THÔNG TIN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đấu giá quyền sử dụng đất thuê (cho thuê đất) thực hiện dự án xây dựng Chợ tại khu đất B1- 62 thuộc khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất
thuê (cho thuê đất) thực hiện dự án xây dựng Chợ tại khu đất B1- 62 thuộc khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h30 ngày 21/10/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 
địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng chợ tại khu đất B1-62 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (lần 3)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng chợ tại khu đất B1-62 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h30 ngày 23/9/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 
địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất ở còn lại tại khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 
10 lô đất ở còn lại tại khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, P. Nhơn Bình,thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09h30 ngày 10/9/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:  Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo 
Địa chỉ: Số 281 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất ở còn lại tại Khu dân cư tại Khu vực 7-8 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 
20 lô đất ở còn lại tại Khu dân cư tại Khu vực 7-8 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h00 ngày 11/9/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 
địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D tại khu HH1-HH2 thuộc khu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc KV1 và KV9 phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D tại khu HH1-HH2 thuộc khu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc KV1 và KV9 phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 14h00 ngày 10/9/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương 
địa chỉ:
Lô DC1a-13, Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 45 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 45 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09h00 ngày 15/9/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND phường Hoài Hương, Tx Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 14 lô đất tại khu dân cư tại mặt bằng Công ty 508, phường Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 14 lô đất tại khu dân cư tại mặt bằng Công ty 508, phường Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 14h00 ngày 10/9/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương 
địa chỉ:
 Lô DC1a-13, Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng chợ tại khu đất B1-62 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (lần 2)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng chợ tại khu đất B1-62 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h30 ngày 19/8/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 
địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 31 lô đất ở tại Khu tái định cư Vinh Quang, xã Phước Sơn và Khu tái định cư Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 31 lô đất ở tại Khu tái định cư Vinh Quang, xã Phước Sơn và Khu tái định cư Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h30 ngày 06/8 và lúc 12h30 ngày 12/8/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Phước Thuận, xã Phước Sơn,  huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng chợ tại khu đất B1-62 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng chợ tại khu đất B1-62 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h30 ngày 29/7/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 
địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 38 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ dự án tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, Thị xã Hoài Nhơn
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 38 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ dự án tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09h00 ngày 28/7/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND phường Hoài Hương, Tx Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 50 lô đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 50 lô đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 13h30 ngày 01/7/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp Danh Đông Dương
, địa chỉ: Lô DC1a-13, Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 20 lô đất ở tại Khu dân cư tại mặt bằng Công ty 508, Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn (phương án đợt 10, năm 2023)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 20 lô đất ở tại Khu dân cư tại mặt bằng Công ty 508, Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn (phương án đợt 10, năm 2023). Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 13h30 ngày 30/6/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp Danh Đông Dương
, địa chỉ: Lô DC1a-13, Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 12 lô đất ở tại Khu đất dải cây xanh thuộc khu TĐC phục vụ dự án xây dựng Khu đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa và 09 lô đất ở tại Khu TĐC phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D tại khu HH1-HH2 thuộc khu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc KV1 và KV9 phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 12 lô đất ở tại Khu đất dải cây xanh thuộc khu TĐC phục vụ dự án xây dựng Khu đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa và 09 lô đất ở tại Khu TĐC phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D tại khu HH1-HH2 thuộc khu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc KV1 và KV9 phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 13h30 ngày 30/6/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp Danh Đông Dương
, địa chỉ: Lô DC1a-13, Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 16 lô đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân (khu A1), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (đợt 1, năm 2023)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 16 lô đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân (khu A1), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (đợt 1, năm 2023). Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 10h00 ngày 01/7/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, Địa chỉ: Số 281 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 lô đất ở tại khu TĐC phục vụ dự án tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn (đợt 2, năm 2023) và 42 lô đất ở tại khu TĐC phục vụ dự án tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, Thị xã Hoài Nhơn (đợt 7, năm 2023)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 lô đất ở tại khu TĐC phục vụ dự án tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn (đợt 2, năm 2023) và 42 lô đất ở tại khu TĐC phục vụ dự án tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, Thị xã Hoài Nhơn (đợt 7, năm 2023). Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09h00 ngày 30/6/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND phường Hoài Hương, Tx Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 22 lô đất ở tại Khu dân cư thuộc Khu vực 7-8 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (đợt 8, năm 2023)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 22 lô đất ở tại Khu dân cư thuộc Khu vực 7-8 phường Nhơn Phú, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (đợt 8, năm 2023). Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h30 ngày 19/6/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 34 lô đất ở tại Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (đợt 6, năm 2023)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 34 lô đất ở tại Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (đợt 6, năm 2023). Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h00 ngày 18/6/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, Địa chỉ: Số 281 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 21 lô đất ở tại khu đất xí nghiệp song mây xuất khẩu, phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 21 lô đất ở tại khu đất xí nghiệp song mây xuất khẩu, phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h00 ngày 17/6/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, Địa chỉ: Số 281 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 50 lô đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân (khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 4, năm 2023)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 50 lô đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân (khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 4, năm 2023). Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h30 ngày 15/6/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường công ty Đấu giá Hợp danh Kiểu Việt, địa chỉ: Lô 01 Võ Duy Dương, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 41 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (đợt 2, năm 2023)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 41 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09h00 ngày 09/6/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND phường Hoài Hương
, Tx.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 23 lô đất ở tại các khu đất thuộc KV1, KV9, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 3, năm 2023)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 23
 lô đất ở tại các khu đất thuộc KV1, KV9, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 14h00 ngày 28/5/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá
Tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp Danh Đông Dương, địa chỉ: Lô DC1a-13, Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 16 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân (khu A1), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 1, năm 2023)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với
16 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân (khu A1), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 10h00 các ngày 22/4, 13/5, 20/5/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá
Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, địa chỉ: Số 281 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

--------------------------------------------------------------------------------Năm 2022--------------------------------------------------------------------------------
 Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với  20 lô đất ở tại Đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu
, thành phố Quy Nhơn (đợt 4, năm 2022)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 20
 lô đất ở tại Đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 9h00 các ngày 17,24/11/2022.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường công ty Đấu giá Hợp danh Kiểu Việt, địa chỉ: Lô 01 Võ Duy Dương, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 4, năm 2022).
daugia
1. Thông báo
   Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở
đối với 20 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá:
     - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 20/10/2022 đến hết ngày 24/10/2022 (trong giờ hành chính)
     - Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất, địa chỉ: Số 45 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với  15 lô đất ở tại khu đất Dải cây xanh thuộc khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (đợt 3, năm 2022)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 
15 lô đất ở tại khu đất Dải cây xanh thuộc khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào các ngày 20, 27/10/2022 và ngày 03/11/2022 
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp Danh Đông Dương.

-   Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
sodo2
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
     - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:  8 giờ 30 phút, ngày 20/8/2022 
    - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:  Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 100 lô đất tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh, Phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn (đợt 1, năm 2022)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 100 lô đất tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh, Phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:  09 giờ 00 phút, vào các ngày 06,13,20,27/8/2022 và ngày 10/9/2022 
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 38 lô đất tại Khu Đô thị mới Long Vân, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 2, năm 2022)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 38 lô đất tại Khu Đô thị mới Long Vân, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
     - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:  14 giờ 30 phút, ngày 30/7 - 06,13/8/2022 
   - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, địa chỉ: Số 281 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 100 lô đất ở còn lại tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn (đợt 1, năm 2022).
daugia
1. Thông báo
   Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở
đối với 100 lô đất ở còn lại tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá:
     - Thời gian nộp hồ sơ: Trong vòng 03 ngày, từ ngày 06/7/2022 đến hết ngày 08/7/2022 (trong giờ hành chính)
     - Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất, địa chỉ: Số 45 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 38 lô đất tại Khu Đô thị mới Long Vân, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 2, năm 2022)
daugia
1. Thông báo
   Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 38 lô đất tại Khu Đô thị mới Long Vân, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá:
     - Thời gian nộp hồ sơ: Trong vòng 03 ngày, từ ngày 28/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022 (trong giờ hành chính)
     - Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất, địa chỉ: Số 45 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

--------------------------------------------------------------------------------Năm 2021--------------------------------------------------------------------------------

-   Đấu giá
 quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
182 tb ban ve qh
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
     - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:  8 giờ 30 phút, ngày 13/11/2021 
    - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:  Tại  Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

-   Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu đất ở phía Nam đường trục Khu kinh tế nối dài tại lý trình Km2+400, Khu kinh tế Nhơn Hội
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu đất ở phía Nam đường trục Khu kinh tế nối dài tại lý trình Km2+400, Khu kinh tế Nhơn Hội. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
      - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, số 65 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
-  Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 45 lô đất ở trên địa bàn Tp. Quy Nhơn (đợt 4, năm 2021)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 45 lô đất ở trên địa bàn Tp. Quy Nhơn (đợt 4, năm 2021). Chi tiết. (kèm theo Thông báo số 40/TB-ĐGKV ngày 06/10/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: chi tiết trong Thông báo số 140/TB-ĐGKV ngày 06/10/2021
   - Hồ sơ nộp đăng ký: Công ty Đấu giá Hợp danh Kiểu Việt.
   - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Kiểu Việt.

-  Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 32 lô đất ở tại các Khu QH dân cư  trên địa bàn Tp. Quy Nhơn (đợt 3, năm 2021)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 32 lô đất ở tại các Khu QH dân cư  trên địa bàn Tp. Quy Nhơn (đợt 3, năm 2021). Chi tiết. (kèm theo Thông báo số 198/TB-ĐGBĐ ngày 05/10/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: chi tiết trong Thông báo số 198/TB-ĐGBĐ ngày 05/10/2021
   - Hồ sơ nộp đăng ký: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định.
   - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường A Nhà Văn hóa lao động tỉnh.

-  Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
536 ttptqd qlptqd 2021 ban ve qh
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết. (kèm theo Thông báo số 153/TB-TTDVĐGTS ngày 18/9/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: chi tiết trong Thông báo số 153/TB-TTDVĐGTS ngày 18/9/2021.
   - Hồ sơ nộp đăng ký: Văn phòng Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.
   - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

-  Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất kho Việt Răng cũ (phần còn lại), phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn
qh kho viet rang 3
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất kho Việt Răng cũ (phần còn lại), phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết. (kèm theo Thông báo số 154/TB-TTDVĐGTS ngày 18/9/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: chi tiết trong Thông báo số 154/TB-TTDVĐGTS ngày 18/9/2021.
   - Hồ sơ nộp đăng ký: Văn phòng Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.
   - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

-  Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 32 lô đất ở trên địa bàn Thành phố Quy Nhơn (đợt 3, năm 2021)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 32 lô đất ở trên địa bàn Thành phố Quy Nhơn (đợt 3, năm 2021). Chi tiết. (kèm theo Thông báo số 180/TB-ĐGBĐ ngày 03/7/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: chi tiết trong Thông báo số 180/TB-ĐGBĐ ngày 03/7/2021.
   - Hồ sơ nộp đăng ký: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định.
   - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định.

-  Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 45 lô đất ở trên địa bàn Thành phố Quy Nhơn (đợt 4, năm 2021)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 45 lô đất ở trên địa bàn Thành phố Quy Nhơn (đợt 4, năm 2021). Chi tiết. (kèm theo Thông báo số 33/TB-ĐGKV ngày 05/7/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: chi tiết trong Thông báo số 33/TB-ĐGKV ngày 05/7/2021.
   - Hồ sơ nộp đăng ký: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Kiểu Việt.
   - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Kiểu Việt.

- Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất Khu Việt Răng cũ (phần còn lại), phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 
qh kho viet rang 1
1. Thông báo
  Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất Khu Việt Răng cũ (phần còn lại), phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết (kèm theo Thông báo số 108/TB-TTDVĐGTS ngày 29/6/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 31/7/2021
   Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Tiếp tục thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
Khu đất HH-02 Khu đô thị Long Vân
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết (kèm theo Thông báo số 72/TB-TTDVĐGTS ngày 19/5/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 26/6/2021
   Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

-  Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng Nhà chung cư hỗn hợp tại lô đất B1-74 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn
213 ttptqd qlptqd trich so do quy hoach
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng Nhà chung cư hỗn hợp tại lô đất B1-74 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn. Chi tiết. (kèm theo Thông báo số 70/TB-TTDVĐGTS ngày 15/3/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: chi tiết trong Thông báo số 70/TB-TTDVĐGTS ngày 15/3/2021.
   - Hồ sơ nộp đăng ký: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
   - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: số 37 Phan Đình Phùng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

-  Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 48 lô đất ở tại Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, Phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn (đợt 2, năm 2021)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 48 lô đất ở tại Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, Phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn (đợt 2, năm 2021). Chi tiết. (kèm theo Thông báo số 14/TB-ĐGKV ngày 07/5/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: chi tiết trong Thông báo số 14/TB-ĐGKV ngày 07/5/2021.
   - Hồ sơ nộp đăng ký: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Kiểu Việt.
   - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Kiểu Việt.

-  Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 36 lô đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân, P. Trần Quang Diệu, Tp. Quy Nhơn (Khu LK-05, LK-06 và khu OTM-05)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 36 lô đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân, P. Trần Quang Diệu, Tp. Quy Nhơn (Khu LK-05, LK-06 và khu OTM-05). Chi tiết. (kèm theo Thông báo số 103/TB-ĐGBĐ ngày 28/4/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: chi tiết trong Thông báo số 103/TB-ĐGBĐ ngày 28/4/2021.
   - Hồ sơ nộp đăng ký: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định.
   - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND Phường Trần Hưng Đạo, số 281 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

-  Đấu giá tài sản chi phí tháo dỡ, thu dọn mặt bằng và giá trị vật liệu thu hồi tại Kho vật tư Nhơn Phú của Công ty Điện lực Bình Định
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá tài sản chi phí tháo dỡ, thu dọn mặt bằng và giá trị vật liệu thu hồi tại Kho vật tư Nhơn Phú của Công ty Điện lực Bình Định. Chi tiết. (kèm theo Thông báo số 59/TB-TTDVĐGTS ngày 23/4/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 15/5/2021
   Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: số 37 Phan Đình Phùng, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
Khu đất HH-02 Khu đô thị Long Vân
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 22/5/2021
   Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: số 37 Phan Đình Phùng, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Quy trình hoạt động đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định
-  ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Tuyên truyền Liên hoan phim toàn quốc tế ATGT 2023 và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiên giao thông theo CHỉ thị 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình (Đợt 19). Xem chi tiết./.
- Thông Báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023.
 Xem chi tiết ./.
- Thông báo Kết quả kiểm tra (đợt 5) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 04 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An (đợt 1 – giai đoạn 1) tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 1, năm 2023). Xem chi tiết./.
Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 2, năm 2022). Xem chi tiết./.

- Thông báo v/v thực hiện nộp phí, lệ phí giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính sử dụng tài khoản dự toán giao tại Kho bạc Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2022. Xem chi tiết./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

3758/QĐ-UBND

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 15/11/2022

lượt xem: 20326 | lượt tải:99

60/2022/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 21/09/2022

lượt xem: 21235 | lượt tải:165

2050/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 01/07/2022

lượt xem: 21391 | lượt tải:134

505/QĐ-TTg

Quyết định về ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Thời gian đăng: 22/09/2022

lượt xem: 21125 | lượt tải:77

60/2021/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 12/10/2021

lượt xem: 22396 | lượt tải:654
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay5,722
  • Tháng hiện tại214,768
  • Tổng lượt truy cập4,395,880
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây