Chào mừng các bạn đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định
  TRANG CHỦ    THÔNG TIN CẦN BIẾT    Công khai ngân sách hàng năm
      LIÊN HỆ      ĐĂNG NHẬP      SƠ ĐỒ WEBSITE          English   
  TRANG CHỦ  GIỚI THIỆU  TIN TỨC - SỰ KIỆN  VĂN BẢN PHÁP LUẬT  QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  LỊCH CÔNG TÁC  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  HỎI ĐÁP  THÔNG TIN CẦN BIẾT  VĂN BẢN DỰ THẢO
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Thư điện tử
Văn phòng điện tử 5.0
LỊCH
Bản tin Tài nguyên và Môi Trường
Bảng giá đất tỉnh Bình Định
Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết của kỳ họp thứ 3, QH khoá 14
Tuyên truyền, phổ biến các Luật tại kỳ họp thứ 4, QH khoá XIV
Công khai Thông báo Hủy GCN toàn quốc
Danh sách các TCCN hành nghề TNN
Trang thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Bình Định
Bộ Luật dân sự 2015
Luật Tiếp cận thông tin
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bình Định
LUẬT BIỂN VN 2012
Luật Đất đai năm 2013
Luật Bảo vệ môi trường
Luật Trợ giúp pháp lý
Trả KQ TTHC qua DV bưu điện công ích

Công khai ngân sách 2020

 

 

STT

Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc

Loại công khai

Nội dung văn bản

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

Dự toán

- Quyết định số 803/QĐ-STNMT ngày 31/12/2019 v/v công bố công khai dự toán thu - chi NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./.

- Công văn số 211/STNMT-VP ngày 06/02/2020 v/v tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 111/QĐ-STNMT ngày 19/02/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 172/QĐ-STNMT ngày 13/3/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 182/QĐ-STNMT ngày 17/3/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 198/QĐ-STNMT ngày 23/3/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./.

Quyết toán 

 

2

Khối Văn phòng Sở

Dự toán

- Quyết định số 24/QĐ-STNMT ngày 08/01/2020 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 209/QĐ-STNMT ngày 26/3/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./.

Quyết toán

 

3

Chi cục Quản lý đất đai

Dự toán

- Quyết định số 1717/QĐ-CCQLĐĐ ngày 31/12/2019 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 167/QĐ-CCQLĐĐ ngày 21/02/2020 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai. Xem chi tiết./.

Quyết toán

 

4

Chi cục Bảo vệ môi trường

Dự toán

- Quyết định số 13/QĐ-CCBVMT ngày 08/01/2020 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.

Quyết toán

 

5

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Dự toán

- Quyết định số 145/QĐ-TTPTQD ngày 31/12/2019 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết./.

Quyết toán

 

6

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

Dự toán

- Quyết định số 05/QĐ-TTPTQD ngày 13/01/2020 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết./.

Quyết toán

 

7

Trung tâm Kỹ thuật dich vụ tài nguyên và môi trường

Dự toán

 

Quyết toán

 

8

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Dự toán

- Quyết định số 15/QĐ-VPĐK ngày 16/01/2020v/v công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2020. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 24/QĐ-VPĐK ngày 28/02/2020v/v công bố công khai bổ sung dự toán thu, chi NSNN năm 2020. Xem chi tiết./.

- Công khai thực hiện thu - chi ngân sách quý I năm 2020. Xem chi tiết./.

Quyết toán

 

 

 

Công khai ngân sách 2019

 

STT

Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc

Loại công khai

Nội dung văn bản

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

Dự toán

- Quyết định số 05/QĐ-STNMT ngày 03/01/2019 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 51/QĐ-STNMT ngày 24/01/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Công văn số 128/STNMT-VP ngày 24/01/2019 v/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT. Chi tiết

- Quyết định số 79/QĐ-STNMT ngày 15/02/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 83/QĐ-STNMT ngày 18/02/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 127/QĐ-STNMT ngày 20/3/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi  ngân sách Quý I-2019. Xem chi tiết./.

- Công văn số 976/STNMT-VP ngày 30/5/2019 v/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2018 của Sở TN&MT. Chi tiết

- Quyết định số 322/QĐ-STNMT ngày 11/6/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 327/QĐ-STNMT ngày 14/6/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi  ngân sách 6 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 394/QĐ-STNMT ngày 12/7/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 428/QĐ-STNMT ngày 31/7/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 431/QĐ-STNMT ngày 31/7/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 514/QĐ-STNMT ngày 05/9/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 516/QĐ-STNMT ngày 05/9/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 592/QĐ-STNMT ngày 30/9/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi  ngân sách 9 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 620/QĐ-STNMT ngày 11/10/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 639/QĐ-STNMT ngày 16/10/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 688/QĐ-STNMT ngày 08/11/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 712/QĐ-STNMT ngày 26/11/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 744/QĐ-STNMT ngày 06/12/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 764/QĐ-STNMT ngày 16/12/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 778/QĐ-STNMT ngày 18/12/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 793/QĐ-STNMT ngày 26/12/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 808/QĐ-STNMT ngày 31/12/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi  ngân sách năm 2019. Xem chi tiết./.

Quyết toán

 

 

2

Khối Văn phòng Sở

Dự toán

- Quyết định số 19/QĐ-STNMT ngày 07/01/2019 v/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT. Chi tiết

- Quyết định số 59/QĐ-STNMT ngày 29/01/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT. Chi tiết

- Quyết định số 185/QĐ-STNMT ngày 28/3/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2019. Xem chi tiết./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 417/QĐ-STNMT ngày 25/7/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT. Chi tiết

- Quyết định số 449/QĐ-STNMT ngày 07/8/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT. Chi tiết

- Quyết định số 450/QĐ-STNMT ngày 07/8/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT. Chi tiết

- Quyết định số 530/QĐ-STNMT ngày 10/9/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 754/QĐ-STNMT ngày 10/9/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT. Chi tiết

Quyết toán

 

3

Chi cục Quản lý đất đai

Dự toán

- Quyết định số 1803/QĐ-CCQLĐĐ ngày 28/12/2018 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2019 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

- Quyết định số 203/QĐ-CCQLĐĐ ngày 20/02/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2019. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2019. Chi tiết

- Quyết định số 1170/QĐ-CCQLĐĐ ngày 06/9/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III năm 2019. Chi tiết

- Quyết định số 1504/QĐ-CCQLĐĐ ngày 12/11/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

- Quyết định số 1566/QĐ-CCQLĐĐ ngày 29/11/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV năm 2019. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019. Chi tiết

Quyết toán

 

4

Chi cục Bảo vệ môi trường

Dự toán

- Quyết định số 15/QĐ-CCBVMT ngày 07/01/2019 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2019 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2019. Xem chi tiết./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2019. Xem chi tiết./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 293/QĐ-CCBVMT ngày 05/8/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 14/QĐ-CCBVMT ngày 08/01/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi nguồn thu phí năm 2019 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.

Quyết toán

 

5

Chi cục Biển và Hải đảo

Dự toán

 Quyết định số 01/QĐ-CCBHĐ ngày 04/01/2019 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Chi cục Biển và Hải đảo. Chi tiết

 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2019. Chi tiết

Quyết định số 83/QĐ-CCBHĐ ngày 14/6/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Chi cục Biển và Hải đảo. Chi tiết

Quyết định số 86/QĐ-CCBHĐ ngày 17/6/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Chi cục Biển và Hải đảo. Chi tiết

Quyết toán

 

6

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Dự toán

Quyết định số 149/QĐ-TTPTQĐ ngày 28/12/2018 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019. Chi tiết

Quyết định số 01/QĐ-TTPTQĐ ngày 10/01/2019 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2019. Chi tiết

Quyết định số 26/QĐ-TTPTQĐ ngày 27/3/2019 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2019. Chi tiết

Quyết định số 27/QĐ-TTPTQĐ ngày 27/3/2019 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2019. Chi tiết

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I/2019. Xem chi tiết./.

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II/2019. Xem chi tiết./.

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết./.

Quyết định số 124/QĐ-TTPTQĐ ngày 25/10/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Chi tiết./.

Quyết định số 133/QĐ-TTPTQĐ ngày 25/10/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Chi tiết./.

Quyết định số 137/QĐ-TTPTQĐ ngày 17/12/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Chi tiết./.

Quyết toán

 

7

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

Dự toán

- Quyết định số 06/QĐ-TTQT ngày 05/01/2019 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 49/QĐ-TTQT ngày 22/02/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2019. Chi tiết

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019. Chi tiết

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019. Chi tiết

- Quyết định số 357/QĐ-TTQT ngày 13/9/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2019. Chi tiết

Quyết toán

 

8

Trung tâm Công nghệ thông tin

Dự toán

- Quyết định số 02/QĐ-TTCNTT ngày 07/01/2019 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin. Chi tiết

- Quyết định số 03/QĐ-TTCNTT ngày 28/01/2019 v/v công bố công khai tình hình dự toán thu - chi ngân sách năm 2018 của Trung tâm Công nghệ thông tin. Chi tiết

- Quyết định số 06/QĐ-TTCNTT ngày 16/4/2019 v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin. Chi tiết

- Quyết định số 15/QĐ-TTCNTT ngày 30/6/2019 v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin. Chi tiết

Quyết toán

 

9

Trung tâm Kỹ thuật dich vụ tài nguyên và môi trường

Dự toán

Quyết định số 01/QĐ-TTKTDV ngày 11/01/2019 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2019. Chi tiết

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019. Chi tiết

Quyết toán

 

10

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Dự toán

- Quyết định số 50/QĐ-VPĐK ngày 14/01/2019 v/v công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2019. Chi tiết

- Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2019. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019. Chi tiết.

- Quyết định số 1125/QĐ-VPĐK ngày 30/7/2019 v/v công bố công khai thực hiện điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2019. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019. Chi tiết.

Quyết toán

- Quyết định số 25/QĐ-VPĐK ngày 04/3/2020 v/v công bố công quyết toán thu, chi NSNN năm 2019. Chi tiết

 

Công khai ngân sách 2018

 

STT

Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc

Loại công khai

Nội dung văn bản

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

Dự toán

- Quyết định số 01/QĐ-STNMT ngày 03/01/2018 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 70/QĐ-STNMT ngày 09/02/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 137/QĐ-STNMT ngày 10/4/2018 v/v công bố công khai chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 166/QĐ-STNMT ngày 27/4/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 179/QĐ-STNMT ngày 08/5/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 240/QĐ-STNMT ngày 15/6/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 253/QĐ-STNMT ngày 21/6/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 365/QĐ-STNMT ngày 30/8/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 371/QĐ-STNMT ngày 31/8/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 395/QĐ-STNMT ngày 17/9/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 438/QĐ-STNMT ngày 04/10/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

 - Quyết định số 451/QĐ-STNMT ngày 12/10/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 465/QĐ-STNMT ngày 19/10/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 516/QĐ-STNMT ngày 12/11/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 532/QĐ-STNMT ngày 19/11/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

 Quyết định số 549/QĐ-STNMT ngày 29/11/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

Quyết định số 605/QĐ-STNMT ngày 20/12/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2018. Xem tại đây./.

- Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018. Xem tại đây./.

 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2018. Xem tại đây./.

Quyết toán

Quyết định số 425/QĐ-STNMT ngày 31/7/2019v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

Công văn số 976/STNMT-VP ngày 30/3/2019 v/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2018 của Sở TN&MT. Xem chi tiết tại đây./.

2

Khối Văn phòng Sở

Dự toán

Quyết định số 23/QĐ-STNMT ngày 12/01/2018 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 76/QĐ-STNMT ngày 22/02/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 146/QĐ-STNMT ngày 13/4/2018 v/v công bố công khai bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 262/QĐ-STNMT ngày 27/6/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 381/QĐ-STNMT ngày 10/9/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 409/QĐ-STNMT ngày 21/9/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 448/QĐ-STNMT ngày 11/10/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 462/QĐ-STNMT ngày 19/10/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước Quý I/2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 06 tháng năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 09 tháng năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết

Quyết định số 546/QĐ-STNMT ngày 28/11/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 565/QĐ-STNMT ngày 06/12/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 221/QĐ-STNMT ngày 19/4/2019 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở TN&MT. Chi tiết.

3

Chi cục Quản lý đất đai

Dự toán

Quyết định số 1197/QĐ-CCQLĐĐ ngày 29/12/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

Quyết định số 363/QĐ-CCQLĐĐ ngày 02/5/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán kinh phí năm 2018 để thực hiện xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

Quyết định số 816/QĐ-CCQLĐĐ ngày 10/9/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán kinh phí năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

Quyết định số 1006/QĐ-CCQLĐĐ ngày 22/10/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán kinh phí năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018. Xem chi tiết

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2018. Xem chi tiết

Quyết định số 1205/QĐ-CCQLĐĐ ngày 10/12/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 521/QĐ-CCQLĐĐ ngày 24/4/2019 v/v công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

4

Chi cục Bảo vệ môi trường

Dự toán

- Quyết định số 12/QĐ-CCBVMT ngày 11/01/2018 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 45/QĐ-CCBVMT ngày 26/02/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 170/QĐ-CCBVMT ngày 18/6/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 289/QĐ-CCBVMT ngày 07/9/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 436/QĐ-CCBVMT ngày 10/12/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 168/QĐ-CCBVMT ngày 25/4/2019 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

5

Chi cục Biển và Hải đảo

Dự toán

Quyết định số 09/QĐ-CCBHĐ ngày 16/01/2018 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Biển và Hải đảo. Chi tiết

Quyết định số 108/QĐ-CCBHĐ ngày 07/9/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Biển và Hải đảo. Chi tiết

Quyết định số 152/QĐ-CCBHĐ ngày 07/12/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Biển và Hải đảo. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 56/QĐ-CCBHĐ ngày 25/4/2019v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Biển và Hải đảo. Chi tiết

6

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Dự toán

Quyết định số 08/QĐ-TTPTQĐ ngày 29/01/2018 v/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 43/QĐ-TTPTQĐ ngày 17/5/2019 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Chi tiết

7

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

Dự toán

- Quyết định số 04/QĐ-TTQTTNMT ngày 15/01/2018 v/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 39/QĐ-TTQTTNMT ngày 23/5/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

- Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I, Quý II và 06 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 168/QĐ-TTQTTNMT ngày 22/4/2019 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

8

Trung tâm Công nghệ thông tin

Dự toán

Quyết định số 01/QĐ-TTCNTT ngày 22/01/2018 v/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Trung tâm Công nghệ thông tin. Chi tiết

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I/2018. Chi tiết./

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II/2018. Chi tiết./

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2018. Chi tiết./

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III/2018. Chi tiết./

Quyết định số 34/QĐ-TTCNTT ngày 03/12/2018 v/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Trung tâm Công nghệ thông tin. Chi tiết

Quyết định số 01/QĐ-TTCNTT ngày 07/01/2019 v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý 4 năm 2018 của Trung tâm Công nghệ thông tin. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 12/QĐ-TTCNTT ngày 17/5/2019 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Công nghệ thông tin. Chi tiết

9

Trung tâm Kỹ thuật dich vụ tài nguyên và môi trường

Dự toán

Quyết định số 03/QĐ-TTKTDV ngày 16/01/2018 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 02/QĐ-TTKTDV ngày 26/4/2019 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ TN&MT . Chi tiết

10

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Dự toán

Quyết định số 43/QĐ-VPĐK ngày 12/01/2018 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018. Chi tiết

Quyết định số 919/QĐ-VPĐK ngày 26/7/2018 v/v công bố công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 461/QĐ-VPĐK ngày 26/4/2019v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018. Chi tiết

 

Công khai ngân sách 2017

 

STT

Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc

Loại công khai

Nội dung văn bản

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

Dự toán

- Quyết định số 347/QĐ-STNMT ngày 15/8/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 386/QĐ-STNMT ngày 11/9/2017 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 439/QĐ-STNMT ngày 16/10/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2017 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 485/QĐ-STNMT ngày 09/11/2017 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 510/QĐ-STNMT ngày 01/12/2017 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2017 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 520/QĐ-STNMT ngày 04/12/2017 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2017 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 580/QĐ-STNMT ngày 27/12/2017 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 590/QĐ-STNMT ngày 29/12/2017 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 56/QĐ-STNMT ngày 31/01/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2017 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 131/QĐ-STNMT ngày 06/4/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2017 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 396/QĐ-STNMT ngày 17/9/2018 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem tại đây./.

2

Khối Văn phòng Sở

Dự toán

Quyết định số 357/QĐ-STNMT ngày 25/8/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017. Chi tiết

Quyết định số 395/QĐ-STNMT ngày 13/9/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 526/QĐ-STNMT ngày 05/12/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 527/QĐ-STNMT ngày 05/12/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 566/QĐ-STNMT ngày 25/12/2017 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 582/QĐ-STNMT ngày 28/12/2017 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 591/QĐ-STNMT ngày 29/12/2017 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 221/QĐ-STNMT ngày 06/6/2018 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

3

Chi cục Quản lý đất đai

Dự toán

- Quyết định số 1196/QĐ-CCQLĐĐ ngày 29/12/2017 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

- Quyết định số 89a/QĐ-CCQLĐĐ ngày 31/01/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2017 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 464/QĐ-CCQLĐĐ ngày 04/6/2018 v/v công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN năm 2017 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

4

Chi cục Bảo vệ môi trường

Dự toán

- Quyết định số 285/QĐ-CCBVMT ngày 09/8/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 347/QĐ-CCBVMT ngày 25/9/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 437/QĐ-CCBVMT ngày 14/11/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 171/QĐ-CCBVMT ngày 18/6/2018 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

5

Chi cục Biển và Hải đảo

Dự toán

Quyết định số 91/QĐ-CCBHĐ ngày 18/9/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Chi cục Biển và Hải đảo. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 71/QĐ-CCBHĐ ngày 13/6/2018 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Chi cục Biển và Hải đảo. Chi tiết

6

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Dự toán

Quyết định số 03A/QĐ-TTPTQĐ ngày 19/01/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017. Xem chi tiết./.

Quyết toán

Quyết định số 118/QĐ-TTPTQĐ ngày 05/11/2018 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Chi tiết

7

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

Dự toán

- Quyết định số 112/QĐ-TTQTTNMT ngày 15/8/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 113/QĐ-TTQTTNMT ngày 21/8/2017 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 169/QĐ-TTQTTNMT ngày 22/11/2017 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 43/QĐ-TTQTTNMT ngày 30/5/2018 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

8

Trung tâm Công nghệ thông tin

Dự toán

Quyết định số 17/QĐ-TTCNTT ngày 14/8/2017 v/v công khai dự toán, đánh giá thực hiện và quyết toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 23/QĐ-TTCNTT ngày 27/8/2018 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách  năm 2017 của Trung tâm Công nghệ thông tin. Chi tiết

9

Trung tâm Kỹ thuật dich vụ tài nguyên và môi trường

Dự toán

- Quyết định số 78/QĐ-TTKTDV ngày 15/8/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017. Chi tiết

- Quyết định số 95/QĐ-TTKTDV ngày 30/10/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2017. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 09/QĐ-TTKTDV ngày 30/5/2018v/v công khai quyết toán ngân sách năm 2017. Chi tiết

10

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Dự toán

Quyết định số 1036/QĐ-VPĐK ngày 21/8/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 579/QĐ-VPĐK ngày 18/5/2018 v/v công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017. Chi tiết./.

 

Công khai ngân sách 2016

STT

Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc

Loại công khai

Nội dung văn bản

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

Dự toán

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 1. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 2. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 3. Chi tiết

- Thông báo công khai điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 4. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 5. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 6. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 7. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 8. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 9. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 10. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 11. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 12. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 13. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 14. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 15. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 16. Chi tiết

Quyết toán

Thông báo công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2016. Chi tiết

2

Khối Văn phòng Sở

Dự toán

Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016 - Văn phòng Sở - 22/01/2016. Chi tiết

 

Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016 - Văn phòng Sở - 25/5/2016. Chi tiết

Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016 - Văn phòng Sở - 05/8/2016. Chi tiết

Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016 - Văn phòng Sở - 07/10/2016. Chi tiết

Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016 - Văn phòng Sở - 18/10/2016. Chi tiết

Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016 - Văn phòng Sở - 30/11/2016. Chi tiết

Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016 - Văn phòng Sở - 24/01/2017. Chi tiết

Quyết toán

Thông báo công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN năm 2016 - Văn phòng Sở - 26/5/2017. Chi tiết

3

Chi cục Quản lý đất đai

Dự toán

 

Quyết toán

 

4

Chi cục Bảo vệ môi trường

Dự toán

 

Quyết toán

 

5

Chi cục Biển và Hải đảo

Dự toán

 

Quyết toán

 

6

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Dự toán

 

Quyết toán

 

7

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

Dự toán

 

Quyết toán

 

8

Trung tâm Công nghệ thông tin

Dự toán

 

Quyết toán

 

9

Trung tâm Kỹ thuật dich vụ tài nguyên và môi trường

Dự toán

 

Quyết toán

 

10

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Dự toán

 

Quyết toán

      Thông báo


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19, Giám đốc Sở đề nghị Lãnh đạo Sở, trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chỉ tổ chức mời các cuộc họp cần thiết; số lượng tham gia họp phải ít hơn 10 người.

- Thông báo đấu giá QSDĐ của 16 lô đất tại các khu QHDC trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây./.

- Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết tại đây./.

- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, xem tại đây

 

     Văn bản mới
      Video
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Thống kê người dùng
  Đang online:               13
  Số lượt truy cập: 4525455
Danh mục biểu mẫu KKĐĐ chuyên đề năm 2019
Dịch vụ công mức độ 3 của Sở TN&MT Bình Định
Danh mục văn bản Trung ương hàng tuần
Tra cứu hồ sơ lưu trữ
Chuyên trang Chính sách, pháp luật TNMT
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Bộ Tài Nguyên Môi Trường
Danh sách các cá nhân tổ chức vi phạm pháp luật đất đai
Chính phủ Việt Nam
Danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
Công khai kết quả thẩm định ĐTM tỉnh Bình Định
Văn phòng Điều phối về Biến đổi Khí hậu
Công báo điện tử tỉnh Bình Định
Trang tra cứu hủy GCN QSĐ đất
Trung tâm Quan trắc TNMT Bình Định
TRUNG TÂM KTTV
Thông tin tuyển dụng CCVC ngành TNMT
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Tel: 0256.3824853 - Fax: 0256.3824950 - Email: stnmt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Huỳnh Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở.
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)