Chào mừng các bạn đến với website Trung tâm Quan trắc môi trường
  TRANG CHỦ    TIN TỨC    Tin hoạt động
Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT ngày 24/7/2014 Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước.

Nhân viên Trung tâm Quan trắc TN&MT đang tác nghiệp. (Quỳnh Giao)

Thông tư nêu rõ có 03 mức phụ cấp và ứng với mỗi mức phụ cấp có nhiều đối tượng cụ thể: Phụ cấp trách nhiệm công việc (áp dụng hệ số 0,2 mức lương cơ sở đối với: trưởng nhóm (hoặc tổ trưởng) quan trắc tài nguyên và môi trường; đội trưởng (hoặc tổ trưởng) đội khoan tài nguyên nước; đội trưởng (hoặc tổ trưởng) tổ điều tra cơ bản tài nguyên nước); Phụ cấp lưu động (áp dụng hệ số 0,4 mức lương cơ sở đối với: viên chức trực tiếp quan trắc tài nguyên và môi trường; thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản tài nguyên nước); Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (áp dụng hệ số 0,1 mức lương cơ sở đối với: viên chức trực tiếp quan trắc tài nguyên môi trường; viên chức trực tiếp làm công việc phân tích mẫu cơ lý đất, cơ lý đá, cơ lý nước; đo địa vật lý về tài nguyên nước).

Kinh phí và cách chi trả ứng với mỗi chế độ phụ cấp trên được thực hiện theo Thông tư số 05/2005/TT-BNV, Thông tư số 06/2005/TT-BNV và Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2014.


Quỳnh Giao – Văn phòng Sở  (Cập nhật ngày 21-08-2014)    Các tin liên quan:
  Thủ tướng chỉ thị : Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường (17-09-2014)
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Tel: 056.3817417 - Fax: 056.3824950 - Email: stnmt@binhdinh.gov.vn