Bình Định: Năm 2024, phấn đấu thu gom 90-95% chất thải rắn ớ đô thị

Thứ hai - 15/01/2024 08:50
Chiều 12/01, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Tài nguyên và Môi trường năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Hội nghị xác định: Năm 2024, phấn đấu thu gom 90-95% chất thải rắn ớ đô thị; thu gom 70 - 75% chất thải rắn ở nông thôn; xử lý 9.500 trường hợp lấn, chiếm đất đai...
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Viết Hiền)
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Viết Hiền)

          Hội nghị do Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Định tổ chức, với sự tham dự của các vị: Nguyễn Tuấn Thanh,, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Tùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT Bình Định; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở... 
Thay mặt Ban Tổ chức, ông Huỳnh Quang Vinh, Phó giám đốc Sở TN&MT đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác TN&MT năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
          Báo cáo cho biết: Năm 2023, ngành TN&MT triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình kinh tế của tỉnh gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Sở TN&MT Bình Định đã bám sát chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh; sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ TN&MT về tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương; tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin, tăng cường trách nhiệm trong công tác, chủ động thực hiện nhiệm vụ, nắm bắt địa bàn cơ sở trong lĩnh vực TN&MT; với phương châm hành động quyết liệt để phát huy hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH); tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong từng nhiệm vụ của Sở, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ UBND tỉnh giao, góp phần phát triển KTXH, bảo đảm an ninh, chính trị của tỉnh.... 
         Theo đó, ngoài nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch công tác, trong năm 2023, Sở TN&MT Bình Định đã tổ chức triển khai thực hiện 422/461 nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; hoàn thành 31/31 nhiệm vụ (18/18 nhiệm vụ tháng, 11/11 nhiệm vụ Quý, 02 nhiệm vụ năm); hoàn thành 100% nhiệm vụ giao. Ngoài ra, Sở TN&MT đã triển khai thực hiện hoàn thành 73/73 nhiệm vụ theo kế hoạch của Sở; hoàn thành chỉ tiêu KT-XH được giao: tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom đã có sự gia tăng so với các năm trước, thực hiện đạt 85,8% (vượt so với chỉ tiêu đề ra 85%)...
         Theo ông Huỳnh Quang Vinh, nét nổi bật trong hoạt động của Sở TN&MT Bình Định là việc đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo động lực phát triển của ngành, góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho tổ chức, công dân. Theo đó, trong năm 2023, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành 22 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó có các nội dung: Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC môi trường từ 50 ngày còn 35 ngày; về đất đai từ 20 ngày xuống còn 16 ngày; trình UBND tỉnh tái cấu trúc 03 TTHC (về giao dịch bảo đảm), thời gian rút ngắn từ 08 giờ xuống còn 45 phút (giải quyết trực tiếp trả trong ngày). Kết quả, năm 2023, tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,98% (tổng số hồ sơ giải quyết 14.778/14.778)....

         Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Sở TN&MT Bình Định xác định: Tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ thuận lợi, ra sức phấn đấu, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp. Trong đó tập trung ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 4647/QĐ-UBND  giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024. Theo đó, ngành TN&MT Bình Định sẽ phấn đấu thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu, như: Tỷ lệ chất thải rắn ớ đô thị được thu gom: 90-95%; Tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom: 70 - 75%; Xử lý lấn, chiếm đất đai. 9.500 trường hợp; Sổ lượng công trình, dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng so với tổng số dự án trên địa bàn >50 % (theo địa bàn cấp huyện)...
         Đồng thời, nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trên, Sở TN&MT Bình Định đã để ra 06 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như:
- Tiếp tục nêu cao trách nhiệm và tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu và trách nhiệm tập thể của tập thể lãnh đạo; tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực của ngành TN&MT nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ tỉnh đến cấp huyện, xã.
- Chú trọng, quyết liệt chỉ đạo công tác cải cách TTHC, đảm bảo đúng quy định, nhanh chóng, hiệu quả, công khai, minh bạch, kịp thời khi giải quyết hồ sơ cho tổ chức và công dân, đi đôi với nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC...
- Tiếp tục củng cố mối quan hệ chặt chẽ giữa ngành TN&MT với các sở, ngành, hội, đoàn thể và các địa phương. Phối hợp các Sở, ngành địa phương tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc trên lĩnh vực TN&MT...
- Tập trung rà soát các quy định về lĩnh vực của ngành TN&MT do UBND tỉnh ban hành, nhất là các quy định liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, xử lý lấn chiếm đất đai, hoạt động khai thác khoáng sản, quản lý bảo vệ môi trường, qua đó kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp.
- Tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra có trọng điểm, nhất là trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước. Kiên quyết xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm; đồng thời, nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực của ngành TN&MT..
- Tiếp tục triển khai và đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng đối với các quy định của pháp luật về TN&MT. 
         Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe tham luận của đại diện lãnh đạo UBND một số huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan, đơn vị, trong đó có một số tham luận được nhiều đại biểu quan tâm, như: Tham luận của UBND TP. Quy Nhơn; tham luận của UBND thị xã An Nhơn...
          Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác TN&MT năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, ông Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận những nỗ lực vượt khó và biểu dương những kết quả mà ngành TN&MT Bình Định đạt được trong năm 2023.
         Ông Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, song tình hình KT-XH của tỉnh Bình Định vẫn đạt được kết quả ấn tượng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, tất cả 18/19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH đạt và vượt kế hoạch; tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,61%, vượt so với kế hoạch HĐND tỉnh giao là 7 đến 7,5%; xếp thứ 17/63 địa phương cả nước, thứ 06/14 địa phương vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và thứ 1/5 địa phương khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Quy mô kinh tế của tỉnh xếp thứ 24/63 địa phương trong cả nước, thứ 5/14 địa phương vùng phương vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và thứ 3/5 địa phương khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung... Kết quả trên có một phần đóng góp không nhỏ của ngành TN&MT Bình Định. 
         Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, ông Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu ngành TN&MT Bình Định cần quan tâm triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến các lĩnh vực chủ yếu, như: Đất đai, Quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản; Bảo vệ môi trường; Quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và ứng phó với BĐKH...
         Theo đó, về lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT cần chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan rà soát các quy định pháp luật, báo cáo đề xuất việc phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Khẩn trương xây dựng phần mềm để kiểm tra, rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng; chủ động xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành; qua đó, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tránh trường hợp dự án chiếm dụng đất. Tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục các TTHC trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
          Về công tác bảo vệ môi trường, các địa phương khẩn trương hoàn thiện Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2024, chi tiết đến cấp xã, đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra (tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị: 90-95%, tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở nông thôn: 70-75%). Giao Sở TN&MT tiến hành rà soát, đánh giá công tác môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, các làng nghề trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch quản lý môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề theo đúng quy định.
          Về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thành lập tổ Kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn nhằm phát hiện kịp thời, có biện pháp ngăn chặn từ xa và xử lý nghiêm, kiên quyết theo quy định pháp luật đối với các trường hợp khai thác, sử dụng khoáng sản không đúng quy định. Giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có văn bản thông báo, yêu cầu, hướng dẫn các DN hoạt động trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các quy trình, quy định trong khai thác mỏ; chủ trì kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các mỏ, nhất là các mỏ vật liệu xây dựng phục vụ thi công xây dựng cao tốc Bắc - Nam; chủ động xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật...
 

Nguồn tin: Viết Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

- Quy trình hoạt động đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định
-  ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng 6 tháng đầu năm 2024. Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 1) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 12 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Đông Bắc cầu Tân An (phân khu 1) tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Bình Định năm 2023.
Xem chi tiết./.
- Công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình trên Trang thông tin điện tử (Đợt 3). Xem chi tiết./.
- Thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật về đất đai trong việc sử dụng đất của các tổ chức được UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Xem chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật trong việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã An Nhơn. Xem
chi tiết./.
- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2023. Xem
chi tiết./.
- Thông báo v/v chấm dứt ủy quyền cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 293/QĐ-STNMT ngày 04/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhXem chi tiết./.
Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

27/KH-STNMT

Kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi

Thời gian đăng: 04/07/2024

lượt xem: 26 | lượt tải:10

25/KH-STNMT

Kế hoạch tập huấn, phổ biến nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2024

Thời gian đăng: 11/06/2024

lượt xem: 60 | lượt tải:19

53/2024/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 1258 | lượt tải:22

54/2024/NĐ-CP

Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 71 | lượt tải:18

03/2024/TT-BTNMT

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 71 | lượt tải:29
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập58
  • Hôm nay9,677
  • Tháng hiện tại281,815
  • Tổng lượt truy cập8,411,517
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây