Hôi nghị tìm giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Thứ hai - 05/12/2022 09:06
Hội nghị Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2022. Mục đích của Hội nghị là nhằm phổ biến, hướng dẫn về chính sách, quy định kỹ thuật, công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (TN&MT); góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin TN&MT, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị CNTT TN&MT năm 2022
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị CNTT TN&MT năm 2022
Tại TP Quy Nhơn vừa diễn ra Hội nghị Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2022. Mục đích của Hội nghị là nhằm phổ biến, hướng dẫn về chính sách, quy định kỹ thuật, công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (TN&MT); góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin TN&MT, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.
Hội nghị Công nghệ thông tin (CNTT) TN&MT năm 2022 do Bộ TN&MT tổ chức. Tham dự Hội nghị có các ông: Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ TN&MT - Chủ trì hội nghị; Nguyễn Tuấn Thanh, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định; cùng gần 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Công An, Bộ Thông tin và Truyền thông; các Vụ chức năng của Bộ TN&MT; đại diện lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật đơn vị chuyên trách thông tin, dữ liệu các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; Đại diện lãnh đạo Sở TN&MT và cán bộ kỹ thuật đơn vị thông tin, dữ liệu TN&MT thuộc Sở TN&MT các tỉnh, thành phố; Các chuyên gia, đơn vị, tổ chức về giải pháp chuyển đổi số (CĐS), công nghệ số (CNS)…
Theo Ban tổ chức, mục đích của Hội nghị CNTT TN&MT năm 2022 là nhằm phổ biến, hướng dẫn về chính sách, quy định kỹ thuật, tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ CNTT TN&MT; nâng cao nhận thức, thúc đẩy về CĐS, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng, hoàn thiện, kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu; giới thiệu, trao đổi về công nghệ, giải pháp số, an toàn thông tin; tọa đàm về thực thi, kinh nghiệm ứng dụng CNTT, CĐS ngành…
Phát biểu khai mạc Hội nghị CNTT TN&MT năm 2022, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên cho biết: Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về CĐS. Đại hội Đảng lần thứ XIII nhấn mạnh định hướng phát triển đất nước dựa trên CĐS quốc gia, phát triển kinh tế số (KTS). Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình CĐS quốc gia; ban hành Chiến lược Chính phủ số; Chiến lược  KTS và xã hội số, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Bộ trưởng Bộ TN&MT cũng đã ban hành Chương trình CĐS TN&MTđến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Theo Thứ trưởng Trần Quý Kiên, thời gian qua, các đơn vị ngành TN&MT đã quyết liệt, tích cực thực hiện ứng dụng CNTT, CĐS, vận hành Chính phủ/Chính quyền điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền KTS, xã hội số và đạt được những kết quả rất quan trọng, như: Dữ liệu cơ bản của ngành là dữ liệu số; công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện trên môi trường điện tử; thủ tục hành chính của ngành tuy rất phức tạp nhưng cũng được cung cấp đầy đủ qua dịch vụ công trực tuyến… Đó là  tiền đề để trở thành ngành TN&MT số vào năm 2025…
Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, ngành TN&MT vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục như: Nhiều lãnh đạo chưa thực sự quyết liệt, ưu  tiên nguồn lực cho CĐS. Việc phổ biến, nâng cao nhận thức về CĐS ở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm. Công tác xây dựng chính sách, quy định cho CĐS còn chậm. Việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao tuy có những chuyển biến  tích cực nhưng cần tiếp tục cải thiện, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp, chưa đạt yêu cầu. Hạ tầng số cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu CĐS; công tác xây dựng , hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) còn hạn chế, chưa đáp ứng “đúng, đủ, sạch, sống”; các yêu cầu về an toàn thông tin trong tình hình mới còn chưa đáp ứng…
Vì vậy, theo Thứ trưởng Trần Quý Kiên, bên cạnh việc đánh giá các kết quả đã đạt được, các vấn đề vướng mắc, tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Hội nghị lần này còn  nhằm phổ biến, hướng dẫn về chính sách, quy định kỹ thuật, nâng cao nhận thức, thúc đẩy về CĐS, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và xác định yêu cầu đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tích cực chủ động, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức triển khai, bố trí nguồn lực CĐS, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ chốt, như: Đẩy mạnh, tập trung hoàn thiện, kết nối, chia sẻ dữ liệu, thông  tin chỉ đạo điều hành của chính quyền, cung cấp các tiện ích cho xã hội, đóng góp vào phát triển kinh tế; Cải  cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho giải quyết thủ  tục hành chính thực chất, hiệu quả, làm hài lòng người dân, doanh nghiệp; Nâng cấp hạ tầng số, rà soát, đánh giá, bảo đảm an  toàn thông tin các hệ thống thông tin, CSDL, tránh để lọt thông tin; Quyết liệt, bố trí các nguồn lực thực hiện các đề án, nhiệm vụ về CĐS, trong đó trọng tâm là Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Cũng theo Ban tổ chức, bên cạnh Báo cáo “Tổng kết, đánh giá thực hiện công tác ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số TN& năm 2020-2022 và nhiệm vụ các năm tiếp theo”, tại Hội nghị CNTT TN&MT năm 2022, các đại biểu đã được đại diện lãnh đạo Bộ TN&MT và một số Bộ, ngành chức năng giới thiệu một số báo cáo chuyên đề, như: “Triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (của Cục C06 - Bộ Công an); “Đẩy mạnh, hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP. (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ); “Giới thiệu về CĐS trong hoạt động của Bộ, ngành, địa phương, phát triển chính phủ số, chính quyền số. (Cục CĐS quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông); “Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và giải pháp thực hiện. (Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông); “Triển khai dịch vụ công trực tuyến TN&TM kết nối, liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia. - Đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu TN&TM” (Cục CNTT & DL TNTM); “Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc TN&TM” (Cục CNTT & DL TN&TM); “Triển khai xây dựng, vận hành CSDL nền địa lý quốc gia. (Cục Đo đạc, Bản đồ và TTĐL Việt Nam); “Giới thiệu, triển khai về cơ sở dữ liệu và giải quyết thủ tục hành chính về môi trường. (Tổng cục Môi trường); “Triển khai Hệ thống quản lý, giám sát tài nguyên nước quốc gia. (Cục Quản lý tài nguyên nước); “Giới thiệu, triển khai Cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin các lĩnh vực TN&TM”  (Các lĩnh vực TN&TM); “Giới thiệu các giải pháp công nghệ số, hạ tầng số, nền tảng số trong CĐS, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Cách mạng công nghệ 4.0…” (Các đối tác chuyển giao giải pháp, công nghệ); “Giới thiệu nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh. (Sở TN&MT TP. HCM)…
Ngoài ra, tại Hội nghị CNTT TN&MT năm 2022, các đại biểu còn toạ đàm, trao đổi về tình hình, kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử tại các Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc Bộ, cũng như về thực trạng, vướng mắc, phương hướng giải quyết trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành TN&MT./.

Nguồn tin: Viết Hiền::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

- Quy trình hoạt động đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định
-  ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Tuyên truyền Liên hoan phim toàn quốc tế ATGT 2023 và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiên giao thông theo CHỉ thị 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình (Đợt 19). Xem chi tiết./.
- Thông Báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023.
 Xem chi tiết ./.
- Thông báo Kết quả kiểm tra (đợt 5) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 04 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An (đợt 1 – giai đoạn 1) tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 1, năm 2023). Xem chi tiết./.
Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 2, năm 2022). Xem chi tiết./.

- Thông báo v/v thực hiện nộp phí, lệ phí giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính sử dụng tài khoản dự toán giao tại Kho bạc Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2022. Xem chi tiết./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

3758/QĐ-UBND

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 15/11/2022

lượt xem: 20861 | lượt tải:100

60/2022/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 21/09/2022

lượt xem: 21760 | lượt tải:166

2050/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 01/07/2022

lượt xem: 21912 | lượt tải:135

505/QĐ-TTg

Quyết định về ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Thời gian đăng: 22/09/2022

lượt xem: 21650 | lượt tải:78

60/2021/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 12/10/2021

lượt xem: 22927 | lượt tải:674
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay4,779
  • Tháng hiện tại15,360
  • Tổng lượt truy cập4,447,225
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây