Chào mừng các bạn đến với website Trung tâm Quan trắc môi trường
  TRANG CHỦ    TIN TỨC    Tin hoạt động
Ngày 28/5/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; Quản lý chất thải và Quan trắc môi trường đối với hoạt động dầu khí trên biển.

Trong đó, Thông tư quy định các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến hoạt động dầu khí (tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; vận chuyển, lưu trữ, chế biến dầu khí và các dịch vụ kỹ thuật khác liên quan trực tiếp cho các hoạt động này mà được thực hiện trên biển) trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải thực hiện các quy định sau:

Trước khi sử dụng dung dịch khoan nền không nước, tổ chức dầu khí phải lập hồ sơ đề nghị sử dụng dung dịch khoan nền không nước gửi đến Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường để được xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận.

Thực hiện việc thu gom, lưu giữ, xử lý nước thải, chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp, chất thải nguy hại theo quy định.

Quy định về đối tượng thực hiện và không thực hiện quan trắc môi trường, bao gồm:

-Tổ chức dầu khí chỉ sử dụng dung dịch khoan nền nước trong hoạt động khoan thăm dò dầu khí trên biển không phải thực hiện quan trắc môi trường trước và sau khi kết thúc khoan thăm dò.

- Đối với hoạt động khoan thăm dò dầu khí có sử dụng dung dịch khoan nền không nước ở khu vực cách bờ nhỏ hơn 3 hải lý và khu vực nhạy cảm môi trường phải thực hiện quan trắc môi trường nền 01 lần trước khi thực hiện chương trình khoan thăm dò và 01 lần trong thời gian 01 năm kể từ khi kết thúc hoạt động khoan thăm dò.

-  Tổ chức dầu khí trong hoạt động khoan phát triển mỏ phải thực hiện quan trắc môi trường như sau:Quan trắc môi trường công trình hoặc cụm công trình: thực hiện quan trắc môi trường nền 01 lần trước khi tiến hành các hoạt động khoan phát triển và khai thác mỏ; quan trắc môi trường 01 lần trong thời gian 01 năm kể từ thời điểm thu được dòng dầu hoặc khí thương mại đầu tiên từ mỏ. Thực hiện chương trình quan trắc định kỳ 3 năm/lần tính từ thời điểm thực hiện chương trình quan trắc môi trường đầu tiên sau khoan phát triển mỏ;Quan trắc môi trường đường ống chính dẫn dầu hoặc dẫn khí: thực hiện quan trắc môi trường nền 01 lần trước khi lắp đặt; không phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ, trừ trường hợp xảy ra rò rỉ, cháy, nổ.

-Trong thời hạn một trăm hai mươi ngày (120) ngày, kể từ ngày kết thúc đợt quan trắc, tổ chức dầu khí in 01 bản báo cáo quan trắc và 01 đĩa CD báo cáo kết quả quantrắcgửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có hoạt động dầu khí

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2015./.


Đào Hữu Quốc - Chi cục BVMT tỉnh Bình Định  (Cập nhật ngày 02-07-2015)    Các tin liên quan:
  Phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu , hoàn thành nhiệm vụ (27-02-2015)
  Thủ tướng chỉ thị : Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường (17-09-2014)
  Quy định mới về chế độ phụ cấp cho viên chức quan trắc TN&MT; điều tra cơ bản tài nguyên nước (21-08-2014)
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Tel: 056.3817417 - Fax: 056.3824950 - Email: stnmt@binhdinh.gov.vn