Chào mừng các bạn đến với website Trung tâm Quan trắc môi trường
  TRANG CHỦ    CÁC VĂN BẢN TCVN

TT

 

Ký hiệu

 

Tên tiêu chuẩn

 

Ngày ban hành

 

Loại tiêu chuẩn

 

Cơ quan ban hành

 

1

QCVN 57:2014/BTMT

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện

10/06/2014  

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2

QCVN 58:2014/BTMT

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất

10/06/2014

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường

3

QCVN 59:2014/BTMT

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ

10/06/2014

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường

4

QCVN 05:2013

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

25/10/2013  

Chất lượng không khí

Bộ Tài nguyên và Môi trường

5

QCVN 50:2013/BTNMT

Quy chuẩn quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải thừ quá trình

25/10/2013  

Nước thải

Bộ Tài nguyên và Môi trường

6

QCVN 51:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép

25/10/2013  

Chất lượng không khí

Bộ Tài nguyên và Môi trường

7

QCVN 52:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép

25/10/2013  

Nước thải

Bộ Tài nguyên và Môi trườngBẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Tel: 056.3817417 - Fax: 056.3824950 - Email: stnmt@binhdinh.gov.vn