Chào mừng các bạn đến với website Trung tâm Quan trắc môi trường
  TRANG CHỦ    TIN TỨC    Tin hoạt động
Quan trắc môi trường đối với hoạt động dầu khí trên biển
Ngày 28/5/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; Quản lý chất thải và Quan trắc môi trường đối với hoạt động dầu khí trên biển.

Phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu , hoàn thành nhiệm vụ
Năm 2014, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp sản xuất cầm chừng, hoặc dừng sản xuất, tuyên bố giải thể. Số lượng các doanh nghiệp thành lập mới ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại Bình Định không nhiều. Chi phí cho hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp chưa đảm bảo, chưa được doanh nghiệp quan tâm, thậm chí một số đơn vị chưa thực hiện theo đúng Luật Bảo vệ môi trường...

Thủ tướng chỉ thị : Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 7, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Để tổ chức triển khai thi hành Luật có hiệu quả, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới, vì sự phát triển bền vững đất nước và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Quy định mới về chế độ phụ cấp cho viên chức quan trắc TN&MT; điều tra cơ bản tài nguyên nước
Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT ngày 24/7/2014 Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước.
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Tel: 056.3817417 - Fax: 056.3824950 - Email: stnmt@binhdinh.gov.vn