THÔNG TIN TÌM KIẾM
STTNỘI DUNGBẮT ĐẦUKẾT THÚCHỘPSỐ HS
1
Hồ sơ cấp đất tại phía Tây ven Sân bay Quy Nhơn để xây dựng nhà ở hộ gia đình CBCNV năm 1988
06/07/1978
14/06/1991
1
1
2
Giao đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kim Cúc để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
25/08/1990
19/10/1991
1
2
3
Giao đất cho hộ gia đình bà Phạm Thị Kim Đào để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
26/07/1990
21/09/1992
1
3
4
Giao đất cho hộ gia đình bà Phạm Thị Đạt để xây dựng nhà ở tại khu Hai Bà Trưng, năm 1990
03/10/1990
10/10/1990
1
4
5
Giao đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hà để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
20/09/1990
26/03/1991
1
5
6
Giao đất cho hộ gia đình bà Phạm Thị Mai Hà để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
20/10/1990
30/10/1990
1
6
7
Giao đất cho hộ gia đình bà Phạm Thị Mai Hà để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
10/06/1990
11/06/1990
1
7
8
Giao đất cho hộ gia đình bà Hà Thị Hiền để xây dựng nhà ở tại khu Hai Bà Trưng, năm 1990
20/09/1990
12/12/1990
1
8
9
Giao đất cho hộ gia đình bà Phạm Thị Hiền để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
10/03/1990
10/03/1990
1
9
10
Giao đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp để xây dựng nhà ở tại khu Hai Bà Trưng, năm 1990
11/03/1989
26/09/1990
1
10
11
Giao đất cho hộ gia đình bà Hoàng Thị Huyền để xây dựng nhà ở tại khu Hai Bà Trưng, năm 1990
29/08/1990
08/11/1990
1
11
12
Giao đất cho hộ gia đình bà Hà Thị Hương để xây dựng nhà ở tại khu Hai Bà Trưng, năm 1990
28/08/1990
12/09/1990
1
12
13
Giao đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hương để xây dựng nhà ở tại khu Nghĩa địa Tàu, năm 1990
20/02/1990
24/05/1992
1
13
14
Giao đất cho hộ gia đình bà Lê Thị Khoan để xây dựng nhà ở tại khu Nghĩa địa Tàu, năm 1990
08/03/1990
10/05/1990
1
14
15
Giao đất cho hộ gia đình bà Vũ Thị Minh Khuê để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
20/09/1990
20/09/1990
1
15
16
Giao đất cho hộ gia đình bà Phạm Thị Kiểm để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
20/09/1990
20/09/1990
1
16
17
Giao đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ký để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
07/08/1991
19/09/1991
1
17
18
Giao đất cho hộ gia đình bà Lê Thị Kim Lan để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
20/09/1990
20/10/1992
1
18
19
Giao đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lan để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
20/09/1990
20/09/1990
1
19
20
Giao đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Phương Lan để xây dựng nhà ở tại khu Nghĩa địa Tàu, năm 1990
09/07/1990
09/07/1990
1
20
21
Giao đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Liên để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
18/10/1990
18/10/1990
1
21
22
Giao đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Liên để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
27/08/1990
11/06/1990
1
22
23
Giao đất cho hộ gia đình bà Mai Thị Lý để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
10/02/1990
10/02/1990
1
23
24
Giao đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ để xây dựng nhà ở tại khu Hai Bà Trưng, năm 1990
18/12/1990
29/07/1992
1
24
25
Giao đất cho hộ gia đình bà Phạm Thị Nhâm để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
10/02/1990
10/03/1990
1
25
26
Giao đất cho hộ gia đình năm 1990 bà Lê Thị Hồng Phượng
19/10/1990
06/12/1990
1
26
27
Giao đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Xuân Phượng để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
27/08/1990
14/09/1990
1
27
28
Giao đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kim Qui để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
10/02/1990
12/08/1990
1
28
29
Giao đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Tâm để xây dựng nhà ở tại khu Nghĩa địa Tàu, năm 1990
09/07/1990
09/07/1990
1
29
30
Giao đất cho hộ gia đình bà Mai Thị Thời để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
28/08/1990
14/09/1990
1
30
31
Giao đất cho hộ gia đình bà Lương Thị Tròn để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
28/08/1990
09/12/1990
1
31
32
Giao đất cho hộ gia đình bà Cao ánh Tuyết để xây dựng nhà ở tại khu Nghĩa địa Tàu, năm 1990
01/02/1989
10/05/1990
1
32
33
Giao đất cho hộ gia đình bà Trần Thị Ngọc Tường để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
10/02/1990
05/02/1991
1
33
34
Giao đất cho hộ gia đình ông Huỳnh Văn An để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
07/12/1990
28/08/1990
1
34
35
Giao đất cho hộ gia đình ông Ngô Xuân An để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
26/08/1988
07/09/1991
1
35
36
Giao đất cho hộ gia đình ông Hồ Viết Anh để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
02/03/1990
29/11/1990
2
36
37
Giao đất cho hộ gia đình ông Đào Công ánh để xây dựng nhà ở tại khu Nghĩa địa Tàu, năm 1990
15/06/1990
15/06/1990
2
37
38
Giao đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn ánh để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
07/04/1990
27/08/1990
2
38
39
Giao đất cho hộ gia đình ông Trần Văn Ba để xây dựng nhà ở tại khu Hai Bà Trưng, năm 1990
18/12/1990
09/04/1991
2
39
40
Giao đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Bài để xây dựng nhà ở tại khu Hai Bà Trưng, năm 1990
02/10/1990
18/10/1990
2
40
41
Giao đất cho hộ gia đình ông Phạm Bá Bàng và bà Võ Thị Thu Thuỷ để xây dựng nhà ở tại khu Hai Bà Trưng, năm 1990
30/08/1990
12/09/1990
2
41
42
Giao đất cho hộ gia đình ông Đặng Công Bảo để xây dựng nhà ở tại khu Hai Bà Trưng, năm 1990
30/10/1990
09/04/1991
2
42
43
Giao đất cho hộ gia đình ông Ngô Đình Bảy để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
07/11/1990
31/07/1991
2
43
44
Giao đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Bảy để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
20/09/1990
23/11/1990
2
44
45
Giao đất cho hộ gia đình ông Đậu Thanh Bằng để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
22/10/1990
22/10/1990
2
45
46
Giao đất cho hộ gia đình ông Tạ Bằng để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
22/10/1990
22/10/1990
2
46
47
Giao đất cho hộ gia đình ông Giáp Văn Bình để xây dựng nhà ở tại khu Hai Bà Trưng, năm 1990
12/10/1990
24/01/1991
2
47
48
Giao đất cho hộ gia đình ông Ngô Sỹ Bình để xây dựng nhà ở tại khu Diên Hồng, năm 1990
14/09/1990
25/11/1990
2
48
49
Giao đất cho hộ gia đình ông Trịnh Ngọc Bửu và bà Phan Thị Minh Thêm để xây dựng nhà ở tại khu Hai Bà Trưng, năm 1990
01/01/1990
19/09/1990
2
49
50
Giao đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Đức Cảnh để xây dựng nhà ở tại khu Hai Bà Trưng, năm 1990
20/09/1990
03/12/1990
2
50
Tìm thấy 13996 hồ sơ . Tổng số 280 trang

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3817417 - Fax: 056.3824950 - Email: stnmt@stnmt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN