Chào mừng các bạn đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Môi trường
      LIÊN HỆ      ĐĂNG NHẬP      SƠ ĐỒ WEBSITE          English   
  TRANG CHỦ  GIỚI THIỆU  TIN TỨC - SỰ KIỆN  VĂN BẢN PHÁP LUẬT  QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  LỊCH CÔNG TÁC  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  HỎI ĐÁP  THÔNG TIN CẦN BIẾT  VĂN BẢN DỰ THẢO
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Thư điện tử
Văn phòng điện tử 5.0
LỊCH
Bản tin Tài nguyên và Môi Trường
Bảng giá đất tỉnh Bình Định
Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết của kỳ họp thứ 3, QH khoá 14
Tuyên truyền, phổ biến các Luật tại kỳ họp thứ 4, QH khoá XIV
Danh sách các TCCN hành nghề TNN
Trang thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Bình Định
Bộ Luật dân sự 2015
Luật Tiếp cận thông tin
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bình Định
LUẬT BIỂN VN 2012
Luật Đất đai năm 2013
Luật Bảo vệ môi trường
Luật Trợ giúp pháp lý
Trả KQ TTHC qua DV bưu điện công ích
Vừa qua, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 1673/QĐ-BTNMT ngày 04/7/2019 về việc phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc cầu Tân An” tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định được lập bởi Công ty TNHH Tân An Land. Theo đó:

Ảnh minh họa_A.P

          Dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 37,87 ha, quy mô dân số là 5.977 người, được phê duyệt tại Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc cầu Tân An, bao gồm các hạng mục: San lấp mặt bằng với tổng diện tích mặt bằng san nền là 37,87 ha, cao độ thiết kế san nền trong khoảng 8,50m đến 10,50m; xây dựng hệ thống đường giao thông gồm 26 tuyến đường có lộ giới từ 10m đến 30m với tổng chiều dài 6.957,5m; đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc.

           Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường gồm:

          + Hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải riêng biệt.

          + Xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung công suất 1.920 m3/ngày đêm đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ Dự án đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột A, hệ số K = 1) trước khi thải ra môi trường; 01 bể sự cố trạm xử lý nước thải với thể tích 5.700 m3.

          + Xây dựng 02 trạm bơm chuyển bậc để chuyển tải nước thải.

          + Cây xanh với tổng diện tích 32.846 m2 chiếm 8,67 % tổng diện tích dự án.

          Các hoạt động không thuộc phạm vi đánh giá tác động môi trường:

          + Khai thác vật liệu san nền, vật liệu xây dựng phục vụ dự án.

         + Xây dựng các công trình nhà ở, công trình công cộng, công trình thương mại dịch vụ trong khu đô thị sẽ thực hiện theo hồ sơ môi trường riêng.

           Đối với Dự án yêu cầu về bảo vệ môi trường như sau:

          + Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường trong quá trình san lấp mặt bằng, thi công xây dựng và vận hành Dự án.

         + Xây dựng, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải đảm bảo toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ Dự án được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột A với hệ số K= 1); thu gom, xử lý các loại nước thải phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án bảo đảm đạt quy chuẩn Việt Nam về môi trường hiện hành trước khi thải ra môi trường.

           + Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để kiểm soát liên tục lưu lượng, nhiệt độ, pH, TSS, COD, amonia của nước thải trước cửa xả của trạm xử lý nước thải tập trung, số liệu phải được lưu giữ và truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định theo đúng quy định của pháp luật.

           + Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn, chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

           + Xây dựng, đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, nước thải đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án.

            + Có các biện pháp phù hợp nhằm giảm thiểu tác động của Dự án tới các hoạt động giao thông; cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện dự án; thực hiện nghiêm túc chiều cao xây dựng, các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

          + Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân viên làm việc cho Dự án; hướng dẫn cư dân khu đô thị tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

            + Thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết.

            Trong quá trình thực hiện dự án Chủ dự án có trách nhiệm lập và gửi kế hoạch quản lý môi trường của Dự án để niêm yết công khai theo quy định pháp luật; Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường và các nội dung bảo vệ môi trường khác đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; Nếu Dự án có những thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.


Anh Phú  (Cập nhật ngày 09-07-2019)    Các tin liên quan:
  Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường “Dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 4” tại huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định (03-07-2019)
  Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu đô thị dọc hai bên đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng (03-07-2019)
  Giới thiệu đơn vị tham dự giải thưởng môi trường Việt Nam 2019 (01-07-2019)
  Công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định (11-06-2019)
  UBND tỉnh: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà ở xã hội Nam Ngân (Seafront) (06-06-2019)
     Thông báo


- Thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem nội dung tại đây./.

- Góp ý dự thảo Quy định chính sách khuyến khích các thành phần kinh kế tham gia thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tải tại đây./.

- Thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem tại đây./.

- Tải đề cương báo cáo và các phụ lục của Công văn số 1726/STNMT-CCBVMT ngày 20/8/2019. Chi tiết tại đây./.

Góp ý Dự thảo Chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển. Tải nội dung tại đây./.

- Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ TN&MT. Xem chi tiết tại đây./.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ TN&MT. Xem chi tiết./.

     Văn bản mới
      Video
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Thống kê người dùng
  Đang online:               7
  Số lượt truy cập: 3946768
Danh mục văn bản Trung ương hàng tuần
Dịch vụ công mức độ 3 của Sở TN&MT Bình Định
Tra cứu hồ sơ lưu trữ
Chuyên trang Chính sách, pháp luật TNMT
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Bộ Tài Nguyên Môi Trường
Danh sách các cá nhân tổ chức vi phạm pháp luật đất đai
Chính phủ Việt Nam
Danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
Văn phòng Điều phối về Biến đổi Khí hậu
Công báo điện tử tỉnh Bình Định
Trang tra cứu hủy GCN QSĐ đất
Trung tâm Quan trắc TNMT Bình Định
TRUNG TÂM KTTV
Thông tin tuyển dụng CCVC ngành TNMT
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Tel: 0256.3824853 - Fax: 0256.3824950 - Email: stnmt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Huỳnh Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở.
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)