Chào mừng các bạn đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định
  TRANG CHỦ    CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH    Thông tin Cải cách hành chính
      LIÊN HỆ      ĐĂNG NHẬP      SƠ ĐỒ WEBSITE          English   
  TRANG CHỦ  GIỚI THIỆU  TIN TỨC - SỰ KIỆN  VĂN BẢN PHÁP LUẬT  QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  LỊCH CÔNG TÁC  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  HỎI ĐÁP  THÔNG TIN CẦN BIẾT  VĂN BẢN DỰ THẢO
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Thư điện tử
Văn phòng điện tử 5.0
LỊCH
Bản tin Tài nguyên và Môi Trường
Bảng giá đất tỉnh Bình Định
Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết của kỳ họp thứ 3, QH khoá 14
Tuyên truyền, phổ biến các Luật tại kỳ họp thứ 4, QH khoá XIV
Công khai Thông báo Hủy GCN toàn quốc
Danh sách các TCCN hành nghề TNN
Trang thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Bình Định
Bộ Luật dân sự 2015
Luật Tiếp cận thông tin
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bình Định
LUẬT BIỂN VN 2012
Luật Đất đai năm 2013
Luật Bảo vệ môi trường
Luật Trợ giúp pháp lý
Trả KQ TTHC qua DV bưu điện công ích

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Năm 2020:

 

- Kế hoạch số 43/KH-STNMT ngày 31/12/2019 v/v Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020. Xem tại đây./.

 

-------------------------

 

Năm 2019:

- Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 v/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 3137/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 v/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp xã trên lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 v/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 v/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trên lĩnh vực biển và hải đảo, tài nguyên môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết./.

- Kế hoạch số 26/KH-STNMT ngày 30/8/2019 v/v Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở TNMT tỉnh Bình Định. Chi tiết

- Kế hoạch số 22/KH-STNMT ngày 19/7/2019 v/v Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019: Chi tiết

- Kế hoạch số 05/KH-STNMT ngày 23/01/2019 v/v Thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019: Chi tiết

- Kế hoạch số 04/KH-STNMT ngày 18/01/2019 v/v Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019: Chi tiết

- Kế hoạch số 24/KH-STNMT ngày 28/12/2018 v/v Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019: Chi tiết

 

Năm 2018:

- Kế hoạch số 21/KH-STNMT v/v Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018: Chi tiết

- Kế hoạch số 02/KH-STNMT v/v Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018: Chi tiết

- Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC v/v ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ: Chi tiết

- Kế hoạch số 08/KH-STNMT v/v Thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018: Chi tiết

- Công văn số 472/STNMT-VP v/v Tiếp tục thực hiện gửi văn bản điện tử được xác thực bằng chứng thư số trên Văn phòng điện tử liên thông trong nội bộ Sở: Chi tiết

- Quyết định số 4833/QĐ-UBND v/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2018: Chi tiết

- Kế hoạch số 16/KH-UBND ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018: Chi tiết

- Kế hoạch số 09/KH-STNMT v/v Thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018: Chi tiết

Năm 2017:

- Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở TN&MT năm 2017: Chi tiết

- Kế hoạch số 10/KH-STNMT v/v Kế hoạch thực hiện công tác tuyền truyền cải cách hành chính năm 2017: Chi tiết

- Kế hoạch số 01/KH-STNMT v/v Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017: Chi tiết

- Kế hoạch số 21/KH-STNMT v/v Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017: Chi tiết

- Công văn số 6110/UBND-NC v/v xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017: Chi tiết

- Quyết định số 1841/QĐ-UBND v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chi tiết

- Quyết định số 270/QĐ-STNMT v/v bố trí cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định: Chi tiết

- Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 v/v chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh Bình Định: Chi tiết

- Quyết định số 1637/QĐ-STNMT ngày 29/9/2017 v/v gửi văn bản điện tử được xác thực bằng chữ ký số trên văn phòng điện tử liên thông của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định: Chi tiết

- Quyết định số 464/QĐ-STNMT ngày 01/11/2017 v/v Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định: Chi tiết

- Công văn số 2108/STNMT-VP ngày 14/12/2017 v/v thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây./.

* Năm 2016:

- Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính và phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật mới cho công chức, viên chức và người lao động Sở TN&MT năm 2016: Chi tiết

- Chỉ thị số 23/CT-UBND v/v Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấpChi tiết

- Quyết định số 4419/QĐ-UBND v/v phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các cơ quan Trung ương; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnhChi tiết

- Quyết định số 3450/QĐ-UBND v/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong các lĩnh vực: đất đai; địa chất và khoáng sản; tài nguyên nước; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; môi trường; đo đạc và bản đồ; biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở TN&MT tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y chính" theo Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MT: Chi tiết

- Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở TN&MT năm 2016: Chi tiết

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trên lĩnh vực biển và hải đảo, tài nguyên môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định


     Thông báo


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19, Giám đốc Sở đề nghị Lãnh đạo Sở, trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chỉ tổ chức mời các cuộc họp cần thiết; số lượng tham gia họp phải ít hơn 10 người.

- Thông báo đấu giá QSDĐ của 16 lô đất tại các khu QHDC trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây./.

- Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết tại đây./.

- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, xem tại đây

 

     Văn bản mới
      Video
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Thống kê người dùng
  Đang online:               15
  Số lượt truy cập: 4507041
Danh mục biểu mẫu KKĐĐ chuyên đề năm 2019
Dịch vụ công mức độ 3 của Sở TN&MT Bình Định
Danh mục văn bản Trung ương hàng tuần
Tra cứu hồ sơ lưu trữ
Chuyên trang Chính sách, pháp luật TNMT
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Bộ Tài Nguyên Môi Trường
Danh sách các cá nhân tổ chức vi phạm pháp luật đất đai
Chính phủ Việt Nam
Danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
Công khai kết quả thẩm định ĐTM tỉnh Bình Định
Văn phòng Điều phối về Biến đổi Khí hậu
Công báo điện tử tỉnh Bình Định
Trang tra cứu hủy GCN QSĐ đất
Trung tâm Quan trắc TNMT Bình Định
TRUNG TÂM KTTV
Thông tin tuyển dụng CCVC ngành TNMT
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Tel: 0256.3824853 - Fax: 0256.3824950 - Email: stnmt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Huỳnh Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở.
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)