Chào mừng các bạn đến với website Trung tâm Quan trắc môi trường
  TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU    Danh bạ điện thoại, email
DANH BẠ EMAIL, ĐIỆN THOẠI TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ : 1193 Trần Hưng Đạo - Tp Quy Nhơn
Email : ttqt@stnmt.binhdinh.gov.vn

TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ : 1193 Trần Hưng Đạo - Tp Quy Nhơn

 

ttqt@stnmt.binhdinh.gov.vn

a

Lãnh đạo

     

1

Trần Đoàn Khoa Tiến

Giám đốc 

   
2 Đặng Trần Tuấn Phó Giám đốc    

b

Phòng Hành chính - Tổng hợp

   

1

Nguyễn Thị An Hải

Trưởng phòng

   

2

Nguyễn Thị Trinh

Nhân viên

   

3

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Kế toán

   

4

Lê Minh Hiếu

Nhân viên

   

5

Ngô Thị Xuân Hưng

Kế toán

   

c

Phòng Tư vấn - Dịch vụ 

   

1

Võ Trung Tín

Nhân viên

   

2

Nguyễn Đức An

Nhân viên

   

3

Nguyễn Thị Kim Hoa

Nhân viên

   

4

Vũ Thị Lan Phương

Nhân viên

   

5

Nguyễn Thị Huệ

Nhân viên

   

6

Đinh Thanh Hải

Nhân viên

   

d

Phòng Quan trắc - Phân tích

   

1

Nguyễn Trung Nghĩa

Phó trưởng phòng

   

2

Nguyễn Thị Ngọc Đường

Nhân viên

   

3

Phạm Thanh Bình

Nhân viên

   

4

Hồ Thái Sang

Nhân viên

   

5

Nguyễn Văn Hậu

Nhân viên

   

6

Đặng Văn Nhơn

Nhân viên

   

7

Phạm Thị Minh Huệ

Nhân viên

   

TT

 

Chức vụ

Điện thoại

Email

I

Lãnh đạo

     

1

Trần Đoàn Khoa Tiến

Giám đốc 

0982.044.468-0563.629.988

tientdk@stnmt.binhdinh.gov.vn

2

Đặng Trần Tuấn

Phó Giám đốc

0903.592.599-056.3629960

tuandt@stnmt.binhdinh.gov.vn

II

Phòng Hành chính - Tổng hợp

 

 

1

Nguyễn Thị An Hải

Trưởng phòng

'0905.567.078-056.6544468

hainta@stnmt.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Trinh

Nhân viên

0935.676.727

trinhnt@stnmt.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Kế toán

01668.585.108

hongntt@stnmt.binhdinh.gov.vn

4

Lê Minh Hiếu

Nhân viên

0903393892

hieulm@stnmt.binhdinh.gov.vn

5

Ngô Thị Xuân Hưng

Kế toán

0914180196

hungntx@stnmt.binhdinh.gov.vn

III

Phòng Tư vấn - Dịch vụ 

 

 

1

Võ Trung Tín

Nhân viên

0987.045.047

tinvt@stnmt.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Kim Hoa

Nhân viên

 

hoantk@stnmt.binhdinh.gov.vn

3

Vũ Thị Lan Phương

Nhân viên

0904.933.247-056.6533368

phuongvtl@stnmt.binhdinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Huệ

Nhân viên

0902.477.459

haidt@stnmt.binhdinh.gov.vn

5

Đinh Thanh Hải

Nhân viên

 

 

IV

Phòng Quan trắc - Phân tích

 

 

1

Nguyễn Trung Nghĩa

Trưởng phòng

0937.841.505-056.3629950

nghiant@stnmt.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Ngọc Đường

Nhân viên

01222.557.408

duongntn@stnmt.binhdinh.gov.vn

3

Phạm Thanh Bình

Nhân viên

0983.847.441

binhpt@stnmt.binhdinh.gov.vn

4

Hồ Thái Sang

Nhân viên

01656028884

sanght@stnmt.binhdinh.gov.vn

5

Nguyễn Văn Hậu

Nhân viên

0917.645.111

haunv@stnmt.binhdinh.gov.vn

6

Đặng Văn Nhơn

Nhân viên

01664.692.346

nhondv@stnmt.binhdinh.gov.vn

7

Phạm Thị Minh Huệ

Nhân viên

0984.922.599

hueptm@stnmt.binhdinh.gov.vnBẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Tel: 056.3817417 - Fax: 056.3824950 - Email: stnmt@binhdinh.gov.vn