Chào mừng các bạn đến với website Trung tâm Quan trắc môi trường
  TRANG CHỦ    TIN TỨC    Tin hoạt động
Năm 2014, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp sản xuất cầm chừng, hoặc dừng sản xuất, tuyên bố giải thể. Số lượng các doanh nghiệp thành lập mới ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại Bình Định không nhiều. Chi phí cho hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp chưa đảm bảo, chưa được doanh nghiệp quan tâm, thậm chí một số đơn vị chưa thực hiện theo đúng Luật Bảo vệ môi trường...

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt. Ngay từ những ngày đầu năm, lãnh đạo, cán bộ viên chức và người lao động ra quyết tâm thi đua hoàn thành nhiệm vụ . Với sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết nội bộ, các hoạt động của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (TN&MT) tiếp tục có những chuyển biến tốt, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra ngay từ đầu năm. Trong đó việc được công nhận phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2005 và được Bộ TN&MT ban hành Quyết định số 2249/QĐ-BTNMT công nhận Trung tâm Quan trắc TN&MT Bình Định là đơn vị đủ điều kiện thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực môi trường, đồng thời là đơn vị được Bộ chỉ định trong hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường (QTMT) quốc gia. Đây là điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoàn thiện mạng lưới QTMT toàn tỉnh, góp phần bảo vệ môi trường và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh từng bước nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý chất lượng của phòng thử nghiệm, đảm bảo độ chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm từng bước hòa nhập hoạt động công nhận phòng thử nghiệm của vùng và cả nước.

Đối với công tác quan trắc và phân tích, đơn vị chú trọng thực hiện đo/hiệu chuẩn các thiết bị để phù hợp với phòng thí nghiệm đạt ISO 2005:17025. Ngoài ra, tiến hành hiệu chuẩn đối với các thiết bị trong khuôn khổ nhiệm vụ của Trung tâm. Thực hiện bảo dưỡng và hiệu chuẩn các thiết bị  như: thường xuyên bảo dưỡng trang thiết bị, hiệu chuẩn các thiết bị máy móc nhằm đảm bảo độ chính xác cho thiết bị trong công tác phân tích. Xây dựng chương trình so sánh liên phòng hiệu chuẩn nhằm mục đích duy trì và nâng cao năng lực hiệu chuẩn (thời gian tổ chức, đơn vị phối hợp, mẫu hiệu chuẩn, phương pháp đánh giá, độ không đảm bảo đo và báo cáo).

Trung tâm chú trọng công tác tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ viên chức làm công tác kỹ thuật, trong năm cử nhiều đợt cán bộ tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn về quan trắc, phân tích kỹ thuật môi trường do Tổng cục Môi trường tổ chức tại Đà Nẵng, Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh; tham gia thử nghiệm liên phòng thường xuyên qua đó góp phần nâng cao kỹ năng trình độ chuyên môn trong cán bộ, viên chức cơ quan; tham gia khóa học nhằm nâng cao năng lực chuyên môn trong đo/hiệu chuẩn do Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức. Ngoài ra, Trung tâm bố trí cán bộ tham gia những khóa tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nhà nước và các kỹ năng mềm như an toàn trong phòng cháy chữa cháy...

Bên cạnh các nhiệm vụ được giao từ ngân sách nhà nước, năm 2014, Trung tâm tiếp tục xem hoạt động dịch vụ là một trong những mũi nhọn hỗ trợ tăng cường năng lực của Trung tâm trong quan trắc và phân tích mẫu, quan trắc, đánh giá chất lượng và phân tích môi trường (nước, khí thải tại các khu công nghiệp, khu sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh). Ngoài ra còn tư vấn và lập các báo cáo môi trường, đề án bảo vệ môi trường, báo cáo xác nhận hoàn thành, điều chỉnh sổ chủ nguồn thải...

Nhìn chung, công tác quan trắc môi trường tiếp tục được đổi mới nâng cao chất lượng số liệu quan trắc. Các báo cáo kết quả quan trắc cung cấp kịp thời cho Chi cục Bảo vệ môi trường và các đơn vị liên quan trong Sở Tài nguyên và Môi trường phục vụ tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở và UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ môi trường.

 Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: trong công tác quan trắc, tác nghiệp hiện trường giữa các phòng phối hợp chưa nhịp nhàng, còn lúng túng, sự phối hợp của các đơn vị liên quan có khi chưa kịp thời, ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của Trung tâm.

Trong thời gian đến, Trung tâm tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động bám sát các chức năng nhiệm vụ đã được giao. Mở rộng các hoạt động dịch vụ và khai thác tìm kiếm khách hàng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp trong công tác với các Phòng Tài nguyên môi trường huyện, thị xã,  thành phố, và các cơ quan khác trong công tác quan trắc và tư vấn dịch vụ môi trường./.


Theo Bản tin Tài nguyên và Môi trường Bình Định  (Cập nhật ngày 27-02-2015)    Các tin liên quan:
  Thủ tướng chỉ thị : Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường (17-09-2014)
  Quy định mới về chế độ phụ cấp cho viên chức quan trắc TN&MT; điều tra cơ bản tài nguyên nước (21-08-2014)
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Tel: 056.3817417 - Fax: 056.3824950 - Email: stnmt@binhdinh.gov.vn