Chào mừng các bạn đến với website Trung tâm Quan trắc môi trường
  TRANG CHỦ
 
  • Mô hình chất lượng không khí CMAQ ứng dụng trong dự báo môi trường
  • Quan trắc môi trường đối với hoạt động dầu khí trên biển
  • Phân tích TOC
  • Phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu , hoàn thành nhiệm vụ
  • Giới thiệu về TZOA - Công nghệ wearable đầu tiên trên thế giới về theo dõi chất lượng môi trường
  • Thiết bị quan trắc và đo nhanh thông số đồng trong quá trình xử lý nước thải từ các ngành công nghiệp điện tử
 
              Tin hoạt động
Quan trắc môi trường đối với hoạt động dầu khí trên biển
Ngày 28/5/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; Quản lý chất thải và Quan trắc môi trường đối với hoạt động dầu khí trên biển.
 
  Phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu , hoàn thành nhiệm vụ
  Thủ tướng chỉ thị : Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
  Quy định mới về chế độ phụ cấp cho viên chức quan trắc TN&MT; điều tra cơ bản tài nguyên nước
              Tin công nghệ quan trắc
Mô hình chất lượng không khí CMAQ ứng dụng trong dự báo môi trường
CMAQ (Community Multi-scale Air Quality) là hệ thống mô hình chất lượng không khí đa chất, đa quy mô có khả năng mô phỏng quá trình vận chuyển, biến đổi hoá học của ô zôn, bụi, a xít,... v.v
 
  Phân tích TOC
  Giới thiệu về TZOA - Công nghệ wearable đầu tiên trên thế giới về theo dõi chất lượng môi trường
  Thiết bị quan trắc và đo nhanh thông số đồng trong quá trình xử lý nước thải từ các ngành công nghiệp điện tử
     Lịch
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Tel: 056.3817417 - Fax: 056.3824950 - Email: stnmt@binhdinh.gov.vn