THÔNG TIN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đấu giá tài sản là QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất 83 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá tài sản là QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất 83 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09h00 ngày 29/06/2024.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, địa chỉ: số 281 đường Trần Hưng Đạo, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Đấu giá quyền sử dụng đất đối 84 lô đất ở trên địa bàn Tp. Quy Nhơn (đợt 9, năm 2024)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 84 lô đất ở tại Khu OLK-09 và Khu OLK-10 thuộc Khu dân cư phía Bắc Nhà ở xã hội, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 13h30 ngày 11/04/2024.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương, địa chỉ: số 
14A đường Phan Đăng Lưu , Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Đấu giá quyền sử dụng đất đối 84 lô đất ở trên địa bàn Tp. Quy Nhơn (đợt 8, năm 2024)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 84 lô đất ở tại Khu OLK-01, Khu OLK-04 và Khu OLK-05 thuộc Khu dân cư phía Bắc Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h00 ngày 12/04/2024.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường A - Nhà Văn hóa lao động tỉnh, địa chỉ: số 86 đường Lê Duẩn, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 71 lô đất ở trên địa bàn Tp. Quy Nhơn (đợt 6, năm 2024)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 51 lô đất ở tại phân khu LK7 thuộc Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A2), Phường Trần Quang Diệu và 20 lô đất ở Khu dân cư tại Khu vực 7-8 phường Nhơn Phú, Tp. Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h00 ngày 11/04/2024.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 67 lô đất ở trên địa bàn huyện Tây  (đợt 5, năm 2024)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 67 gồm: 37 lô đất ở tại Khu tái định cư xã Bình Tường thuộc dự án xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn và 30 lô đất ở tại Khu tái định cư xã Tây Phú thuộc dự án xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h30 ngày 08/04/2024.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường UBND xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

- Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 63 lô đất ở trên địa bàn Tp. Quy Nhơn (đợt 4, năm 2024)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 63 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A2), Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h00 ngày 07/04/2024.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, địa chỉ: số 281 đường Trần Hưng Đạo, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 70 lô đất ở trên địa bàn Tp. Quy Nhơn (đợt 3, năm 2024)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 70 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A2), Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h30 ngày 12/04/2024.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt, địa chỉ: Lô 01 Võ duy Dương, phường Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Bình Định.

- Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 101 lô đất ở trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đợt 2, năm 2024)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 101 lô đất ở trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 9h00 và 13h30 ngày 07/04/2024.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường UBND phường Hoài Hương và UBND phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn.

- Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 75 lô đất ở trên địa bàn huyện Tuy Phước và Tp. Quy Nhơn (đợt 1, năm 2024)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 75 lô đất ở trên địa bàn huyện Tuy Phước và Tp. Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 13h30 ngày 07/04/2024.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương, địa chỉ: số 
14A đường Phan Đăng Lưu , Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

--------------------------------------------------------------------------------Năm 2023--------------------------------------------------------------------------------
- Đấu giá cơ sở nhà, đất số 83 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá cơ sở nhà, đất số 83 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 9h30 ngày 02/12/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, số 281 đường Trần Hưng Đạo, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

Đấu giá quyền sử dụng đất thuê (cho thuê đất) thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại tại khu đất DVTM-2 thuộc công trình Khu dân cư HH1 và HH2 thuộc khu vực 1 và 9, phường Trần Quang Diệu, Tp. Quy Nhơn
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất thuê (cho thuê đất) thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại tại khu đất DVTM-2 thuộc công trình Khu dân cư HH1 và HH2 thuộc khu vực 1 và 9, phường Trần Quang Diệu, Tp. Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 10h00 ngày 04/11/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 
địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đấu giá quyền sử dụng đất được Nhà nước cho thuê thực hiện dự án xây dựng khu Dịch vụ thương mại tại lô đất DV1 thuộc dự án Khu đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất được Nhà nước cho thuê thực hiện dự án xây dựng khu Dịch vụ thương mại tại lô đất DV1 thuộc dự án Khu đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h30 ngày 04/11/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 
địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định


Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Xây dựng khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và Trung tâm Thương mại – Dịch vụ tại khu đất K200, đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Xây dựng khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và Trung tâm Thương mại – Dịch vụ tại khu đất K200, đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h30 ngày 28/10/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 
địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 04 lô đất ở tại khu đất xí nghiệp song mây xuất khẩu, phân viện điều tra quy  hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 04 lô đất ở tại khu đất xí nghiệp song mây xuất khẩu, phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên  thuộc phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09h30 ngày 14/10/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo
địa chỉ: số
281 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đấu giá quyền sử dụng đất thuê (cho thuê đất) thực hiện dự án xây dựng Chợ tại khu đất B1- 62 thuộc khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (lần 4)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất
thuê (cho thuê đất) thực hiện dự án xây dựng Chợ tại khu đất B1- 62 thuộc khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h30 ngày 21/10/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 
địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng chợ tại khu đất B1-62 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (lần 3)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng chợ tại khu đất B1-62 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h30 ngày 23/9/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 
địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất ở còn lại tại khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 
10 lô đất ở còn lại tại khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, P. Nhơn Bình,thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09h30 ngày 10/9/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:  Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo 
Địa chỉ: Số 281 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất ở còn lại tại Khu dân cư tại Khu vực 7-8 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 
20 lô đất ở còn lại tại Khu dân cư tại Khu vực 7-8 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h00 ngày 11/9/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 
địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D tại khu HH1-HH2 thuộc khu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc KV1 và KV9 phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D tại khu HH1-HH2 thuộc khu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc KV1 và KV9 phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 14h00 ngày 10/9/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương 
địa chỉ:
Lô DC1a-13, Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 45 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 45 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09h00 ngày 15/9/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND phường Hoài Hương, Tx Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 14 lô đất tại khu dân cư tại mặt bằng Công ty 508, phường Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 14 lô đất tại khu dân cư tại mặt bằng Công ty 508, phường Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 14h00 ngày 10/9/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương 
địa chỉ:
 Lô DC1a-13, Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng chợ tại khu đất B1-62 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (lần 2)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng chợ tại khu đất B1-62 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h30 ngày 19/8/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 
địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 31 lô đất ở tại Khu tái định cư Vinh Quang, xã Phước Sơn và Khu tái định cư Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 31 lô đất ở tại Khu tái định cư Vinh Quang, xã Phước Sơn và Khu tái định cư Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h30 ngày 06/8 và lúc 12h30 ngày 12/8/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Phước Thuận, xã Phước Sơn,  huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng chợ tại khu đất B1-62 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng chợ tại khu đất B1-62 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h30 ngày 29/7/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 
địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 38 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ dự án tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, Thị xã Hoài Nhơn
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 38 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ dự án tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09h00 ngày 28/7/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND phường Hoài Hương, Tx Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 50 lô đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 50 lô đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 13h30 ngày 01/7/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp Danh Đông Dương
, địa chỉ: Lô DC1a-13, Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 20 lô đất ở tại Khu dân cư tại mặt bằng Công ty 508, Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn (phương án đợt 10, năm 2023)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 20 lô đất ở tại Khu dân cư tại mặt bằng Công ty 508, Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn (phương án đợt 10, năm 2023). Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 13h30 ngày 30/6/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp Danh Đông Dương
, địa chỉ: Lô DC1a-13, Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 12 lô đất ở tại Khu đất dải cây xanh thuộc khu TĐC phục vụ dự án xây dựng Khu đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa và 09 lô đất ở tại Khu TĐC phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D tại khu HH1-HH2 thuộc khu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc KV1 và KV9 phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 12 lô đất ở tại Khu đất dải cây xanh thuộc khu TĐC phục vụ dự án xây dựng Khu đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa và 09 lô đất ở tại Khu TĐC phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D tại khu HH1-HH2 thuộc khu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc KV1 và KV9 phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 13h30 ngày 30/6/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp Danh Đông Dương
, địa chỉ: Lô DC1a-13, Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 16 lô đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân (khu A1), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (đợt 1, năm 2023)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 16 lô đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân (khu A1), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (đợt 1, năm 2023). Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 10h00 ngày 01/7/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, Địa chỉ: Số 281 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 lô đất ở tại khu TĐC phục vụ dự án tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn (đợt 2, năm 2023) và 42 lô đất ở tại khu TĐC phục vụ dự án tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, Thị xã Hoài Nhơn (đợt 7, năm 2023)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 lô đất ở tại khu TĐC phục vụ dự án tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn (đợt 2, năm 2023) và 42 lô đất ở tại khu TĐC phục vụ dự án tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, Thị xã Hoài Nhơn (đợt 7, năm 2023). Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09h00 ngày 30/6/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND phường Hoài Hương, Tx Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 22 lô đất ở tại Khu dân cư thuộc Khu vực 7-8 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (đợt 8, năm 2023)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 22 lô đất ở tại Khu dân cư thuộc Khu vực 7-8 phường Nhơn Phú, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (đợt 8, năm 2023). Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h30 ngày 19/6/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 34 lô đất ở tại Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (đợt 6, năm 2023)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 34 lô đất ở tại Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (đợt 6, năm 2023). Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h00 ngày 18/6/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, Địa chỉ: Số 281 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 21 lô đất ở tại khu đất xí nghiệp song mây xuất khẩu, phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 21 lô đất ở tại khu đất xí nghiệp song mây xuất khẩu, phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h00 ngày 17/6/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, Địa chỉ: Số 281 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 50 lô đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân (khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 4, năm 2023)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 50 lô đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân (khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 4, năm 2023). Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08h30 ngày 15/6/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường công ty Đấu giá Hợp danh Kiểu Việt, địa chỉ: Lô 01 Võ Duy Dương, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 41 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (đợt 2, năm 2023)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 41 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09h00 ngày 09/6/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND phường Hoài Hương
, Tx.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 23 lô đất ở tại các khu đất thuộc KV1, KV9, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 3, năm 2023)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 23
 lô đất ở tại các khu đất thuộc KV1, KV9, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 14h00 ngày 28/5/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá
Tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp Danh Đông Dương, địa chỉ: Lô DC1a-13, Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 16 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân (khu A1), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 1, năm 2023)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với
16 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân (khu A1), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 10h00 các ngày 22/4, 13/5, 20/5/2023.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá
Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, địa chỉ: Số 281 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

--------------------------------------------------------------------------------Năm 2022--------------------------------------------------------------------------------
 Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với  20 lô đất ở tại Đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu
, thành phố Quy Nhơn (đợt 4, năm 2022)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 20
 lô đất ở tại Đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 9h00 các ngày 17,24/11/2022.
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường công ty Đấu giá Hợp danh Kiểu Việt, địa chỉ: Lô 01 Võ Duy Dương, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 4, năm 2022).
daugia
1. Thông báo
   Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở
đối với 20 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá:
     - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 20/10/2022 đến hết ngày 24/10/2022 (trong giờ hành chính)
     - Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất, địa chỉ: Số 45 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với  15 lô đất ở tại khu đất Dải cây xanh thuộc khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (đợt 3, năm 2022)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 
15 lô đất ở tại khu đất Dải cây xanh thuộc khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào các ngày 20, 27/10/2022 và ngày 03/11/2022 
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp Danh Đông Dương.

-   Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
sodo2
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
     - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:  8 giờ 30 phút, ngày 20/8/2022 
    - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:  Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 100 lô đất tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh, Phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn (đợt 1, năm 2022)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 100 lô đất tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh, Phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:  09 giờ 00 phút, vào các ngày 06,13,20,27/8/2022 và ngày 10/9/2022 
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 38 lô đất tại Khu Đô thị mới Long Vân, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 2, năm 2022)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 38 lô đất tại Khu Đô thị mới Long Vân, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
     - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:  14 giờ 30 phút, ngày 30/7 - 06,13/8/2022 
   - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, địa chỉ: Số 281 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 100 lô đất ở còn lại tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn (đợt 1, năm 2022).
daugia
1. Thông báo
   Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở
đối với 100 lô đất ở còn lại tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá:
     - Thời gian nộp hồ sơ: Trong vòng 03 ngày, từ ngày 06/7/2022 đến hết ngày 08/7/2022 (trong giờ hành chính)
     - Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất, địa chỉ: Số 45 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 38 lô đất tại Khu Đô thị mới Long Vân, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 2, năm 2022)
daugia
1. Thông báo
   Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 38 lô đất tại Khu Đô thị mới Long Vân, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá:
     - Thời gian nộp hồ sơ: Trong vòng 03 ngày, từ ngày 28/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022 (trong giờ hành chính)
     - Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất, địa chỉ: Số 45 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

--------------------------------------------------------------------------------Năm 2021--------------------------------------------------------------------------------

-   Đấu giá
 quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
182 tb ban ve qh
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
     - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:  8 giờ 30 phút, ngày 13/11/2021 
    - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:  Tại  Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

-   Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu đất ở phía Nam đường trục Khu kinh tế nối dài tại lý trình Km2+400, Khu kinh tế Nhơn Hội
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu đất ở phía Nam đường trục Khu kinh tế nối dài tại lý trình Km2+400, Khu kinh tế Nhơn Hội. Chi tiết.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
      - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, số 65 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
-  Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 45 lô đất ở trên địa bàn Tp. Quy Nhơn (đợt 4, năm 2021)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 45 lô đất ở trên địa bàn Tp. Quy Nhơn (đợt 4, năm 2021). Chi tiết. (kèm theo Thông báo số 40/TB-ĐGKV ngày 06/10/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: chi tiết trong Thông báo số 140/TB-ĐGKV ngày 06/10/2021
   - Hồ sơ nộp đăng ký: Công ty Đấu giá Hợp danh Kiểu Việt.
   - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Kiểu Việt.

-  Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 32 lô đất ở tại các Khu QH dân cư  trên địa bàn Tp. Quy Nhơn (đợt 3, năm 2021)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 32 lô đất ở tại các Khu QH dân cư  trên địa bàn Tp. Quy Nhơn (đợt 3, năm 2021). Chi tiết. (kèm theo Thông báo số 198/TB-ĐGBĐ ngày 05/10/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: chi tiết trong Thông báo số 198/TB-ĐGBĐ ngày 05/10/2021
   - Hồ sơ nộp đăng ký: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định.
   - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường A Nhà Văn hóa lao động tỉnh.

-  Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
536 ttptqd qlptqd 2021 ban ve qh
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết. (kèm theo Thông báo số 153/TB-TTDVĐGTS ngày 18/9/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: chi tiết trong Thông báo số 153/TB-TTDVĐGTS ngày 18/9/2021.
   - Hồ sơ nộp đăng ký: Văn phòng Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.
   - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

-  Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất kho Việt Răng cũ (phần còn lại), phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn
qh kho viet rang 3
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất kho Việt Răng cũ (phần còn lại), phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết. (kèm theo Thông báo số 154/TB-TTDVĐGTS ngày 18/9/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: chi tiết trong Thông báo số 154/TB-TTDVĐGTS ngày 18/9/2021.
   - Hồ sơ nộp đăng ký: Văn phòng Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.
   - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

-  Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 32 lô đất ở trên địa bàn Thành phố Quy Nhơn (đợt 3, năm 2021)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 32 lô đất ở trên địa bàn Thành phố Quy Nhơn (đợt 3, năm 2021). Chi tiết. (kèm theo Thông báo số 180/TB-ĐGBĐ ngày 03/7/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: chi tiết trong Thông báo số 180/TB-ĐGBĐ ngày 03/7/2021.
   - Hồ sơ nộp đăng ký: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định.
   - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định.

-  Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 45 lô đất ở trên địa bàn Thành phố Quy Nhơn (đợt 4, năm 2021)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 45 lô đất ở trên địa bàn Thành phố Quy Nhơn (đợt 4, năm 2021). Chi tiết. (kèm theo Thông báo số 33/TB-ĐGKV ngày 05/7/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: chi tiết trong Thông báo số 33/TB-ĐGKV ngày 05/7/2021.
   - Hồ sơ nộp đăng ký: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Kiểu Việt.
   - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Kiểu Việt.

- Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất Khu Việt Răng cũ (phần còn lại), phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 
qh kho viet rang 1
1. Thông báo
  Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất Khu Việt Răng cũ (phần còn lại), phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chi tiết (kèm theo Thông báo số 108/TB-TTDVĐGTS ngày 29/6/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 31/7/2021
   Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Tiếp tục thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
Khu đất HH-02 Khu đô thị Long Vân
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết (kèm theo Thông báo số 72/TB-TTDVĐGTS ngày 19/5/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 26/6/2021
   Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

-  Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng Nhà chung cư hỗn hợp tại lô đất B1-74 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn
213 ttptqd qlptqd trich so do quy hoach
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng Nhà chung cư hỗn hợp tại lô đất B1-74 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn. Chi tiết. (kèm theo Thông báo số 70/TB-TTDVĐGTS ngày 15/3/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: chi tiết trong Thông báo số 70/TB-TTDVĐGTS ngày 15/3/2021.
   - Hồ sơ nộp đăng ký: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
   - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: số 37 Phan Đình Phùng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

-  Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 48 lô đất ở tại Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, Phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn (đợt 2, năm 2021)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 48 lô đất ở tại Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, Phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn (đợt 2, năm 2021). Chi tiết. (kèm theo Thông báo số 14/TB-ĐGKV ngày 07/5/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: chi tiết trong Thông báo số 14/TB-ĐGKV ngày 07/5/2021.
   - Hồ sơ nộp đăng ký: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Kiểu Việt.
   - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Kiểu Việt.

-  Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 36 lô đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân, P. Trần Quang Diệu, Tp. Quy Nhơn (Khu LK-05, LK-06 và khu OTM-05)
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 36 lô đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân, P. Trần Quang Diệu, Tp. Quy Nhơn (Khu LK-05, LK-06 và khu OTM-05). Chi tiết. (kèm theo Thông báo số 103/TB-ĐGBĐ ngày 28/4/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: chi tiết trong Thông báo số 103/TB-ĐGBĐ ngày 28/4/2021.
   - Hồ sơ nộp đăng ký: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định.
   - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND Phường Trần Hưng Đạo, số 281 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

-  Đấu giá tài sản chi phí tháo dỡ, thu dọn mặt bằng và giá trị vật liệu thu hồi tại Kho vật tư Nhơn Phú của Công ty Điện lực Bình Định
daugia
1. Thông báo
   Đấu giá tài sản chi phí tháo dỡ, thu dọn mặt bằng và giá trị vật liệu thu hồi tại Kho vật tư Nhơn Phú của Công ty Điện lực Bình Định. Chi tiết. (kèm theo Thông báo số 59/TB-TTDVĐGTS ngày 23/4/2021)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 15/5/2021
   Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: số 37 Phan Đình Phùng, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
Khu đất HH-02 Khu đô thị Long Vân
1. Thông báo
   Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Chi tiết
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
   Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 22/5/2021
   Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: số 37 Phan Đình Phùng, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Quy trình hoạt động đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định
-  ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Thông báo đấu giá tài sản là QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất 83 đường Lê Hồng Phong, Tp.Quy Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 1) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 12 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Đông Bắc cầu Tân An (phân khu 1) tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc công bố, công khai và gửi hồ sơ phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số lô đất ở tại khu OLK-01, OLK-02 thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quỹ đất phía Tây Bệnh viện Y học cổ truyền, phường Nhơn Phú, thành phố Quy NhơnXem chi tiết./.
- Thông báo v việc công bố, công khai và gửi hồ sơ phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất phía Tây Nam cầu Long Vân tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 7) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 07 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An (đợt 1 – giai đoạn 1) tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Bình Định năm 2023.
Xem chi tiết./.
- Công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình trên Trang thông tin điện tử (Đợt 3). Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 1) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 03 căn nhà biệt thự song lập đã được xây dựng tại dự án Khu đô thị Bắc sông Tân An tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng làn thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết./.
- Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở (đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) năm 2024. Xem chi tiết./.
- Thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 2, năm 2023). Xem chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật về đất đai trong việc sử dụng đất của các tổ chức được UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Xem
chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật trong việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã An Nhơn. Xem
chi tiết./.
- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2023. Xem
chi tiết./.
- Thông báo v/v chấm dứt ủy quyền cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 293/QĐ-STNMT ngày 04/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhXem chi tiết./.
- Phổ biến, phát động Cuộc  “Đại sứ giảm nhựa” danh cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/10/2023 đến trước 17h00, ngày 30/5/2024. Xem chi tiết./.
Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

25/KH-STNMT

Kế hoạch tập huấn, phổ biến nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2024

Thời gian đăng: 11/06/2024

lượt xem: 9 | lượt tải:3

53/2024/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 422 | lượt tải:13

54/2024/NĐ-CP

Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 36 | lượt tải:11

03/2024/TT-BTNMT

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 27 | lượt tải:14

04/2024/TT-BTNMT

Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên ớc và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 408 | lượt tải:9
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm56
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay1,811
  • Tháng hiện tại264,913
  • Tổng lượt truy cập7,762,793
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây