Kết quả thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường 9 tháng đầu năm 2021

Thứ năm - 30/09/2021 07:56
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến lĩnh vực khoáng sản; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với các ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, xử lý và chấn chỉnh tình hình khai thác đất, cát trái phép tại một số địa phương.
Ảnh: 2. Hội nghị hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Ảnh: 2. Hội nghị hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
     Tham mưu UBND tỉnh cấp 48 giấy phép liên quan hoạt động khai thác khoáng sản. Báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện cấp phép mỏ đất phục vụ thi công công trình trọng điểm của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt bổ sung 07 mỏ đất làm vật liệu san lấp phục vụ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh do các ban làm chủ đầu tư và 01 mỏ sét vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.
     Trình UBND tỉnh ban hành 11 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và 08 giấy phép khai thác khoáng sản có lồng ghép tiền cấp quyền với tổng số tiền phải nộp hơn 11,6 tỷ đồng, trong đó phải nộp trong năm 2021 hơn 3,3 tỷ đồng. Xác định số tiền các doanh nghiệp phải nộp năm 2021 đối với 46 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền phải nộp năm 2021 với tổng số tiền phải nộp hơn 27 tỷ đồng. Trình UBND tỉnh đồng ý chủ trương bổ sung 15 điểm mỏ khoáng sản để lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2021.
     Kiểm tra chuyên đề về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản và báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng cát lòng sông, đất san lấp trên địa bàn tỉnh. Đề xuất UBND tỉnh một số giải pháp trong công tác giải quyết các thủ tục, hồ số nhằm tạo điều kiện rút ngắn thời gian cấp phép các mỏ đất phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.
     Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường, trình UBND tỉnh: ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trên lĩnh vực bảo vệ môi trường: Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 08/02/2021 triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 05/3/2021 về việc kiểm soát chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 22/6/2021 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ BVMT và dự toán kinh phí sự nghiệp BVMT 03 năm 2022 - 2024 tỉnh Bình Định; chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung về tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 08/2/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Báo cáo UBND tỉnh tăng cường công tác thu gom, phân loại và lưu giữ chất thải để phòng chống, dịch COVID-19. Ban hành Kế hoạch nâng cao kết quả Chỉ số hợp phần Quản trị môi trường trong Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường tại 04 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
     Kiểm tra, xử lý các đơn vị có hành vi vi phạm và đề nghị các địa phương kiểm tra, xử lý và thông tin kết quả giải quyết để trả lời cho công dân có phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường qua Đường dây nóng, các vụ việc do báo chí phản ánh, đơn kiến nghị của người dân và ý kiến phản ánh của cử tri. Tổ chức tập huấn tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới cho 13 địa phương đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2021. Hướng dẫn việc thực hiện tiêu chí môi trường tại 13/13 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.
Đẩy mạnh công tác truyền thông môi trường và đa dạng sinh học: giới thiệu xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021; hưởng ứng các sự kiện về môi trường và đa dạng sinh học năm 2021; phối hợp triển khai dự án Truyền thông môi trường Vịnh Quy Nhơn, và lắp đặt Pano cố định tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Triển khai nhiệm vụ điều tra về đa dạng sinh học “Điều tra, thống kê định kỳ các hệ sinh thái, các loài động vật, thực vật đặc hữu, có giá trị khoa học, kinh tế hoặc đang có nguy cơ tuyệt chủng tại Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn” và “Điều tra, thống kê định kỳ các hệ sinh thái, các loài động vật, thực vật đặc hữu, có giá trị khoa học, kinh tế hoặc đang có nguy cơ tuyệt chủng tại đầm Đề Gi”.
     Hoàn thành nhiệm vụ khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường do thiên tai gây ra tại tỉnh Bình Định từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cho 07 huyện, thị xã. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương cải thiện và nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong bộ Chỉ số PAPI; cập nhật Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn tỉnh./.
 

Tác giả bài viết: Đắc Khánh

Nguồn tin: Văn phòng Sở TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

- Quy trình hoạt động đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định
-  ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Thông báo Kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2024. Xem chi tiết./.
- Thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Thông báo Kết quả kiểm tra (đợt 2) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 31 căn nhà ở liên kế đã được xây dựng tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị dọc hai bên đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng tại phường Bình Định, Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 2, năm 2023). Xem chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật về đất đai trong việc sử dụng đất của các tổ chức được UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Xem chi tiết./.
Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật trong việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình (Đợt 21). Xem chi tiết./.

- Thông báo Kết quả kiểm tra (đợt 1) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 11 căn nhà ở liên kế đã được xây dựng tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị dọc hai bên đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v chấm dứt ủy quyền cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 293/QĐ-STNMT ngày 04/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên địa bàn tỉnh
Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định
Xem chi tiết./.
- Phổ biến, phát động Cuộc  “Đại sứ giảm nhựa” danh cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/10/2023 đến trước 17h00, ngày 30/5/2024. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 1, năm 2023). Xem chi tiết./.
Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v thực hiện nộp phí, lệ phí giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính sử dụng tài khoản dự toán giao tại Kho bạc Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

1584/QĐ-STNMT

Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 05/12/2023

lượt xem: 457 | lượt tải:39

4147/QĐ-UBND

Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 15/11/2023

lượt xem: 3436 | lượt tải:35

3758/QĐ-UBND

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 15/11/2022

lượt xem: 23567 | lượt tải:156

60/2022/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 21/09/2022

lượt xem: 24247 | lượt tải:222

2050/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 01/07/2022

lượt xem: 24321 | lượt tải:165
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm32
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay11,669
  • Tháng hiện tại47,579
  • Tổng lượt truy cập6,262,572
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây