNMT ngày 23/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Phạm Thị Hằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 415/QĐ-STNMT ngày 26/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 284159 do UBND huyện Krông Ana cấp ngày 15/4/2009 cho hộ ông Lại Trung Hải và bà Đinh Thị Ngọc Ánh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 248/QĐ-STNMT ngày 28/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 170956 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 06/01/2017 cho bà Lê Thị Huệ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 580/QĐ-STNMT ngày 22/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gần liền với đất có số phát hành CX 236877, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp cho ông Nguyễn Tiến Hùng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 594/QĐ-STNMT ngày 28/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành C 341445 do UBND huyện Lệ Thủy cấp cho ông Dương Công Thắng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 165/QĐ-STNMT ngày 17/6/2021 của Sở TN&MT thành phố Hải Phòng về việc huỷ giá trị pháp lý Trang bổ sung 01 của của GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quận Hải An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 241/QĐ-STNMT ngày 02/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đỗ Hữu ngọc. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 326/QĐ-STNMT ngày 02/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp số phát hành AM 334285 ngày 20/8/2008 cho ông Hà Văn Quynh, địa chỉ thửa đất: Thôn Son, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 596/QĐ-STNMT ngày 28/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AG 458066 do UBND huyện Lệ Thủy cấp cho bà Châu Thị Toan. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 598/QĐ-STNMT ngày 28/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sổ hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BI 117950 do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch (nay là thị xã Ba Đồn) cấp cho bà Nguyễn Thị Lành. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 597/QĐ-STNMT ngày 28/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CG 628924 do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh cấp cho ông Võ Đức Thủy và bà Nguyễn Thị Tám. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 569/QĐ-STNMT ngày 29/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đặng Bá Hưng, bà Nguyễn Thị Nguyệt tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 582/QĐ-STNMT ngày 05/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An về việc huỷ Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Dương Công Hùng và bà Nguyễn Thị Hồng tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 607/QĐ-STNMT ngày 01/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CĐ 003025, do UBND huyện Bố Trạch cấp cho bà Phạm Thị Nhàn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 601/QĐ-STNMT ngày 29/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành AH 849546 do UBND huyện Quảng Trạch (nay là thị xã Ba Đồn) cấp cho hộ bà Hoàng Thị Nghi. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 610/QĐ-STNMT ngày 06/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gần liền với đất có số phát hành CD 064313 do UBND huyện Lệ Thủy cấp cho ông Trần Đức Sớng và bà Nguyễn Thị Thệ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 611/QĐ-STNMT ngày 06/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CD 06431] do UBND huyện Lệ Thủy cấp cho ông Trần Đức Sơn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 245/QĐ-STNMT ngày 06/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Nguyễn Thị Ty. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 383/QĐ-STNMT ngày 29/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 090059 số vào sổ CH 08521 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 28/12/2018 cho ông Lương Xuân Hương. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 382/QĐ-STNMT ngày 29/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 555512 số vào sổ H 01561 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 20/07/2007 cho hộ ông Trần Thi và bà Lê Thị Yến. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 381/QĐ-STNMT ngày 29/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 716567, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 31/7/2018, cho bà H Jiê Bkrông, được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cư Kuin chỉnh lý cho bà Phạm Thị Thu Hà ngày 08/10/2018. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 389/QĐ-STNMT ngày 05/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 786497, do UBND huyện Krông Buk (nay là thị xã Buôn Hồ) cấp ngày 09/7/2007,cho ông Nguyễn Yên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 391/QĐ-STNMT ngày 05/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 086651, do UBND huyện Krông Ana (nay là huyện Cư Kuin) cấp ngày 10/9/1991, cho bà H Nễ Bkrông. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 392/QĐ-STNMT ngày 07/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng số K 119533 do UBND huyện Ea Kar cấp ngày 08/5/1996 cho hộ ông Nguyễn Văn Hùng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 563/QĐ-STNMT ngày 28/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Vương Thị Huệ tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 562/QĐ-STNMT ngày 28/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Trường và bà Võ Thị Sen tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 561/QĐ-STNMT ngày 28/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hoàng Văn Đồng tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 560/QĐ-STNMT ngày 28/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An Về việc hủy Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Đậu Văn Hoạt và bà Hoàng Thị Phương tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 166/QĐ-STNMT ngày 02/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang về việc huỷGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Lý Ngọc Quang. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 88/QĐ-STNMT ngày 05/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Lai Châu về việc huỷ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Đỗ Doãn Long. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 83/QĐ-STNMT ngày 29/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Lai Châu về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bà Lò Thị Ninh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 464/QĐ-STNMT ngày 01/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: 02979 QSDĐ/I3 do Ủy ban nhân dân huyện An Nhơn cấp ngày 08/5/2006 cho ông Phan Minh Châu và bà Phạm Thị Thương sử dụng đất tại thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 250/QĐ-STNMT ngày 30/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 386666 do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 18/11/2006 cho Ông Lương Quang Bình. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 149/QĐ-STNMT ngày 30/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Ma Thị Tâm thường trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 150/QĐ-STNMT ngày 30/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Đinh Quang Sáu, bà Nông Thị Oanh, thường trú tại xóm Nà Pá, xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 151/QĐ-STNMT ngày 30/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Thái, bà Hoàng Thị Thảo thường trú tại xóm Lũng Úc, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, (nay là xóm Bản Quang, xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa), tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 152/QĐ-STNMT ngày 01/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hà Văn Vâng, bà Hà Thị Sìn (đã chết) thường trú tại Khu 2 (nay là tổ dân phố 2), thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 153/QĐ-STNMT ngày 01/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Nông Văn Thái thường trú tại xóm Đông Chiêu, xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 385/QĐ-STNMT ngày 30/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sổ CE 319462 do Tài nguyên và Môi trường ký ngày 12/10/2016 cho ông Võ Thống và bà Nguyễn Thị Xuân.. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 387/QĐ-STNMT ngày 01/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ 170746, 170748 do UBND huyện Buôn Đôn ký ngày 02/10/1996 cho hộ bà H Mlô Hmok. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 239/QĐ-STNMT ngày 01/7/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Huỳnh Văn Lộc. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 227/QĐ-STNMT ngày 25/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất La Thị Mỹ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 374/QĐ-STNMT ngày 25/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 872781 do UBND huyện Krông Búk cấp ngày 26/6/2015, cho bà H Ly Ayun, chỉnh lý biến động sang tên bà Phí Thị Nga ngày 25/12/2020. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 375/QĐ-STNMT ngày 25/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Ea H’leo cấp theo Quyết Định số 01/QĐ-UB có số vào sổ 41214 EH do UBND huyện Ea H’leo cấp ngày 16 tháng 05 năm 1994 cho hộ ông Đinh Văn Đại và bà Bàn Thị Liên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 376/QĐ-STNMT ngày 25/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BY 910820 do UBND huyện Krông Ana cấp ngày 26/7/2019 cho hộ ông Y Jiê Byǎ và bà H Bin HDruễ. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 302/QĐ-STNMT ngày 22/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Lê Thị Huế, địa chỉ thửa đất: Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 301/QĐ-STNMT ngày 22/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Lê Thị Huế, địa chỉ thửa đất: Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 303/QĐ-STNMT ngày 22/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Lê Thị Huế, địa chỉ thửa đất: Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 304/QĐ-STNMT ngày 22/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Mai Văn Ba,địa chỉ thửa đất: Xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 224/QĐ-STNMT ngày 22/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (võ văn hùng ). Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 307/QĐ-STNMT ngày 22/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Lê Thị Huế, địa chỉ thửa đất: Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 306/QĐ-STNMT ngày 22/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Lê Thị Huế, địa chỉ thửa đất: Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 305/QĐ-STNMT ngày 22/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Lê Thị Huế, địa chỉ thửa đất: Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 157/QĐ-STNMT ngày 03/6/2021 của Sở TN&MT thành phố Hải Phòng Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CT506933. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 308/QĐ-STNMT ngày 23/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp số phát hành K 128678 ngày 15/8/1997 cho ông Lê Văn Hiến và bà Lê Thị Hiền, địa chỉ thửa đất tại thôn Đông Thượng (trước đây là thôn Đông Hòa), xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 309/QĐ-STNMT ngày 23/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lê Văn Tần, địa chỉ thửa đất: Thôn 8, xã Quảng Cát (nay là thôn 4, phường Quảng Cát), thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 442/QĐ-STNMT ngày 23/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp GCN: 878 QSDĐ/E8 do UBND huyện Phù Cát cấp ngày 18/12/1997 cho hộ ông Nguyễn Hữu Nhanh tại xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 366/QĐ-STNMT ngày 23/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng số AM 744317 và AM 744318 do UBND huyện Ea Kar cấp ngày 10/10/2008, cập nhật chỉnh lý biến động ngày 03/10/2016 của bà Nguyễn Thị Thiết. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 367/QĐ-STNMT ngày 23/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng có số vào sổ số 00379 do UBND huyện Ea Kar cấp theo Quyết định số 366/QĐ-UB ngày 29/11/1999 cho hộ ông Y Bŏt Niê. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 368/QĐ-STNMT ngày 23/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng số R 429735 do UBND huyện Ea Kar cấp ngày 07/11/2001 cho hộ bà Hoàng Thị Lợi. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 369/QĐ-STNMT ngày 23/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện M’Drăk cấp theo Quyết Định số 1396/QĐ-UB ngày 23 tháng 9 năm 2004 có số vào sổ 369430 cấp cho ông Y Bhiông Niê và bà H Kuaih Byã. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 370/QĐ-STNMT ngày 23/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện M’Drăk cấp theo Quyết Định số 1396/QĐ-UB ngày 23 tháng 9 năm 2004 có số vào sổ 369894 cấp cho ông Y Brao Byã và bà H Bunh Niê. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 371/QĐ-STNMT ngày 23/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc Quyết định hồ sơ mất giấy của ông Đặng Minh Chừ thuộc huyện Krông Bông. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 243/QĐ-STNMT ngày 23/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 714371 do UBND thị xã La Gi cấp ngày 11/12/2006 cho ông Nguyễn Trung Hương và bà Nguyễn Thị Năm. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 244/QĐ-STNMT ngày 23/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 174257 do UBND thành phố Phan Thiết cấp ngày 23 tháng 01 năm 2014 cho Ông Trần Anh Dũng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Thông báo số 815/TB-VPĐK ngày 14/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi Về việc hủy 02 GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 569099. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 133/QĐ-STNMT ngày 17/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Lương Văn Hồng và bà Nông Thị Y, thường trú tại xóm Duồng Rình (nay là xóm Pác Puồng), xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 219/QĐ-STNMT ngày 17/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Nguyễn Thị An. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 573/QĐ-STNMT ngày 18/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI 949909 do UBND huyện Minh Hóa cấp cho ông Đinh Minh Đối. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 222/QĐ-STNMT ngày 21/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Nguyễn Thị Như Ngọc. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 354/QĐ-STNMT ngày 21/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 875382 có số vào sổ CH02593 do UBND huyện Ea H’leo cấp ngày 10/06/2014, cho ông Lê Quý Đôn. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 355/QĐ-STNMT ngày 21/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 730044 do UBND huyện Krông Ana cấp ngày 04/01/2012 cho bà Trần Thị Kim Ngân. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 356/QĐ-STNMT ngày 21/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 599948, AI 599949 do UBND huyện Krông Buk (nay là thị xã Buôn Hồ) cấp ngày 12/7/2007, cho bà Hà Thị Thanh. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 357/QĐ-STNMT ngày 21/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sổ số BX 347106 ký ngày 7/01/2016 cho bà Trần Thị Cẩm Huệ và ông Phạm Minh Tân, được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Buôn Đôn nhận trang 3 GCN cho ông Vũ Mạnh Tiến và bà Nguyễn Thị Kim Hương ngày 29/07/2019. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 358/QĐ-STNMT ngày 21/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sổ BN 196862 do UBND huyện Krông Pắc ký ngày 13/8/2013 cho hộ ông Lê Hoàng và bà Hồ Thị Thu Hòe. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 359/QĐ-STNMT ngày 21/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 392584 số vào sổ H 01877 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 10/03/2008 cho hộ bà Hà Thị Quý. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 360/QĐ-STNMT ngày 21/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 398023 số vào sổ CH 01580 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 31/7/2013 cho bà Nguyễn Thị Long và ông Nguyễn Đình Chương. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 361/QĐ-STNMT ngày 21/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ giá trị pháp lý giấy chứng nhận số cq 485308 được sở tài nguyên và môi trường cấp ngày 30/01/2019, người sử dụng đất là ông Võ Hữu Tùng và bà Nguyễn Thị Thủy. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 362/QĐ-STNMT ngày 21/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 106698 CH2 theo quyết định 105/QĐ ký ngày 26/6/1996 cho hộ bà H’ Blôk Knul. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 363/QĐ-STNMT ngày 21/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk Về việc huỷ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0441352 do UBND huyện Krông Ana cấp ngày 14/5/1994 cho ông Y Hia Niê. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 151/QĐ-STNMT ngày 15/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang Về việc hủy trang bổ sung GCNQSD đất đã cấp cho hộ ông Lệnh Văn Thắng và bà Nguyễn Huyền My. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 150/QĐ-STNMT ngày 14/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang Về việc hủy GCNQSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Cháng Văn Kinh và bà Lưu Thị Thanh Nga. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 135/QĐ-STNMT ngày 08/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang Về việc hủy GCNQSD đất đã cấp cho bà Nguyễn Thúy Yên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 134/QĐ-STNMT ngày 08/6/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang Về việc hủy GCNQSD đất đã cấp cho ông Nông Văn Niên. Xem nội dung chi tiết tại đây./.

- Thông báo số 153/TB-STNMT ngày 22/6/2021 của Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng Về việc mất phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và