Chào mừng các bạn đến với website Trung tâm Quan trắc môi trường
  TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU    Lĩnh vực hoạt động

Thực hiện dịch vụ đo đạc, thu mẫu và phân tích - thử nghiệm các chỉ tiêu về môi trường.

Xây dựng mạng lưới quan trắc, lập báo cáo hiện trạng môi trường

Tư vấn quan trắc, lập báo cáo giám sát định kỳ về môi trường cho tất cả các loại hình dự án.

Tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật và dự toán, lập báo cáo đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các dự án đầu tư.

Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, các loại hồ sơ về môi trường cho tất cả các loại hình dự án.

Lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Tư vấn xây dựng quy hoạch môi trường, thiết kế xây dựng và thi công các hệ thống xử lý chất thải.

Tư vấn thẩm định báo cáo đánh giá tác dộng môi trường như một tổ chức dịch vụ thẩm định.

Tư vấn sản xuất sạch hơn đối với các cơ sở sản xuất.

Tư vấn lập các để án cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước.

Lập hồ sơ đăng ký quản lý chất thải nguy hại, lập tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với chất thải, hồ sơ nhập khẩu phế liệu...

Thiết kế, xử lý và thi công các bãi chôn lấp chất thải rắn và chất thải nguy hại, kiểm toán chất thải, thu gom và vận chuyển chất thải nguy hại.

In ấn các tài liệu về tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu phục vụ tổ chức truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Chủ trì, phối hợp, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ và các nhiệm vụ khoa học - công nghệ về tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu.BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Tel: 056.3817417 - Fax: 056.3824950 - Email: stnmt@binhdinh.gov.vn